Archív novinek

Novinky

16 DUB 24

V táborské porodnici nyní dostávají tatínci speciální dárek: Nůžky po přestřihnutí pupeční šňůry!

Tatínek, když přestřihuje pupeční šnůru svého novorozeného dítěte, zažívá jedinečný okamžik. Jeho ruce se dotýkají toho malého života, který právě přišel na svět.

Je to jemný, ale důležitý úkon, který je prováděn s ohledem na hygienu a bezpečnost. Symbolicky označuje začátek samostatného života nového člověka. Přestřižení pupeční šňůry je často první aktivitou, kterou tatínek může pro své dítě udělat a mnoho z nich považuje tento okamžik za velmi osobní a významný.

„Je to nezapomenutelný zážitek, který spojuje otce s jeho potomkem. A my jsme se rozhodli tento pocit uchovat v podobě symbolického dárku, kdy tatínci dostanou na památku nůžky, kterými pupečník stříhali“, vysvětluje MUDr. Štěpán Hájek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení.

Tatínek může cítit smíšené emoce – radost, úlevu, ale také zodpovědnost. Je to první z mnoha okamžiků, kdy bude chránit a pečovat o své dítě.

„Ať už je to jeho první nebo páté dítě, tento okamžik je vždy velmi silný a nás moc těší, že můžeme tento pocit alespoň symbolicky vepsat do dárku, kterými nůžky jistě jsou.“, popisuje dále primář Hájek.

více     +

10 DUB 24

Nemocnice Tábor je schváleným Regionálním onkologickým centrem. Splňuje vysoké standardy péče o onkologické pacienty.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) České republiky pracuje na vytvoření Regionálních onkologických center (ROC). Tato centra mají sloužit k poskytování komplexní onkologické péče pacientům co možná nejblíže jejich domovu. Vytvoření ROC je tedy krokem k lepší dostupnosti onkologické péče pro pacienty. VZP spolupracuje s Komplexními onkologickými centry (KOC) a pečlivě vybírá poskytovatele, kteří splňují odborné požadavky. Ocenění jako regionální onkologické centrum je pro nemocnici velmi prestižní a znamená, že nemocnice splňuje vysoké standardy péče o onkologické pacienty. Je to důležitý krok k zajištění kvalitní léčby a koordinace mezi různými odborníky.

„Jsme velmi hrdí na to, že tyto podmínky splňujeme a můžeme tak začít podávat pacientům centrovou léčbu delegovanou z KOC České Budějovice, při dodržení všech podmínek. Jedná se hlavně o diagnostické skupiny nádorů kolorecta a nádorů prsu.“, uvedla MUDr. Jiřina Švecová,  primářka Onkologického oddělení Nemocnice Tábor, a.s.

Vznik ROC je úzce navázán na jednotlivá Komplexní onkologická centra (KOC), což umožňuje sdílení informací a spolupráci mezi specialisty.  Již je vytipován i seznam více než deseti léků, které bude možné delegovat na regionální onkologická centra. Tento seznam by měl být průběžně každý rok revidován. Ve chvíli, kdy bude pacientovi indikována terapie některým z přípravků na seznamu, tak bude moci léčbu podstoupit na spolupracujícím pracovišti, které má nejblíže domovu. Po určité době se bude hodnotit účinnost terapie a pokud terapie nebude účinná, vrátí se pacient do KOCu, aby multidisciplinární tým rozhodl o dalším postupu.

„Velkou výhodou je, že pacienti již nebudou muset za biologickou léčbou dojíždět do vzdálených center. Místo toho budou moci využít služeb regionálního onkologického centra poblíž svého bydliště.“, dodala MUDr. Jiřina Švecová.

 

více     +

08 DUB 24

Gynekologicko-porodnické oddělení táborské nemocnice má nového primáře

Gynekologicko-porodnické oddělení táborské nemocnice vede od 1. dubna 2024 nový primář. Dosavadní primář MUDr. Jiří Holub požádal o ukončení své funkce k 31.3.2024, na oddělení jako lékař však zůstává i nadále. Funkci primáře vykonával 29 let. V polovině března tohoto roku proběhlo výběrové řízení na obsazení této pozice a představenstvo nemocnice i na základě doporučení výběrové komise rozhodlo o ustanovení MUDr. Štěpána Hájka do funkce primáře ženského oddělení Nemocnice Tábor, a.s.

Pro Štěpána Hájka není gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Táboře novým prostředím. Působil zde delší dobu jako lékař. Je pro něj důležité se neustále zdokonalovat a držet krok s moderními trendy. „Naší prioritou je kvalita poskytované péče, která našim pacientkám umožní cítit se exkluzivně a v bezpečí, v nejlepších rukách.“

„Kolegovi Jiřímu Holubovi moc děkujeme za dlouholeté špičkové vedení oddělení a přejeme mu pevné zdraví i další spolupráci s naší nemocnicí. Stejně tak i novému panu primáři a jeho týmu na oddělení přejeme dobrý start do nové etapy pracovního života,“ vzkázal Ing. Ivo Houška, ředitel Táborské nemocnice.

více     +

02 DUB 24

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ interních oddělení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na 2. ročník této akce, na které bychom vám rádi představili práci
na interním oddělení středně velké nemocnice se spádem 100-110tis. obyvatel, která se nachází v krásném historickém jihočeském městě.
Rádi bychom vám dokázali, že i v naší nemocnici lze provádět zajímavou medicínu a je možné se kvalitně připravit na budoucí samostatnou praxi. Během této akce budete mít možnost seznámit se s prostředím interních oborů, osobně se setkat s mladými lékaři v postgraduální přípravě, zeptat se na jejich zkušenosti a pocity. Budete mít možnost setkat se i se staršími a zkušenějšími kolegy, kteří vás seznámí s některými specializovanými výkony, které se na našich pracovištích provádějí ( implantace kardiostimulátorů, gastroenterologické intervence,..)

 

Termín konání: 17. a 18, duben 2024

Zahájení: zasedací místnost PIO 2. poschodí interního pavilonu 17.4.2024 v 8.00 hod

Podrobný program ke stažení zde:

 

Ubytování: pro zájemce je možno objednat v nemocniční ubytovně u paní Kubešové /petra.kubesova@nemta.cz , mobil: 778111093/

 

Přihlášky: do 12.4.2024  iogkancelar@nemta.cz

Těšíme se na setkání s vámi!

 

více     +

15 BŘE 24

PERSONÁL TÁBORSKÉ NEMOCNICE SE NEUSTÁLE VZDĚLÁVÁ A TAKÉ VEDE PŘEDNÁŠKY NA RŮZNÁ TÉMATA.

Tentokrát si připomeneme nedávné konference, kterých se zúčastnil náš podpůrný a paliativní tým

1) Několik našich sestřiček se koncem února zúčastnilo prvního ročníku konference „SESTRY V PALIATIVNÍ PÉČI“.

O více než důstojné zahájení se postarala první dáma Eva Pavlová. Sestrám přišla poděkovat za jejich práci a zároveň za příkladnou péči a inspirativní přístup jednu konkrétní ocenila. Na konferenci byla totiž poprvé udělena cena Cicely Saunders pojmenovaná po zakladatelce moderního hospicového hnutí, známé pro svou houževnatost a osvícený přístup. Proběhlo zde nespočet milých setkání, rozhovorů, 8 hodin nabitých sdílením inspirace, nových poznatků i praktického know-how. Mnoho krásných ohlasů ukázalo, že podobný prostor pro zdravotní sestry, profesi, která hraje v paliativní péči zcela nezastupitelnou roli, tu chyběl a těšíme se na další ročníky.

2) Další konference „PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANEB PŘED SMRTÍ NEUTEČEŠ“, která je pořádaná Jihočeským krajem, se konala se 6.3.2024 v Českých Budějovicích. Té se také zúčastnila část našeho paliativního týmu a tentokrát dokonce vystoupila i mezi přednášejícími. Tato konference se zaměřuje na téma paliativní a hospicové péče v jižních Čechách. Její myšlenka vychází ze skutečnosti, že všechny formy poskytování paliativní péče mají v systému nabízených služeb Jihočeského kraje své místo.

Péče o klinicky nestabilního pacienta v závěru života vyžaduje dobře koordinovanou, multiprofesní péči, která je podmíněna spoluprací lékařů různých oborů, nelékařských zdravotnických pracovníků, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních, dobrovolníků a samozřejmě pacientovy rodiny a blízkých.

Tématem této konference je propojení zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji, jejich spolupráce a návaznost. Hlavním smyslem je kvalita života pacienta a jeho prostup systémem služeb a péče.

Jsme velmi pyšní, že se této konference náš paliativní tým zúčastnil, a dokonce 2 z našich kolegů, MUDr. Helena Staňková a pan kaplan Mgr. Václav Mikula, byli i mezi přednášejícími.

Paní doktorka Staňková přednášela na téma „Jak se rodí podpůrný a paliativní tým v Nemocnici Tábor, a.s.“ a pan kaplan Mikula přednášel na téma“ Zapojení kaplana do nemocničního paliativního týmu“.

Moc děkujeme celému týmu za tyto záslužné aktivity a zájem o vzdělávání, vážíme si toho!

více     +

14 BŘE 24

Získali jsme akreditaci – „OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM“

„Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo Nemocnici Tábor, a.s. akreditaci k oprávnění k uskutečňování vzdělávacího certifikovaného kurzu „OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM“. Platnost akreditace je 5 let.“

 Tímto je interní odd. 2 -kardiologie zařazeno mezi několik málo pracovišť v ČR, která se budou podílet v úzké spolupráci s Klinikou kardiologie IKEM Praha na výchově sester do specializovaných ambulancí srdečního selhání.

Tyto ambulance budou nově vznikat ve větších nemocnicích. Vznik ambulancí srdečního selhání  je součástí programu České kardiologické společnosti, který má za úkol optimalizovat léčbu pacientů s chronickým srdečním selháním a tím zlepšit prognózu a kvalitu života těchto pacientů.

Více informací zde:

Akreditace_NCONZO-srdecni-selhani_udeleni-2024.pdf (nemta.cz)

více     +

13 BŘE 24

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN

Světový den ledvin v roce 2024 připadá na čtvrtek 14. března. Stejně jako u řady dalších onemocnění, je i v případě ledvin důležitá prevence, protože chronické onemocnění ledvin většinou nebolí.

Proto se ke Světovému dni ledvin připojuje každý rok i naše nemocnice a i letos nabídne zájemcům preventivní bezplatné vyšetření bez objednání.

Zájemci, kteří si přejí zjistit, zda jejich ledviny fungují správně mohou dorazit:

 • Kdy? Čtvrtek 14.3.2024 v době od 7:00 do 11:00
 • Kam? Nefrologická ambulance (přízemí pavilonu interních oborů, budova C)
 • Co vás čeká? Vyplnění krátkého dotazníku, změření krevního tlaku a vyšetření moči na základní biochemická vyšetření

Dále prosíme, aby si zájemci s sebou přinesli vzorek ranní moči!

Děkujeme.

 

více     +

04 BŘE 24

BRÝLE LUMINETTE PRO SVĚTELNOU TERAPII – nyní nově na naší otevřené stanici psychiatrie

Při nedostatku slunečního světla produkuje mozek nadbytek melatoninu, což vede k pocitu únavy a špatné nálady. Světelná terapie hraje proto velmi důležitou roli při správné synchronizaci našich biologických hodin. Reguluje fungování celého organizmu.

Dnes vám chceme představit speciální brýle na fototerapii, které nyní používáme na otevřené stanici psychiatrie k léčbě pacientů.

Tyto speciální brýle pomáhají překonat únavu, optimalizovat spánek, dodávají energii, zlepšují náladu a celkový psychický stav. Jsou také kompatibilní s dioptrickými brýlemi, kdy je možné nosit je nad sebou a nebrání ve výhledu. Jsou lehké a pohodlné.

Brýle pro světelnou terapii stačí používat jednou denně ráno. Dle intenzity se dělí na 3 úrovně. Při největší intenzitě stačí denně 20 minut, na střední 30 minut denně a na nejmenší intenzitu stačí denně 1 hodina.

 

Brýle se dají nosit v různých situacích. Tady pár z nich:

1) Ráno a během snídaně pro získání energie na začátek dne

2) Při práci na počítači, kdy pomáhají minimalizovat vliv intenzivního světla z obrazovky, které může ovlivňovat kvalitu spánku

3) Během čtení mohou zlepšit koncentraci a náladu.

4) Při čištění zubů. Ano, i při této rutinní činnosti mohou brýle pomoci.

5) Při vaření také mohou dodat potřebnou energii.

6) Při cestování přes časové zóny jsou vhodné pro zmírnění únavy způsobené změnou času a rozhozením biorytmu.

více     +

28 ÚNO 24

NÁVŠTĚVY OPĚT POVOLENY

Z důvodu poklesu počtu nemocných s akutními respiračními infekcemi včetně chřipky RUŠÍ Nemocnice Tábor s okamžitou platností ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

V rámci prevence šíření infekcí doporučujeme ale návštěvám i nadále použití roušky nebo respirátoru a odložení návštěvy, pokud mají samy nebo v rodině příznaky infekčního onemocnění, zejména kašle a rýmy.

Vzhledem k tomu, že v Jihočeském kraji přibývá výskyt onemocnění černého kašle, bude použití roušky či respirátoru u návštěv vyžadováno v rámci prevence na porodnickém oddělení, neboť novorozenci patří mezi nejohroženější věkovou skupinu, která ještě není chráněna očkováním.

 

více     +

26 ÚNO 24

V TÁBORSKÉ NEMOCNICI OTEVŘELI DĚTSKOU SKUPINU GUMPÍK. POSTARAJÍ SE TU O DĚTI ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU

V pátek 23.2.2024 proběhlo u nás v nemocnici slavnostní otevření Dětské skupiny Gumpík. Dětská skupina dostala jméno po psu Gumpovi ze známého filmu, jelikož jeho producent Filip Rožek dlouhodobě spolupracuje s dětským oddělením Nemocnice Tábor. Dnes jsme na akci přivítali maminku pana Rožka společně se psí slečnou Jenny, která hraje v druhém dílu Květinku, filmovou sestru Gumpa.

Tohoto slavnostního otevření se zúčastnil i jihočeský hejtman Martin Kuba, který společně s panem ředitelem Ing. Ivem Houškou a vedoucí Dětské skupiny Gumpík Bc. Marcelou Slabou přestřihli pásku.

Pro mladé rodiny, jejichž členové pracují ve zdravotnictví, je velmi obtížné najít zařízení pečující o děti do tří let věku, které by navíc fungovalo v časech přizpůsobených provozu nemocnice. Proto se nemocnice rozhodla vybudovat prostor právě pro založení Dětské skupiny, kde budou děti zaměstnanců ve věku od 18 měsíců do 3 let věku dítěte.

Dětská skupina již běží ve zkušebním provozu. Zapsáno je šest dětí a od března přibydou další tři. Maximální kapacita je současná přítomnost 12 dětí. Provozní doba je pondělí až pátek 5:45 – 18:15 hod včetně prázdnin. O dětičky se výborně starají kvalifikované chůvy, Eva Šimáková, Alena Vaníčková a již zmíněná Marcela Slabá.

Věříme, že tento krok bude dalším ulehčením pro naše stávající zaměstnance, ale i zajímavým benefitem pro nové uchazeče o zaměstnání v naší nemocnici.

Moc děkujeme za spolupráci při realizaci tohoto projektu poradenské organizaci Vše pro dětské skupiny.

Velké poděkování patří také stravovacímu týmu pod vedením paní Jany Matuškové, který se postaral o pestrý a vynikající raut.

 

 

více     +

19 ÚNO 24

AROMATERAPIE U PORODU

Narození miminka bývá nejsilnějším životním zážitkem pro každou ženu, proto se snažíme nastávajícím maminkám vyjít vstříc v jejich potřebách a přichystat jim tak pro porod co možná nejintimnější a nejpříjemnější prostředí.
 
V naší porodnici nabízíme celou řadu různých pomůcek jako např. porodnické stoličky, různé druhy gymnastických míčů, pohodlnou matraci, polohovací polštáře, porodní závěsný systém, vanu a využíváme i oblíbenou a často vyhledávanou metodu, kterou je právě aromaterapie.

Esenciální oleje, které nádherně voní, dokáží u porodu pomoci naladit mysl a ulevit od bolesti i napětí. Disponujeme velkým výběrem vůní, které jsou ideální v jednotlivých fázích porodu. OIeje využíváme nejen pro masáže, ale také pro aplikaci do aromadifuzérů, které porodní box krásně provoní a dokáží navodit klidnou a relaxační atmosféru.
 
Jelikož každá žena je jiná, snažíme se o pečlivý a individuální přístup i v případě výběru té správné vonné směsi.
 
Aromaterapie pomáhá zmírnit bolestivost kontrakcí, uvolnit svalstvo, podpořit děložní stahy, zmírnit stres a úzkost, navodit pocit energie a podpořit důvěru v sebe samu. Celé tělo se zklidní, prohloubí se dýchání a vonné esence poskytnou žádoucí pocit uvolnění.
 
Záleží nám na tom, aby se u nás maminky cítily opečovávané a dostalo se jim co největší podpory a pochopení. Proto se náš porodní tým neustále vzdělává, sleduje nejnovější trendy a je připraven pomoci maminkám prožít tento nezapomenutelný zážitek v těch nejlepších podmínkách.
 

více     +

15 ÚNO 24

KARIÉRA: Přijmeme logopeda / klinického logopeda

Hledáme do našeho přátelského týmu kolegyni/kolegu na pozici „Logoped/klinický logoped“.

Nástup dle vzájemné dohody.

Více informací ZDE

více     +

14 ÚNO 24

Metodu FIBROSIS-4 index používanou k hodnocení závažnosti onemocnění jater zavádí nyní v táborské nemocnici na Oddělení klinické biochemie

Pole neinvazivní diagnostiky jaterních chorob se neustále dynamicky rozvíjí a objevují se nové technologie i metody a možnosti jejich využití. I naše nemocnice drží krok s trendy a zavádí nyní metodu FIBROSIS – 4 index (FIB-4), který schválila Evropská asociace pro studium jater (EASL) a ČHS ČLS JEP ve svých doporučeních pro klinickou praxi. Konkrétně se tento neinvazivní test používá k hodnocení fibrózního postižení jater a dlouhodobé prognózy u rizikových pacientů. Je to užitečný nástroj pro pacienty s chronickými jaterními onemocněními, jako jsou virové hepatitidy, cholestatické nebo metabolické choroby a nealkoholová tuková choroba jater.
 
Tento index se vypočítává na základě několika krevních parametrů  (AST, ALT, počtu krevních destiček) a věku pacienta. Při jeho hodnocení je třeba zohlednit i další klinický kontext a faktory, které ovlivňují jaterní funkci, jako je alkohol nebo jiná specifická onemocnění.
 
FIB-4 index je snadno dostupná a přínosná metoda pro lékaře, kteří sledují zdraví jater svých pacientů. Použití testu může pomoci lékařům rychleji identifikovat pacienty s pokročilou fibrózou a na základě dalších speciálních vyšetření zahájit vhodnou léčbu nebo pokračovat v jejich sledování.
 
„FIB-4 umožňuje v běžné praxi také stratifikaci řady rizik, od klinických příhod spojených s jaterním onemocněním, přes závažné nežádoucí kardiovaskulární příhody až po hepatocelulární karcinom nebo chronické onemocnění ledvin.“ dodává MUDr. Hana Prokschová, primářka Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Tábor, a.s.

více     +

12 ÚNO 24

Podpůrný a paliativní tým v Nemocnici Tábor, a.s.

Paliativní péče – citlivé téma, které je veřejností oblečeno do spousty otazníků a ještě stále je pro mnohé chápáno jako něco konečného, kdy už „není žádná naděje“. Paliativní péče je obor, který poskytuje péči lidem se závažným onemocněním. Může se jednat o nevyléčitelná onemocnění, ale také onemocnění, které má šanci na vyléčení, ale zásadně ovlivňuje život pacienta. Přístup paliativní péče je zaměřený hlavně na zvyšování kvality života pacientů i jejich rodin, a to s respektem k jejich přáním a hodnotám.

Paliativní tým se snaží přinést úlevu od projevů nemoci a emoční zátěže, které závažné onemocnění provázejí. Důležitou součástí je otevřená, vstřícná a empatická komunikace s pacientem i jeho rodinou, zachování důstojnosti a poskytnutí podpory. Pacientovi to umožní přesunout pozornost od neustálého přemýšleni o vlastní nemoci a její léčbě do oblasti svého osobního života, rodiny, vztahů. I když to na první poslech může znít paradoxně, tato fáze nemoci se může stát časem vnitřního klidu, vyrovnanosti a osobního růstu.

Podpůrný a paliativní tým najdete i v naší nemocnici. Tento týden proběhlo ve spolupráci s Hospicem Jordán školení na téma paliativní péče, kde se s námi sestřičky Petra Dušková, Mgr. Eva Rašková a Adéla Černá (Hospic Jordán) podělily o své zkušenosti, vize a přiblížily nám, co vše tato péče obnáší, kdy je možné se na podpůrný a paliativní tým obrátit a jak funguje spolupráce mezi jednotlivými zařízeními.

Moc děkujeme za tuto smysluplnou osvětu a věříme, že péče paliativního týmu bude pro naše klienty přístavem, v kterém najdou potřebnou pomoc a podporu.

více     +

05 ÚNO 24

ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Nemocnici Tábor

na základě rozhodnutí vedení NT, a.s. se

od úterý 6. února vyhlašuje až do odvolání

ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních Nemocnice Tábor.

Návštěvy budou možné ve výjimečných případech pouze po individuální dohodě s primářem oddělení nebo jím pověřeným lékařem.

Důvodem zákazu návštěv je strmý nárůst akutních respiračních infekcí, zejména chřipek, v minulém kalendářním týdnu. Jde o preventivní opatření proti hromadnému šíření chřipky v prostředí nemocnice.

 

více     +

02 ÚNO 24

Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.

V rámci energetické úspory jsme instalovali fotovoltaické panely na dvě budovy naší nemocnice.

Jedná se o budovu akutní medicíny a západní křídlo pavilonu chirurgických oborů. V budoucnu plánujeme osadit i další budovy s cílem zvýšit energetickou soběstačnost a přispět k ochraně životního prostředí.

(Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí)

 

více     +

01 ÚNO 24

Pravidelné semináře – ENDOPROTÉZY

Včera v naší nemocnici proběhl další seminář pro pacienty, které čeká výměna kyčelního nebo kolenního kloubu.

Přednáškou nás provedly vrchní sestra ortopedického oddělení, paní Vladimíra Spálenková a fyzioterapeutka, paní Ilona Klášterková, kterým tímto velmi děkujeme ♥

Zúčastnění získali podrobné informace o tom, jak taková operace probíhá, jak se na ní připravit a jak vypadá následná péče a rehabilitace po operaci.

Ukázali jsme si i spoustu pomůcek, které mohou usnadnit návrat do běžného života v pooperačním období (např. nazouvák ponožek, podavač věcí, nástavce na WC, meziprstní kartáč a kartáč na mytí plosky nohou, zvyšovací nástavce na židle, atd.)

Jsme rádi, že jsou tyto semináře přínosem a že můžeme našim pacientům přiblížit průběh těchto operací, což může pomoci lépe porozumět tomu, co se bude dít a jak se na to vše připravit.

Více informací o těchto seminářích najdete na stránkách naší nemocnice v sekci Ortopedického oddělení zde:
https://www.nemta.cz/oddeleni/ortopedicke/?op=pro-pacienty&op_id=3

 

 

 

více     +

26 LED 24

V naší nemocnici proběhla exkurze na Oddělení mikrobiologie

V naší mikrobiologické laboratoři proběhla exkurze pro studenty Gymnázium Pierra de Coubertina.

Studenti se seznámili s chodem laboratoře, dozvěděli se, co se zde vyšetřuje a co vše obnáší pracovní náplň laboratorních asistentů. Měli možnost si prohlédnout jak prostory (laboratoř je rozdělena do 3 úseků: bakteriologie, sérologie a molekulární biologie), tak i přístroje, které jsou neodmyslitelnou součástí vyšetřování vzorků.

Věříme, že jsme studentům dokázali přiblížit tuto velmi zajímavou a badatelskou práci a moc děkujeme vrchní laborantce Pavle Oroszki, která provedla studenty celou exkurzí a zodpověděla všechny dotazy, které studenty zajímaly.

 

více     +

24 LED 24

Stipendijní program pro mediky

Naše nemocnice nabízí studentům možnost nejen dobrovolné praxe, kdy mohou strávit 2-3 dny na oddělení podle vlastního výběru, ale také stipendijní program, který jim zajistí cenné zkušenosti a finanční podporu při studiu.

Stipendijní program umožňuje studentům absolvovat odborné stáže na akreditovaných pracovištích a možnost spolupráce s uznávanými zdravotníky. Není nic lepšího, než získat zkušenosti praxí a připravit se tak na své budoucí zaměstnání.

Proč vstoupit do stipendijního programu?

 • podpora studentů v posledním roce studia
 • zajímavá práce ve velkém zdravotnickém zařízení
 • odborná příprava na budoucí zaměstnání
 • garance uplatnění po ukončení studia
 • vzdělávání a odborný růst dle oboru a zájmu studenta
 • stáže na akreditovaných pracovištích
 • možnost spolupráce s uznávanými zdravotníky

 

Výše stipendia při studiu a závazku nastoupit po ukončení studia do naší nemocnice

 • 5 000 Kč/měsíčně při studiu v 5. ročníku
 • 10 000 Kč/měsíčně při studiu v 6. ročníku

Studenti a stážisté mohou využít ubytovnu a případně i stravování v naší jídelně. Obojí přímo v areálu nemocnice.

Pokud máte zájem o více informací nebo byste se chtěli do stipendijního programu naší nemocnice zapojit, pište na mail: lucie.belska@nemta.cz

Informace najdete i na našich webových stránkách:

https://www.nemta.cz/pro-odborniky/kariera/#praxe_staze

 

více     +

23 LED 24

Nemocnice Tábor, a.s. na zdravotnickém veletrhu práce MEDIDAYS 2024

Dne 19.1.2024 jsme se zúčastnili zdravotnického veletrhu práce MEDIDAYS 2024, kde jsme prezentovali pracovní příležitosti v naší nemocnici budoucím lékařům a farmaceutům.

Byl to velmi inspirativní den plný milých setkání a budeme se těšit na nové kolegyně a kolegy.

Pokud byste se i vy chtěli stát součástí týmu naší nemocnice, sledujte nabídku pracovních příležitostí na našich webových stránkách:

https://www.nemta.cz/pro-odborniky/kariera/#nabidky_prace

 

více     +

16 LED 24

Kariéra: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Přijmeme kolegyni/kolegu do přátelského kolektivu na Oddělení následné péče.

Nástup dle dohody.

Více informací zde:

 

více     +

15 LED 24

LAPAROSKOPICKÝ TRENAŽÉR

Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme představit další novinku.

V naší nemocnici máme nově pro lékaře chirurgických oborů k dispozici laparoskopický trenažér, na kterém se mohou lékaři z gynekologie, chirurgie a urologie dále zdokonalovat ve svých operačních schopnostech. Jde především o operační schopnosti jako je laparoskopické šití, přesná manipulace, koordinace pohybu a jemná motorika.

Pro naše pacienty to znamená zkrácení doby operace a menší riziko komplikací.

 POPIS PŘÍSTROJE:

Laparoskopický trenažér je vybaven vlastní kamerou a monitorem. Díky pohyblivé kameře tak lze během nácviku podle potřeby měnit úhel pohledu na operační pole. Krycí klenba trenažéru je z jedné strany průhledná a z druhé strany je překrytá metalickou fólií. To umožňuje využít dva režimy nácviku. Jeden, kdy lze přímo sledovat ovládání nástrojů a druhý, kdy lze vše sledovat pouze přes monitor a tím poskytnout pokročilejším operatérům iluzi skutečného laparoskopického operování.

 

více     +

12 LED 24

Kariéra: Přijmeme PORODNÍ ASISTENTKU

Do našeho přátelského kolektivu na Gynekologicko-porodnické oddělení přijmeme:

PORODNÍ ASISTENTKU

– nástup možný ihned, případně dle domluvy

Více informací zde:

více     +

04 LED 24

Setkání pana starosty Tábora a prvního občánka v naší porodnici

Bylo nám velkou ctí být u příležitosti setkání pana starosty, Ing. Štěpána Pavlíka, a prvního občánka Tábora roku 2024, kterým se stala holčička – Leona Štachová.

Toto setkání proběhlo 3. ledna 2024 přímo v táborské nemocnici, kdy pan starosta přijel rodině pogratulovat a přivezl květiny i dárkové poukazy na dětské zboží.

Leonka se narodila v táborské porodnici na Nový rok 2024 ve 12:33 manželům Alině a Petrovi. Vážila 3,66 kg a měřila 50 cm . Stala se tak sestřičkou 4leté Elizabety.

Rodina žije v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí od roku 2018.

Holčičku odrodila lékařka MUDr. Hana Kosobudová.

Přejeme Leonce a celé rodině hlavně zdraví, štěstí a spoustu radostných dnů.

více     +

03 LED 24

První miminko roku 2024 narozené v táborské porodnici

Prvním letošním miminkem, které se narodilo v táborské porodnici, je holčička jménem Rozálie. Přišla na svět 1. ledna v 5:56 a vážila 3750 g.

Mamince, Michaele Ščerbové, moc gratulujeme a přejeme oběma hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

více     +

29 PRO 23

CT Screening plic

Program časného záchytu karcinomu plic

Naše pracoviště nabízí možnost preventivního screeningu plic pro kuřáky, kteří jsou nejvíce ohroženi rakovinou plic. Jedná se o preventivní CT vyšetření s nízkou dávkou záření. Vyšetření není nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit nádor. Tento preventivní program zahájilo loni Ministerstvo zdravotnictví České republiky a jeho cílem je zachytit onemocnění v raném stadiu, kdy může být ještě léčitelné.

Koho se program týká?

 • Lidí mezi 55 – 74 lety, kteří kouří více než dvacet let 20 cigaret denně, nebo po dobu deseti let 40 cigaret denně. Mohou se přihlásit i ti, kteří kouřit přestali, ale byli dvacet let kuřáky s denní spotřebou 20 cigaret nebo po dobu deseti let kouřili dvě krabičky cigaret denně.

Jak se můžete objednat?

Screening Vám doporučí Váš praktický lékař nebo pneumolog. Pro řádné vyhodnocení programu musí mít pacienti na vyšetření řádně vyplněnou ŽÁDANKU (od pneumologa nebo praktického lékaře), dále je potřeba vyplnit krátký dotazník a podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento dotazník Vám předá plicní lékař a případně pomůže s jeho vyplněním. Dotazník pak společně se žádankou na CT odevzdáte na radiologickém pracovišti.

Pokud máte již žádanku, můžete se objednávat i na tel: 381 607 201 nebo na emailu: rdg@nemta.cz (uveďte, že se jedná o plicní screening a doplňte, prosím, Váš kontaktní údaj – nejlépe telefon)

Více informací o programu najdete i na stránkách www.prevenceproplice.cz

více     +

19 PRO 23

REGIONÁLNÍ LIPIDOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Minulý čtvrtek se konalo v Hotelu Dvořák REGIONÁLNÍ LIPIDOLOGICKÉ SYMPOZIUM, jehož hlavním přednášejícím byl prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. – přední tvář preventivní kardiologie a lipidologie v ČR, který představil nejmodernější léčbu dyslipidemií včetně možnosti a indikací biologické léčby. Společně s ním přednášel také MUDr. Pavel Malina z Nemocnice Písek, který se věnoval vztahu mezi hladinou lipoproteinu a rozvojem kardiovaskulárního onemocnění. Odborné a přitom přátelské setkání.

 

více     +

19 PRO 23

PLYŠOVÁ SMRŠŤ NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Na dětské oddělení naší nemocnice dorazila speciální zásilka od žáků 3. a 4. třídy Základní školy Chyšky. Plyšáci se stanou společníky našich malých pacientů. Moc děkujeme, jste báječní!

více     +

13 PRO 23

JIHOČESKÝ REHABILITAČNÍ DEN S NAŠÍ AKTIVNÍ ÚČASTÍ

Jihočeský rehabilitační den přivedl do Českých Budějovic již potřetí odborníky z rehabilitačního odvětví. Konferenci pravidelně pořádá českobudějovická nemocnice. Se svým příspěvek „Pohyb i v sedě“ se zde představila MUDr. Sylvia Musilová spolu s prim. MUDr. Ludmilou Stejskalovou a fyzioterapeutem Romanem Kuželkou z našeho rehabilitačního oddělení – a aktivně se opravdu cvičilo. Děkujeme!

více     +

07 PRO 23

DALŠÍ KROK KE ZLEPŠENÍ PÉČE O NAŠE PACIENTY – rozšíření diagnostického zařízení na radiologickém oddělení

V rámci dotačního projektu „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s.“ jsme na RTG pořídili multimodalitní portál VITREA a nové diagnostické stanice. Multimodalitní znamená možnost prohlížení obrázků z různých zobrazovacích metod, jako je zejména CT a MR, kontroly těchto vyšetření u pacienta v čase, jejich fúzi apod.
Vitreu můžeme využívat nejen na veškerých diagnostických stanicích na oddělení, ale i na pracovních stanicích z domova. Pomocí ní jsme schopni provádět složitější typy vyšetření, obrazových rekonstrukcí a měření.

více     +

30 LIS 23

UVĚDOMĚNÍ SI, ZPOMALENÍ, OČEKÁVÁNÍ, SETKÁVÁNÍ, RADOST, ÚSMĚV, PŘÍCHOD, VÁNOČNÍ ČAS

 .… a mnoho dalšího …. to vše jsme včera mohli zažít na vánoční prodejní výstavě psychiatrického oddělení, která již neodmyslitelně patří k našemu předvánočnímu času.
Obdiv a poděkování patří každému, kdo se na výstavě podílel.
Podívejte se sami, co vše lze v rámci terapeutických dílen psychiatrického oddělení při pobytu v nemocnici vytvořit.
Přejeme Vám krásné zimní dny a příjemnou nadcházející první adventní železnou neděli.

více     +

16 LIS 23

DIABETOLOGIE

Na devět desítek zájemců využilo v rámci Světového dne diabetu možnost nechat si změřit hladinu glukózy v krvi. Protože k diabetu se často přidružuje také vysoký krevní tlak, tak studenti SZŠ, kterým tímto děkujeme, také „měřili“.
Pozor! Cukrovka na svém počátku nebolí, ale může postupně vést ke zhoršení zdravotního stavu. Proto dbejte na svůj životní styl.
V rámci naší diabetologické ambulance poskytujeme dispenzární a konsiliární péči o pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými chorobami včetně dietní instruktáže a poskytování pomůcek pro diabetiky.

 

více     +

15 LIS 23

ODBORNÝ SEMINÁŘ RDG ODDĚLENÍ

RDG oddělení Nemocnice Tábor, a.s. ve spolupráci s firmou Boehringer Ingelheim uspořádalo ODBORNÝ SEMINÁŘ na téma INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY – hlavní téma: Kombinovaný syndrom plicní fibrosy a emfyzému (CPFE).
58 LÉKAŘŮ z oboru pneumologie a zejména rentgenologie (nejen z okolních nemocnic našeho kraje, ale také z Benešova či Pelhřimova), se sešlo ve čtvrtek 9. listopadu v hotelu Palcát v Táboře. Odborná sdělení byla rozdělena na část diagnosticku a klinickou. Diagnostickou část přednášela paní primářka Jana Votrubová z RDG oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a klinické části se ujal pan doktor Ladislav Lacina z Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a FTN Praha.
Důležitost setkání odborníků vyzdvihl primář RDG oddělení naší nemocnice Tomáš Jindra: „Právě diferenciální diagnostika plicních intersticiálních procesů (IPP) pomocí CT s vysokým rozlišením (HRCT) je pro nás radiology často obtížná. Proto jsme byli velmi rádi, že se tento seminář uskutečnil“.
A zakončení semináře? Večeře ve vyhlášené restauraci MACE se šéfkuchařem Martinem Svatkem.
Děkujeme za zajímavé odborné přednášky, skvělou organizaci, přátelskou atmosféru a velmi důležitou diskusi nad společnými tématy.

více     +

10 LIS 23

POWERJÓGA & PILATES FESTIVAL

Poskládejte si vlastní program a přijďte si v sobotu 25.11. zažít pohyb pod vedením zkušených lektorů, mezi nimiž jsou také lékaři a fyzioterapeuti našeho rehabilitačního oddělení.
Čekají vás lekce pilates i powerjógy, síla, protažení i ladný pohyb Port de Bras, kondice i zdravé držení těla; pestrý výběr lekcí s cvičebními pomůckami i bez pomůcek; 3 cvičební sály, 6 zkušených lektorů, 7 druhů cvičebních pomůcek a 9 pestrých lekcí – to vše, dle Vašeho výběru
Aby mohlo být vše pro vás připraveno, je nutná rezervace https://power-pilates.eu/powerjoga-pilates-festival.

více     +

07 LIS 23

TÝDEN RIZIK MALNUTRICE

Malnutrice je špatný stav výživy, nazývaný také podvýživa, který je důsledkem nemoci a/nebo nevhodné stravy.
Od 6. do 12. listopadu probíhá „TÝDEN RIZIK MALNUTRICE“, jehož cílem je upozornit širokou laickou i odbornou veřejnost na to, že malnutrice je vážným problémem, který negativně ovlivňuje přežívání pacientů a významně zvyšuje náklady na zdravotní péči, a že tento problém lze efektivně řešit.
Informace o výživě při různých onemocněních, praktické návody, jak si pomoci a kalkulačku rizika naleznete na nové verzi webu https://www.rizikamalnutrice.cz/malnutrice/

 

více     +

06 LIS 23

SVĚTOVÝ DEN DIABETU – PŘIJĎTE „mezi nás“

KDY? 14.11. 2023 9:00 – 14:00
V roce 1891 přesně 14.11. se v Kanadě narodil lékař – fyziolog, držitel Nobelovy Frederick Grant Banting. Se svým kolegou izolovali hormon inzulín a použili jej na léčbu cukrovky. Proto si tento den připomínáme prevenci diabetu s důrazem na zdravý životní styl.
Jedním z prvních a nejčastějších příznaků diabetu je zvýšená hladina glykemie – tedy hladiny cukru v krvi. Měření probíhá z kapky krve a výsledek víte za chvíli.
V úterý 14.11.2023 v době od 9:00 do 14:00 si ve vestibulu hlavní haly můžete nechat změřit hladinu cukru v krvi a krevní tlak. Pracovnice táborského Natur House dále nabídne konzultaci vašich stravovacích návyků, k dispozici bude mít zároveň přístroj k vyhodnocení složení vašeho těla (množství tělesného tuku, svalů, kostí a vody).

více     +

26 ŘÍJ 23

PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V REŽII PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ

Rychlostí blesku – tak rychle mizely výrobky pacientů našeho psychiatrického oddělení z PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY, která se uskutečnila ve středu 25.10. v přízemí budovy psychiatrického oddělení.
Nestačili jsme se divit, co vše lze ze základních materiálů vkusného a nápaditého vytvořit. Klobouk dolů a potlesk patří pacientům a zaměstnancům psychiatrického oddělení, kteří se na celém „procesu“ přípravy, výroby a následné výstavy podíleli. Děkujeme!

více     +

25 ŘÍJ 23

SPOLEČNÉ VAŘENÍ S RADKEM DANÍČKEM

V naší kuchyni jsme ve středu 25.10. přivítali kuchaře Radka Daníčka, člena Nestlé Culinary týmu, který se příštího roku v německém Stuttgartu zúčastní mezinárodní kuchařské olympiády IKA 2024. Dnešní vaření bylo takovým „olympijským“ tréninkem. Výsledek byl velkolepý, pochutnání báječné, atmosféra jedinečná.
Jste zvědaví? Dnešní menu a fotografie pro vás od nás.
PEČENÁ VEPŘOVÁ KRKOVICE V PIVNÍ MARINÁDĚ, BRAMBOROVO-DÝŇOVÉ PYRÉ, MASOVÝ JUS
POKE BOWL, PEČENÁ RÝŽE, ČOČKOVÉ RAGU, MARINOVANÁ OKURKA A ŽLUTÁ ŘEPA, PEČENÉ BATÁTY, SLANÁ GRANOLA
Děkujeme „panu Radkovi“ a všem, kteří se na společné přípravě podíleli. Děkujeme, že nám vaříte „dnes a denně“.

více     +

20 ŘÍJ 23

LÉKAŘI PLICNÍHO ODDĚLENÍ VYUŽÍVAJÍ NOVÉ DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE

Díky investici do nového vybavení plicního oddělení mají lékaři možnost rozšířit a zlepšit své vyšetřovací metody. K vyšetření patologií v oblasti hrudníku a hrudní stěny využívají nový ultrazvukový přístroj a také nový bronchoskop s věží, díky němuž je možno postoupit zas o kousek dál do dýchacích cest než s dřívějším vybavením.
Jak říká paní prim. MUDr. Kateřina Kubínková, obě metody vyšetření jsou bezbolestné, pacienta zatíží minimálně a pomáhají spolu s dalšími vyšetřeními správně poskládat někdy nelehkou mozaiku zdravotního stavu pacienta.
Vybavení bylo pořízeno v rámci projektu u REACT-EU.

více     +

19 ŘÍJ 23

A BYLO VESELO

Na oddělení následné péče zavítali „ZDRAVOTNÍ KLAUNI“ . Přátelské setkání bylo prozářeno radostí, smíchem, vlídností a také i dojetím. Děkujeme za váš humor, empatii, nadšení, energii a jedinečné „červené nosy“.

více     +

12 ŘÍJ 23

12. ŘÍJNA SVĚTOVÝ DEN ARTRITIDY – SVĚTOVÝ TÝDEN KOSTÍ A KLOUBŮ – REVMA LIGA V AKCI aneb „včasná péče – silnější ochrana“

Dnešní den se snažíme zvýšit povědomí o ARTRITIDĚ – zánětlivém onemocnění, které může postihnout jedince různého věku, způsobovat chronickou bolest a otoky kloubů, zejména v prstech rukou, nohou, necitlivost, brnění, chudokrevnost či špatné hojení kloubních zranění. Dnes také začíná Světový týden kostí a kloubů.
Jedinečnou akci zorganizovala REVMA LIGA ČR 8.10. v Praze.

více     +

10 ŘÍJ 23

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MEDIKY

Na konci září proběhl v naší nemocnici první ročník „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MEDIKY“ na interních odděleních.
Ve dvou dnech jsme studenty nechali poznat život řadových sekundářů na lůžkových stanicích, předvedli jsme jim některé z našich kardiostimulačních zákroků, ​přizvali je k černošedým obrazům echokardiografie, mohli si vyzkoušet vybrané základní vyšetřovací a terapeutické metody, navštívili i naše moderní skiaskopické pracoviště. Čas byl také na neformální posezení nad kávou a debatě o začátcích lékařské práce po medicíně.
Děkujeme za účast a děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a studentům se věnovali.

více     +

09 ŘÍJ 23

PORODNICE ROKU 2023

Na největším českém webu pro rodiče eMimino.cz hlasovaly během června a července maminky o nejlepší porodnici roku 2023. Volby se mohly zúčastnit ženy, které rodily v letech 2019 až 2023, a to přidáním recenze pod profil té dané porodnice.
Jsme rádi za hodnocení, které porodnice naší nemocnice získala a věřte, že děláme vše proto, aby se každá maminka u nás cítila bezpečně, pohodlně a to jak během porodu, tak následně i na oddělení šestinedělí. Děkujeme.

více     +

03 ŘÍJ 23

Vyjádření k aktuálním reakcím na sociálních sítích

Vzhledem k příspěvkům na sociálních sítích, dotazům ze strany médií a veřejnosti stručně reagujeme na situaci, která se dnes odehrála na jednom z našich oddělení. Nemocnice se nechce veřejně vyjadřovat k podrobnostem, nicméně bychom chtěli všechny ujistit, že pacientům je v naší nemocnici poskytována zdravotní péče na náležité odborné úrovni. V případě, kdy je nutno spolupracovat s orgány veřejné moci, tak činíme, pokud to zdravotní stav pacienta dovolí.

více     +

03 ŘÍJ 23

AMBULANCE REHABILITACE RUKY

Rehabilitační oddělení naší nemocnice rozšířilo ambulantní služby o specializovanou ambulanci „Rehabilitace ruky„. Pracoviště se zaměřuje na včasnou rehabilitaci a edukaci pacientů po úrazech a operacích ruky. V rámci této specializace se o vás postará vyškolená ergoterapeutka a fyzioterapeutka.
K objednání do této ambulance je nutné doporučení ošetřujícího lékaře, včetně lékařské zprávy o úrazu, operaci, poranění …..

více     +

29 ZÁŘ 23

ÚSPĚCH NAŠICH VOLEJBALISTŮ A FOTBALISTŮ

V pátek 22.9. pod taktovkou budějovické nemocnice proběhl již 9. ročník fotbalového a 5. ročník volejbalového klání Jihočeských nemocnic, na kterém naši sportovci ukázali svoji bojovnost, sportovního ducha, nadšení i odhodlání. Volejbalisté si přivezli pohár za 3. místo a fotbalisté skončili čtvrtí. Moc děkujeme a gratuluje, jste skvělí!

více     +

25 ZÁŘ 23

NOVÉ VYBAVENÍ NA ORL AMBULANCI

Ambulance ORL oddělení naší nemocnice je nově vybavena VIDEOŘETĚZCEM pro přenos endoskopického obrazu.
Nové videořetězce umožní lékařům sledování vyšetřované oblasti na obrazovce, pořízení záznamu k pozdějšímu hodnocení či srovnávání nálezů.
Na obrazovce lze vše zároveň demonstrovat pacientům. Ti tak získají bližší názornější informace o své diagnóze i léčbě.

více     +

22 ZÁŘ 23

PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA TÁBORA V RUKÁCH REVMA LIGY TÁBOR

V úterý 19. září se na atletické stadionu Míru konaly již čtvrté Sportovní hry seniorů o „Putovní pohár starosty města Tábora“. Soutěžilo se v 6-ti disciplínách, celkem se zúčastnilo 92 sportovců v kategoriích ženy, muži do 70-ti let a ženy, muži nad 70 let. Současně také probíhala soutěž družstev. Putovní pohár přivezli na stadion členové naší REVMA LIGA a ….. opět si ho odvezli zpět. Gratulujeme!

více     +

13 ZÁŘ 23

NOVĚ ZREKONTRUOVANÉ A MODERNIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ ARO NAŠÍ NEMOCNICE SLAVÍ ČTYŘICÁTÉ NAROZENINY

Zajímavostí je, že se jedná o historicky první Anesteziologicko-resuscitační oddělení v Jihočeském kraji.
Střípky z historie, současnosti i „oslav“ Vám průběžně zprostředkujeme.

více     +

31 SRP 23

OD 11.9.2023 BUDE AMBULANCE INFÚZNÍ TERAPIE PŘEMÍSTĚNA ZPĚT DO PAVILONU CHIRURGICKÝCH OBORŮ (BUDOVA B) 2.PATRO

více     +

17 SRP 23

PŘESUN LŮŽKOVÉ ČÁSTI INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,
z důvodu stavebních úprav dojde k dočasnému přestěhování lůžkové části infekčního oddělení (budova E). Stěhování bude zahájeno v pondělí 21.8.2023. Pacienti vyžadující neodkladnou hospitalizaci budou přemístěny na jiná oddělení naší nemocnice (informace získáte na recepci ve vstupní hale nemocnice). Od 31.8.2023 bude plně fungovat infekční lůžkové oddělení v 5.patře pavilonu interních oborů (budova C). Telefonní čísla zůstávají beze změn. Ambulantní část infekčního oddělení zůstává na současném místě. O nastávající situaci byli informováni praktiční lékaři i Záchranná zdravotnická služba Jihočeského kraje.
Aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách a FB.
Děkuje za pochopení, trpělivost a vstřícnost!

 

více     +

29 ČER 23

BAREVNĚ,VKUSNĚ, CHUTNĚ

Tak nyní můžeme charakterizovat servírovanou stravu pro naše pacienty s poruchou polykání. Díky novým silikonovým formičkám a zahušťovadlu vypadá mixovaná strava na talíři jako „běžné jídlo“. A jak na to? Uvaříme, rozmixujeme, naplníme a následně šokově zamrazíme. A před podáváním stačí ohřát. Takto se v naší kuchyni připraví přibližně 30 jídel denně. Jsou určeny především pro pacienty oddělení následné péče či pro pacienty po operacích.
REPORTÁŽ KE SHLÉDNUTÍ ZDE

více     +

27 ČER 23

ARO OTEVŘELO PROSTORY PO REKONSTRUKCI

Radi bychom Vás informovali, že dne 23.6.2023 bylo otevřeno Anesteziologicko – resuscitační oddělení Nemocnice Tábor. Oddělení během 3.5 měsíců prošlo kompletní rekonstrukcí s cílem zlepšit podmínky pro naše zaměstnance a pacienty.
Během rekonstrukce došlo ke kompletní výměně vzduchotechniky, elektrických rozvodů, výměně světelných zdrojů, podlahových krytin, dveří. Hlavní přínos rekonstrukce je v rozšíření lůžkové kapacity na šest resuscitačních lůžek. Všechna lůžka jsou uspořádána do boxů, z toho čtyři lůžka samostatně. Došlo k oddělení infekční a neinfekční části ARO, každá z nich má kapacitu tří lůžek.
Vrcholem rekonstrukce bude kompletní výměna zdravotnické techniky / nejmodernější monitorace vitálních funkcí, plicní ventilátory, resuscitační lůžka/ z projektu REACT-EU.

více v naší galerii ZDE 

více     +

21 ČER 23

ÚSPĚCH NAŠICH DĚTSKÝCH PACIENTŮ

Pacienti dětského oddělení naší nemocnice se úspěšně zapojili do výtvarné soutěže určené pro školy při zdravotnických zařízeních NEMOČNIČNÍ ZAJÍČEK 2023.
Pod vedením paní učitelky předvedli své výtvarné nadání i zručnost a odměnou jim bylo krásné umístění v soutěži a vystavení fotografií jejich obrázků ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, která 6. ročník této soutěže vyhlásila. Moc děkujeme, krásná práce!

více     +

13 ČER 23

MODERNIZACE PRACOVIŠŤ STERILIZACE NA CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLECH

Na přelomu dubna a května započala v naší nemocnici rozsáhlá přístrojová modernizaci pracovišť sterilizace na centrálních operačních sálech. Investice ve výši bezmála 18,5 milionů korun je součástí modernizačního projektu financovaného z evropských fondů REACT-EU.
Snahou bylo významné zkvalitnění materiální základny nemocnice a zrychlení předoperační přípravy nástrojového vybavení používaného při operačních výkonech. A to se zdařilo! Na centrálních sálech tak funguje celkem 6 nových parních sterilizátorů a 3 myčky instrumentárií. Zcela nově personálu slouží ultrazvuková čistička a myčka obuvi. Vedle tohoto došlo také k výměně dvou parních a jednoho plazmového sterilizátoru. 
Vše proběhlo pouze s mírným omezením operačních výkonů a za stálého provozu centrálních operačních sálů. Děkujeme managementu operačních sálů i personálu.

více     +

12 KVĚ 23

GRATULUJEME VŠEM SESTRÁM K SVÁTKU!

 Mezinárodní den sester je oslavován na celém světě vždy 12. května. Tento den připomíná narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry.
Mezinárodní den zdravotních sester je poděkováním za vaši práci a vyjádřením respektu k této profesi.

více     +

04 KVĚ 23

5. KVĚTEN – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU

Ke Světovému dni hygieny rukou jsme se tento rok připojili akcí v Odběrovém centru krve na Sídlišti nad Lužnicí. Dárci, kteří nás ve čtvrtek 4. května navštívili, si mohli vyzkoušet, jak správně provádět dezinfekci rukou při vstupu do centra a zkontrolovat si případné nedostatky v technice pod speciální UV lampou.

 

 

více     +

12 DUB 23

PACIENTI JAKO UMĚLCI

Prostory psychiatrického oddělení „ožily“ před Velikonocemi prodejní výstavou. Veškeré výrobky vznikly v terapeutických dílnách psychiatrického oddělení a autory byli samotní pacienti. Ti vytvořili  vskutku jedinečné, rozmanité, veselé, barevné …… zkrátka krásně velikonoční dekorace. Děkujeme jim i terapeutkám a těšíme se na další prezentaci jejich tvořivosti.

více     +

11 DUB 23

DĚTI DĚTEM aneb polštářky pro lepší spánek a radost

Víte, že ve spánku strávíme až jednu třetinu svého života? Spánek je důležitý pro celkovou regeneraci, má vliv na naše zdraví, psychiku. Aby se našim malým pacientům u nás příjemně „odpočívalo“, darovali jim žáci ZŠ a MŠ Malšice v rámci Světového dne spánku ručně ušité polštářky, namalované masky na oči nebo malé plyšáky. Krása! Moc moc děkujeme. 

 

 

více     +

06 DUB 23

SETKÁNÍ S POTENCIONÁLNÍMI KOLEGY

Ve výukovém centru v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové se ve středu 5.4.2023 konal Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii. Jedná se o jedinečnou příležitost pro studenty vyšších ročníků lékařské fakulty, ale stejně tak i pro neatestované lékaře, udělat si představu o tom, kde se mohou pracovně uplatnit. Mezi vystavovateli byla také naše nemocnice, kterou reprezentovala z personálního oddělení L.Bělská doprovázena MUDr.Rejlkem a prim.MUDr.Šafránkem. Děkujeme

více     +

05 DUB 23

NOVÉ SKIASKOPICKO-ENDOSKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ

V nově zrekonstruovaných prostorách pavilonu interních oborů (budova C) funguje od začátku března zbrusu nové  skiaskopicko-endoskopické pracoviště. Na jednom místě je soustředěná technika umožňující moderní endoskopické výkony v oblasti zažívacího traktu navigované radiologickou a ultrazvukovou technikou. Pro pacienty nejen okresu Tábor, ale i širšího okolí bude nyní kvalita zdravotní péče v této oblasti v souladu s nejnovějšími evropskými trendy.
VIDEO: Táborský deník (denik.cz) 

více     +

03 DUB 23

OSLAVTE SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ S NÁMI

7. duben – SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ – významný svátek pro každého, kdo se stará o své tělo, pohodu, vyrovnanost, ducha….. Přijďte s námi oslavit tento svátek péčí o tělo a pro své fyzické i duševní zdraví něco udělat. Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 6. dubna v čase od 9:00 do 14:00 v nemocniční hale. Získáte důležité informace o tom, jak předcházet vzniku a rozvoji řady civilizačních nemocí. Můžete si zde nechat změřit krevní tlak, zkontrolovat hladinu cukru v krvi. Již tradičně se k nám připojí konzultantka táborské pobočky NaturHouse. Budete si tak moci nechat změřit množství tělesného tuku, svalů, kostí i vody v těle, ochutnat „něco zdravého“.

 

více     +

13 BŘE 23

DO DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ S ELEKTROMOBILY

V rámci projektu „Dodávka dvou osobních elektromobilů pro Nemocnice Tábor, a.s.“ zakoupila naše nemocnice dva nové elektromobily Dacia Spring s dojezdem až 230 km.  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. Vozy dostala k dispozici Domácí péče TEREZA nabízející pacientům ambulantní péči v jejich domácím prostředí. Nadále naše nemocnice plánuje rozšíření svého vozového parku v rámci elektromobility např. pořízením převozových sanitek na plně elektrický pohon, které by zajišťovaly svozy a rozvozy pacientů v Táboře a jeho blízkém okolí.

více     +

07 BŘE 23

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN – PREVENCE JAKO ZÁKLAD

Péče o chronicky nemocné pacienty s onemocněním ledvin je náročná a ve většině případů také celoživotní. Proto bychom měli dbát  na prevenci a omezit tak narůstající počty těchto pacientů.
Jsme rádi, že vám opět můžeme v rámci SVĚTOVÉHO DNE LEDVIN nabídnout bezplatné preventivní vyšetření.
Kdy? Ve čtvrtek 9.3.2023 v době od 7:30 do 10:30
Kde? Nefrologická ambulance (přízemí pavilonu interních oborů, budova C)
Co vás čeká? Vyplnění krátkého dotazníku, změření krevního tlaku, vyšetření moče na základní biochemická vyšetření
A tak neváhejte a přijďte: právě ledviny jsou nenahraditelný orgán, který je třeba chránit a předcházet jeho selhání.

více     +

24 LED 23

MEDIDAYS S NAŠÍ ÚČASTÍ

Ve dnech 20. a 21.1.2023 se konal první ročník veletrhu  MEDIDAYS. Kromě odborných konferencí a workshopů byl součástí také  veletrh práce ve zdravotnictví v ČR. Na něm se představilo přes 30 zdravotnických zařízení, včetně lékárenských sítí, farmaceutických firem, pojišťoven aj. Naše nemocnice zde měla také své zástupce.
Děkujeme tímto lékařce Kateryně Chebanenko, MUDr. Václavovi Rejlkovi  a Lucie Bělské DiS. za prezentaci našeho zdravotnického zařízení.

 

více     +

10 LED 23

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2023 U NÁS


Představujeme vám první narozené miminko v roce 2023 v naší porodnici. Je jím krásný zdravý chlapeček Arés a narodil se 1.1.2023 ve 2:27. Gratulujeme!

více     +

21 PRO 22

PODĚKOVÁNÍ

S radostí a vděčností jsme 20.12.2022 přijali dárky od zástupců žáků a učitelů ZŠ a MŠ Malšice. Dárky, které udělaly radost pacientům dětského oddělení, byly věnovány Klubem přátel školy při ZŠ a MŠ Malšice a byly pořízeny z výtěžku letošního vánočního trhu. Děkujeme!

více     +

13 PRO 22

KADEŘNICKÉ SLUŽBY V AREÁLU NEMOCNICE

Přímo v areálu naší nemocnice bylo otevřeno „Kadeřnictví a holičství – Petra Berousková“
Středa je vyhrazena pacientům naší nemocnice, ostatní dny se můžete objednávat na telefonním čísle 777 077 894.
Otevírací doba:
PO 8:00 – 16:00
ÚT 11:00 – 19:00
ST klienti nemocnice
ČT 10:00 – 18:00
PÁ 7:30 – 14:00

více     +

09 PRO 22

OCENĚNÍ DOBROVOLNÝCH DÁRCŮ KRVE

Dobrovolní dárci krve – lidé, kteří dávají krev ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostávají odměnu ve formě peněz. Za to jim patří velké DÍKY a také ocenění.
V České republice oceňování dárců krve provádí Český červený kříž.
V Hotelu Palcát 1.12.2022 proběhlo slavnostní předání stříbrných a zlatých medailí, uděleno bylo také několik Zlatých křížů. Stříbrná medaile je udělována za 20 odběrů, zlatá za 40 odběrů a Zlaté kříže odstupňovány v rozmezí za 80 až 160 odběrů.
Ocenění předávali zástupci Červeného kříže, města Tábor a Nemocnice Tábor, a.s.

více     +

30 LIS 22

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Do konce roku si můžete zpříjemnit návštěvu naší nemocnice prohlídkou výstavy fotografií ve vstupní hale. Z fotografií vás přivítá pes GUMP a jeho další psí kamarádi. S pejsky se vyfotili známé osobnosti jako například Marta Kubišová, Veronika Hájková, Josef Vojtek, Ivana Chýlková a další. Jedná se o fotografie z charitativního kalendáře. Výtěžek z jeho prodeje bude pomáhat pejskům v nouzi. Děkujeme za zapůjčení výstavy autorovi knihy „Gump – pes, který naučil lidi žít“ panu F. Rožekovi.

více     +

29 LIS 22

ÚSPĚŠNÉ AKREDITAČNÍ ŠETŘENÍ

Ve dnech 2. až 4. listopadu 2022 proběhlo v Nemocnici Tábor, a.s., akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Na základě tohoto procesu byla naše nemocnice vyhodnocena jako akreditovaná. Na další tři roky, to znamená do 3. 11. 2025, nemocnice Certifikát hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče obhájila.

více     +

28 LIS 22

ÚČAST NA VELETRHU PRÁCE TRIMED JOB

Pracovní veletrh TRIMED JOB patří k tradičním způsobům, jak oslovit potenciální zájemce o zaměstnání z řad studentů a absolventů lékařských fakult. Za organizací veletrhu stojí totiž samotní studenti 3. lékařské fakulty UK po záštitou studentského spolku TRIMED.
Na 8. ročníku tohoto veletrhu práce jsme nechyběli. Našimi zástupci tentokrát byli MUDr. Petra Šváchová, MUDr. Václav Rejlek a L.Bělská. Děkujeme za prezentaci naší nemocnice a těšíme se na nové kolegy.

více     +

21 LIS 22

SNĚHOVÁ NADÍLKA

První letošní sněhová nadílka nalákala k „akci“ naše pacienty psychiatrického oddělení. Na horní terase psychiatrického oddělení vyrostla sněhová socha. Uvidíme, zda počasí umožní tvorbu dalších „kousků do sbírky“.

více     +

03 LIS 22

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Od 1. října 2022 je v naší nemocnici otevřena ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. V ordinaci vás přivítá MUDr. Libuše Váchová a vedoucí sestra Tereza Metelcová a najdete je ve 2. patře pavilonu akutní medicíny u ambulantního provozu dětského oddělení. Ordinační doba je rozdělena na hodiny pro nemocné děti a zdravé děti (poradna pro kojence, preventivní prohlídky, očkování, vyšetření na posudky). Můžete využít objednání na tel. čísle 381 606 663.

 

více     +

02 LIS 22

NOVÁ PŘÍJEZDOVÁ CEKTA K URGENTNÍMU PŘÍJMU PRO INTERNÍ OBORY

V areálu nemocnice byla v září dokončena nová PŘÍJEZDOVÁ CESTA K URGENTNÍMU PŘÍJMU INTERNÍCH OBORŮ.
Komunikace významně zkrátí cestu uvnitř areálu a zrychlí tím ošetření akutních případů.
Součástí stavebních úprav je i široce přestřešený vstup do budovy, pod kterým mohou pohodlně stát až 4 sanitní vozy. Zároveň přibylo i 8 parkovacích míst pro doprovod akutních případů v blízkosti urgentního vstupu.
Vstupní prostor je viditelně označen, ve večerních a nočních hodinách dostatečně osvětlen a nijak nenarušuje ostatní pohyb po nemocnici.

více     +

31 ŘÍJ 22

AMBULANCE LÉČBY BOLESTI

Vážení pacienti,

z provozních důvodů v době od 8.11.2022 do 31.1.2023 neobjednáváme na vyšetření do Ambulance léčby bolesti.

 

Omlouváme se a děkujeme za pochopení!

více     +

26 ŘÍJ 22

UZAVŘENÍ LÉKÁRNY A PRODEJNY ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB

Z důvodu plánované inventury bude 31.10.2022 od 11:30 uzavřena lékárna i prodejna zdravotnických potřeb.

Výdej bude opět zahájen v úterý 1.11.2022.

více     +

25 ŘÍJ 22

Návštěvy na chirurgickém oddělení jsou opět povoleny.

více     +

20 ŘÍJ 22

JOB DAYS PRAHA S NAŠÍ ÚČASTÍ

7.října se konal veletrh práce JOB DAYS LÉKAŘSTVÍ A ZDRAVÍ. Tento veletrh slouží jako informační platforma o možnostech kariérního uplatnění pro lékaře, lékařky, čerstvé absolventy a absolventky stejně jako studenty a studentky lékařských fakult. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit, prezentovat naše zdravotnické zařízení mezi dalšími zaměstnavateli a oslovit tak možné budoucí kolegy.
Děkujeme úspěšnou prezentaci a již se těšíme na Veletrh práce 3. lékařské fakulty TRIMED JOB, který se uskuteční 22.11.2022.

více     +

20 ŘÍJ 22

68. VÝROČNÍ KONFERENCE České urologické společnosti ČLS JEP

V Olomouci, ve městě s dlouho a velmi pestrou historií, právě probíhá konference České urologické společnosti . Jsme rádi, že setkání je po delší době opět živě, prezenčně, za účasti celé řady urologů českých i zahraničních.
Pozvání do Olomouce přijali také dva lékaři našeho urologického oddělení – lékař Behan Vasyl a lékařka Yelyzaveta Yaroshenko.
Přejeme příjemné odborné i kulturní zážitky.

více     +

30 ZÁŘ 22

Jihočeské nemocnice v pohybu

K tradičním akcím Jihočeských nemocnic patří přátelský fotbalový a volejbalový turnaj. Tentokrát se sešli sportovní týmy a jejich fandové v pátek 16.9. ve Střelských Hošticích. Zde uspořádala Nemocnice Strakonice, a.s. již 8. ročních turnaje ve fotbale a 4. ročník turnaje ve volejbalu. I přes chladné počasí byli sportovci odhodláni podat co nejlepší sportovní výkony a turnaje si v přátelské atmosféře náležitě užít. To se zdařilo a bonusem pro naši nemocnici bylo získání druhého místa fotbalistů a pátého místa volejbalistů. Gratulujeme a děkujeme!

více     +

16 SRP 22

Ve středu 17.8.2022 bude v naší nemocnici probíhat marketingová akce VZP ČR – nabídka benefitů VZP, informace o zdravotním pojištění a další.
Stánek bude umístěn tradičně ve vestibulu nemocnice od 8:30 do 11:00.

více     +

01 SRP 22

Režimová opatření Nemocnice Tábor, a.s. platná od 2. 8. 2022

Žádáme pacienty a jejich návštěvy o dodržování režimových opatření, která snižují riziko šíření nákazy Covid-19:

 • Během pohybu po nemocnici používejte v souladu s Vnitřním řádem NT povinně ochranu dýchacích cest!
  Respirátor lze zakoupit v naší lékárně.
 • Při vstupu a při odchodu proveďte vždy dezinfekci rukou.
 • Návštěvy jsou omezeny max. na 2 osoby a 15 min. k lůžku.
 • Dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

Děkujeme, že nám pomáháte chránit ostatní. Chraňte i sebe.

       

více     +

20 ČEV 22

OČKOVÁNÍ DRUHOU POSILOVACÍ DÁVKOU (čtvrtá dávka v pořadí)

 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí, na základě něhož je možné podávat 2. posilovací dávku proti onemocnění Covid-19 počínaje dnem 18. července 2022.
 • Jedná o očkování bez možnosti předchozí registrace, která bude umožněna až od 15. srpna 2022, kdy ministerstvo zdravotnictví umožní registraci a rezervaci termínu očkování prostřednictvím Centrálního rezervačního systému.
 • Využívejte prosím maximálně možnosti očkování u Vašich praktických lékařů, kteří nejlépe znají Váš zdravotní stav, mají očkovací látku k dispozici (nebo ji mohou objednat) a v rámci poskytování preventivní péče jsou ti, kteří mají očkování primárně provádět.
 • Očkování druhou posilovací dávkou bez registrace bude v Nemocnici Tábor probíhat 30.07.2022 od 8:00 do 12:00

více     +

20 ČEV 22

Doporučení pro pacienty a návštěvy

Vážení pacienti a návštěvníci našeho zdravotnického zařízení,
z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a současného nárůstu pozitivních případů onemocnění COVID 19 a na základě doporučení KHS Jihočeského kraje přistupujeme k následujícím doporučením:

 • před návštěvou nemocnice (vyšetření, návštěva lékaře…) proveďte hygienickou dezinfekci rukou
  dodržujte objednací časy, tím zkrátíte dobu čekání před ambulancí
 • z preventivních důvodů použijte ochranu dýchacích cest (nejlépe respirátor FFP2)

Doporučení pro návštěvy pacientů na lůžkovém oddělení:

 • před vstupem na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou
 • používejte ochranu dýchacích cest (nejlépe respirátor FFP2)
 • odložte návštěvu, pokud máte příznaky respiračního onemocnění nebo jste se vrátili ze zahraničí
 • respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu
 • v případě potřeby použijte všechny doporučené ochranné prostředky (izolace pacienta)

více     +

04 ČEV 22

Upozornění pro dárce krve

Vážení dárci krve,
ve dnech 26.7. – 1.8.2022 prosím využijte k objednání SMS zprávy nebo email. Telefonické objednání v této době nebude možné.
Děkujeme za pochopení

více     +

20 ČER 22

Vycházka za historií

V neděli 12.6.2022 se v areálu nemocnice uskutečnila v pořadí již 171 „Vycházka za historií“ pořádaná českobudějovickou Agenturou Kultur-Kontakt. Vycházky za historií patří mezi tradiční akce určené milovníkům historie. S historičkou Husitského muzea v Táboře paní Lenkou Vandrovcovou si tentokrát účastníci připomněli historii nemocnice od někdejšího špitálu s kaplí sv. Alžběty na Starém městě až po výstavbu současné nemocnice.

 

 

 

více     +

17 ČER 22

Poohlédnutí za seminářem neurologického oddělení

Neurologické oddělení Nemocnice Tábor, a.s. ve spolupráci s českobudějovickým Neurochirurgickým oddělením uspořádalo ve středu 8. června v odpoledních hodinách společný seminář. Tématem byla jednak problematika cévních onemocnění mozku, která mohou vést k mozkové mrtvici, jednak onemocnění páteře a léčebné postupy.
Rozšířit si své obzory přišlo více než 60 posluchačů, převážně lékařů z táborské nemocnice napříč obory, ambulantní neurologové a lékaři z Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., fyzioterapeuti a střední zdravotničtí pracovníci. Následná diskuze v kuloárech umožnila vzájemné sdílení zkušeností a prohloubení spolupráce.
Budeme se těšit na příští setkání!

více     +

14 ČER 22

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE aneb NAŠE PODĚKOVÁNÍ

Z inciativy Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce je 14. červen SVĚTOVÝM DNEM DÁRCŮ KRVE.
Cílem je poděkovat dárcům krve za jejich nezištný krok, který mnohdy vede k záchraně lidského života.
Nemocnice Tábor, a.s. se k poděkování připojuje. Jsme rádi, že již dva roky patříme do sítě nemocničních transfúzních zařízení, jsme rádi za vás, že k nám docházíte a těšíme se na „nové dárce“.
„DAROVÁNÍ KRVE JE PROJEVEM SOLIDARITY. PŘIPOJ SE A ZACHRAŇUJ ŽIVOTY“ (motto letošního Světového dne)
DĚKUJEME!

více     +

09 ČER 22

Návštěva místopředsedy vlády a ministra zdravotnictví v NT,a.s.

V pondělí 6. 6. 2022 navštívil naši nemocnici pan místopředseda vlády a ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR; ředitel odboru přímo řízených organizací Ing. Michálek; náměstek hejtmana Mgr. Pavel Klíma a další jejich spolupracovníci.

více     +

01 ČER 22

Odpoledne plné zábavy

V sobotu 28.5.2022 si mohly děti a vnoučata našich zaměstnanců užít spoustu zábavy v rámci dětského dne, který jsme pro ně ve spolupráci s Atletikou Tábor v areálu nemocnice uspořádali.  Program byl opravdu velmi pestrý. Skok do dálky, hod míčem, skok přes švihadlo či překážková dráha – sportovní disciplíny, po jejichž „překonání“ následovala zasloužená odměna. Areálem zněly známé dětské písničky a  kdo chtěl, mohl si zatancovat dokonce i   s „opravdovou vílou“. Velkým lákadlem pro děti byly skákací hrady a malování obrázku na obličej. O báječné občerstvení se postarali zaměstnanci našeho stravovacího provozu. Nabízeli guláš, klobásy, párky v rohlíku, koblihy, preclíky, nechyběly teplé a studené nápoje. Moc děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli a jsme rádi, že jsme tím vykouzlili úsměv a radost především v dětských tvářích.

 

více     +

23 KVĚ 22

Setkání jihočeských kaplanů

V Táboře se 19. května setkali nemocniční kaplani z jižních Čech.
V rámci setkání navštívili naší nemocnici, kde se setkali s ředitelem Nemocnice Tábor, a.s. Ing. I. Houškou, MBA.

více     +

19 KVĚ 22

ZMĚNA UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA PCR, ANTIGENNÍ TESTŮ

Vážení pacienti,
prosím věnujte pozornost následující informaci.
Od pondělí 23. 5. 2022 budou prováděny odběry PCR a Antigenních testů na příjmové ambulanci Infekčního oddělení – v budově E, telefon 775 863 113. K odběru je možné přijít bez předchozí rezervace.
Provozní doba odběrového centra:

Pondělí – pátek 7:00 – 11:00 11:30 – 15:30
Sobota 7:00 – 11:00

 

více     +

17 KVĚ 22

17. květen SVĚTOVÝ DEN HYPERTENZE

Hypertenze neboli VYSOKÝ KREVNÍ TLAK patří mezi nejčastější kardiovaskulární choroby. Právě tomuto problému je věnován Světový den hypertenze, který každý rok připadá na 17. května.
Cílem je upozornit na zdravotní komplikace, které vysoký krevní tlak způsobuje. Významně se totiž podílí na vzniku různých onemocnění kardiovaskulárního systému.
Vhodnou prevencí lze onemocnění předcházet.

více     +

17 KVĚ 22

VÍTE, ŽE aneb INFORMACE O NÁS PRO VÁS

Jsme rádi, že interní oddělení gastroenterologie naší nemocnice je CENTRUM PRO BIOLOGICKOU LÉČBU NESPECIFICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ.
Tým gastroenterologů zajišťuje diagnostiku a péči o nemocné s idiopatickými střevními záněty (Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy).
Součástí komplexní péče o nemocné je i CENTRUM BIOLOGICKÉ LÉČBY, kdy moderní sofistikovanou metodou léčby pomáháme výrazným způsobem zlepšit kvalitu života pacientům s tímto chronickým zánětlivým onemocněním trávicího traktu.

více     +

13 KVĚ 22

VZP u nás

Ve středu 18.5.2022 budete mít možnost v prostorách vstupní haly nemocnice získat informace o zdravotním pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny. V infocentru vám budou kromě základních informací představeny také benefity této největší zdravotní pojišťovny v České republice.

 

více     +

05 KVĚ 22

5.5. Světový den hygieny rukou

Dnešní den je Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen jako Světový den hygieny rukou. Letošním společným mottem je: „Spojte se pro bezpečnost: myjte si ruce“. Podle světových statistik se až 70% všech infekcí přenáší právě špinavýma rukama.
Naše hlavní nemocniční hygienička Mgr. Radka Plachá a sestra pro prevenci a kontrolu infekcí Markéta Berounská, DiS. dnes navštívily Mateřskou školu  Zahrádka v Sezimově Ústí, kde dětičky i paní učitelky seznámily s pravidly správné hygieny rukou. Vše pochopitelně prakticky ukázaly. Všichni  si společně pak „mytí“ vyzkoušeli a také pečlivě zkontrolovali své snažení.
Děkujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

více     +

05 KVĚ 22

PCR, respirátory s platností od 5.5.2022

Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti došlo k ukončení mimořádných opatření.

 • Od 5.5.2022 nebude možné provést odběr preventivního PCR testu hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. (je nutné mít vystavenou žádanku od lékaře či hygieny;  nadále možnost vlastní úhrady)
 • Nemocnice Tábor, a.s. ruší povinné vyšetření PCR covid před plánovanými operacemi a překladem na Oddělení následné péče.
 • Od 5.5.2022 končí povinnost osob pro pohyb a pobyt ve zdravotnickém zařízení s ochranou dýchacích cest.

 

více     +

05 DUB 22

„GUMP“ vyčaroval úsměv nejen na dětských tvářích

Malé připomenutí jedné velké návštěvy u nás !!!!! 

více     +

05 DUB 22

Z-BOX Zásilkovny

Na volně přístupném místě před hlavním vchodem do areálu nemocnice je nově nainstalováno bezkontaktní výdejní místo Z-BOX Zásilkovny. Využít této služby můžete 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Více informací ZDE

více     +

04 DUB 22

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ aneb přijďte k nám

U příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) probíhá každoročně vždy 7. dubna Světový den zdraví.
Letošním tématem je kontrola vysokého krevního tlaku a zvýšení povědomí o rizikových faktorech, které krevní tlak nepříznivě ovlivňují.
Naše nemocnice se ke Světovému dni zdraví připojuje.

 • Kdy? Ve čtvrtek 7.4.2022
  V kolik? 8:30 – 13:00
  Kde? Ve vstupní hale naší nemocnicE.
 • Přijďte si nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, či využít konzultaci s výživovým poradcem. Ke zdravotnickému personálu se připojí pracovnice táborského Naturhouse.
 • Kromě „měření“ bude pro vás také připravena ochutnávka zdravé výživy.
  Těšíme se na vás!

více     +

31 BŘE 22

„GUMP“ navštívil malé pacienty

Ve středu 30.3.2022 potěšil pacienty dětského oddělení zrealizovaný nápad autora knihy „Gump – pes, který naučil lidi žít“ Filipa Rožka. Na dětské oddělení totiž zavítal sám Filip Rožek se svým psem Gumpem. Doprovod jim dělal známý herec a hlavní postava stejnojemnného filmu MgA. Bolek Polívka a režisér a kameraman doc. MgA. František. A. Brabec. Návštěva se velmi povedla, dětská očka zářila a to byla ta nejlepší odměna pro všechny zúčastněné. A aby se děti mohly těšit z psa Gumpa stále, věnoval Filip Rožek dětskému oddělení velikého plyšového psa.
Ve vstupní hale nemocnice se pak všichni aktéři setkali  se zaměstnanci nemocnice. Podepisování knih a kalendářů vypadalo jako malá autogramiáda.
Děkujeme za jedinečný zážitek!!!!

více     +

29 BŘE 22

Mladí lékaři u nás

Naše nemocnice patří mezi největší zaměstnavatele v kraji, je zároveň druhou největší nemocnicí v jižních Čechách. Jak nahlížejí na svou práci mladí lékaři u nás, jaké zde mají možnosti rozvoje, jak sbírají zkušenosti?
O to se s námi podělila lékařka dětského oddělení Anna Musilová a lékař ortopedického oddělení Martin Valášek.
Moc děkujeme!
Článek Mladí lékaři z táborské nemocnice mají za sebou vždycky atestovaného lékaře, nikdy nejsou sami

více     +

15 BŘE 22

Návštěvy pacientů

Podle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR  NENÍ NUTNÉ při návštěvě u hospitalizovaného pacienta potvrzení o „bezinfekčnosti“, tj. certifikát o očkování nebo test.

Prosíme veřejnost o dodržování následujících pravidel:

 • návštěvu pacienta odložte v případě, pokud se cítíte nemocní, máte-li některý z příznaků: kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest svalů, ztráta čichu, ztráta chuti
 • během návštěvy je stále povinné používat respirátor minimálně FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
 • při příchodu na příslušné oddělení a při odchodu je zapotřebí provést řádně dezinfekci rukou
 • prosíme o omezení doby strávené u pacienta na nezbytně nutnou dobu (ideálně do 15-ti minut), maximálně dvě osoby k lůžku

Děkujeme za pochopení a respektování!

více     +

11 BŘE 22

Fascinující svět nervové soustavy

Jsme rádi, že v Městské knihovně Tábor opět pokračují přednášky v rámci vzdělávacího cyklu Lidské tělo. Tentokrát „v hledáčku uvízl“ nervový systém.
První přednáška se uskuteční 15.března od 18:15 v režii paní primářky neurologického oddělení naší nemocnice MUDr. Markéty Foltynové. A téma? „FASCINUJÍCÍ SVĚT NERVOVÉ SOUSTAVY“.
Pokud se nemůžete zúčastnit v prostředí Městské knihovny osobně, nezoufejte, přednáška bude streamována.
Bližší informace ZDE

více     +

09 BŘE 22

Prodej vozidla

Nemocnice Tábor, a.s. prodá vozidlo značky Škoda Octavia  1,6 TDI, 77KW, rok výroby 2011,
najeto 300 000 km.
Nabídky a informace: e-mail josef.haviernik@nemta.cz

více     +

07 BŘE 22

Světový den ledvin aneb nechte si zkontrolovat ledviny

LEDVINY –  jsou dvě, velké asi tak jako naše pěst, jsou to filtry našeho organismu, za jednu minutu přefiltrují více než litr krve. A když přestanou správně fungovat? Máme problém.
Na čtvrtek 10.března 2022 připadá Světový den ledvin. Jeho záměrem je zvýšit obecné povědomí o důležité roli tohoto orgánu, o prevenci, informovat o možnostech včasného rozpoznání případných chorob.
Jsme rádi, že vám opět můžeme nabídnout v tento den bezplatné preventivní vyšetření ledvin.
Ve čtvrtek 10.3.2022 v době od 7:30 do 10:30  můžete navštívit nefrologickou ambulanci (přízemí pavilonu interních oborů, budova C), kde vám, po vyplnění krátkého dotazníku, bude změřen krevní tlak, odebrána krev a moč na základní biochemická vyšetření – je vhodné být od půlnoci na lačno.
A tak neváhejte a přijďte: právě ledviny jsou nenahraditelný orgán, který je třeba chránit a předcházet jeho selhání.

více     +

04 BŘE 22

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci Nemocnice Tábor, a.s. UKONČUJE ZÁKAZ NÁVŠTĚV s platností od 5.3.2022.
Návštěvy pacientů  jsou možné, pokud návštěva starší 12-ti let splní jednu z následujících podmínek: 

 • doložit negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin nebo negativní antigenní test starý nejvýše 24 hodin odebraný zdravotníkem,
 • doložit, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal(a) onemocnění covid-19,
 • doložit potvrzení o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž platnost certifikátu o očkování je pro osoby starší 18 let bez posilující dávky 270 dní.

!!!Návštěva je povinna mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2.
Děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška. 

Dodržujte prosím pokyny personálu nemocnice.

 

 

 

více     +

02 BŘE 22

Vzhledem k velmi nízkému zájmu o očkování COVID-19 omezujeme provoz očkovacího centra

 • očkovací centrum bude od 1.dubna 2022 otevřeno pravidelně každý první pátek v měsíci (tzn. 1.4.; 6.5.;3.6.2022 – dále dle zájmu)
  v době od 8:00 do 12:00
 • očkování je !!!! určeno pro zájemce o třetí posilující dávku objednané přes centrální rezervační systém !!!
 • první dávky již v očkovacím centru neaplikujeme (doporučujeme se v tomto případě obrátit  na svého praktického lékaře nebo na jiné očkovací místo)
 • druhé dávky neuskutečněné v řádném termínu z důvodu nemoci budeme přeočkovávat po telefonické domluvě
  (Tel.: 381 608 080 – v době otevření očkovacího centra) popř. se obraťte na svého praktického lékaře

více     +

01 BŘE 22

Refluxní choroba – nové laboratorní vyšetření

Oddělení klinické biochemie naší nemocnice zavádí nové laboratorní vyšetření k diagnostice a léčbě refluxní choroby. Jedná se o moderní spolehlivý a především neinvazivní test (tzv.PEPTEST) stanovující koncentraci pepsinu ve slinách pacienta. Naměřená koncentrace tohoto trávicího enzymu bílkovin pak upozorňuje lékaře na přítomnost refluxu a jeho závažnost. Podle tíže refluxu lékař navrhne pacientovi cílenou léčbu a účinnost zavedené terapie může s časovým odstupem také zkontrolovat.

více     +

28 ÚNO 22

Do 14.3. včetně očkovací centrum COVID-19 uzavřeno

více     +

23 ÚNO 22

Cyklus přednášek „lidské tělo“ v městské knihovně pokračuje

více     +

14 ÚNO 22

15.2. – 21.2. očkovací centrum COVID-19 zavřeno

více     +

09 ÚNO 22

Ve čtvrtek 10.2. a v pátek 11.2. je očkovací centrum uzavřeno.

více     +

21 LED 22

Vážení pacienti,
v rámci předoperační přípravy Vás zveme na krátký informační seminář, který je věnovaný všem pacientům plánující operační výkon TOTÁLNÍ NÁHRADY KLOUBU.
Věříme, že pro Vás bude seminář přínosný, poskytne Vám veškeré informace o plánovaném výkonu a k hospitalizaci se dostavíte bez obav.
TERMÍNY SEMINÁŘŮ: 
2.2.2022; 2.3.2022;  6.4.2022; 11.5.2022; 1.6.2022

Bližší informace v pozvánce  ZDE

více     +

14 LED 22

Nově PCR diagnostika viru SARS-CoV-2 ze slin

Nemocnici Tábor, a.s. se podařilo vybavit Oddělení lékařské mikrobiologie velkokapacitní linkou sloužící k detekci viru SARS-CoV-2. Vyšetřit tak můžeme až 1500 vzorků za den. Detekce viru je ze vzorku slin. V současnosti je nová linka v pilotním režimu, od pondělí 17.1.2022 nastane plný provoz.

 

více     +

04 LED 22

Děkujeme manželům Pospíšilovým, kteří našim zaměstnancům opět na konci letošního roku věnovali osobité keramické PF.

 

více     +

23 PRO 21

OTEVŘENÍ ÚSTAVNÍ LÉKÁRNY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

24.12.2021 8:00 – 17:00
25.12.2021 8:00 – 20:00
26.12.2021 8:00 – 20:00
27.12.2021 7:00 – 18:00
pohotovost 18:00 – 22:00
28.12.2021 7:00 – 18:00
pohotovost 18:00 – 22:00
29.12.2021 7:00 – 18:00
pohotovost 18:00 – 22:00
30.12.2021 7:00 – 18:00
pohotovost 18:00 – 22:00
31.12.2021 7:00 – 18:00
pohotovost 18:00 – 20:00
1.1.2022 8:00 – 20:00

 

více     +

23 PRO 21

Omezení provozu prodejny

Prosím věnujte pozornost omezení provozní doby prodejny ve vstupní hale nemocnice:

23.12.2021 7:00 – 16:00
24.12.2021 10:00 – 14:00
25.12.2021 10:00 – 14:00
26.12.2021 10:00 – 14:00
31.12.2021 7:00 – 15:00
1.1.2022 z provozních důvodů ZAVŘENO

OSTATNÍ DNY BĚŽNÁ PRACOVNÍ DOBA!

více     +

01 PRO 21

OČKOVACÍ CENTRUM UKONČUJE OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE PRO PRVNÍ A TŘETÍ DÁVKY.

PRO PRVNÍ A TŘETÍ POSILUJÍCÍ DÁVKU JE NUTNÁ REGISTRACE A NÁSLEDNĚ REZERVACE TERMÍNU –  ODKAZ ZDE

POMOC S REGISTRACÍ

 • LINKA JIHOČESKÉHO KRAJE 702 288 081

více     +

29 LIS 21

Omezení odložitelné péče

Vážení spoluobčané,
z důvodu skokového nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 je donucena Nemocnice Tábor, a.s. v nejbližších dnech omezovat odložitelnou péči.
Uvědomujeme si, že toto omezení na vás dopadá již po několikáté za dobu pandemie covid-19, ale bohužel nemáme jinou možnost, jak se s touto situací vypořádat. Musíme reprofilizovat několik dalších lůžkových stanice na stanice s péčí o covid-pacienty.
Pacienty, kterých se dotkne přesunutí plánované hospitalizace či výkonu, budeme individuálně kontaktovat.
Odloženy budou takové výkony, u kterých je odklad medicínsky bezpečný.

Děkujeme za pochopení
Za vedení nemocnice Ivo Houška

více     +

28 LIS 21

Informace k očkování posilovací dávkou

Pro objednání na třetí posilovací dávku proveďte registraci přes centrální rezervační systém nebo je možnost přijít ve dnech, kdy očkujeme bez registrace. Termíny očkování bez registrace zveřejňujeme průběžně na webových stránkách nemocnice.

Krajská linka pro pomoc s registrací: 702 288 081

Děkujeme za pochopení.

více     +

24 LIS 21

Informace k testování PCR

PCR testy jsou od 22. listopadu hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze osobám mladším 18 let, lidem očkovaným alespoň jednou dávkou vakcíny a těm, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů. Hrazeny samozřejmě zůstávají také testy, které indikuje lékař nebo hygienická stanice.

Nezáleží přitom, kdy budou testy provedeny, musí se jen dodržet počet testů v daném kalendářním měsíci. Jediné omezení je, že výkon PCR testu lze na jedno rodné číslo vykázat pouze jednou denně.
U osob mladších 18 let, lidí rozočkovaným a těch, kterým ještě neuběhlo 14 dní od ukončení očkovacího schématu a u osob, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, je hrazeno 5 PCR testů v kalendářním měsíci. U osob plně naočkovaných jsou hrazeny 2 PCR testy v kalendářním měsíci.
Bližší informace na stránkách MZČR  ZDE 

více     +

19 LIS 21

Informace k testování žáků po provedeném antigenním testování 22. a 29.11.2021

Vážení spoluobčané,
na dny 22.11. a 29.11.2021 je naplánováno celoplošné testování žáků základních škol a studentů středních škol a učilišť antigenními testy.
Pro ty, kteří vyjdou z těchto testů pozitivní má Nemocnice Tábor, a.s. ve svém odběrovém centru připravenou kapacitu ihned na oba příslušná data.
Tito žáci a studenti si nepotřebují na 22. ani 29.11.2021 rezervovat čas v objednávkovém systému „reservatic“. Budou odebráni napřímo.
!! Nezapomeňte však, že je potřeba mít dopředu vystavenou žádanku od svého praktického lékaře. Tuto žádanku vám nikdo v nemocnici nevystaví.
V pondělí 22. a 29.11.2021 bude odběrový tým posílen o další pracovníky a bude odebírat až do 17.00 hodin.
Testování žáků a studentů v jiných dnech již podléhá rezervaci času přes objednávkový systém.
Tím, že se žáci a studenti budou testovat bez rezervovaného času bude pravděpodobně docházet k delším čekacím časům na provedení testu.
Mějte, prosím, trpělivost. S organizací před odběrovým centrem nám bude pomáhat Městská policie Tábor.
Věřím, že celou mimořádnou situaci zvládneme.
Za vedení nemocnice Ivo Houška

více     +

29 ŘÍJ 21

ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 1.11.2021

OD 1.11.2021 VYHLAŠUJE NAŠE ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Zákaz platí do odvolání s výjimkou:
– návštěv nezletilých pacientů
– návštěv pacientů s omezenou svéprávností
– třetích osob u porodu
– návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
V PŘÍPADĚ VÝJIMKY MUSÍ BÝT DODRŽEN NÁSLEDUJÍCÍ REŽIM  INFORMACE ZDE

více     +

25 ŘÍJ 21

Uzavření ústavní lékárny – 31.10.

Z důvodu plánované inventury bude v neděli 31.10.2021 uzavřena ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA . Výdej bude opět zahájen v pondělí 1.11.2021. Děkujeme za pochopení.

více     +

25 ŘÍJ 21

Očkování bez registrace – pro první, druhé, třetí dávky

 • VE ČTVRTEK 28.10. 8.00 – 13.00
 • V ÚTERÝ  2.11. 8:00 – 18:00
 • VE ČTVRTEK 4.11. 10:00 – 15:00
 • V SOBOTU 6.11. 8:00 – 13:00

  Na druhou dávku přineste záznam o provedení prvního očkování, na třetí dávku  certifikát o ukončeném očkování.
  Očkování bez registrace se netýká dětí 12 – 15 let a samoplátců.

více     +

22 ŘÍJ 21

Vážení zájemci o očkování,
ve čtvrtek 28.10. v době od 8:00 do 13:00 můžete využít očkování bez registrace.
Týká se všech zájemců o PRVNÍ či DRUHOU popř. také TŘETÍ (posilující) dávku.
Není určeno pro děti a samoplátce.

více     +

21 ŘÍJ 21

Chirurgické oddělení – zákaz návštěv

Od 21.10.2021 do odvolání platí na CHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ (1, 2, JIP) ZÁKAZ NÁVŠTĚV!!!!

Děkujeme za pochopení a respektování.

více     +

18 ŘÍJ 21

Vážení zájemci o očkování,
ve středu 20.10. v době od 10:00 do 15:00 můžete využít očkování bez registrace. Týká se všech zájemců o první či druhou popř. také třetí dávku (neplatí pro děti a samoplátce).

více     +

07 ŘÍJ 21

Očkování bez registrace

 • VE STŘEDU  13.10. v době od 12:00 do 14:00

Očkování bez registrace je určeno pro neregistrované zájemce o první dávku ve věku od 16-ti let. Netýká se samoplátců a dětí 12-15 let!

více     +

07 ŘÍJ 21

Prosíme pacienty o shovívavost, v pavilonu interních oborů probíhá rekonstrukce sociálních zařízení. Děkujeme za pochopení

více     +

06 ŘÍJ 21

Prodej vozidel

Nabízíme k odkoupení dvě vozidla zn. Škoda Citigo, objem 999, 44 kw, rok výroby 2012. Obě vozidla shodně najeto 200 000 km.
Informace a nabídky: p. Haviernik Josef, tel.:773087545, e-mail: josef.haviernik@nemta.cz
další foto ZDE

více     +

01 ŘÍJ 21

Přesun odběrového centra na COVID-19

Odběrové centrum na COVID-19 (PCR, Antigenní testy) je od 4.10.2021 (včetně) přesunuto z místa před nemocnicí do areálu nemocnice. Nachází se v budově F – bývalá ambulance psychiatrického oddělení. Navigační tabule umístěny.

Tisková zpráva ZDE 

více     +

14 ZÁŘ 21

OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE

 • VE ČTVRTEK 30.9.2021 v době od 11:00 do 13:00 

POZOR – OČKO  V AREÁLU NEMOCNICE (budova F – bývalá stanice ONP)

Očkování je určeno pro zájemce o první dávku ve věku od 16-ti let (netýká se dětí 12- 15 let a samoplátců).

více     +

13 ZÁŘ 21

Mimořádná Cena města Tábor pro rok 2021

Zastupitelstvo města Tábor udělilo táborským zdravotníkům prostřednictvím organizace Nemocnice Tábor, a.s. mimořádnou Cena města Tábor pro rok 2021, za mimořádné, intenzivní a vytrvalé nasazení v boji proti nemoci Covid 19, především na podzim 2020 a na jaře 2021 v kritických měsících listopadu a březnu. Dále za náročnou, nenahraditelnou a příkladnou práci související se zajištěním vysoce společensky prospěšného očkování proti Covidu 19 v táborském regionu po celý rok 2021, především v nejfrekventovanějších měsících od února do srpna.

Odkaz

více     +

13 ZÁŘ 21

Čestné uznání – prestižní stavba jižních Čech

Nemocnice Tábor získala čestné uznání v rámci Prestižní stavby jižních Čech za budovu „Nová Psychiatrie“.

Čestné uznání

více     +

08 ZÁŘ 21

Nenechte si ujít

„Srdce očima kardiologa“ – to je název přednášky, která se uskuteční v úterý 14.9. od 18:15 hodin v Městské knihovně Tábor. Přednášejícím je MUDr. Jan Kuchař, lékař na interním oddělení naší nemocnice.
Jste srdečně zváni!!!!

více     +

07 ZÁŘ 21

Ve středu 8.9.2021 opětovně dorazí s  informačním stánkem do vestibulu naší nemocnice pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny. V době od 8:00 do 11:00 budete mít možnost získat ve vestibulu nemocnice  bližší informace o zdravotním pojištění u této zdravotní pojišťovny , včetně např. benefitů.

VZP Newsletter_ZDE

více     +

03 ZÁŘ 21

Očkování neregistrovaných zájemců

 • VE ČTVRTEK 9.9.2021 v době od 13:00 do 15:00 
 • V PÁTEK 10.9.2021 v době od 11:00 do 13:00 

POZOR – OČKO JIŽ V AREÁLU NEMOCNICE (budova F – bývalá stanice ONP) Očkování je určeno pro zájemce o první dávku ve věku od 16-ti let (netýká se dětí 12- 15 let a samoplátců).

více     +

02 ZÁŘ 21

Denní psychoterapeutický stacionář

Od 3.9.2021 je otevřen DENNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝ STACIONÁŘ při oddělení psychiatrie.
Koncept stacionáře má za cíl přiměřeně doplňovat či nahrazovat léčbu lůžkovou a nasměrovat klienty k další práci na sobě samých. Provozní doba denního stacionáře je pondělí až pátek v době od 8:30 hod. do 14:30 hod.
Podmínky přijetí a bližší informace ZDE

více     +

27 SRP 21

OČKOVÁNÍ NEREGISTROVANÝCH ZÁJEMCŮ

VE ČTVRTEK 2.9.2021 v době od 12:00 do 14:00 bude probíhat očkování neregistrovaných zájemců v OČKU.

POZOR – OČKO JIŽ V AREÁLU NEMOCNICE (budova F – bývalá stanice ONP) Očkování je určeno pro zájemce o první dávku ve věku od 16-ti let (netýká se dětí 12- 15 let a samoplátců).

více     +

27 SRP 21

Připomínáme podmínky návštěv

Prosíme o respektování pravidel pro návštěvníky našeho zdravotnického zařízení ZDE

více     +

26 SRP 21

Lipidová ambulance

Představujeme Vám  pracoviště lipidové ambulance, které bylo otevřeno na konci června. Ambulance spadá pod Oddělení klinické biochemie a vede ho prim. MUDr. Hana Prokschová a zdravotní sestra interního oddělení Renata Kolářová.

LIPIDOVÁ AMBULANCE – článek ZDE

 

 

více     +

20 SRP 21

VE ČTVRTEK 26.8.2021 v době od 12:00 do 14:00 bude probíhat očkování neregistrovaných zájemců v OČKU. POZOR – OČKO JIŽ V AREÁLU NEMOCNICE (budova F – bývalá stanice ONP) Očkování je určeno pro zájemce o první dávku ve věku od 16-ti let (netýká se dětí 12- 15 let a samoplátců).

více     +

13 SRP 21

PŘESUN OČKOVACÍHO CENTRA ZPĚT DO NEMOCNICE TÁBOR

20.8.2021 proběhne poslední plánované očkování ve sportovní hale v Kvapilově ulici.

23.8.2021 bude zahájeno očkování v areálu nemocnice v budově F (bývalá stanice ONP)

Parkování vozidel mimo areál nemocnice nebo v areálu nemocnice za standardních podmínek.

Děkujeme za pochopení.

více     +

11 SRP 21

Očkování bez registrace

V úterý 17.8.2021 v době od 13:00 do 15:00 bude probíhat očkování neregistrovaných zájemců v ÓČKU (Kvapilova ulice). Očkování je určeno pro zájemce o první dávku ve věku od 16-ti let (netýká se dětí 12- 15 let a samoplátců).

více     +

06 SRP 21

Další termín pro očkování bez registrace

Další očkování bez registrace proběhne ve čtvrtek 12.8.2021 od 14.00 – do 16.00 hodin. Očkovat se bude látkou Comirnaty od společnosti Pfizer/Biontech. Očkování je určeno pro neregistrované zájemce první dávkou ve věku od 16-ti let.

více     +

30 ČEV 21

Očkování bez registrace

Tisková zpráva k očkování bez registrace v táborském OČKU. Plné znění ZDE

Očkování bez registrace 6. 8. 2021 od 8.00 – do 15.00 hodin. Očkovat se bude látkou Comirnaty od společnosti Pfizer/Biontech

podrobněji  ZDE 

 

více     +

17 ČEV 21

Prodej vozu

Nemocnice Tábor, a.s. prodává vozidlo Renault Trafic, rok výroby 2012; 2,0 td, najeto 375 tisíc km. Info a případné nabídky: p.Haviernik Josef, tel. 773087545, email: josef.haviernik@nemta.cz

více     +

12 ČEV 21

PRAVIDLA NÁVŠTĚV

Od 9.07.2021 platí nová pravidla pro návštěvníky nemocnice:

 1. všichni návštěvníci by se měli cítit zdraví, bez příznaků respiračních chorob
 2. vstupujte pouze 2 osoby k lůžku, a to na 15 minut
 3. během návštěvy používejte respirátor FFP2/KN95
 4. doba návštěv od 15:00 – 17:00 hodin (výjimky po domluvě s primářem odd., vrchní sestrou)
 5. na vícelůžkovém pokoji musí mít ochranu dýchacích cest všechny návštěvy i pacienti
 6. při příchodu na oddělení, pokoj si vydezinfikujte ruce
 7. při příchodu předložit jakýkoli z uvedených dokladů:
 • negativní POC antigenní test ne starší než 72 hodin
 • negativní PCR test ne starší 7 dnů
 • doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
 • doklad o očkování proti COVID -19, pokud:
 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

 

TESTOVÁNÍ JE MOŽNÉ PODSTOUPIT NA ODBĚROVÉM MÍSTĚ NEMOCNICE (v buňce před nemocnicí) PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ ZDE

více     +

23 ČER 21

LIPIDOVÁ AMBULANCE

 

V pátek 25.6.2021 zahajuje provoz Lipidová ambulance 

 • Ambulance je určena zejména pro pacienty s těžší poruchou metabolismu krevních lipidů nebo s podezřením na familiární hypercholesterolémii.
 • Ambulance je umístěna ve 4. patře pavilonu interních oborů (budova C).
 • Pracovní doba ambulance bude vždy v pátek od 7 do 14 hodin včetně odběrů.
 • Více informací najdete na webových stránkách Oddělení klinické biochemie ZDE

 

více     +

18 KVĚ 21

POVOLENÍ NÁVŠTĚV

PRAVIDLA NÁVŠTĚV

 

Od 8.6.2021 jsou pro návštěvy ve zdravotnickém zařízení stanoveny následující pravidla s ohledem na nutnost zajistit bezpečí pacientů:

 • Všichni návštěvníci musí být bez příznaků onemocnění, nařízené karantény či izolace
 • Doba návštěv denně od 15:00 – 17:00 (výjimky schvaluje primář či vrchní sestra oddělení)
 • Maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut
 • Během návštěvy používejte respirátor FFP2/KN95 (s výjimkou dětí).
 • Na vícelůžkovém pokoji musí mít ochranu dýchacích cest všechny návštěvy i pacienti
 • Při vstupu a odchodu provést dezinfekci rukou

 

Návštěvy se musí prokázat dokladem:

 1. Negativní PCR test ne starší 7 dnů
 2. Negativní POC antigenní test ne starší 72 hodin
 3. Doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
 4. Doklad o očkování proti COVID-19 pokud a) od aplikace samotné první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo 22 až 90 dní, nebo b) pokud byla aplikována druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky uplynulo 22 dní až 9 měsíců, nebo c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 5. Podstoupení preventivního antigenního testu pro sebetestování nebo k použití laickou osobou s negativním výsledkem na místě
 6. Potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení osoby nebo zákonného zástupce o absolvování povinného antigenního testování zaměstnanců nebo ve škole nejdéle před 72 hod

plné znění mimořádného opatření MZ k návštěvám ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb ZDE

více     +

13 KVĚ 21

POZOR ZMĚNA V UMÍSTĚNÍ OČKOVACÍHO CENTRA

Od 19.05.2021 se Táborské očkovací centrum stěhuje na novou adresu, konkrétně do Sportovní haly Kvapilova, na adrese Kvapilova 2419, 390 03 Tábor

více     +

22 BŘE 21

Očkování pacientů s CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM – VYŠŠÍ PRIORITA

Vážení pacienti, Nemocnice Tábor, a.s. obdržela od ÚZIS unikátní kód, prostřednictvím kterého se mohou chroničtí pacienti ze skupiny s vyšší prioritou registrovat k očkování proti COVID-19. Jedná se o pacienty v péči Nemocnice Tábor, a.s. splňující následující podmínky

…podrobněji ZDE

registrace na stránkách Nemocnice Tábor, a.s. v sekci COVID-19/Očkování

více     +

17 ÚNO 21

Očkovací centrum na ZIMNÍM STADIONU

Vážení spoluobčané,
od 18.2.2021 bude probíhat očkování proti COVID-19 v očkovacím centru na ZIMNÍM STADIONU v Táboře. Očkování v prostorách areálu nemocnice ukončeno.
Více informací v tiskové zprávě  zde

MAPA areálu

více     +

20 LED 21

OČKOVACÍ CENTRUM – očkování proti COVID-19

Od čtvrtka 21.1. začíná očkování seniorů 80+ podle rezervačního systému.
KDE naše „OČKO“ NAJDETE??? budova NOVÉ PSYCHIATRIE přízemí po vjezdu do areálu Nemocnice Tábor hlavní branou v přímém směru cca po 100m, budova nové Psychiatrie, hlavní vchod
VÍCE INFORMACÍ ZDE

více     +

14 LED 21

Mobilní očkovací tým v akci

Od minulého týdne vyráží náš mobilní očkovací tým s vakcínou proti nemoci Covid-19 do domovů pro seniory v Táboře a okolí. Očkování zajišťuje tam, kde nemohou zdravotníci v pobytových službách zabezpečit očkování ve své vlastní režii.
Naočkováni tak byli již například klienti G-centra v Táboře či obyvatelé Domova pro seniory v Bechyni.

více     +

11 LED 21

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI PLATÍ V NAŠEM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ STÁLE ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Velmi citlivě vnímáme význam návštěv, v současnosti však vstupujeme do kritické fáze vlny epidemie covid-19 a proto musíme, ač neradi, využít kompetence vedení nemocnice zpřísnit celostátní režim návštěv.
Činíme tak pouze a jen pro zajištění maximální bezpečnosti našich pacientů a zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení a ujišťujeme Vás, že naše nemocnice povolí návštěvy v první den, kdy to bude medicínsky bezpečné.

více     +

11 LED 21

KAMPAŇ HLEDÁME DÁRCE REKONVALESCENTNÍ PLAZMY

Prvotní odběr na vyšetření protilátek je možný na naší infekční ambulanci bez objednání vždy úterý, středa, čtvrtek 7:30 – 8:30 hod.

více     +

06 LED 21

PRVNÍ OČKOVANÍ ZDRAVOTNÍCI

Naše zdravotnické zařízení převzalo první várku vakcín proti  covidu (viz foto níže) a od úterý 5.1. začalo probíhat očkování zdravotníků z covidových pracovišť naší nemocnice. K uložení vakcíny máme připraven speciální „mrazák“, do kteréhose vejde na 30 tisíc dávek.

Druhá dávka vakcín pak bude určena pro seniorské domy, kde bude očkování provádět náš mobilní tým.

více     +

06 LED 21

Neobyčejně obyčejná novoročenka

Děkujeme manželům Pospíšilovým (Keramika a drátenictví s tradicí), kteří našim zaměstnancům věnovali neobyčejně obyčejnou keramickou novoročenku PF 2021. Ať přináší radost!

více     +

23 PRO 20

Omezení provozu ORL oddělení

Od dnešního dne tj. 23.12.2020 se z důvodu nemoci personálu dočasně omezuje
chod ORL oddělení, další informace zde

více     +

04 PRO 20

Gynekologicko-porodnické oddělení

Vážené nastávající maminky, pacientky,
porodnické oddělení v táborské nemocnici funguje v plném rozsahu péče o matku i novorozence, bez omezení.
Gynekologické oddělení funguje v částečně omezeném provozu.

více     +

30 LIS 20

Polévka, která pomáhá

Je nám velkým potěšením, že letošní „POLÉVKA, KTERÁ POMÁHÁ“ bude pro zdravotníky naší nemocnice. Akce se uskuteční 12. a 13.12. v kavárně Konstanz, prodávat se bude přes výdejní okénko. Můžete si polévku předem objednat nebo podpořit akci „virtuálně“. Polévku si můžete nechat také dovézt. Veškeré bližší informace naleznete ZDE.
Za vybrané peníze budou pořízeny poukazy na zážitky a relaxaci, které budou rozdány na vybraných odděleních naší nemocnice.
SRDEČNĚ VÁS NA TUTO JEDINEČNOU AKCI  ZVEME

Velice děkujeme organizátorkám a všem dobrovolníkům!!!!

 

více     +

27 LIS 20

Odběry Covid-19 – možnost drive-in

Vzhledem k chladnému počasí bude možné od pondělí 30.11.2020 opět využít možnosti testování na Covid-19 v odběrovém místě přímo z automobilu.
Vyšetřování pěších pokračuje dále bez omezení.
Provozní doba i podmínky odběru (objednání) se také nemění.

více     +

26 LIS 20

Uzavření ústavní lékárny

Prosím věnujte pozornost níže uvedené informaci.
Z DŮVODU PRAVIDELNÉ ROČNÍ INVENTURY BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA.
Provoz lékárny bude ukončen v pondělí 30.11.2020 ve 14:00 hodin a bude opět zahájen v úterý 1.12.2020 v 7:00 hod.

více     +

19 LIS 20

Aktuální situace v našem zdravotnickém zařízení

Vážení pacienti,
prostřednictvím tiskové zprávy si vás dovolujeme informovat o aktuální situaci v naší nemocnice.
TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE

více     +

12 LIS 20

Poděkování

Vážení zaměstnanci,
rádi bychom poděkovali  Vám zdravotníkům za veliké úsilí, které v této nelehké době denně vynakládáte při péči o pacienty. V době, kdy je zejména péče o pacienty s onemocněním COVID-19 zvláště náročná.
Poděkování patří bezesporu i všem nezdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na zajištění běžného chodu celé nemocnice.

Vážíme si Vaší ochoty a obětavé práce, kterou v současné době pandemie koronaviru vykonáváte při nařízených opatřeních v daleko přísnějších podmínkách a s daleko větším fyzickým i psychickým vypětím.
DĚKUJEME
Vedení Nemocnice a členové Dozorčí rady

více     +

06 LIS 20

Oční oddělení – dočasné zrušení PŘÍSLUŽBY

Vážení pacienti,
z personálních důvodů dochází od 1.11.2020 k dočasnému zrušení !PŘÍSLUŽBY! očního oddělení naší nemocnice – omezení se týká všedních dnů, víkendů i svátků. Běžná ordinační doba ve všední dny zůstává beze změn – ORDINAČNÍ DOBA  zde
Neodkladné oční ošetření v době příslužby bude poskytováno cestou lékařské pohotovostní služby. V případě neodkladného odborného vyšetření oftalmologam v této době ev. cestou očního oddělení Nemocnice České Budějovice.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

více     +

04 LIS 20

„Maminko, dýchám“

Třináct monitorů dechu v celkové hodnotě 26.000 Kč předala Nadace Křižovatka novorozeneckému oddělení naší nemocnice. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který poskytly společnosti PH METAL, ALUPOL, SZECH PACK a MA-DONA.
Za 25 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnice více než 8.500 monitory dechu.
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnicích, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v ČR. Také dále umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.
Děkujeme Nadaci Křižovatka za zprostředkování a všem dárcům za finanční podporu.

Tisková zpráva ZDE

více     +

26 ŘÍJ 20

Vážení pacienti, spoluobčané,
ortopedická ambulance funguje v omezeném provozu. 
Pacienty na operaci endoprotézy na rok 2021 budeme objednávat až od 2.1.2021. Prosíme pacienty, aby vzhledem ke stávající situaci navštěvovali ambulanci jen v akutním případě a pokud možno nejdříve kontaktovali ortopedickou ambulanci telefonicky.
Děkujeme za pochopení

více     +

19 ŘÍJ 20

Omezení provozu ambulance léčby bolesti

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI JSME NUCENI OD 19.10.2020 DOČASNĚ POZASTAVIT PROVOZ AMBULANCE PRO LÉČBU CHRONICKÉ BOLESTI. OBJEDNÁVAT BUDEME NYNÍ POUZE PACIENTY S ONKOLOGICKOU BOLESTÍ. OMLOUVÁME SE A DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

více     +

19 ŘÍJ 20

Zrušení příslužby očního oddělení

Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ SE OD 19.10.2020 DOČASNĚ RUŠÍ OČNÍ PŘÍSLUŽBY VE VŠEDNÍ DEN (PONDĚLÍ AŽ PÁTEK) V ČASE OD 15.30 DO 22.00 HOD. VÍKENDOVÉ PŘÍSLUŽBY A SVÁTKY ZŮSTÁVAJÍ V ČASE OD 9.00 DO 12.00 HOD. OMLOUVÁME SE A DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

více     +

12 ŘÍJ 20

Poděkování Rescue team Veselí nad Lužnicí

Rádi bychom  poděkovali organizaci Rescue team Veselí nad Lužnicí za poskytnutí  peněžního daru v hodnotě 40 220 Kč našemu onkologickému oddělení. Finanční sbírka se uskutečnila v rámci kulturně edukativního večera „Pro prsa koule“, který tato organizace uspořádala 18.9.2020 ve Veselí nad Lužnicí. Děkujeme, podpory a osvěty v oblasti prevence onkologických onemocnění si velmi vážíme.

více     +

02 ŘÍJ 20

VÝZVA – DARUJTE REKONVALESCENTNÍ PLAZMU

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s žádostí o POMOC PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PLAZMY OD PACIENTŮ, kteří se vyléčili z nemoci COVID-19. Tato plazma může být prospěšná pro pacienty se závažným stupněm onemocnění COVID-19. Plazmy je málo a pacientů přibývá.
Kdo se může stát dárcem rekonvalescentní plazmy?
• Prokázané onemocnění COVID-19 více než 14 dní po úzdravě (ideálně s horečnatým průběhem nebo hospitalizací)
• Věk 18-65 let, tělesná hmotnost 50 kg a více
• Muži, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi
• Ženy, které nikdy nebyly těhotné a které nikdy nedostaly krevní transfuzi (riziko zvýšeného výskytu protilátek anti-HLA)
!!!!!! Kde mi naberou krev na první vyšetření?
INFEKČNÍ AMBULANCE Nemocnice Tábor, a.s. – tel. 381 606 562
úterý, středa, čtvrtek od 7:30 hod. do 8:30 hod. BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ
• Infekční ambulance v Nemocnici České Budějovice, pavilon E, každý všední den od 7:00 do 8:00 hod. bez předchozího objednání
Věnujte prosím pozornost souhrnným informacím v přiloženém letáku ZDE – Dárci rekonvalescentní plazmy
Děkujeme a věřte, že se na vás velmi těšíme! Prosíme o předání této informace.

více     +

30 ZÁŘ 20

Slavnostní otevření budovy Nové psychiatrie

Vážení pacienti,
je nám velkým potěším vás informovat, že v úterý 29.9.2020 byla slavnostně otevřena budova nové psychiatrie.
Nová budova umožňuje nejen hospitalizaci v otevřeném režimu, tak jako doposud, ale i v režimu uzavřeném, který bude v rámci našeho zdravotnického zařízení poskytován poprvé. Větší prostor dostane i ambulantní péče a péče v tzv. stacionáři. Do budovy se přesune i AT ambulance polikliniky Světlogorská. Součástí budovy je i zázemí pro spolupráci se spolkem FOKUS Tábor, nestátní neziskovou organizací, která je zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním. Budova sama pak poskytuje výrazně lepší, a především bezpečnější provozování.
Prostory nové psychiatrie nabídnou: 15 lůžek akutních příjmových s možností poskytovat intenzivní péči; 25 lůžek s psychoterapeutickým a rehabilitačním programem; ambulance pro psychiatry i psychology, denní terapeutický stacionář. Lůžkové pacientské pokoje jsou jedno nebo dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím.
O „nastěhování“ prvních pacientů vás budeme informovat.
Přejeme všem našim pacientům i zaměstnancům, aby se v nových prostorách cítili příjemně.

Tisková zpráva ZDE 

více     +

29 ZÁŘ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S platností od 30.9.2020 vyhlašuje Nemocnice Tábor, a.s. plošný  ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Výjimky umožňuje po dohodě primář oddělení.
Doprovod u porodu je možný za předpokladu: nejsou známky respiračního onemocnění, normální tělesná teplota (bude měřit personál), dodržení hygienických opatření. Využití rodinného pokoje pro maminku s miminkem možné, přítomnost jiné osoby povolena není.

Tisková zpráva – Zákaz návštěv

více     +

29 ZÁŘ 20

Návštěvy pacientů na ARO (anesteziologicko-resuscitačním oddělení) jsou do odvolání zrušeny.

Stále platí zákaz návštěv na oddělení následné péče.

Děkujeme za respektování.

více     +

24 ZÁŘ 20

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,
vzhledem k instalaci nových dieselagregátů a přepojování na novou elektrickou rozvodnu bude v sobotu  26. 9. 2020 cca od 8.00 do 16.00 hodin  pavilon interních oborů, ARO, porodnice, chirurgická, ortopedická ambulance a dětské oddělení napájeno z náhradního zdroje.
Zbytek nemocnice bude fungovat ve standardním režimu.
K dalšímu plánovanému omezení elektrické energie dojde dne 3. 10. 2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Děkujeme za pochopení!

více     +

22 ZÁŘ 20

SPORTOVNÍ JEDNIČKY

V pátek 11.9.2020 se ve sportovně turistickém centrum v Kardašově Řečici uskutečnil již 6. ročník fotbalového a 2. ročník volejbalového turnaje mezi nemocnicemi jihočeského kraje. Letošní ročník byl pro týmy táborské nemocnice opravdu velmi úspěšný. Ve fotbalovém i volejbalovém klání naši nadšení sportovci získali první místo. Obou mužstvům blahopřejeme a děkujeme za nezapomenutelné sportovní zážitky a jedinečné výkony.

 

 

 

 

 

více     +

18 ZÁŘ 20

Od pondělí 21.9.2020 budou obědy  pro bývalé zaměstnance vydávány pouze do zakoupených boxů v nemocniční jídelně.

více     +

17 ZÁŘ 20

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,
vzhledem k instalaci nových dieselagregátů a přepojování na novou elektrickou rozvodnu dojde v sobotu 19. 9. 2020 cca od 8.00 do 16.00 k částečnému omezení provozu v některých budovách. Tyto budovy budou napájeny z náhradního zdroje.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost!

více     +

09 ZÁŘ 20

Vážení návštěvníci nemocnice,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 4.8.2020 stále platí
ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE.

Prosíme o respektování tohoto opatření a děkujeme za pochopení.

více     +

04 ZÁŘ 20

11.9. Výpadek elektrického proudu

Vážení spoluobčané, pacienti,
vzhledem k instalaci nových dieselagregátů a přepojování na novou elektrickou rozvodnu dojde dne 11. 9. 2020 cca od 9.00 – do 17.00 hodin k citelnému výpadku elektrické energie a omezení provozu v celém areálu nemocnice. K dalším omezení elektrické energie dojde dne 19. 9. 2020, 26. 9.2020 a 3. 10. 2020 v době od 8.00 – do 16.00 hodin.
Žádáme pacienty, aby v tyto dny pokud možno vyhledali ošetření u jiného lékaře, nebo přesunuli návštěvu nemocnice na jiný den.
Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!

více     +

28 SRP 20

JAKO DOMA aneb RODINNÉ POKOJE

Gynekologicko-porodnické oddělení naší nemocnice připravilo pro maminky novinku v možnosti využití RODINNÉHO POKOJE, tzn., že na pokoji může zůstat s maminkou a novorozeným miminkem jakýkoliv rodinný příslušník nebo jiný doprovod. Na oddělení budou od 1.9.2020 k dispozici dva rodinné pokoje –  cena 1000 Kč/den (možnost objednání obědu pro doprovod 100 Kč/den).
Pokoje nebude možné zamluvit předem, zájemci se musejí domluvit s personálem při porodu.
Těšíme se na první „obyvatele“ a věříme, že si užijete rodinného zázemí.

více     +

18 SRP 20

Příměstský tábor

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom poděkovali všem organizátorům za jedinečný PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v naší nemocnici, který proběhl v době od 20. do 31.7.2020. O nezapomenutelný program tohoto tábora, o který je velký zájem, se také postaral tým Městské policie s ukázkou policejní práce (prap.L. Johančík, prap. T.Danko, stržm.M. Tychtl, inspektor P.Šimek), ze Záchranné zdravotnické služby děti navštívil a velmi zaujal zdravotník T.Spěváček. Poděkování patří také vedení Kina Svět a Plaveckému stadionu za možnost využití těchto zařízení. Děkujeme!

více     +

13 SRP 20

NA TEST COVID19 JE NUTNÉ SE NYNÍ OBJEDNAT NA URČITÝ ČAS

Z důvodu narůstajícího zájmu o vyšetření na COVID19 a snahy minimalizovat riziko šíření mezi pacienty čekajícími na testování  JE NUTNÉ OBJEDNÁNÍ ZÁJEMCŮ NA URČITÝ ČAS. Maximální denní limit počtu provedených vyšetření je v pracovních dnech stanoven na 80 testů/den, o víkendech  40 testů/den.

K vyšetření se objednávejte telefonicky na telefonním čísle 775 863 113 (*). V rámci telefonické objednávky, bude zájemce objednán na konkrétní datum a čas.
* Pokud je tel. linka obsazená, zdravotník mluví s pacientem, který se dovolal před Vámi, zkoušejte spojení opakovaně. Prosíme o pochopení a trpělivost.
Zájemci o vyšetření, kteří přijdou do odběrového místa bez objednání, si musí na vyšetření počkat a budou vyšetřeni v nejbližší volný čas, ovšem s ohledem na maximální stanovenou denní kapacitu!
POKUD CESTUJETE DO ŘECKA, VEZMĚTE S SEBOU K ODBĚRU VÁŠ CESTOVNÍ PAS!!!!!!

 

více     +

11 SRP 20

Vozidlo pro Domácí péči Tereza

             V průběhu koronavirové pandemie vypsala společnost ŠKODA AUTO, a.s. grantový program pod názvem „Program mobilita“. Cílem tohoto programu bylo rozdělit 100 vozidel značky ŠKODA Octavia organizacím, které zajišťují zdravotní a sociální služby terénní formou. Nemocnice Tábor, a.s. získala jedno z těchto vozidel a dne  6.8.2020 si vozidlo zástupci nemocnice převzali. Nové vozidlo bude využíváno zejména pro pacienty v oblasti Tábora a v okruhu obce Jistebnice, Mladá Vožice, Chýnov a Bechyně. Děkujeme!

Tisková zpráva ZDE

více     +

06 SRP 20

OD 10.8. MOŽNÉ OBJEDNÁNÍ NA TEST COVID-19 NA URČITÝ ČAS

Z důvodu narůstajícího zájmu o vyšetření na COVID19 a snahy minimalizovat riziko šíření nákazy mezi pacienty čekajícími na testování, zavádí Nemocnice Tábor, a.s. od 10.8. možnost objednání zájemců na určitý čas. Maximální denní limit počtu provedených vyšetření je v pracovních dnech stanoven na 80 testů/den, o víkendech 20 testů/den. K vyšetření se prosím objednávejte předem  na telefonním čísle 775 863 113. V rámci telefonické objednávky bude zájemce objednán na konkrétní čas.
Zájemci, kteří nebudou objednáni na určitý čas, se mohou dostavit v době od 7.30 – 8.00 hodin nebo si mohou počkat na volný časový termín u odběrového stanu.

více     +

04 SRP 20

Upravujeme provoz ODBĚROVÉHO CENTRA COVID-19 před nemocnicí:

Pondělí – pátek 8:00 – 14:30
Sobota, neděle 8:00 – 11:00

 

více     +

04 SRP 20

ONP -ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Od úterý 4.8.2020 vyhlašuje Nemocnice Tábor, a.s. ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE. Prosíme o respektování tohoto opatření a děkujeme za pochopení.

více     +

28 ČEV 20

Odběrové centrum před nemocnicí

Upravujeme provoz ODBĚROVÉHO CENTRA COVID-19  před nemocnicí:

pondělí-pátek 8:00-11:30 12:30-14:30
sobota, neděle 8:00-11:00

více     +

13 ČEV 20

Nošení roušek ve zdravotnickém zařízení

Prosíme o respektování POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK (popř. jiného zakrytí dýchacích cest) V NAŠEM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ. Pokud roušku při vstupu do NT, a.s. nemáte k dispozici, je možno roušku zakoupit v nemocniční lékárně u vstupu do vestibulu nemocnice. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

více     +

01 ČER 20

UZAVŘENÍ „BOČNÍCH“ VSTUPŮ DO NEMOCNICE

Od 8.6. budou denně v době od 22:00 do 5:00 uzavírány „boční“ vchody do budov nemocnice. OTEVŘEN BUDE V TÉTO DOBĚ POUZE HLAVNÍ VCHOD.
Pro upřesnění se jedná o uzavření vchodu v pavilonu interních oborů, vchodu u anesteziologicko-resuscitačního oddělení a bočního vchodu do pavilonu aktuní medicíny.

více     +

28 KVĚ 20

TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ

Od pátku 29.5.2020 se opět spouští testování samoplátců na testy PCR. Regulovaná cena je 1756 Kč.

více     +

26 KVĚ 20

Provoz odběrového místa

Od čtvrtka 28.5. je redukován provoz odběrového místa před nemocnicí!

pondělí – pátek 8:00 – 11:30
sobota 8:00 – 11:00
neděle zavřeno

více     +

26 KVĚ 20

Přijďte darovat krev

Dne 11.6.2020 otevíráme nové pracoviště ODBĚROVÉHO CENTRA PRO DÁRCE KRVE  na Poliklinice Světlogorská.
Odběrové centrum je pro vás otevřeno každý čtvrtek 7 – 15 hod. Odběry krve budeme provádět v časech 7 – 10 hod. a 12 – 15 hod.
Registrace dárců:
Registrační formulář ZDE
telefon 770 169 347 v pracovní dny od 7 do 15 hod.
emailové adrese darujkrev@nemta.cz

leták ke stažení ZDE
webová stránka odběrového centra  ZDE

více     +

22 KVĚ 20

POVOLENÍ NÁVŠTĚV

Od pondělí 25. května se znovu otevírají návštěvám všechny jihočeské nemocnice.
PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL!!!!!!!

 • Doba návštěv: 15:00 – 17:00 hod. (mimo určené hodiny nutné schválení primáře či vrchní sestry oddělení)
 • Všichni návštěvníci by měli být zdraví
 • Počet návštěvníků a délka návštěvy by měly  být omezeny na minimum – doporučujeme max. 2 osoby k lůžku na 15 minut
 • Návštěvy jsou povinné používat ochranu nosu a úst
 •  Při příchodu na oddělení a při odchodu z návštěvy je nutné si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem nebo použít dezinfekční gel.
 • Prosíme všechny návštěvníky, aby se řídili pokynu personálu.

Podrobné informace a podmínky  ZDE

MZ – Omezení provozu zdrav.zařízení od 25.5.20 do odvolání ZDE 

více     +

21 KVĚ 20

Táborská nemocnice pozastavuje nové objednávání samoplátců na PCR testování bez lékařské indikace.
Pro své pacienty, kteří vyšetření potřebují ze zdravotní indikace, bude nemocnice dále tuto péči poskytovat do skončení epidemie.
SAMOPLÁTCI, KTEŘÍ JSOU JIŽ OBJEDNANÍ, BUDOU OTESTOVÁNI DO NEDĚLE 24.5.2020. POTÉ JIŽ BUDE TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENO. Více informací ZDE

více     +

14 KVĚ 20

Informace pro studenty

S platností od 18.5.2020 se ruší povinné testování studentů na covid-19. Před nástupem na odbornou praxi podepíší studenti čestné prohlášení (zde) a odevzdají první den praxe vrchní nebo staniční sestře oddělení

více     +

14 KVĚ 20

Nadační fond KAPKA NADĚJE věnoval respirátory naší nemocnici

Nadační fond KAPKA NADĚJE se zapojil do boje proti novému typu koronaviru COVID-19.
V rámci nové sbírky VLNA NADĚJE, ve které se podařilo získat téměř 6 miliónů korun, jsme od nadace dostali darem respirátory.
Moc děkujeme všem dárcům.

více     +

14 KVĚ 20

Okresní agrární komora poskytla nemocnici finanční dar

Okresní agrární komora Tábor, zastoupená Ing. Miroslavem Vondruškou, Ing. Martinem Habartem a Miroslavem Drsem, poskytla finanční dar z prostředků sbírky konané mezi členy dárce. Tento finanční dar ve výši 283.000,- Kč byl poskytnut za účelem nákupu ventilátoru Savina 300, který má pomoci zvládnout léčbu těžké formy koronavirové infekce u nemocných okresu Tábor a v běžném provozu bude používán k záchraně životů nemocných s těžkými formami srdečního selhání, všech druhů pneumonií a léčby chronické obstrukční choroby bronchopulmonální. Velice děkujeme!
Tisková zpráva ZDE

více     +

05 KVĚ 20

Koncert pro táborskou nemocnici a hospic

Římskokatolická farnost v Mladé Vožici chystá koncert pro táborskou nemocnici a hospic, jako poděkování zdravotníkům a povzbuzení pacientům.
Účinkují Josef Dušek a Ivan Kubát.
Koncert se uskuteční v  neděli 10. května 2020 v kostele sv. Martina v Mladé Vožici od 17.00 hodin (online na youtube farnost Mladá Vožice).
Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován hospici Jordán v Táboře.

Plakát  zde

více     +

29 DUB 20

Nemocnice Tábor, a.s. se vrací k normálnímu provozu, stále ale platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vzhledem k tomu, že vývoj na Táborsku je v souvislosti s COVID19 příznivý, Nemocnice Tábor, a.s. se vrací k normálnímu provozu.

 • Od čtvrtka 30. 4. 2020 od 7.00 hodin přeruší svoji činnost TŘÍDÍCÍ CENTRUM i infekční respirační ambulance. Pacienti budou zase moci vcházet do nemocnice a budov bez nutnosti projít tímto třídícím centrem, kde dostávali různě barevné pásky pro vstup do jednotlivých zón nemocnice. Třídění bude probíhat již v režimu jednotlivých provozů.
 • Od pondělí 4. 5. 2020 se všechna oddělení spouští v běžném režimu s výjimkou lůžkové rehabilitace, která svůj běžný provoz obnoví od 11. 5. 2020.
 • Odběrové místo před nemocnicí pro odběry na COVID19 bude pokračovat i nadále a ještě rozšíří svoji činnost i na víkendy a svátky vždy od 8:00 do 11:00 hodin.
  !!!! Od 4. 5. 2020 v tomto odběrovém místě začne nemocnice provádět i odběry pro samoplátce. Cena pro samoplátce je stanovena na 2.600 Kč vč. DPH. Platba musí být provedena předem na hlavní recepci nemocnice.
 • STÁLE PLATÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV!

více     +

17 DUB 20

Organizace zdravotní péče v NT, a.s. od 20.dubna 2020

Na základě doporučení MZ a ostatních orgánů přistupuje Nemocnice Tábor, a.s. k postupnému přibližování normálního chodu nemocnice, a to následujícím způsobem:

 • Od 20. dubna dojde k postupnému obnovování plánované péče jak hospitalizační, tak ambulantní. Částečně se otevře kapacita ortopedického oddělení a kapacita i pro další operační obory jako je chirurgie, urologie, ORL a gynekologie.
 • Nadále zůstává fungovat odběrové místo před nemocnicí a třídící centrum pro všechny návštěvníky nemocnice.
 • V činnosti zůstává i  respirační infekční ambulance.
 • Nemocnice bude nadále provozovat samostatnou lůžkovou stanici pro pacienty s podezřením na COVID a to včetně lůžek intenzivní péče.
 • Nemocnice opět otevírá stanice infekčního oddělení.
 • Je umožněna přítomnost třetích osob u porodu při splnění určitých podmínek vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 • Další uvolnění předpokládá nemocnice za několik týdnů dle vývoje situace.

  Děkujeme všem zaměstnancům i pacientům za trpělivost a shovívavost při zvládání této vypjaté situace.

Tisková zpráva – Informace o organizaci zdravotní péče od 20.4.2020

více     +

17 DUB 20

Praxe v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe v Nemocnici Tábor, a.s. je aktuálně možná po předchozí domluvě s vrchní sestrou oddělení, či vedoucí oddělení.

Všichni studenti musí mít negativní výsledek na covid-19. Buď svůj vlastní (starý max. 3 dny), anebo je otestujeme u nás.

Pokud se studenta bude týkat druhá možnost, musí o tom informovat referenta vzdělávání (mail lucie.belska@nemta.cz) a hlavní sestru NT, která studenta objedná na testování (dana.podholova@nemta.cz).

více     +

16 DUB 20

Přítomnost třetí osoby při porodu

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 16214/2020-1/MIN/KAN, které nabylo účinnosti dne 16.4.2020 v 00:00 hod., umožňuje Nemocnice Tábor a.s. přítomnost třetí osoby při porodu při splnění následujících podmínek:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem na porodní sál
 • třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 C
 • třetí osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako ochranu dýchacích cest

Třetí osoba u porodu

více     +

01 DUB 20

LINKA KOLEGIÁLNÍ PODPORY PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Linka je k dispozici nepřetržitě a je určena pracovníkům ve zdravotnictví, v různém pracovním zařazení a pozicích.
Linka je anonymní, není monitorována.
Leták ke stažení ZDE

více     +

31 BŘE 20

Nemocnice Tábor, a.s. DĚKUJE všem osobám i organizacím, které pomáhají v současné situaci – dobrovolníkům, výrobcům štítů, neúnavným „švadlenkám“ při výrobě roušek, dárcům pomůcek …. zkrátka všem, kteří JSOU S NÁMI.
PATŘÍ VÁM VELKÉ DÍKY!
Vaší pomoci si moc vážíme.

více     +

30 BŘE 20

Do odvolání změna telefonního čísla na dětské oddělení a dětskou JIP – 381 606 643

více     +

30 BŘE 20

Vyjádření k mimořádnému opatření na chirurgickém oddělení

V příloze k otevření ZDE  uvádíme stanovisko k mimořádnému opatření na chirurgii NT, a.s.
Od zítřka 31.3.2020 bude chirurgická ambulance, jakož i celé oddělení pracovat v normálním režimu.

 

více     +

26 BŘE 20

VSTUP DO NEMOCNICE POUZE PŘES TŘÍDÍCÍ MÍSTO!!!!

 • OD ČTVRTKA 26.3. uvádí do provozu Nemocnice Tábor, a.s. TŘÍDÍCÍ CENTRUM.
 • Přes toto centrum musí projít jakýkoliv pacient směřující do nemocnice.
 • Každý pacient dostane identifikační pásek příslušné barvy a bude mít přesně stanovený prostor pohybu po nemocnice vč. příslušného vchodu do budovy.
 • Pacienti přijíždějící vlastním automobilem musí třídícím centrem taktéž projít.
 • Pacient bez pásky na ruce nebude vpuštěn do žádné budovy!!!!! a bude nasměrován na třídící centrum.
 • Na chodnících i silnicích jsou naznačeny směrovky k jednotlivým vchodům podle barev náramků.
 • Do budovy následné péče a psychiatrie se dostanou jen na zazvonění nebo po telefonické domluvě.
 • Podrobné informace  ZDE – Zřízení třídícího místa pro pacienty Nemocnice Tábor

více     +

19 BŘE 20

STACIONÁRNÍ ODBĚROVÉ MÍSTO K VYŠTEŘENÍ NA KORONAVIROVOU INFEKCI

NT, a.s. zřizuje od 19.3.2020 od 8 hodin ODBĚROVÉ MÍSTO k vyšetření na Covid-19.

 • Otevřeno ve všední dny od 8 do 14:30 hodin.
 • Umístění vlevo před vstupem pro pěší do nemocnice.
 • Vyšetření bude provedeno pacientům na doporučení epidemiologa, kterého bude sám pacient nebo příslušný praktický lékař kontaktovat na tel.čísle 1212 nebo 112 nebo 736514386.
 • Možnost přijet autem a odběr přímo přes stažené okénko.
 • Placené a neindikované odběry se neprovádějí!
  více informaci ZDE

více     +

18 BŘE 20

Po dobu trvání nouzového stavu pro území ČR jsou v NT, a.s. pozastaveny bohoslužby.

více     +

16 BŘE 20

DALŠÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID – 19

Nemocnice Tábor, a.s. se připojuje k ostatním nemocnicím nejen v Jihočeském kraji, ale i v ČR a zavádí další opatření za účelem snížení rizika šíření onemocnění COVID – 19 a za účelem vyšší úrovně ochrany zdravotníků poskytujících v nemocnici zdravotní služby.
PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍM – klikněte ZDE

více     +

13 BŘE 20

Oprava komunikace – omezení příjezdu

Z důvodu opravy komunikace bude  od 17.3. do 31.3.2020 zcela uzavřen příjezd k pavilonu interních oborů (budova C).
Ke vstupu je nutné použít hlavní vchod popřípadě vchod boční (vedle Anesteziologicko-resuscitačního oddělení).
Za vzniklé komplikace se omlouváme.

více     +

13 BŘE 20

PŘIJĎTE DAROVAT KREV – ODBĚROVÉ CENTRUM

Nemocnice Tábor, a.s. bude v brzké době otevírat nové pracoviště ODBĚROVÉHO CENTRA  na poliklinice Světlogorská (ul.Světlogorská 2764, Tábor). O přesném termínu budete informováni na našich webových stránkách.
Registrace je možná:

 

více     +

12 BŘE 20

Uzavření jídelny pro veřejnost

S platností od 13.3.2020 uzavíráme nemocniční jídelnu pro veřejnost z důvodu zamezení rizika v souvislosti s infekcí COVID-19.
Výjimku tvoří bývalí zaměstnanci – důchodci, kterým je vyčleněn čas od 10,30 do 11,00 hodin.

více     +

09 BŘE 20

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu vyhlašuje Nemocnice Tábor, a.s. od úterý 10.března do odvolání  ZÁKAZ NÁVŠTĚV.
Výjimky po domluvě s primářem daného oddělení.
Zároveň žádáme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na 1 osobu.

 

více     +

09 BŘE 20

UPOZORNĚNÍ

POKUD MÁTE PŘÍZNAKY AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST,
NAHLASTE SE NA RECEPCI, OBDRŽÍTE ROUŠKU A BUDETE ODESLÁNI NA PŘÍSLUŠNOU AMBULANCI.

Děkujeme!

více     +

06 BŘE 20

Zrušení akcí pro veřejnost

Vážení spoluobčané, Nemocnice Tábor, a.s. se rozhodla s ohledem na zdraví pacientů i návštěvníků pro zrušení plánovaných akcí pro veřejnost v naší nemocnici. Patří mezi ně světový den ledvin, světový den boje proti tuberkulóze, světový den zdraví…

více     +

04 BŘE 20

OMEZENÍ NÁVŠTĚV

V návaznosti na první výskyty případů koronaviru v ČR, vyzývá Nemocnice Tábor, a.s. k omezení návštěv pacientů, více informací ZDE

Čtěte také pozorně následující DOPORUČENÍ

více     +

27 ÚNO 20

INFORMACE K VÝSKUTU KORONAVIRU

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost – na čísle 800 100 450 se v době od 7 do 17 hodin (včetně víkendů) dozvíte základní informace.

Zde naleznete ucelené informace Nemocnice České Budějovice, a.s., které vám jednoduchou formou sdělí, jak se chovatInformace – koronavirus ZDE

 • BYL jsem v oblasti nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce – zde
 • BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru  a NEMÁM projevy respirační infekce – zde

Kontaktní čísla, na kterých jsou poskytovány informacezde

 

 

 

více     +

29 LED 20

Nový koronavir.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech
z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie
Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či
jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích.

Příloha Co dělat – Coronavir

více     +

08 LED 20

KONCERT K 80.VÝROČÍ ZALOŽENÍ NEMOCNICE TÁBOR

Nemocnice Tábor, a.s. pořádá ve čtvrtek 9.ledna 2020, ku příležitosti 80.výročí založení naší nemocnice, pro své zaměstnance a jejich blízké varhanní koncert. Koncert se bude konat v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor – Žižkovo náměstí od 17 hod. Srdečně Vás na tuto mimořádnou událost zveme. Podrobný program ZDE

více     +

08 LED 20

Tři králové na oddělení následné péče

V pondělí 6.1.2020 navštívili Oddělení následné péče Tři králové. Byla to vlastně návštěva tří královen. O akci se totiž postaraly skautky z táborského oddílu Modřinky. Na každém pokoji zazpívaly a tím rozzářily oči všech pacientů. Návštěva Tří králů  byla pro mnohé z nich příjemnou vzpomínkou. Děkujeme!

více     +

23 PRO 19

Pour féliciter
2020

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019,
přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních
a bezstarostné vykročení do nového roku 2020 plného štěstí a zdraví.

více     +

20 PRO 19

Na Štědrý den nebude k dispozici Lékařská služba první pomoci pro dospělé

Vážení pacienti,
24.prosince 2019 nebude k dispozici Lékařská služba první pomoci pro dospělé!
Přes veškerou snahu se bohužel nepodařilo obsadit tuto štědrodenní službu lékařské pohotovosti praktickými lékaři, do jejichž kompetence tato činnost patří.
V neodkladných případech budou pacienti ošetřeni v příjmové ambulanci interního oddělení. Ostatní dny svátků vánočních bude Lékařská služba první pomoci pro dospělé lékařem obsazena. Děkujeme za pochopení!

více     +

10 PRO 19

Certifikát o udělení akreditace

Na základě výsledků akreditačního šetření SAK, které proběhlo v naší nemocnici začátkem listopadu 2019, byla Nemocnice Tábor, a.s. vyhodnocena jako akreditovaná a byl jí udělen CERTIFIKÁT O UDĚLENÍ AKREDITACE s platností do 7.11.2022 – ZDE

více     +

28 LIS 19

Uzavření lékárny

Z důvodu pravidelné inventury bude od pátku 29.11. 22:00 hod  ústavní lékárna uzavřena. Otevřena bude opět od neděle 1.12. 8:00 hod. Děkujeme za pochopení.

více     +

12 LIS 19

Nemocnice Tábor, a.s. se bude účastnit veletrhu TRIMED JOB, jehož cílem je přiblížit studentům jejich možnosti během studia a pomoci absolventům v otázkách jejich pracovního uplatnění. Akce se bude konat ve středu 20.listopadu od 10:00 hodin v budově děkanátu 3. lékařské fakulty UK. Více na http://job.trimed.cz

více     +

11 LIS 19

14.11. Světový den diabetu

V rámci Světového dne diabetu zveme všechny zájemce 14. listopadu od 9. do 12. hod. k našemu „preventivnímu stánku“ ve vstupní hale nemocnice. Budete si moci nechat změřit krevní tlak a glykemii. Můžete využít také poradenství, jak onemocnění rozpoznat a co v takovém případě dělat.

více     +

06 LIS 19

Svatomartinské posvícení

Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor, a.s. vás srdečně zve 11.11.2019 ve 13:30 hod. na Svatomartinské posvícení. Přijďte si s námi zazpívat, pobavit se a ochutnat něco dobrého. Akce se koná v budově ONP 1.patro.

více     +

10 ŘÍJ 19

Poděkování PhDr. Heleně Novotné, Ph.D.

Vedení Nemocnice Tábor, a.s. děkuje vrchní sestře      PhDr. Heleně Novotné, Ph.D. za účast ve finále celorepublikové soutěže NEJ SESTŘIČKA.
Celé znění poděkování zde

více     +

08 ŘÍJ 19

Byli jsme u toho aneb sportovní klání s námi

 Již po šestnácté se sešly na volejbalovém hřišti u SZŠ Tábor týmy Města Tábor, Střední zdravotnické školy a Nemocnice Tábor, a.s. k VOLEJBALOVÉMU TURNAJI. I když v tomto turnaji nejde o výhru, ale především o „příjemně strávený den v dobré společnosti“, rádi konstatujeme, že tým Nemocnice Tábor letos obsadil první místo. Gratulujeme!!!

O putovní pohár starosty města Tábor soutěžili 24. září na Stadionu Míru senioři. Starší 60-ti let změřili své síly v osmi různých disciplínách. Cílem je propagace sportovních aktivit vhodných pro starší generaci. Tak jako v loňském roce si mohli účastníci nechat změřit krevní tlak a hodnotu glykemie u našeho „stanoviště“. Děkujeme sestřičce paní Martině Janouchové a děvčatům ze SZŠ Tábor.

více     +

10 ZÁŘ 19

PhDr. Helena Novotná, PhD. – finalistka soutěže NEJSESTŘIČKA 2019

Jak jsme již dříve informovali, jsme velice pyšní, že jednou z finalistek soutěže Nejsestřička 2019 je také „naše“ vrchní sestra společného ošetřovatelského lůžkového fondu interních oborů NT, a.s. PhDr. Helena Novotná, PhD.
Helena Novotná je nejen profesionálem, ale i empatickým člověkem s neustálou touhou po vzdělávání, člověkem s otevřeným srdcem pro nemocné, jimž je ve své profesi stále na blízku.
Svůj hlas v anketě NEJSESTŘIČKA SYMPATIE 2019 můžete Heleně Novotné poslat zde

 

 

 

 

 

 

více     +

22 SRP 19

Spartanská odysea

Charitativní projekt „Spartanská odysea“ putující napříč celou republikou a podporující hendikepované děti, jejichž symbolem je Sparťanský štít, navštíví v pondělí 2. září dětské oddělení Nemocnice Tábor, a.s. Sparťané i se štítem přijdou podpořit malé pacienty v jejich „boji za zdravím“. Projekt je zaměřen na hendikepované děti ze Spartan Kids Special, které se nevzdaly a i přes nepřízeň osudu se kromě každodenních životních překážek chtějí poprat i s těmi, které na ně přichystali pořadatelé extrémních překážkových závodů Spartan Race.
Více informací na Fb Spartan Training Group Tábor

více     +

26 ČEV 19

„MLADÝ ZÁCHRANÁŘ“

V pondělí 22.července byl v areálu nemocnice zahájen příměstský tábor „MLADÝ ZÁCHRANÁŘpro děti našich zaměstnanců. Nápad se zrodil v hlavě pana sanitáře Oldy Svobody a za podpory vedení nemocnice a dotací Městského úřadu Tábor navštěvuje nyní příměstský tábor skoro třicet dětí ve věku šest až dvanáct let. Již podle názvu se dá tušit, že tábor je zaměřený na činnost integrovaného záchranného systému. Děkujeme za organizaci tak skvělé akce! Více informací zde

více     +

24 ČEV 19

PhDr. Helena Novotná – finalistka soutěže NEJ sestřička

Vrchní sestra interních oborů PhDr. Helena Novotná je jednou z finalistek soutěže NEJ sestřička. Cílem již 11. ročníku této celostátní soutěže je  vybrat nejlepší zdravotní sestru z pohledu odborného a lidského. Tento projekt je prezentací náročné práce sestřiček, o které se často říká, že je posláním. Záměrem je vyzdvihnout jejich podstatnou úlohu ve zdravotnictví, profesionalitu a chování nejen k pacientům a vyjádřit jim touto akcí poděkování. O královně mezi sestřičkami se rozhodne 5. října. Držíme palce a děkujeme!
odkaz na FB Nej sestřička a více informací zde

více     +

18 ČEV 19

KABELKOVÝ VELETRH-sběr v NT, a.s. do 16.8.

Kabelkový veletrh je akce Deníku (ČESKOBUDĚJOVICKÝ Deník.cz), který se koná již šestým rokem. Hlavním záměrem je pomoci talentovaným dětem našeho kraje. Cílem je vybrat velké množství dámských kabelek, které budou využity k prodeji. Výtěžek bude prostřednictvím Městské charity České Budějovice poskytnut tam, kde jsou k rozvoji dětského talentu peníze třeba.
Kabelky, bižuterii, dětské knihy, panenky či autíčka, které chcete darovat, zaneste paní Martině Janouchové (budova ředitelství, telefon 381608464, 775 897 479) do pátku 16. srpna 2019.
Ve středu 4. září od 10 hodin pak proběhne v IGY Centru České Budějovice prodej za symbolické ceny.

více     +

16 ČEV 19

V pondělí 22.7.2019 od 7,00 – 17,00 hod. bude uzavřen hlavního vjezd do areálu nemocnice. Pro vjezd do areálu bude sloužit zásobovací a zaměstnanecký vjezd.
Děkujeme za pochopení.

více     +

19 ČER 19

Soutěž „Nej sestřička 2019“

V pražském Divadle Na Maninách se sešlo 12 finalistech v soutěži o Nej sestřičku roku. Jednou z finalistek je i vrchní sestra interních oborů PhD. Helena Novotná, Ph.D. Slavnostní galavečer se uskuteční 5. října v Náchodě. Více informací v článku zde.

 

více     +

13 ČER 19

Sportovní turnaj jihočeských nemocnic

V pátek 7.června se pod taktovkou Nemocnice Tábor, a.s. uskutečnil již pátý ročník putovního fotbalového utkání mezi nemocnicemi jihočeského kraje. Zároveň byl uspořádán také turnaj volejbalový. Ve volejbalovém klání zvítězilo písecké družstvo, na druhém místě se umístil táborský tým a třetí místo si odváží tým z Nemocnice Český Krumlov. Ve fotbalovém utkání zlatě zazářili fotbalisté z Českého Krumlova, stříbro zůstalo na domácí  půdě a bronz putuje do Písku. Děkujeme za organizaci, všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za úchvatné a jedinečné výkony.

více     +

21 KVĚ 19

Prim.MUDr.Jana Voldánová – spoluautorka nové knihy

V současné době se na knižní trh dostává odborná kniha podávající ucelenou informaci o aktuálních diagnostických a terapeutických možnostech medicínského oboru otorinolaryngologie a foniatrie.

Jsme velice rádi, že MUDr. Jana Voldánová, primářka otorinolaryngologického oddělení naší nemocnice je spoluautorkou této jedné ze zásadních současných publikací v tomto oboru.

Gratulujeme a děkujeme!

více     +

06 KVĚ 19

Světový den hygieny rukou

Nemocnice Tábor, a. s. se jako každý rok připojí ke Světovému dni hygieny rukou, který si se Světovou zdravotnickou organizací pravidelně 5. května připomínáme. Letošní rok se oddělení nemocniční hygieny zaměřilo na osvětovou akci ve školách táborského okresu. Zábavnou formou přinášíme dětem informace o správné hygieně rukou, o přenosu infekčních onemocnění a mají možnost vyzkoušet si správnou techniku hygieny rukou včetně následné kontroly pod UV lampou. Pro ostatní veřejnost jsme ve vstupní hale nemocnice připravili informační tabuli o hygieně rukou a prevenci infekcí. Tisková zpráva zde

více     +

06 KVĚ 19

Růžový den v pohybu probíhá v rámci již 23. ročníku celostátní sbírky český den proti rakovině ve středu 15. května 2019. Podpořit akci můžete zakoupením originálního termohrnečku a sportovního vaku již nyní ve FIT STUDIU O.K. na Zimním stadionu (II. patro). Výtěžek z prodeje bude zaslán na účet Ligy proti rakovině.
Více informací RŮŽOVÝ DEN 2019 

více     +

26 DUB 19

Videospot o naší nemocnici

Dnes do 17 hodiny můžete ve vysílání Jihočeské televize každou půlhodinu shlédnout videospot o naší nemocnici.

více     +

09 DUB 19

V pondělí proběhl v naší nemocnici DEN ZDRAVÍ, při kterém si zájemci mohli nechat preventivně změřit krevní tlak nebo hladinu cukru v krvi. Velký zájem byl také o poradenství v oblasti výživy, které zprostředkovaly pracovnice táborského „Natur Housu“. Preventivní vyšetření využilo skoro 130 zájemců. Vaše účast a zájem o Vaše zdraví nás velice potěšily. Děkujeme sestřičkám Bc. Aleně Bidmonové a Martině Janouchové, poradkyním paní Baldové a paní Dvořákové a také studentkám Střední zdravotnické školy v Táboře.

více     +

04 DUB 19

8.4. Světový den zdraví v NT, a.s.

V táborské nemocnici se připojíme ke Světovému dni zdraví v pondělí 8. dubna 2019. V nemocniční hale  v době od 9:00 do 12:00 změříme zdarma zájemcům hladinu cukru v krvi a krevní tlak. Zároveň se k nám připojí pracovnice táborského Natur House, které nejen že nabídnou konzultaci vašich stravovacích návyků, ale budou mít k dispozici i profesionální přístroj k vyhodnocení množství tělesného tuku, svalů, kostí a vody. Ochutnat budete moci i bylinné produkty na detoxikaci těla.

více     +

28 BŘE 19

Změna ceny stravného

Od 1. dubna 2019 dochází k navýšení cen oběda pro strávníky, kteří nejsou zaměstnanci Nemocnice Tábor, a.s., ze současných 66 Kč na nových 100 Kč.

Cena pro bývalé zaměstnance (důchodce) bude účtována ve výši 40 Kč.

více     +

13 BŘE 19

28.3. Světový den ledvin v naší nemocnici

Vzhledem k termínu jarních prázdnin se připojí naše nemocnice ke Světovému dni ledvin ve čtvrtek 28.3.2019.    V době od 7:30 do 10:30  můžete navštívit nefrologickou ambulanci (přízemí pavilonu interních oborů, budova C), kde Vám, po vyplnění krátkého dotazníku, bude změřen krevní tlak, odebrána krev a moč na základní biochemická vyšetření – je vhodné být od půlnoci na lačno.

více     +

12 BŘE 19

13.3. Dětští pacienti v novém

Od středy 13.3.2019 najdete dětské oddělení naší nemocnice v nových prostorách pavilonu akutní medicíny a porodnice, budova A, 2.patro.
Součástí je také dětská lékařská pohotovost.

více     +

01 BŘE 19

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ POVOLENY

 Z důvodu poklesu chřipkového onemocnění ruší Nemocnice Tábor, a.s.  od dnešního dne tj. 1.3.2019 zákaz návštěv. Tímto dnem jsou návštěvy pacientů opět povoleny.

 

více     +

26 ÚNO 19

Pro malé pacienty nové oddělení

Ve čtvrtek 21. února bylo otevřeno nové lůžkové dětské oddělení. Pro malé pacienty a  jejich případný doprovod je připraveno 42 lůžek. Součástí nového dětského oddělení jsou také tři ambulance včetně lékařské první pomoci. Provoz v nových prostorách bude zahájen během měsíce března. Stavba nového pavilonu trvala devět měsíců a vyžádala si náklady 77 milionů korun. Úvodní slovo pronesl Ing. Ivo Houška, MBA., ředitel Nemocnice Tábor. Novému dětskému oddělení popřáli mnoho spokojených pacientů také hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a senátor Mgr. Jaroslav Větrovský. Všem pacientům i zaměstnancům přejeme, ať si nové prostory „ve zdraví“ a spokojenosti užívají.

 

více     +

15 ÚNO 19

Nové prostory dětského oddělení

Ve čtvrtek 21.února Nemocnice Tábor, a.s. slavnostně otevírá nové prostory pro dětské oddělení.
Pro zájemce z řad veřejnosti budou nové prostory tohoto oddělení otevřeny 21.února v čase od 13:00 do 15:00 hodin.
Bližší informací zde

více     +

04 ÚNO 19

OD 4.2. ZÁKAZ NÁVŠTĚV DO ODVOLÁNÍ

VZHLEDEM K NÁRŮSTU CHŘIPKOVÝCH A OSTATNÍCH AKUTNÍCH RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ VYHLAŠUJE NEMOCNICE TÁBOR, A.S.                                         OD PONDĚLÍ 4.2.2019 ZÁKAZ NÁVŠTĚV.
Zákaz platí do odvolání.

více     +

31 LED 19

S lékaři a dalšími odborníky o zdraví, nemocech, léčbě i prevenci 

V pořadu Českobudějovické rozhlasu ZDRAVÍČKO vystoupil MUDr. Josef Kult, primář oddělení patologie.
Pořad si můžete přehrát ZDE

více     +

24 LED 19

Výpadek elektrické energie

Z důvodu neodkladné úpravy na síti vysokého napětí dojde v neděli 27. ledna od 13:00 do cca 15:30 hodin k úplnému výpadku elektrické energie v celém areálu Nemocnice Tábor, a.s.Vybraná pracoviště nemocnice budou „zásobena“ elektrickou energií náhradních diesel-agregátů. Omezení se bohužel týká i funkčnosti výtahů.
Předem se omlouváme všem zaměstnancům, pacientům i návštěvám za vzniklé komplikace a žádáme všechny občany, aby svoje návštěvy nemocnice plánovali, pokud možno, mimo tuto dobu odstávky elektrické energie.

 

více     +

18 LED 19

Kavárna na cestě ve prospěch rehabilitačního oddělení

Charitativní projekt kavárníka Davida Stránského má své pokračování. V pondělí 21. a úterý 22. ledna mají návštěvníci naší nemocnice opět možnost ochutnat zdarma výběrovou kávu kavárníka Davida Stránského z jeho pojízdné Kavárny na cestě. Případný, zcela dobrovolný příspěvek, použije jako dar pro rehabilitační oddělení. Děkujeme!

více     +

18 LED 19

Upozornění

Z důvodu neodkladné úpravy  dojde v neděli 27.1. od 13,00 hod. do cca 15,30 hod. k omezení funkčnosti výtahů.
Děkujeme za pochopení.

více     +

16 LED 19

Nemocnice Tábor, a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Vedoucí stravovacího provozu“,  více zde

více     +

15 LED 19

Dny zdraví se všeobecnou zdravotní pojišťovnou

Všeobecná zdravotní pojišťovna Tábor pořádá v pondělí 21.1. ve vestibulu naší nemocnice „Dny zdraví“. V době od 9:00 do 11:30 hod. se můžete informovat o nabízených bonusech této zdravotní pojišťovny pro rok 2019 či získat informace o nové internetové aplikaci „MOJE VZP„.

více     +

10 LED 19

Zřízení sociálních lůžek

Nemocnice Tábor, a.s. poskytuje od čtvrtka 10. ledna novou službu – SOCIÁLNÍ LŮŽKA. Služba je určena především pro pacienty naší nemocnice, kteří již nevyžadují hospitalizaci, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se v domácím prostředí sami o sebe nedokáží postarat. Součástí péče jsou i sociálně terapeutické a aktivizační činnosti apod. Více informací ZDE

více     +

20 PRO 18

Ježíšek překvapil malé pacienty

                Studenti Soukromého gymnázia v Táboře a pan Michael Smaira, známý z pořadu „Vařte s Majklem“, potěšili malé pacienty dětského oddělení. Společně připravili pro každého dětského pacienta balíček s plyšovou hračkou a vlastnoručně vyrobeným přáním. Dětský úsměv jim byl odměnou a potěšením. Děkujeme!

více     +

20 PRO 18

Otevírací doba ústavní lékárny a prodejny v době vánočních svátků

Ústavní lékárna

24.12. 8:00 – 17:00
25.12. 8:00 – 20:00
26.12. 8:00 – 20:00
27.12. 7:00 – 18:00
28.12. 7:00 – 18:00; pohotovost 18:00 – 22:00
29.12. 8:00 – 20:00
30.12. 8:00 – 20:00
31.12. 8:00 – 20:00
1.1.2019 8:00 – 20:00

Prodejna

24.12. 10:00 – 14:00
25.12. 10:00 – 14:00
26.12. 10:00 – 14:00
31.12. 7:00 – 16:00
1.1.2019 10:00 – 14:00

V ostatní dny běžná otevírací doba tj.

více     +

18 PRO 18

RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ         V NOVÉM ROCE 2019

VÁM PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI NT, A.S.

 

 

více     +

17 PRO 18

PhDr. Helena Novotná v pořadu Zdravíčko

                                                                                                                                                                                              O problematice takzvaných dekubitů hovořila  v  pořadu Českého rozhlasu Zdravíčko PhDr. Helena Novotná, vrchní sestra interních oborů.
Pořad můžete přehrát zde.

více     +

11 PRO 18

Mikulášská nadílka v nemocnici

                                                                                                                                                                                                                                                 O Mikulášskou nadílku nepřišli 5. prosince ani pacienti naší nemocnice. Tak jako každý rok navštívil tento den  pacienty Mikuláš v doprovodu čertů a anděla. Malí pacienti dětského oddělení, ale také pacienti následné péče a chirurgického oddělení se mohli potěšit z nadílky a vánočních písní. Tímto děkujeme žákům Střední zdravotnické školy v Táboře, kteří tuto tradici přenesli mezi pacienty.

více     +

06 PRO 18

VÁNOČNÍ BESÍDKA s „TRALALOU“

Dobrovolnické centrum naší nemocnice Vás srdečně zve na vánoční besídku dětského divadelního souboru TRALALOU vedeným paní Michaelou Dufkovou. Akce se koná 11.12.2018 v 15 hodin v budově ONP I. patro. Přijďte si zazpívat koledy a prožít krásné adventní odpoledne.

více     +

29 LIS 18

Těšíme se na Vánoce aneb vlastoručně vykouzlené dekorace

                První adventní neděle se kvapem blíží a co patří neodmyslitelně k adventu? Symbolem adventu je adventní věnec se čtyřmi svíčkami. V neděli 2.12. budeme zapalovat první svíčku – svíčku Naděje. Pacienti Oddělení následné péče si tento zvyk nechtějí nechat ujít. Proto za pomoci dobrovolníků vyráběli vlastoručně nejenom krásné adventní věnce, ale také ostatní vánoční ozdoby, které budou zdobit pokoje i chodby tohoto oddělení. Moc děkujeme!

více     +

12 LIS 18

14.11. Světový den diabetu

Srdečně zveme všechny zájemce, kterým není lhostejné jejich zdraví, ve středu 14.11.2018 v době mezi 9. – 12. hodinou do vstupní haly Nemocnice Tábor, a.s. Zde si budete moci nechat změřit krevní tlak, glykemii či index vaší tělesné hmotnosti. Zároveň Vám poskytneme poradenství v oblasti prevence. Připojíme se tak ke Světovému dni diabetu. Tisková zpráva zde

více     +

29 ŘÍJ 18

Svatomartinské posvícení

Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor, a.s. Vás srdečně zve ve středu 7.11. 2018 od 14 hod. na SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ. Akce se koná v budově ONP I. patro. Na kytaru zahraje p. Alois Sassman, těšit se můžete i na malé pohoštění. Přijďte s námi prožít příjemné zábavné odpoledne. Těšíme se na Vás!

více     +

08 ŘÍJ 18

10.října – „GLAUKOMOVÉ ODPOLEDNE“

V měsíci říjnu si připomínáme Světový den zraku. K tomuto dni se připojuje také oční ambulance naší nemocnice „GLAUKOMOVÝM ODPOLEDNEM“ zaměřeným na prevenci závažného onemocnění glaukomu neboli zeleného zákalu, který je druhou nejčastější příčinou slepoty na světě. Ve středu 10. října mezi 15. a 17. hodinou se na Vás těší pracovníci oční ambulance.

více     +

17 ZÁŘ 18

Národní týden kojení – 19.9.2018 u nás

Ve středu 19. září se naše nemocnice připojí k Národnímu týdnu kojení. V nemocniční hale v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. se na Vás a Vaše dotazy těší dětské sestry novorozeneckého oddělení, které Vám ukáží jak o miminko pečovat, jak ho přebalit, obléci, nakrmit …. Připraveny budou pro vás i různé pomůcky, které mohou péči o miminko zpříjemnit.

více     +

05 ZÁŘ 18

Běžci z jihočeských nemocnic podpořili „běh pro Hospic Jordán“

V neděli 2.9.2018 proběhl na táborském Stadionu míru druhý ročník benefičního běhu pro domácí hospic Jordán. Na trati dlouhé 5,8 km se představilo 276 běžců (ve srovnání s rokem 2017 se počet zúčastněných zdvojnásobil). Na sponzorských darech a startovném se podařilo vybrat více jak 217 tisíc korun. V rámci tohoto běhu byla uspořádána také soutěž mezi pětičlennými týmy složenými ze zaměstnanců jednotlivých jihočeských nemocnic. Táborský nemocniční tým si závod užil a odměnou mu bylo první místo, i když uznáváme, že  výsledek prvního klání byl v náš prospěch ovlivněn znalostí trati.

více     +

05 ZÁŘ 18

Den zdraví s VZP

Ve středu 12.9.2018 bude pro návštěvníky i zaměstnance nemocnice ve vstupní hale k dispozici informační stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny. V době od 9:00 hod. do 11:30 hod. budete moci získat bližší informace o výhodách a příspěvcích této zdravotní pojišťovny. 

více     +

27 SRP 18

Kabelkový veletrh 2018 – zapojit se můžete i Vy

Máte doma kabelku, která se vám už okoukala? Dětské knihy, které již nikdo nečte nebo panenky, které bez povšimnutí leží v rohu místnosti? Přineste je! Letos se v rámci charitativní akce pro děti sbírají kabelky, dětské knížky, bižuterie, nově pro holky panenky a pro kluky angličáky. Prodej za symbolické ceny proběhne již na pátém ročníku charitativního projektu Kabelkový veletr Deníku 5.září od 10 hod. v IGY Centru České Budějovice a výtěžek poputuje na rozvoj dětského talentu. Pokud byste doma nějaké „nepotřebné“ kabelky, knihy, hračky měli, přineste je do pátku 31.srpna paní Martině Janouchové, budova ředitelství NT (mobilní telefon: 775 897 479). Děkujeme!

více     +

21 SRP 18

Dotazníkové šetření spokojenosti nelékařských pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví spustilo internetové dotazníkové šetření spokojenosti nelékařského zdravotnického personálu. Dotazník je tvořen širokou škálou otázek s cílem co nejlépe zmapovat například názory na pracovní a platové podmínky, důvody odchodů ze zaměstnání, faktory ovlivňující spokojenost zaměstnanců na pracovišti apod. Odpovědi jsou anonymizované. Dotazník je dostupný ZDE

více     +

13 SRP 18

Dobročinný běh kolem Jordánu pro hospic Jordán

V neděli 2. září se uskuteční 2. Dobročinný běh kolem Jordánu pro hospic Jordán. Dobročinný běh se koná pod záštitou starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera. Akce je určena široké veřejnosti – pro běžce i neběžce, pro jedince, rodiny, přátele i pracovní kolektivy. Registrace a více informací ZDE

více     +

23 ČEV 18

Ministr zdravotnictví v táborské nemocnici

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil v pátek 20. července 2018 Nemocnici Tábor, a.s.
V doprovodu vedení nemocnice si prohlédl nemocniční prostory, navštívil lůžkovou část oddělení chirurgického, gynekologickporodnického a
hemodialyzačního.

Tisková zpráva  zde

 

 

více     +

13 ČER 18

Fotbalový turnaj a slibovaný zlatý pohár „doma“

 

 

 

 

 

 

V pátek 8.6. se v Borovanech uskutečnil již  čtvrtý ročník fotbalového turnaje mezi jihočeskými nemocnicemi. Pořádající nemocnicí byla tentokrát Nemocnice Český Krumlov. Příjemné teplé již letní počasí našemu týmu lékařů, laborantů, asistentů, sanitářů i „ajťáků“ vyhovovalo a do sbírky k předloňskému stříbrnému, loňskému bronzovému poháru přibyl pohár nejcennější, pohár zlatý. „Chlapci, děkujeme!“

více     +

13 ČER 18

Vojenská zdravotní pojišťovna

V průběhu měsíců červenec, srpen, září  bude pro návštěvníky i zaměstnance naší nemocnice ve vstupní hale k dispozici informační stánek Vojenské zdravotní pojišťovny. Budete moci zjistit bližší informace  o preventivních programech a příspěvcích, o výhodách Věrnostního klubu nebo o monitorech zdraví. V nabídce této zdravotní pojišťovny jsou také ozdravné pobytu pro děti.

 • 9.7.; 19.7.; 27.7.
 • 14.8.
 • 13.9.; 18.9.; 27.9.

více     +

11 ČER 18

Pořad „Zdravíčko“ s prim. MUDr. Kleňhou

Nemohou se pořádně nadechnout, sípají, v chůzi se často zastavují a jejich kůže promodrává. Až tři a půl tisíce pacientů s takzvanou CHOPN neboli chronickou obstrukční plicní nemocí u nás ročně umírá. O této nemoci  hovořil MUDr. Kamil Kleňha, primář Plicního oddělení, TBC a onkologie v pořadu Českobudějovického rozhlasu Zdravíčko. odkaz ZDE

více     +

06 ČER 18

Kup si kačku a pomoz dětem s handicapem aneb

STAŇ SE SOUČÁSTÍ NEJVĚTŠÍHO KACHNÍHO ZÁVODU V ČESKÉ REPUBLICE! 
Jak na to? Kup si startovní číslo, pod kterým bude Tvoje kačka startovat a přijď jí fandit 10. 6. 2018 do Českého Vrbného.
Pokud Ti to nevyjde, nevadí. I tak se stáváš plnohodnotným závodníkem a můžeš vyhrát jednu ze 60 skvělých cen!
Výtěžek této akce putuje na organizace I MY a APLA Jižní Čechy.
Bližší informace zde

 

 

více     +

18 KVĚ 18

Vyjádření Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve sporu o ochranu pověsti obou nemocnic

Tisková zpráva zde

více     +

15 KVĚ 18

16.5. Růžový den v pohybu proti rakovině

Ve středu 16.5. můžete podpořit boj proti rakovině. Fit Studio O.K. pro vás připravilo v rámci RŮŽOVÉHO DNE V POHYBU PROTI RAKOVINĚ zajímavý cvičební i informační program (zahájení v 16:30 hodin). Vstupenkou na akce je zakoupení originálního setu. Výtěžek z prodeje bude poslán na účet Ligy proti rakovině. Více informací zde

více     +

10 KVĚ 18

Zajímavosti z dění kolem nás!!!!

Zajímá Vás, co se u nás děje, co je nového? V pátek 11.5.2018 „vyjdou“ Táborské listy (příloha Táborského deníku), kde jsou pro vás připraveny čtyři strany aktualit, zajímavostí a informací z našeho zařízení.

více     +

04 KVĚ 18

Den hygieny rukou

Ve středu 9. května se naše nemocnice připojí k Mezinárodnímu dni hygieny rukou. V hale nemocnice v době od 9 do 12 hodin si mohou zájemci vyzkoušet správnou techniku mytí a dezinfekce rukou. K dispozici bude speciální přístroj pro praktickou ukázku, zda si myjete a dezinfikujete ruce správně. Na každého návštěvníka čeká drobná odměna.

více     +

03 KVĚ 18

4.5. OMEZENÍ PROVOZU!!!!

V pátek 4.5. 2018 od 7:00 do 18:00 bude z bezpečnostních důvodů zakázáno používání bočního vchodu do nemocnice (východní část), zákaz průjezdu automobily, zákaz průchodu osob a zákaz parkovaní personálu a veřejnosti v pracovním prostoru. Pracovní prostor bude ohraničen a hlídán pracovníky zhotovitele stavby. Předem děkujeme za pochopení a trpělivost.

více     +

02 KVĚ 18

KAMBA FESTIVAL 2018

Ve dnech 8. – 10.6.2018 pořádá nezisková organizace KAMBA, z.ú. již druhý ročník celonárodního KAMBA festivalu. Jedná se o setkání (nejen) zdravotníků, kteří se po dobu tří dnů mohou zúčastnit workshopů, poslechnout si nejlepší odborníky v České republice. Můžete se těšit na profesora Jana Pirka, profesora Jaroslava Maxmiliána Kašparů, profesora Stanislava Komárka a mnoho dalších odborníků. Hlavní program bude doplněn hudbou, divadlem a relaxací.
Více informací zde

více     +

30 DUB 18

3.5. Čarodějnický rej

Dobrovolnické centrum  vás srdečně zve na ČARODĚJNICKÝ REJ, který se uskuteční 3.5. ve 14 hod. v budově Oddělení následné péče I. patro. Program připravily děti z 1. ZŠ v Táboře a tanečního souboru Black Horse. Přijďte se s námi pobavit a prožít zábavné odpoledne.

POZVÁNKA zde

více     +

27 DUB 18

Zdravotní klauni potěšili pacienty naší nemocnice

 

 

 

 

 

 

Zdravotní klauni opět rozvážejí radost a smích do míst, které pravidelně nemohou navštěvovat. V rámci akce Turné plné smíchu se jednou z deseti plánovaných zastávek stala také naše nemocnice.  Během tříhodinové návštěvy zdravotní klauni rozezpívali a rozveselili téměř 70 pacientů oddělení následné péče, zahráli a zazpívali každému na přání. Celou návštěvou je provázala koordinátorka dobrovolnického centra paní Irena Vávrová. Nemocnice Tábor je jedinou nemocnicí v kraji, která má vlastní dobrovolnické centrum.  Zdravotním klaunům s červenými nosy patří velké poděkování a přejeme mnoho usměvavých pacientů. 

více     +

27 DUB 18

2.5. Zelená hvězda – zavřeno

Z důvodu plánované inventury bude prodejna zdravotnické techniky  ZELENÁ HVĚZDA  ve středu 2.5.2018 uzavřena.

více     +

19 DUB 18

Dar Nadace Křižovatka

Jak jsme Vás již informovali níže, porodnicko-gynekologické oddělení získalo od Nadace Křižovatka a jejích sponzorů darem třináct monitorů dechu Babysense II, certifikovanou zdravotnickou pomůcku pro sledování novorozených dětí ohrožených Syndromem náhlého úmrtí kojenců. O této akci přinesl zpravodajství také webový portál Jižní Čechy Teď – článek  ZDE

více     +

13 DUB 18

Anděl strážný – monitor dětí

Dnes 13.4.2018 darovala Nadace Křižovatka v rámci svého projektu „Maminko, dýchám“ novorozenecko-porodnickému oddělení naší nemocnice třináct monitorů dechu Babysense II. Smyslem projektu je pomáhat vybavit české nemocnice monitory dechu Babysense. Monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc. Nemocnice Tábor již řadu těchto přístrojů používá a darované přístroje Babysense II. jsou vítaným rozšířením našich služeb. Chcete hlídat dech miminka také doma? Seznam výpůjčních míst naleznete zde
Nadaci Křižovatka děkujeme za poskytnutí daru. „Vaší nadační činnosti si velmi vážíme!“

více     +

11 DUB 18

Zdraví v popředí zájmu

 

 

 

 

 

 

V rámci Světového dne zdraví si mohli návštěvníci naší nemocnice nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi či využít poradenství nutričního terapeuta. Byla připravena i ochutnávka „zdravých“ pokrmů. Podle počtu zájemců (tento rok rekordních 130 klientů) je vidět, že si stále více lidí uvědomuje, jak významná je prevence a její neodmyslitelný vliv na fyzickou i psychickou kondici jedince. Děkujeme za Váš  zájem a těšíme se zase na dalších „zdravotních akcích“ naší nemocnice!

více     +

06 DUB 18

10.4. Neváhejte a přijďte navštívit náš „stánek zdraví“

Na počest založení Světové zdravotnické organizace se každoročně slaví Světový den zdraví. V naší nemocnici v rámci tohoto „celosvětového svátku“ nabídneme všem zájemcům vyšetření hladiny cukru v krvi, změření krevního tlaku, poradenství o výživě s nutriční terapeutkou a také ochutnávku „zdravých“ produktů z naší nemocniční prodejny. Akce proběhne v hale nemocnice 10. dubna od 9 do 12 hodin. . Těšíme se na Vás!

více     +

05 DUB 18

Je libo pondělní šálek kávy?

Chcete začít nový týden výbornou kávou? Můžete! Již pro mnohé známý kavárník David Stránský bude se svojí „kavárnou na cestě“ prodávat kávu ve vestibulu naší nemocnice každé pondělí. Tak neváhejte a zpříjemněte si návštěvu či pobyt v našem zařízení šálkem výborné kávy dle vlastního výběru.

více     +

03 DUB 18

Velikonoční atmosféra

Krásné Velikonoční svátky popřáli žáci a žákyně třídy 1.C oboru: ošetřovatel pacientům na oddělení následné péče I., neurologii a interním oddělení A. Velikonoční výzdobu vyráběli v hodinách „sociální aktivizace klientů“ pod vedením paní učitelky Bc. Marie Kmínkové. Jarní motivy, velikonoční zajíčci, kraslice a pomlázky vykouzlily úsměv na tvářích navštívených pacientů. Za všechny moc děkujeme!

více     +

16 BŘE 18

Knihy pro pacienty

V tomto týdnu zaplnily naší nemocnici knihy, které poskytla pro potřeby pacientů  Městská knihovna Tábor. Mnoho zajímavých a čtivých titulů tak obohatí tzv. „pacientské knihovničky“ na lůžkových odděleních nemocnice. Společně jsme tak oslavili březen – Měsíc knihy. Děkujeme!

více     +

14 BŘE 18

prim. MUDr. Turek v pořadu „Zdravíčko“

V rámci Světového dne ledvin poskytl Rozhlasu České Budějovice rozhovor prim. MUDr. Jan Turek. V  pořadu „Zdravíčko“ odpovídal na dotazy redaktorky pí. Evy Kadlačákové. Rozhovor si můžete přehrát  zde

více     +

12 BŘE 18

Oznámení o zrušená zákazu návštěv

Vedení Nemocnice Tábor, a.s. oznamuje, že z důvodu poklesu chřipkového onemocnění ruší od úterý 13.3.2018 zákaz návštěv. Tímto dnem jsou návštěvy pacientů opět povoleny.

více     +

05 BŘE 18

8.3. Světový den ledvin pro Vás u nás

Ve čtvrtek 8.3. v době od 7:00 do 11:00 hod. můžete v rámci Světového dne ledvin navštívit nefrologickou ambulanci naší nemocnice. Po vyplnění krátkého dotazníku vám bude změřen krevní tlak, odebrána krev a moč na základní biochemická vyšetření. Do týdne vás kontaktujeme a sdělíme výsledek vyšetření. V případě patologického nálezu vám bude nabídnuto detailnější nefrologické vyšetření.

více     +

01 BŘE 18

V pátek 2.3. v dopoledních hodinách bude Interní příjmová ambulance přestěhována zpět do přízemí pavilonu interních oborů (budova C).

více     +

28 ÚNO 18

Výstavba nového dětského oddělení – bezpečnostní opatření

Vážení spoluobčané, počátkem března započne stavba nového dětského oddělení, které bude vystavěno jako nástavba pavilonu akutní medicíny. Okolo celé této budovy bude nutno dodržovat bezpečnostní opatření. Prosíme pacienty, návštěvy, zaměstnance o pochopení a dodržování pokynů. Za vzniklá omezení se předem omlouváme!
Tisková zpráva – Výstavba nového dětského oddělení zde

více     +

23 ÚNO 18

1.3. – Uzavření porodního sálu

Vážené maminky!
Vzhledem k nutné odstávce vody bude ve čtvrtek 1.3.2018 uzavřen porodní sál Nemocnice Tábor a.s.
Rodičky budeme směrovat do okolních porodnic (Písek, Pelhřimov, Benešov, České Budějovice)
Děkujeme za pochopení

více     +

22 ÚNO 18

Nemocnice Tábor hledá nové spolupracovníky

Nové pracovní místa v sekci kariéra  zde

 

více     +

19 ÚNO 18

Omezení provozu radiodiagnostického oddělení

Z důvodu plánované výměny zastaralých rentgenových přístrojů za přístroje modernější, dojde k uzavření provozu na CT pracovišti a k omezení provozu na RTG pracovišti – skiagrafie. Bližší informace zde

více     +

08 ÚNO 18

Interní příjmová ambulance – změna umístění

Z důvodu částečné rekonstrukce bude od pátku 9.2. interní příjmová ambulance  přestěhována z přízemí do 4.patra pavilonu interních oborů do prostorů za metabolickou jednotkou intenzivní péče. Předpokládaná doba změny umístění cca 10 – 14 dní. V provozu budou telefonní čísla: 381 606061 a 381 606069. Děkujeme za pochopení.

více     +

06 ÚNO 18

8.2. Uzavření prodejny

Ve čtvrtek 8.2. bude od 13:45 hod. do 17:00 uzavřena prodejna potravin ve vstupní hale nemocnice. V pátek bude již běžný provoz.

více     +

06 ÚNO 18

Děkujeme za finanční dar

Obrovské poděkování patří podnikateli z Táborska, panu J.R., který daroval ortopedickému oddělení naší nemocnice nemalou finanční částku.
Celé znění poděkování zde_

více     +

05 ÚNO 18

Zákaz návštěv

Vzhledem k nárůstu chřipkových a ostatních akutních respiračních onemocnění vyhlašuje Nemocnice Tábor, a.s. od soboty 3.2.2018 zákaz návštěv. Zákaz návštěv platí do odvolání.

více     +

29 LED 18

1.2.; 15.2. Akce VZP

1.2. a 15.2. v době od 9:00 do 11:30 hod.  bude v prostorách vstupní haly nemocnice probíhat informační akce Všeobecné zdravotní pojišťovny. U viditelně označeného stánku  budou k dispozici pracovnice VZP, které Vám poskytnou aktuální  informace o výhodách pojištěnců VZP a finančních příspěvcích v roce 2018.  Akce je určena pro veřejnost i zaměstnance nemocnice. 
Přehled finančních příspěvků VZP zde

více     +

25 LED 18

Školáci nakoupili televizory pro pacienty

Před Vánocemi proběhl na Základní škole Zborovská v Táboře vánoční jarmark. Zhruba 800 žáků této školy zde nabízelo své výrobky k prodeji. A vydělali přes 40 tisíc korun. Za polovinu nakoupili televize pro pacienty oddělení následné péčedruhou polovinou peněz chtějí podpořit Domácí hospic Jordán. Děkujeme a jak dodala vrchní sestra oddělení pí. Mandíková: „ O to větší radost z daru máme, když je od dětí, které tomu musely věnovat práci, čas a um. Je to od srdce, vážíme si toho!“

více     +

24 LED 18

Kávou provoněná nemocnice

V pondělí či v úterý tohoto týdne voněla hala naší nemocnice příjemně linoucí si kávou. Kavárník David Stránský v rámci charitativní akce připravoval pro pacienty, návštěvy i zaměstnance zdarma kávu, čaj či limonádu. Pokud někde chtěl, mohl přispět drobnou finanční částkou. A jak to dopadlo? Uvařené kávy bylo přes 950 porcí, vybráno bylo 12 780 Kč. Peníze poputují za pacienty na neurologické oddělení. Děkujeme!

více     +

16 LED 18

Kavárna na cestě s láskou k lidem

V pondělí 22. a v úterý 23. ledna budou mít návštěvníci táborské nemocnice možnost ochutnat skvělou výběrovou kávu, bylinné čaje, domácí limonády a míchané drinky z filtrované kávy. Případný drobný zcela dobrovolný příspěvek bude použit jako dar pro oddělení neurologie. Kavárník David Stránský tímto odstartuje svůj charitativní projekt „Kavárna na cestě lidem“. Všichni jste srdeční zváni do hlavní haly naší nemocnice, kde bude kavárna 22. a 23.1. od 8:00 do 18:00 hod. otevřena.
tisková zpráva  zde_

více     +

11 LED 18

Jihočeské zdraví – Oddělení následné péče

Jihočeské nemocnice mají od roku 2016 své noviny – „Jihočeské zdraví“, ve kterých se můžete dočíst o zajímavostech a novinkách z jednotlivých jihočeských nemocnic. V novém čísle se představilo oddělení následné péče. Rozhovor poskytla prim. MUDr. Kristýna Berková, vrchní sestra pí. Jitka Mandíková, Mgr. Václav Mikula – nemocniční kaplan a práci dobrovolnického centra přiblížila sestrička pí. Irena Vávrová. Do vyčerpání zásob jsou noviny pro zájemce k dispozici na recepci naší nemocnice.
Jihočeské zdraví 5

více     +

09 LED 18

Počet narozených miminek překonal za rok 2017 magickou hranici 1000 porodů

V táborské porodnici rodilo v loňském roce 1012 maminek, narozených miminek bylo 1017!  Sedm maminek si tedy přivezlo domů miminka dvě. Pohlaví novorozenců byla téměř vyrovnaná. Narodilo se 504 holčiček a 513 kloučků. Prvním jihočeským miminkem roku 2018 je Adámek Loskota. Narodil se pět minut po půlnoci právě v naší nemocnici.

více     +

07 LED 18

Konec roku 2017 plný akcí – malé ohlédnutí

Za nemocnými dětmi přijeli pražští herci s divadelním představením „Poví Ti to přísloví“ a pro dospělé nemocné zase zorganizovali Dobrovolníci naší nemocnice taneční představení dětí z 1. základní školy Black Horse. Všem těm, kteří přispěli k pohodovému a klidnému konci minulého roku, mnohokrát děkujeme a těšíme se na spolupráci i v roce 2018.
Vánočního futsalového turnaje integrovaného záchranného systému Tábor se zúčastnilo celkem sedm týmů: tři týmy Policie ČR Tábor, Hasičský záchranný sbor ČR Tábor, Vojenský útvar Tábor, Celní správa Tábor a zdravotníci nemocnice Tábor, a.s., S obrovským sportovním nasazením vybojovalo družstvo zdravotníků krásné třetí místo. Hráčům děkujeme za úžasný sportovní výkon a k bronzu gratulujeme!!!

 

 

více     +

22 PRO 17

Přejeme vám příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.  

více     +

22 PRO 17

Otevírací doba prodejny v době vánočních svátků

 

24. – 26.12.2017 10:00 – 14:00
27. – 29.12.2017 7:00 – 17:00
30.12.2017 8:00 – 10:00; 11:00 – 16:00
31.12.2017 8:00 – 15:00
1.1.2018 10:00 – 14:00

více     +

18 PRO 17

Zelená hvězda – vánoční otevírací doba

 Upravená otevírací doba v průběhu vánočních svátků v prodejně zdravotnických pomůcek Zelená hvězda.

22.12.2017  7:30 – 12:00 12:30 – 15:00

27.12.2017

28.12.2017

29.12.2017

 7:30 – 12:00   ————-

 

více     +

15 PRO 17

Zpíváme vánoční koledy

Dobrovolnické centrum NT, a.s. Vás srdečně zve na vánoční besídku dětí 1.Základní školy v Táboře a tanečního souboru Black Horse. Akce se koná v prostorách neurologického oddělení (6.patro pavilonu interních oborů – budova C) v úterý 19.12.2017.

více     +

14 PRO 17

Vánoční gynekologicko-porodnické oddělení

Vánoční výzdoba čeká na pacientky, maminky i malinkaté holčičky a chlapečky na gynekologicko-porodnickém oddělení. Kdopak bude tím posledním občánkem roku 2017 a prvním v roce 2018????

více     +

12 PRO 17

Nasloucháme neslyšícím

V naší nemocnici proběhl workshop o neslyšících. Cílem bylo propojení světa slyšících a neslyšících. Pracovnice „Tichého světa“, což je organizace, která již  jedenáct let pomáhá neslyšícím v ČR, nám přiblížily svět neslyšících. Seminář byl velmi interaktivní – znakový jazyk, prstovou abecedu i odezírání  si mohly „sestřičky“ prakticky vyzkoušet, naučily se pár užitečných znaků pro komunikaci s neslyšícím pacientem. Poděkování patří neslyšící lektorce Markétě Maradové a jejím dvěma kolegyním.

více     +

08 PRO 17

Mikulášská návštěva

Mikuláš se svojí družinou dorazil do táborské nemocnice letos dvakrát. První dužinu tvořili studenti
Střední zdravotnické školy a tu druhou zaměstnanci HITRADIA Faktor. Navštívili nejmladší a nejstarší
pacienty naší nemocnice. Děkujeme a  za rok zase na viděnou…

více     +

27 LIS 17

Lékárna – omezení provozu

V důsledku konání inventury bude ústavní lékárna ve čtvrtek 30.11.2017  uzavřena v 17:00 hod. Výdej bude opět zahájen v pátek 1.12.2017 v 7:00 hod. Děkujeme za pochopení.

více     +

21 LIS 17

Městská knihovna pro pacienty

Městská knihovna Tábor poskytla další knihy pro pacienty naší nemocnice. Přes 300 knih tentokrát putovalo z městské knihovny do knihovniček na interním, rehabilitační, neurologickém a plicním oddělení. Za všechny pacienty mnohokrát děkujeme!

více     +

21 LIS 17

22.11.2017  z důvodu nemoci rušíme den otevřených dveří v rámci Celosvětového dne stop dekubitům v ambulanci hojení ran. Děkujeme za pochopení!

více     +

20 LIS 17

22.11. – nezapomeňte na své zdraví

Ve středu 22.listopadu jsme pro vás připravili preventivní akce. Naše nemocnice se připojuje ke Světovému dni CHOPN. Budete mít možnost prověřit stav svých plic na ambulanci plicního oddělení. Zároveň si připomínáme Celosvětový den stop dekubitům. Přijďte se podívat na den otevřených dveří do ambulance hojení ran. Více informací Světový den dekubitů   Světový den CHOPN

více     +

20 LIS 17

Ohlédnutí anebo uspořádali jsme pro vás

V rámci nově vyhlášeného Světového dne laskavosti přišly potěšit nemocné děti studenti Základní školy v Plané nad Lužnicí. Malým pacientům předčítali pohádky a zpříjemnili jim tak pobyt na dětském oddělení.
Na oddělení následné péče se slavil svátek svatého Martina. Dobrovolníci a zaměstnanci tohoto oddělení napekli dobroty, včetně svatomartinských rohlíčků. K dobrému jídlu hrála kytara, zpívalo se a povídalo. Velice děkujeme!

více     +

09 LIS 17

15.11. Světový den diabetu

Ve středu 15.11. s námi pojďte podpořit Světový den diabetu. Sejdeme se ve 14 hod. u vstupu do nemocničního areálu vedle zastávky autobusu číslo 10 a půjdeme se společně projít. Naším cílem je kavárna „Café budík“ na Starém městě. Proč právě procházka? Řada studií prokázala, že například 10 000 svižných kroků, lepší strava s nízkým obsahem tuků a vysokým obsahem vlákniny významně snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Takže, pojďte s námi na procházku!
Pozvánka

více     +

09 LIS 17

Aktualizace „Kariéra“

V sekci Kariéra nové pracovní příležitosti –  ZDE

více     +

06 LIS 17

10.11. Svatomartincké posvícení

Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor, a.s. vás srdečně zve dne 10.11.2017 ve 14 hod. na Svatomartinské posvícení a hudební vystoupení pana Aloise Sassmana.  Akce se koná v prostorách budovy ONP I. v 1. patře. Přijďte si s námi zazpívat a zpříjemnit si páteční odpoledne. Těšíme se na vás!

více     +

23 ŘÍJ 17

30. výročí vzniku hemodialyzačního oddělení NT, a.s.

Hemodialyzační oddělení naší nemocnice oslavilo 30.výročí svého vzniku. Toto oddělení poskytuje komplexní péči pacientům s onemocněním ledvin od roku 1987.  V roce 2016 se hemodialyzační oddělení přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor. Za 30 let své existence provedlo toto pracoviště téměř 180 000 výkonů. Děkujeme!

více     +

19 ŘÍJ 17

Knihy i CD pro naše pacienty

Nemocniční knihovničky pro pacienty byly obohaceny stovkou knih, které jsme získali díky spolupráci s Městskou knihovnou Tábor. Kromě knih mají pacienti,zatím  interního oddělení A a následné péče také k dispozici CD přehrávač. Z městské knihovny jsme zapůjčili CD s namluvenými knihami různých žánrů.  Děkujeme tímto Městské knihovně Tábor, v čele s paní ředitelkou Mgr. Evou Měřínskou, za zájem a chuť takto pomáhat a spolupracovat s naším zařízením a tím přispět ke zlepšení kvality života našich dlouhodobě  hospitalizovaných pacientů.

více     +

10 ŘÍJ 17

Volby do poslanecké sněmovny PČR

Ve dnech 20. a 21.října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V této souvislosti vzniká povinnost zdravotnickým zařízením zajistit zdárný a klidný průběh voleb pro občany, kteří z důvodu hospitalizace nemohou uplatnit svoje volební právo v místě trvalého pobytu a chtějí se voleb účastnit ve volebním okrsku, ve kterém se zdravotnické zařízení nalézá. Podmínky pro možnost volby v našem zdravotnickém zařízení níže. Při přijetí k hospitalizaci informace získáte od zdravotnického personálu.
Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 20.-21.10. – informace pro pacienty

více     +

06 ŘÍJ 17

ODBORNÁ KONFERENCE Na téma Péče o duševní zdraví v povolání s vysokou úrovní

KONFERENCE z důvodů nemoci ZRUŠENA Náhradní termín v LISTOPADU

NEMOCNICE TÁBOR , a.s.
Pořádá 11.10. 2017 ve 13 hod
ODBORNOU KONFERENCI URČENOU PRO VŠEOBECNOU SESTRU, PORODNÍ ASISTENTKU,ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA, NUTRIČNÍHO TERAPEUTA, ZDRAVOTNÍHO,LABORANTA
podrobnosti

více     +

20 ZÁŘ 17

Czech Bigman terénní Triatlon a dvě naše dámy

Dvě odvážné dámy z Domácí péče Tereza se zúčastnily XI. ročníku mezinárodního závodu v terénním triatlonu Czech BIGMAN TERÉNNÍ TRIATLON  v Praze Velké Chuchli.  Dokázaly v patnáctistupňové Vltavě uplavat 500 m, na kole ujet 25 km v opravdu kopcovitém terénu, a to vše zakončit pětikilometrovým během. A ještě se při tom nádherně usmívat. Posuďte sami! „A dámy, klobouk dolů, byly jste úžasné!“

více     +

10 SRP 17

Plyšáci od bechyňských hasičů

Již čtvrtým rokem pořádal Sbor dobrovolných hasičů Bechyně sbírku plyšáků, určenou hospitalizovaným dětem naší nemocnice. Letos jich byly čtyři várky, což je 250 plyšových hraček! Zvířátka různých velikostí převzal od hasičů MUDr. Roland Meleg spolu se zdravotnickým personálem. Za obdarované děti MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

více     +

03 SRP 17

„K pití si dáte kávu, čaj nebo raději něco studeného?“

Před rokem nově otevřené hemodialyzační oddělení provede ročně okolo osmi a půl dialyzačních cyklů (jeden cyklus trvá přibližně čtyři až pět hodin). Proto oddělení poskytuje svým pacientům komfort plně klimatizovaných prostor, možnost sledování „vlastní“ televize se sluchátky či bezplatné WiFi připojení k internetu. Nyní nově, v rámci pilotního projektu firmy Ag Foods nabízí svým pacientům zdarma také teplé i studené nápoje ze dvou nápojových automatů.
tisková zpráva  zde

více     +

27 ČEV 17

Lékaři běží pro hospic!

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, Atletika Tábor a Domácí hospic Jordán pořádají za podpory města Tábor a pod záštitou starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera Dobročinný běh kolem Jordánu pro hospic Jordán. Akce se uskuteční v neděli 3.9.2017; start běžců v 17:00 hod. Aktivně i pasivně se může zúčastnit kdokoliv. Pro aktivní běžce nutná registrace.
bližší informace zde

více     +

30 ČER 17

Akce dobrovolníků pro naše pacienty

Středeční odpoledne 28.6. přišli pacientům naší nemocnice zpříjemnit členové divadelní skupiny Tralalou. Pacientům zarecitovali, zazpívali a zahráli na různé hudební nástroje. Pacientům na konci představení rozdali vlastoručně vyrobené dárečky. Moc děkujeme a opět se těšíme na další akci.

více     +

29 ČER 17

Volejbalové klání

Na volejbalovém hřišti u SZŠ Tábor se opět po roce sešly volejbalové týmy k pravidelnému volejbalovému turnaji. Týmy Střední zdravotnické školy, Města Tábor a Nemocnice Tábor, a.s. se zde setkaly již po patnáctné. V tomto turnaji nejde o výhru, ale o účast, a tak gratulujeme všem zúčastněním a zase za rok se těšíme nashledanou.

více     +

23 ČER 17

CZECH Stability Award AAA

Nemocnice Tábor, a.s. získala certifikát CZECH Stability Award AAA již počtvrté. Certifikát, dle slov zástupce firmy Bisnode,  „ujišťuje obchodní partnery, že jednají s prověřenou společností nejvyšších kvalit“. V oboru zdravotní a sociální péče dosahuje na tento certifikát 0,5% organizací.

Tisková zpráva zde

více     +

19 ČER 17

Letošní fotbalový bronzový vítr

Na fotbalovém stadionu v Katovicích nedaleko Strakonic se sešly týmy šesti jihočeských nemocnic, aby se zúčastnily již třetího ročníku fotbalového turnaje mezi jihočeskými nemocnicemi. Letošní ročník pořádala Nemocnice Strakonice, a.s. „Reprezentanti“ naší nemocnice se s míčem na hřišti náležitě skamarádili a zaslouženě si z letošního ročníku odvážejí bronzový pohár. Takže: z loňského ročníku máme pohár stříbrný, z letošního bronzový a příští rok se můžeme těšit na ten zlatý!

detailní informace o průběhu turnaje zde

více     +

16 ČER 17

Kongres americké gastroenterologie s účastí lékaře NT, a.s.

Ve dnech 6. – 9.5.2017 se zástupce primáře gastroenterologického oddělení MUDr. Lukáš Štrincl zúčastnil největšího světového gastroenterologického kongresu (Digestive Desease Week) v Chicagu v USA. Jedná se o rozsáhlou vzdělávací akci organizovanou americkými gastroenterologickými společnostmi. Neuvěřitelně bohatý program probíhá zároveň v několika desítkách sálů, součástí jsou dále tématické workshopy a „hands-on“ trainingy na endoskopických i jiných trenažérech.
Více informací od MUDr. Štrincla  zde_

 

 

 

 

více     +

15 ČER 17

Akce dobrovolníků na neurologickém oddělení

Na neurologickém oddělení uspořádalo dobrovolnické centrum naší nemocnice pro pacienty  jedinečné country hudební odpoledne. Děti z 1. Základní školy v Táboře zpříjemnily léčebný pobyt pacientům z neurologického, interního, rehabilitačního a plicního oddělení. Zhruba 20 dětí potěšilo přítomné country tancem, zpěvem i výbornými hereckými výkony. Děkujeme!

více     +

08 ČER 17

Radiologické dny KARLA CHYLÍKA 2017

Poslední květnovou sobotu proběhl již 13. ročník kongresu – Radiologické dny Karla Chylíka. Kongres  byl pořádán radiologickým oddělením naší nemocnice ve spolupráci s radiologickým oddělením Nemocnice Na Homolce. Účast byla opět celostátní – 180 posluchačů si mohlo vyslechnout přednášky na téma radiologie břicha a hlavy. Kongres probíhal s garancí radiologické společnosti a lékařské komory. 

více     +

06 ČER 17

16.6. DEN VÝŽIVY

V pátek 16.6.2017 Vás co nejsrdečněji zveme na další Den výživy v naší nemocnici. V době od 9 do 12 hod. Vám ve vstupní hale nemocnice bude k dispozici nutriční terapeutka, která Vám poradí, jak se vhodně stravovat při různých onemocněních či jak upravit jídelníček při prevenci civilizačních chorob. Dále si budete moci zdarma nechat změřit krevní tlak či hladinu glykémie v krvi. Součástí této preventivní akce bude také stánek s přípravky a doplňky stravy k léčbě či prevenci  např. zánětů močových cest, křečových žil apod.  Přijďte se k nám 16.6. informovat, jak si udržet dobré zdraví. Těšíme se na Vás!

více     +

30 KVĚ 17

Vnitřní řád NT, a.s.

S ohledem na opatření souvisejících se Zákonem o zákazu kouření, který přichází v platnost, došlo ke změnám ve Vnitřním řádu Nemocnice Tábor, a.s. Prosím, čtěte níže.
Vnitřní řád NT, a.s. 

více     +

29 KVĚ 17

Uzavření prodejny Zelená hvězda

Ve dnech 31.5. od 12:00 hod. do 1.6. 2017 bude  z důvodu inventury prodejna zdravotnických potřeb Zelená hvězda uzavřena. Otevřeno bude opět 2.6.2017.

více     +

25 KVĚ 17

Děti hrály pohádky dětem

Děti hospitalizované na dětském oddělení naší nemocnice se ve středu 24.5. přenesly přímo do kouzelných pohádek. Zavedl je tam divadelní soubor Tralalou složený z dvanácti dívek a chlapců ve věku od 6-ti do 14-ti let. Divadelní kroužek pracuje pod vedením Michaely Dufkové při Rodinném centru Radost v Táboře. Velmi povedené a vtipné provedení pohádek hospitalizované děti odměnily bouřlivých potleskem a hlavně upřímným smíchem. Děkujeme!

 

 

více     +

25 KVĚ 17

„Protikuřácký zákon“

Rádi bychom Vám informovali o novém zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek („Protikuřácký zákon“), který nabývá účinnosti 31.5.2017 (Světový den bez tabáku). Zákon přináší některé změny. Proto Vás touto cestou chceme informovat o ustanoveních a povinnostech, které dopadají nejen na poskytovatele zdravotních služeb, ale i na jejich zaměstnance, pacienty, jejich doprovody či návštěvy.
Více informací ZDE

více     +

11 KVĚ 17

Ohlédnutí – preventivní akce

Naše nemocnice pro Vás připravila preventivní akce v rámci Světového dne zdraví a Světového dne hygieny rukou. O obě kampaně byl ze strany veřejnosti velký zájem. Akce proběhly nejenom v prostorách naší nemocnice, ale v rámci Světového dne hygieny rukou navštívil nemocniční hygienik (Mgr. Plachá) spolu s asistentkou (Bc. Zámečníková) také děti 3. a 4. třídy ZŠ v Měšicích. Všem zaměstnancům, kteří se na organizaci výše zmíněných akcí podíleli, velice děkujeme!

více     +

03 KVĚ 17

5.5. – Světový den hygieny rukou

Světový den hygieny rukou tento rok připadl na 5.května. Světová zdravotnická organizace upozorňuje touto kampaní na význam mytí rukou, od dětí až po dospělé. Naše nemocnice se připojuje k této kampani a připravila pro Vás v pátek 5.května od 9 hod. do 12 hod. ve vstupní hale nemocnice akci, při které se budete moci přesvědčit, zda provádíte hygienu rukou správně. Na setkání s Vámi se těší Mgr. Radka Plachá, nemocniční hygienik.

více     +

24 DUB 17

10.5. Růžový den v pohybu proti rakovině

Ve středu 10.5.2017 proběhne Růžový den v pohybu proti rakovině. Akci pořádá FIT Studio O.K., výtěžek z prodeje  bude poslán na účet Ligy proti rakovině. V den konání akce jsou připraveny nejen cvičební lekce pro dospělé, ale zároveň také doprovodný program – Prevence – proč je důležitá?; Poradna VZP apod. Vstupenkou na akci je zakoupení růžového trička. Více informací  zde

více     +

21 DUB 17

Odborná konference pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

Nemocnice Tábor,a.s. pořádá 24.5. 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti ředitelství odbornou konferenci určenou pro všeobecnou sestru, porodní asistentku, zdravotně sociálního pracovníka, nutričního terapeuta, zdravotního laboranta na téma: Umění komunikace se seniory – specifikace komunikace, ageismus. Přednášející Bc. Lenka Šlechtová. Na akci je nutno se předem přihlásit.

Více informací zde

více     +

21 DUB 17

Video ke shlédnutí – Medik roku 2017

Jak jsme Vás již informovali, v Nemocnici Tábor, a.s. proběhl  třetí ročník soutěže Medik roku určený studentům ze 4. – 6. ročníků lékařských fakult z Čech, Moravy i Slovenska.
Video 360° z této akce určené pro sledování ve 3D brýlích pro virtuální realitu Google cardboard ke shlédnutí zde

více     +

20 DUB 17

Setkání zdravotníků v Táboře – KAMBA festival

Ve dnech 2. – 4.6. 2017 se bude v Táboře  ve společenském domě Střelnice konat jedinečný celonárodní KAMBA festival. Jedná se o setkání zdravotníků, kteří se mohou zúčastnit workshopů, poslechnout si nejlepší odborníky v ČR a také se inspirovat při rozhovorech se zajímavými lidmi. Účastníci se mohou těšit na prof. Cyrila Höschla, prof. Jana Sokola, MUDr. Radkina Honzáka a mnoho dalších. Workshopy se během víkendu budou konat také na různých místech historického centra.
Podrobný program zde

více     +

04 DUB 17

7.4. Světový den zdraví v NT, a.s.

V pátek 7.4. vás co nejsrdečněji zveme v době od 9 hod. do 12 hod. na Světový den zdraví v naší nemocnici. Cílem akce je zvýšení informovanosti a zájmu veřejnosti o své zdraví, zlepšení primární prevence. Ve vstupní hale nemocnice si proto budete moci nechat změřit krevní tlak, glykémii, k dispozici vám bude se svými radami nutriční terapeutka. Zároveň se budete moci informovat o vhodnosti užívání vitamínových doplňků pro různé věkové skupiny. Připravena pro vás bude také ochutnávka bio, vegetariánských, bezlepkových či raw potravin. Budeme se na Vás těšit!

více     +

03 DUB 17

Medik roku 2017 má vítěze z Hradce Králové

V Nemocnici Tábor, a.s. proběhl již třetí ročník soutěže Medik roku určený studentům ze 4. – 6. ročníků lékařských fakult z Čech, Moravy i Slovenska. Tento rok se utkalo devatenáct pětičlenných týmů ve třinácti lékařských disciplínách. Titul Medik roku 2017 a první místo v soutěži získal tým z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Tisková zpráva Medik roku 2017

 

více     +

29 BŘE 17

Medik roku 2017 – štafetu převzala Nemocnice Tábor, a.s.

Třetí ročník akce Medik roku, kterou organizují Jihočeské nemocnice, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem a neziskovou organizací HealthCare Institute, o.p.s. míří do Tábora.
První dubnový víkend bude výjimečný pro 95 studentů vyšších ročníků českých a slovenských lékařských fakult, kteří ve třinácti soutěžních disciplínách změří své znalosti a dovednosti v různých lékařských oborech, vyzkouší si práci se zdravotnickou technikou a zažijí i trochu adrenalinu a zábavy.
Tisková zpráva_Medik roku 2017

více     +

17 BŘE 17

Den výživy v naší nemocnici

Dnes 17.3.  proběhl ve vstupní hale nemocnice návštěvníky oblíbený „Den výživy“. Cílem akce bylo upozornit na  výběr potravin při konkrétních druzích onemocnění, informovat o důležitosti vhodné stravy v prevenci civilizačních chorob apod.  Zájemcům byl změřen krevní tlak a hladina cukru v krvi. Poradenství využilo přes 120 návštěvníků. Poděkování patří všem, kdo se na organizaci této akce podíleli!

více     +

16 BŘE 17

Den zdraví s VZP

Ve středu 15.3. proběhl v naší nemocnici „Den zdraví s VZP“. Návštěvníci i zaměstnanci nemocnice mohli u informačního stánku získat od pracovnic všeobecné zdravotní pojišťovny řadu zajímavých informací o výhodách a příspěvcích, které tato zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí. Informace o Klubu pevného zdraví či o příspěvcích na bezlepkovou dietu nebo příspěvcích na preventivní programy přilákalo řadu návštěvníků. Děkujeme!

více     +

14 BŘE 17

Upozornění – opatrnost při pohybu areálem

Od středy  15.3. dojde k postupnému odstranění dřevního porostu v prostoru před vchodem na lůžkovou část psychiatrické oddělení a blízkého okolí. Odstranění dřevin je nutné k uvolnění prostoru k výstavbě nového pavilonu oddělení psychiatrie. Prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem těchto prostor, zároveň apelujeme na zákaz parkování v těchto místech. Kácení bude ukončeno do 31.3., kdy končí období vegetačního klidu. Poražené stromy budou nahrazeny novou výsadbou.

 

více     +

13 BŘE 17

17.3. Den výživy

V pátek 17.3. jsme pro Vás opět připravili Den výživy. Ve vstupní hale nemocnice v době od 9:00 do 12:00 hod. si budete moci nechat změřit krevní tlak či glykémii, nutriční terapeutka Vám poradí s výběrem vhodných potravin při různých onemocnění či upozorní na potraviny, jejichž  konzumace snižuje například riziko vzniku civilizačních chorob. Těšíme se na Vás!

 

více     +

10 BŘE 17

27.4. Odborná konference pro nelékařský zdravotnický personál

Nemocnice Tábor, a.s. pořádá 27.4.2017 od 13 hod. v zasedací místnosti ředitelství NT, a.s. odbornou konferenci určenou pro všeobecnou sestru, porodní asistentku, zdravotně sociálního pracovníka, nutričního terapeuta, zdravotního laboranta na téma: Odbourávání stresu, syndrom vyhoření, regenerace, motivace a sebemotivace.
Na konferenci je nutné se předem přihlásit!

více informací  zde

více     +

09 BŘE 17

Den zdraví s VZP

Ve středu 15.března  v době od 9 hod. do 12 hod. můžete ve vestibulu vstupní haly využít možnost informovat se o výhodách zdravotního pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pracovnice VZP Vám u informačního stánku zodpoví Vaše případné dotazy, informují Vás o benefitech, které tato zdravotní pojišťovna svým pojištěncům nabízí, získáte informační letáky.

 

více     +

28 ÚNO 17

Změna na primariátu rehabilitačního oddělení

K poslednímu únoru požádala prim. MUDr. Vladislava Míková o uvolnění z funkce primářky rehabilitačního oddělení. I nadále však bude působit na tomto oddělení a podílet se na zajištění rehabilitační péče o pacienty. Na pozici primářky ji nahradí MUDr. Sylvia Musilová.

více     +

21 ÚNO 17

Nové sanitní vozy

Minulý týden proběhlo předání posledního ze série čtyř nových sanitních vozů, které nemocnice pořídila v rámci obnovy svého vozového parku. Nová vozidla nahradila čtyři nejstarší. Dopravní zdravotnická služba naší nemocnice ročně uskuteční cca 25 000 převozů pacientů.

více     +

14 ÚNO 17

Informační letáky ke stažení

V sekci „Pro pacienty“ na hlavním panelu našich webových stránek jsme pro vás připravili informační letáky dostupné ke stažení. Edukační materiály jsou tematicky zaměřené, pomohou pacientům vysvětlit příčiny, průběh, příznaky i způsoby léčby celé řady onemocnění, včetně chorob civilizačních. Najdete zde také řadu výživových doporučení. Chceme tímto přispět k lepší informovanosti svých pacientů.

více     +

10 ÚNO 17

Zrušení zákazu návštěv

 

 

 

 

 

 

Z důvodu poklesu chřipkových onemocnění se ruší od soboty 11. února zákaz návštěv. Tímto dnem jsou návštěvy pacientů opět povoleny.

více     +

05 LED 17

Pronájem prostor poliklinika Světlogorská

Nabízíme volné nájemní prostory v  budově  polikliniky na adrese:  Světlogorská ulice 2764, Tábor.  Bližší informace rádi poskytneme na telefonním čísle: 737 206 796.

více     +

02 LED 17

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Z důvodu nárůstu akutních respiračních a chřipkových onemocnění  vyhlašuje Nemocnice Tábor, a.s. s okamžitou platností zákaz návštěv až do odvolání. Děkujeme za pochopení!

více     +

23 PRO 16

Strom splněných přání

Již čtvrtým rokem navštěvují zástupci obchodního domu Tesco dětské oddělení naší nemocnice, aby předali dárky pro naše malé pacienty. U vchodu obchodního řetězce Tesco je umístěn vánoční strom neboli „strom splněných přání“, pod který zákazníci nadělí dárek, který zde koupí. Obchodní dům Tesco tyto dárky doplní o další a děti, které jsou hospitalizované dostanou svůj dáreček. Za všechny takto obdarované děti velice děkujeme a přejeme krásné vánoční svátky.

více     +

22 PRO 16

Pour Féliciter

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
JMÉNEM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE TÁBOR, A.S. VÁM PŘEJEME SPOKOJENÉ, LÁSKOU A POROZUMĚNÍM NAPLNĚNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, V NOVÉM ROCE 2017 PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ ŠTĚSTÍ A MNOHO SPOKOJENÝCH A ÚSPĚŠNÝCH DNŮ. 

více     +

22 PRO 16

Porodní trenažér – porod „nanečisto“

Jako první v Jihočeském kraji má gynekologické – porodnické oddělení naší nemocnice možnost rodit „nanečisto“. Především mladší lékaři a porodní asistentky si tak mohou vyzkoušet porodní vyšetření nebo probíhající porod, nacvičit si a získat větší jistotu a manuální zručnost. Taková možnost byla zatím jen na kurzech ve fakultních nemocnicích.
Porodní simulátor PROMPT Flex Standard

více     +

21 PRO 16

Vánoční nálada na oddělení následné péče

Adventní a vánoční písně zazněly na oddělení následné péče 14. prosince. Jako zástupce Táborských muzikantů zde vystoupili s pásmem komentovaných adventních a vánočních písní  Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. a paní Pavla Kohelová. V pondělí 19. prosince pak potěšily pacienty opět, tak jako loňský rok, děti z 1. základní školy Mikuláše z Husi. Mile povyprávěly o vánočních zvycích, zatančily i zazpívaly. Děkujeme všem za pěkné předvánoční chvilky.

více     +

20 PRO 16

Provoz ústavní lékárny v době vánočních svátků

24.12. 2016 sobota 8:00 – 17:00
25.12.2016 neděle 8:00 – 20:00
26.12.2016 pondělí 8:00 – 20:00
27. – 30.12.2016 úterý – pátek 7:00 – 18:00; 18:00 – 22:00 pohotovost
31.12.2016 sobota 8:00 – 20:00
1.1.2017 neděle 8:00 – 20:00

 

více     +

15 PRO 16

19.12. Vánoční besídka

Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor, a.s. Vás co nejsrdečněji zve v pondělí 19.12. od 14:00 hod. na vánoční besídku připravenou dětmi z 1. ZŠ Tábor. Akce se koná v prostorách budovy ONP I. Přijďte si s námi zazpívat koledy a naladit se na vánoční čas.

více     +

06 PRO 16

Mikulášská nadílka na dětském oddělení

Den předmikulas_deo-002 svátkem sv. Mikuláše navštívil dětské oddělení naší nemocnice Mikuláš, andělé a fůra čertů, přesněji řečeno čertic v podobě studenta (Mikuláš) a studentek Střední zdravotnické školy. Nemocné děti potěšili nejen plyšákem a balíčkem dobrot, ale i milým slovem a koledou. A co na to malí pacienti? Někteří se zprvu malinko báli, ale nakonec „skupinku poslů z nebe“ odměnili radostným pohledem a poděkováním.

více     +

02 PRO 16

„Plyšoví kamarádi“ od hasičů rozdávají radost na dětském oddělení

plysaci_od_hasicu11.11. 2016  na dětské oddělení zavítali bechyňští hasiči. V zastoupení paní Jany Nebesařové předali dětským pacientům „hromadu“ plyšových hraček, které vybrali od mladých hasičů. Tuto akci zopakovali již třetím rokem!
„U nás na dětském oddělení je využijeme jako odměnu při medicínských zákrocích pro nemocné děti. Touto cestou chceme za naše malé pacienty poděkovat. „Plyšáci“ mnohdy dokáží z uplakané dětské tvářičky vyloudit alespoň nepatrný úsměv.“ – Helena Lupačová, staniční sestra  DEO-JIP a Martina Kmošková, sestra ambulance DEO.

více     +

01 PRO 16

Kufřík plný vzpomínek aneb „Život v kufříku“

zivot_v_kufriku-003Ve středu 29.11. bylo novorozeneckému oddělení předáno z rukou zástupkyně nadačního fondu LA VIDA LOCA Ivy Říhové 10 kufříků určených narozeným dětem, které bohužel míří z porodnice do přechodné pěstounské péče nebo kojeneckých ústavů. Předání proběhlo za účasti náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a vedení nemocnice. Každý kufřík je originální svým obsahem, resp. svým životním příběhem.  Nejprve sestřičky na novorozeneckém oddělení vloží první fotografii, otisk ručičky i nožičky….. Následně pak tuto úlohu přebírají všichni, kteří se nějakým způsobem na výchově těchto dětí podílejí. Cílem je  zachovat vzpomínky z raného dětství těm,  kterým nebyla dopřána vlastní rodina již od prvního dne jejich narození. Děkujeme všem, kteří se  do projektu „Život v kufříku“  zapojili.zivot_v_kufriku-034

více     +

29 LIS 16

31.11. Lékárna ústavní

stazeny-souborVe středu 30.11. bude provoz ústavní lékárny ukončen  v 17.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

více     +

28 LIS 16

Napsali o nás – novinky v ambulanci hojení ran

Jak jsme Vás již informovali, ambulance hojení začala jako jedna z mála specializovaných ambulancí v ČR předcházet kožním změnám po ozařování u nádorového onemocnění prsu.
 PhDr. Adéla Holubová, konzultantka na hojení ran, poskytla Táborskému deníku rozhovor o této novince v táborské nemocnici.
taborskydenik.cz „Táborská nemocnice umí ochránit tkáň při ozařování
Táborský deník „Táborská nemocnice umí ochránit tkáň při ozařování“

více     +

24 LIS 16

Endosonografie zažívacího traktu v NT, a.s.

endo_sono_gitV úterý 22.11. byl na gastroenterologickém oddělení uveden oficiálně do provozu nový diagnosticko-terapeutický přístroj.  Jedná se o flexibilní ultrasonograf horního zažívacího traktu tzv. endosonografii.  Podobná metoda byla v Jihočeském kraji k dispozici pouze v Českých Budějovicích a Strakonicích.
článek  zde 

více     +

24 LIS 16

Certifikát hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče na další tři roky

nemsicertifikat-sakVe dnech 1. – 3.11. proběhlo v naší nemocnici  akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Na základě tohoto procesu byla naše nemocnice vyhodnocena jako akreditovaná. Na další tři roky, to znamená do 2.11.2019, jsme Certifikát hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče obhájili. Spojená akreditační komise, o.p.s. nám toto významné ocenění udělila již potřetí, poprvé to bylo v roce 2010. Velmi oceňujeme přístup všech zaměstnanců ve snaze o zvyšování kvality péče i bezpečí našich pacientů. Vážíme si veškeré spolupráce při přípravách a průběhu tohoto náročného procesu.
certifikát – akreditace zde

 

více     +

22 LIS 16

Odběrová místnost centrálních laboratoří

aaa_1123Od středy 23.11. je odběrová místnost Centrálních laboratoří přesunuta do přízemí budovy C – pavilon interních oborů.

více     +

22 LIS 16

AMBULANCE HOJENÍ RAN – Prevence kožních změn po ozařování prsu

imagesAmbulance hojení ran v NT, a.s. začala jako jedna z mála specializovaných ambulancí v ČR předcházet kožním změnám po ozařování u nádorového onemocnění prsu. Klíčem prevence tohoto poškození je použití speciálních, ochranných, tenkých a transparentních fólií, které nebrání v ozařování. Pro správnou aplikaci a průběh léčby je nutno před zahájením první radioterapie navštívit naší ambulanci, kde získáte veškeré potřebné informace vč. aplikace.20160905_154207
Ambulance hojení ran

více     +

22 LIS 16

24.11. ZDRAVÉ PLÍCE PRO ŽIVOT – Světový den CHOPN

vystrizek1Ve čtvrtek 24.11. se plicní oddělení naší nemocnice připojuje k Světovému dni CHOPN aneb Zdravé plíce pro život. Tento den bude pro zájemce zpřístupněno spirometrické vyšetření. Cílem akce je upozornit veřejnost na chronické obstrukční plicní onemocnění. Těšíme se na Vás 24.11. na ambulanci plicního oddělení – budova C 7.patro!

více     +

21 LIS 16

Byli jste s námi – týden plný informací

V týdnu od 14.11. jsme pro Vás připravili několik zajímavých akcí. Zapojili jste se s námi do Světového dne diabetu, získali jste informace v rámci Světového dne dekubitů a také jste mohli využít poradenství vč. nákupu produktů probíhající jako součást  Evropského antibiotického týdne. Děkujeme za Váš zájem a věříme, že jste se  o Vašem zdraví a možnostech prevence dozvěděli opět něco nového a přínosného. Zároveň děkujeme všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli, za jejich velice profesionální a milý přístup. img_0673

více     +

15 LIS 16

14. – 20.11. EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ TÝDEN – LÉKÁRNA

V týstazeny-soubordnu od 14. do 20. listopadu se lékárna naší nemocnice připojí k Antibiotickému týdnu vyhlášenému Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí. Zajímá Vás, na jakou léčbu jsou antibiotika lékařem předepisována? A proč se musí užívat v pravidelných intervalech a doužívat předepsanou dávku? Přijďte se poradit do Vaší (naší) lékárny, lékárníci Vám rádi zodpoví tyto i jiné otázky týkající se léčby antibiotiky.stazeny-soubor-1

více     +

15 LIS 16

18.11. EVROPSKÝ DEN ANTIBIOTIK – VSTUPNÍ HALA NT, a.s.

15039737_545924505609904_8311103428217203507_oV pátek 18. listopadu, na který připadá Evropský den antibiotik, budou v hlavní hale nemocnice mezi 9 až 12 hodinou pro veřejnost k dispozici vedoucí antibiotického střediska MUDr. Alice Kuchařová a nemocniční hygienička Mgr. Radka Plachá. Obě dámy Vám rády poradí, jak předcházet infekčním onemocněním. Přítomen bude i zástupce společnosti OMEGA FARMA, který Vám představí produkty na posílení imunity. Neváhejte proto a přijďte k nám pro užitečné rady.Těšíme se na Vaši návštěvu.multiimun-sirup-330-g_14282295

více     +

15 LIS 16

18. 11. Světový den STOP DEKUBITŮM – HALA NT, a.s.

img_062918. listopadu se připojujeme k celosvětovému dni Stop dekubitům. Co je to dekubit? Mohu ho mít i já? Jaká je léčba? Přijďte se podívat do hlavní haly nemocnice mezi 9 až 12 hodinou a získat odpovědi nejen na tyto otázky, ale i praktické rady od zdravotníků zabývajících se touto problematikou. Chybět nebudou ani názorné ukázky. Představíme Vám nutriční produkty, které léčbu dekubitů podporují. Dozvíte se, jak dekubitům předcházet, co dělat, pokud ke vzniku již došlo apod. Těšíme se na Vás!stazeny-soubor

 

více     +

14 LIS 16

Zpívání s harmonikou

img_0626Dobrovolnické centrum naší nemocnice uspořádalo pro pacienty oddělení následné péče ve čtvrtek 10. listopadu zpívání s harmonikou s panem Jaroslavem Zemanem. Zvuk harmoniky a zpěv se rozléhaly po celém oddělení, a tak si mohli zazpívat i pacienti upoutaní na lůžko ve svém nemocničním pokoji. Organizátorům patří velké poděkování a těšíme se na další akci, již vánoční, s doprovodem dětí ze základní školy.

více     +

09 LIS 16

Pozvánka na Světový den diabetu u nás

stazeny-souborV pondělí 14. listopadu se jako každý rok připojíme ke Světovému dni diabetu. V době od 9:00 hod. do 12:00 hod. si budete moci ve vstupní hale nemocnice u viditelného stanoviště nechat zdarma změřit hladinu glykémie v krvi, krevní tlak či BMI. Vyšlé hodnoty posoudíme a podáme základní zdravotní doporučení. Zároveň Vám bude poskytnuto poradenství v oblasti zdravé výživy. Hlavním cílem akce je prevence a upozornění na existenci cukrovky zejména 2.typu, která je značně závislá na životním stylu jedince. Proto neváhejte a přijďte!

více     +

08 LIS 16

Zpívání s harmonikou na ONP

IMG_1764Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor, a.s. vás srdečně zve ve čtvrtek 10.11.2016 od 14:00 hod. na  zpívání s harmonikou s panem Jaroslavem Zemanem. Akce se koná v prostorách budovy ONP I. v 1. patře. Těšíme se na Vás!

více     +

25 ŘÍJ 16

Soutěž Medik roku 2017 organizuje naše nemocnice

banner_960x250pxSoutěž Medik roku 2017 bude pořádat Nemocnice Tábor, a. s. v termínu 31. března – 2. dubna 2017.
Medik roku je soutěž pro studenty vyšších ročníků českých a slovenských lékařských fakult, kde účastníci změří své znalosti a dovednosti v deseti disciplínách, při kterých si mimo jiné vyzkouší práci se špičkovou zdravotnickou technikou a snad (doufáme) zažijí i trochu adrenalinu a spoustu zábavy.logo_organizacni
více zde

více     +

19 ŘÍJ 16

Poznávali jste s námi sebe

pater_17-10-16V pondělí 17.10.2016 jsme pro Vás ve vstupní hale nemocnice v rámci světového dne výživy a světového dne páteře připravili možnost konzultací  s fyzioterapeutkou a nutriční terapeutkou nemocnice. Zájemcům byl změřen krevní tlak, BMI, hladina cukru v krvi. Mohli jste se také dozvědět více o zásadách správné výživy či správného držení těla včetně praktických cviků např. na uvolnění páteře. Děkujeme za Váš zájem!vyziva-17-10

více     +

14 ŘÍJ 16

Poznejte své tělo!!!

mlecna_snidane-f590_290V pondělí 17.10.2016 v době od 9 do 12 hod. se přijďte poradit a dozvědět se o svém těle více. Připomeneme si totiž dva významné světové dny: Světový den výživy a Světový den páteře. V hlavní hale nemocnice Vám v této době nutriční terapeutky a fyzioterapeutky objasní zásady správné výživy a správného držení těla, sezení či chůze. Zájemcům bude změřena hladina cukru v krvi, krevní tlak i BMI. Těšíme se na Vás! 3

více     +

12 ŘÍJ 16

Nácvik evakuace včetně simulace ošetření poraněných

n-img_5162-l„Nemocnice Tábor, dobrý den, v pavilonu interních oborů, v pátém nadzemním podlaží, vznikl požár a šíří se do šestého nadzemního …,“ těmito slovy na právě vytočenou tísňovou linku 112 bylo včera, 11.10.2016 ve 14 hodin, zahájeno taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému.  Během několika minut dorazili hasiči, policie i záchranná služba, byl svolán krizový štáb Nemocnice Tábor, a.s. a vytvořila se třídící skupina zdravotníků pro hodnocení závažnosti poranění pacientů (figurantů). Celá akce trvala 135 minut a probíhala za plného provozu, pouze s krátkým omezením návštěv. Děkujeme všem, kteří se na cvičené evakuace aktivně podíleli, poděkování patří také ostatním zaměstnancům a  pacientům za jejich toleranci. Zároveň děkujeme všem figurantům – studentům Zdravotnické školy v Táboře a jejich profesorkám za jejich pomoc a zodpovědný přístup k této akci.img_5230img_0596

 

 

více     +

10 ŘÍJ 16

Poděkování dlouholetým pracovníkům Nemocnice Tábor – MUDr. Antoníčkovi a PharmDr. Chalupské

Vážení spoluobčané,
v měsíci září tohoto roku završili svojí aktivní kariéru dva významní a dlouholetí pracovníci naší nemocnice.
MUDr. Jaroslav Antoníček, který nastoupil do táborské nemocnice před 40ti lety a kde se po stupně vypracoval až na post primáře chirurgického oddělení (v existenci novodobé historie nemocnice byl 7. primářem). Za svou praxi lékaře provedl tisíce operačních výkonů a ošetřil desítky tisíc pacientů v rámci hospitalizace i v ambulanci. Vedení nemocnice si váží jeho přínosu pro nemocnici i pacienty a přejeme mu pevné zdraví do dalších let.
PharmDr. Jaroslava Chalupská svojí kariéru spojila s táborskou nemocnicí před 33 lety. Vedoucí ústavní lékárny se stala v pořadí čtvrtou. Vážíme si, jakou významnou měrou přispěla k rozšíření činnosti lékáren i jejich dobrého jména. Přejeme hodně klidu a času užít si zdraví při zaslouženém odpočinku.
Za vedení nemocnice Ivo Houška a Jana Chocholová

více     +

07 ŘÍJ 16

Taktické cvičení integrovaného záchranného systému – cvičná evakuace

logoVážení spoluobčané,
v úterý 11. října 2016 od 14 hodin proběhne v Nemocnici Tábor, a.s., v pavilonu interních oborů cvičná evakuace za účasti všech složek záchranného integrovaného systému. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste návštěvu hospitalizovaných pacientů odložili až po 16 hodině a v době mezi 14 a 16 hodinou své blízké nenavštěvovali a nezdržovali se v areálu nemocnice, pokud to není nezbytně nutné. Provoz veškerých ambulancí nijak omezen nebude. Děkujeme za pochopení.

 

více     +

06 ŘÍJ 16

Glaukomové odpoledne aneb oko do duše okno

stylove_fototapety_oko_3290-jpg-largeOd roku 1999 si připomínáme v měsíci říjnu Světový den zraku. Ne jinak je tomu letos, kdy oční ambulance Nemocnice Tábor, a.s. pro zájemce připravila „GLAUKOMOVÉ ODPOLEDNE“, zaměřené na prevenci závažného onemocnění glaukomu neboli zeleného zákalu, který je druhou nejčastější příčinou slepoty na světě. Přijďte i Vy za kolektivem pracovníků oční ambulance v pondělí 10. října od 13 do 16 hodin na oční ambulanci.

více     +

03 ŘÍJ 16

Chuť dálek u nás v jídelně

Den před svátkem sv. Václava připravili zaměstnanci naší kuchyně v čele s jejich
hostem, kuchařem firmy Knorr panem Dolanským, netradiční menu – jídla asijské
kuchyně.

více     +

27 ZÁŘ 16

Světový Týden idiopatické plicní fibrózy (IPF)

plicniV rámci světového Týdne idiopatické plicní fibrózy, ke kterému se připojila i Nemocnice Tábor, a.s., se mohli nechat pacienti vyšetřit v ambulanci plicního oddělení v týdnu od 19.9. – 25.9.2016. Preventivní vyšetření může tuto nemoc včas odhalit a následně i léčit.

více     +

26 ZÁŘ 16

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

logoVážení pacienti,
ve dnech 7. a 8. října 2016 se konají volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (případné druhé kolo 14. – 15. října 2016). Zdravotnickým zařízením vzniká povinnost zajistit zdárný průběh voleb pro občany, kteří jsou hospitalizování a nemohou volit ve volebním okrsku trvalého bydliště.
Proto prosím věnujte pozornost informacím zde

více     +

26 ZÁŘ 16

POZNEJTE SVÁ PACIENTSKÁ PRÁVA

ombucmanPod tímto názvem se v úterý 20. září konala v Jihočeské univerzitě beseda s ředitelkou kanceláře Ombudsmana pro zdraví MgA. Kateřinou Havelkovou, kterou pořádalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Obsahem přednášky byla především kasuistika již řešených situací a sporů mezi pacientem a zdravotníkem. Konkrétní dotazy a problémy přítomných návštěvníků semináře zodpověděly za Nemocnici Tábor, a.s. místopředsedkyně představenstva prim. MUDr. Jana Chocholová a hlavní sestra Mgr. Helena Plocková.

více     +

14 ZÁŘ 16

Úspěšný „Den výživy“

img_4133Jak jsme Vás již dříve informovali, v úterý 13.9. připravila naše nemocnice  v tomto roce již druhý „Den výživy“. Cílem bylo pomoci pacientům resp. spotřebitelům s orientací při výběru vhodných potravin např. při snižování nadváhy či různých onemocněních. Zároveň nutriční terapeutka upozornila na potraviny,  jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob. Návštěvníci si  mohli nechat změřit krevní tlak i hladinu cukru v krvi. Poradenství využilo přes 110 zájemců. Všem, kdo se na organizaci tohoto projektu podíleli, děkujeme!img_4146

více     +

13 ZÁŘ 16

Nové pracovní pozice

logoNemocnice Tábor, a.s. hledá nové zaměstnance. Bližší informace o nabízených pracovních pozicích naleznete
ZDE
Těšíme se na Vás!

více     +

12 ZÁŘ 16

Oběd „trochu jinak“

V pátek 9.9. mohli zaměstnanci i ostatní strávníci ochutnat ze zajímavého menu naší kuchyně.  Pochutnat jste si mohli na sicilské tomatové polévce, smažené zelenině v parmezánovém těstíčku s bramborým pyré, kuřecím steaku s caponata zeleninou a olivami či na vepřové kotletě s bazalkovou omáčkou. Moc děkujeme všem pracovníkům kuchyně za zpestření jídelníčku.

více     +

08 ZÁŘ 16

„Den výživy“ opět v naší nemocnici

výživaV úterý 13.9. jsme pro Vás připravili v tomto roce již druhý „Den výživy“. Můžete se přijít zdarma poradit s nutriční terapeutkou naší nemocnice. Ráda Vám zodpoví dotazy týkající se vhodných diet např. při snižování nadváhy, cukrovce či  jiném onemocnění. Zároveň Vám pro kontrolu změříme krevní tlak i hladinu cukru v krvi. Budeme se na  Vás těšit ve vstupní hale naší nemocnice v úterý 13.9. v době od 9:00 do 12:00 hodin.

leták ke stažení  – zde

více     +

07 ZÁŘ 16

Pohádkové postavičky rozdávali medicínu na dětském oddělení

IMG_4084 V úterý 6.9. herci divadelního spolu Kašpar pražského Divadla v Celetné sehráli pro děti na dětském oddělení divadelní představení Medvídek Nebojsa II. Herci Kateřina Vinická a Tomáš Stolařík rozveselili hospitalizované děti svým milým a vtipným vystoupením, ve kterém děti mohly zjistit, že kamarádství je „nad všechno zlato“. Dětem se divadelní představení moc líbilo, proto herce odměnily nadšeným potleskem. Děkujeme a těšíme se na další pohádkovou medicínu.

více     +

25 SRP 16

„Seniorské hrátky“

jihocesky kraj-barevneJihočeský kraj a města Český Krumlov, Písek, Tábor (1.9.2016 Hotel Palcát), Strakonice, Prachatice a Jindřichův Hradec vás zvou na „Seniorské hrátky“.  Těšit se můžete na umělecká vystoupení, získáte informace o Dluhové poradně či Senior pasech, změříme vám krevní tlak, cholesterol…..  Kdy a kde? Více informací v přiloženém letáku zde

více     +

22 SRP 16

MUTE – jak krásné je (ne)slyšet

Mute_plakat_A4_rgbDne 9.9.2016 Vás zveme do DK Metropol v Českých Budějovicích na zážitkové představení skupiny slyšících a neslyšících herců. Vyzkoušíte si, jaké to je neslyšet, zbavíte se předsudků o světě sluchově postižených a iluzí o lidech slyšících. Přestavení Vám přináší „Tichý svět“.

více     +

18 SRP 16

Informační stánek VZP

Ve středu 17.8.2016 v době od 9 hod. do 13 hod. využili pacienti i zaměstnanci nemocnice možnost informovat se o zdravotním i komerčním pojištění poskytované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Pracovnice VZP odpovídaly na dotazy a poskytovaly informační letáky přímo ve vstupní hale nemocnice. Děkujeme!

více     +

16 SRP 16

Představujeme Vám pracoviště gynekologie Nemocnice Tábor, a.s.

více     +

09 SRP 16

Představujeme Vám pracoviště porodnice Nemocnice Tábor, a.s.

více     +

09 SRP 16

„Sestra sympatie“ – 7.ročník celostátní soutěže

image003Znáte sestřičku, která pomáhá léčit pacienty svým úsměvem? Pak můžete přihlásit „tu Vaši sestřičku“ do 7. ročníku soutěže „Sestra sympatie“. Registrace probíhá již od 1.8. O postupu bude rozhodovat široká veřejnost zasíláním SMS hlasů. Finálové kolo s vyhlášením se uskuteční 24. února 2017 v paláci Žofín Praha při konání reprezentačního plesu sester. Více informací naleznete  zde

více     +

04 SRP 16

Všeobecná zdravotní pojišťovna pro Vás u nás

1453885782-kalkulackaDne 17.8.2016 v době od 9 hod. do 13 hod. navštíví pracovnice VZP ČR naši nemocnici. V informačním stánku, který bude umístěn v prostorách vstupní haly nemocnice, se můžete informovat  o zdravotním i komerčním pojištění, které tato zdravotní pojišťovna nabízí (úrazové pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škody apod.). Pracovnice VZP ČR zde mohou přebírat případné žádosti o benefity. Každý, kdo navštíví toto informační  místo, obdrží malý dárek.

více     +

02 SRP 16

Rezidenční místa pro rok 2016

logoNemocnice Tábor, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa v roce 2016.
více informací  zde

více     +

27 ČEV 16

Letní posezení s kytarou na oddělení Následné péče

ODN2„Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo…“, tóny nejen této písně, ale i mnoho dalších trempských či lidových písní si v pondělí 25. července zazpívali pacienti oddělení následné péče. „Letní posezení s kytarou“ pro ně zorganizovalo Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor, a.s.. Zpívalo se na přání, tančilo se, ani malé občerstvení nechybělo. „Pro nás je to úžasné zpestření jinak všedního odpoledne“, souhlasně odpovídali pacienti na otázku, jak se jim uspořádaná akce líbí. A komu se nechtělo zpívat, „jen“ poslouchal. Celé odpoledne tak doprovázela dobrá nálada, radost a smích.

více     +

25 ČEV 16

Nejen o nově zrekonstruovaném oddělení hemodialýzy hovoří MUDr. Turek v článku „Život na dialýze je složitý“

čerpáno z týdeníku Táborsko, můžete si přečíst zde

 

více     +

25 ČEV 16

Jak vidí táborské zdravotnictví jeden z našich dlouholetých pacientů?

čerpáno z týdeníku Táborsko, můžete si přečíst zde

 

více     +

15 ČEV 16

Identifikace pracovních návštěv

logoVeškeré pracovní návštěvy tzn.  zaměstnanci dodavatelských firem, dealeři a podobní zaměstnanci  jsou povinni se identifikovat návštěvní kartou a tu poté viditelně nosit stejným způsobem jako zaměstnanci nemocnice. Karta je vydána pracovníkem recepce každé pracovní návštěvě, která se bude pohybovat v nemocnici. Při odchodu z pracovní návštěvy je návštěva povinna se ohlásit na recepci v hlavní budově a kartu zde vrátit zpět.
Toto ustanovení se nevztahuje na návštěvy, které probíhají s vedením nemocnice v budově ředitelství a u návštěv, které se v budově ředitelství např. informují na možnost zaměstnání na personálním oddělení.

více     +

29 ČER 16

Pacienti hemodialýzy v „novém“

dnesNové pracoviště hemodialýzy, vybudované v polozapuštěném terénu, avšak s velkými okny a přirozeným osvětlením, se slavnostně otevřelo minulý týden symbolickým přestřihnutím pásky. Veřejnost i zaměstnanci nemocnice si mohli prohlédnout prostory i vybavení nového oddělení dialýzy.
Zaměstnancům hemodialýzy mnohokrát děkujeme za spolupráci při zrodu nového pracoviště a pacientům přejeme, aby se v novém prostoru cítili příjemně.
prvni napojeni 29.6.1987

více     +

27 ČER 16

Certifikát CZECH Stability Award již potřetí

untitledPři slavnostním otevírání nového pracoviště hemodialýzy byl v úterý 21. června 2016  zástupcem společnosti Bisnode Česká republika, a.s. panem Lukášem Roučkou předán certifikát CZECH Stability Award, kdy naše nemocnice již potřetí dosáhla v ratingovém hodnocení stupně AAA – excelentní. „Certifikát deklaruje Nemocnici Tábor, a.s. jako spolehlivou, důvěryhodnou a finančně zdravou společnost, praktikující politiku otevřené komunikace. Dlouhodobým cílem je udržení vysoké kvality a důvěryhodnosti vůči našim pacientům, zaměstnancům, obchodním partnerům a ostatním spolupracujícím subjektům“, uvedl Ing. Miroslav Kubeš, MBA, ekonomicko – provozní náměstek Nemocnice Tábor, a.s.IMG_4853

 

 

 

více     +

20 ČER 16

Nemocnice bude opět modernější – denik.cz

 

IMG_0685Dnes 20.6.2016 servis ČTK uveřejnil na svých internetových stránkách denik.cz článek o modernizaci NemocniceTábor, a.s.
Můžete si přečíst  zde

více     +

17 ČER 16

Volejbalové utkání

V úterý 21. června 2016 v 16:00 hod. se uskuteční v areálu Střední zdravotnické školy Tábor již tradiční trojutkání v šestkovém volejbale: Město Tábor versus Nemocnice Tábor, a.s. versus Střední zdravotnická škola Tábor. Všichni fanoušci i fanynky jsou srdečně zváni!!!

více     +

15 ČER 16

Fotbalový stříbrný vítr

Dne 4.6.2016 se fotbalové mužstvo Nemocnice Tábor, a.s. zúčastnilo mezinemocničního  turnaje v Písku. Písecká nemocnice byla pořadatelem a také jedním z hlavních favoritů. Jak se vedlo „našim“? Podrobné informace nám přinesl MUDr. Štrincl zde
DSCN0688

více     +

14 ČER 16

XII. Radiologické dny Karla Chylíka

IMG_0685V sobotu 28.5.2016 se uskutečnily XII. Radiologické dny Karla Chylíka.  Akreditovaný kongres uspořádalo již tradičně radiologické oddělení Nemocnice Tábor a.s. ve spolupráci s radiologickým oddělením Nemocnice na Homolce, s garancí Prof. MUDr. Josefa Vymazala, Dr.Sc., předního českého neuroradiologa. Ústředním tématem byla „radiologie hrudníku a radiologie cév.“  Vysoká profesionální úroveň kongresu staví tuto akci na celostátní úroveň. Děkujeme všem organizátorům i zúčastněním.

XII. Radiologické dny Karla Chylíka

více     +

08 ČER 16

Den otevřených dveří – pracoviště hemodialýzy

logoVážená paní, vážený pane,
srdečně Vás zveme na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ u příležitosti zahájení provozu nového pracoviště oddělení hemodialýzy. Bude nám ctí přivítat Vás v úterý dne 21. června 2016 v době od 14 do 16 hodin v prostorách suterénu pavilonu interních oborů (budova C), kde se nové pracoviště nachází.HMD_2016

Pozvánka se stažení zde

 

více     +

03 ČER 16

Jaký byl „Den výživy“ u nás?

Akce pro veřejnost „Den výživy aneb přijďte se k nám poradit“, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. června ve vstupní hale nemocnice, se těšila velké účasti. Přes 100 návštěvníků si v době mezi 9 až 12 hodinou přišlo pro kontrolu změřit krevní tlak i hladinu cukru v krvi. Pokud nebyly některé naměřené hodnoty v „normálu“, zkušená nutriční terapeutka ochotně poradila, co a jak upravit ve stravování, kterou potravinu je potřeba omezit či vynechat a čeho si naopak dopřát ve větší míře. A protože vliv výživy na lidské zdraví je nepopiratelný, budeme se na Vás těšit některý den v říjnu, kdy se již tradičně připomíná a slaví Mezinárodní den výživy.

více     +

02 ČER 16

Přijeďte nám fandit! – Turnaj jihočeských nemocnic 2016.

Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na sobotu  4. června na stadion FC Písek (ulice Burgetova 303), kde se od 10 hodin bude konat Turnaj jihočeských nemocnic 2016Zúčastní se týmy:  Písek, Strakonice, Český Krumlov,  Tábor (mužstvo tvoří lékaři z interny, chirurgie, gynekologie a sanitáři). Přijďte povzbudit naše fotbalové mládí, táborští fanoušci jsou zvlášť vítáni!
Pozvánka ke stažení  zde

 

 

více     +

01 ČER 16

Den dětí na dětském oddělení

den deti IIZ obrovského proutěného koše plného plyšových hraček si dnes 1. června , na svůj svátek, vybírali naši nejmenší pacienti, holčičky i kluci, právě toho „plyšáka“, který je okouzlil nejvíce. „Mami, vždyť já jsem vůbec nevěděl, že mám dnes svátek“, okomentoval s rozzářenýma očima nečekaný dárek čtyřletý chlapeček. Starší děti si zase zasoutěžily ve stolních hrách, stolním fotbálku a vyplňování různých kvízů. Sladká odměna pak čekala na všechny, na výherce i poražené. Jsme rádi, že se nám touto akcí podařilo děti a mnohdy i jejich rodiče nejen potěšit, ale také vykouzlit úsměv na jejich tvářích a oslavit tak s nimi jejich „den“ . Všem organizátorům Dětského dne děkujeme za ochotu a pomoc.den deti

více     +

31 KVĚ 16

Světový den bez tabáku

pasivni-koureni-zdravi-nasledkySVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU, který připadá na 31. května  „oslavila“ táborská nemocnice ve spolupráci se „Společností pro léčbu závislosti na tabáku“ workshopem „SESTRY POMÁHAJÍ PŘESTAT KOUŘIT“. Akce se zúčastnilo dvacet jedna sestřiček a jedna lékařka. A co se dozvěděly? Principy závislosti na tabáku a její léčbu, jakou roli v této léčbě může sehrát sestra, i že mezi nejškodlivější kouření patří překvapivě vodní dýmka. A jak dopadlo porovnání kouření lékařů a sester u nás a ve světě? Kdo „vyhrává“? Celosvětově bohužel sestřičky.

více     +

30 KVĚ 16

DEN VÝŽIVY ANEB PŘIJĎTE SE PORADIT

výživaChcete se zbavit přebytečných kil? Předepsal Vám lékař dietu na cukrovku? Rádi byste změnili stravovací návyky? Pokud hledáte odpověď na kteroukoliv z těchto otázek, přijďte se zdarma poradit s nutriční terapeutkou naší nemocnice. Pro kontrolu Vám také změříme krevní tlak i hladinu cukru v krvi. Navštivte nás ve čtvrtek 2. června 2016 mezi 9 – 12 hod. v hlavní hale Nemocnice Tábor a.s. V oblasti výživy rádi poradíme, pomůžeme, inspirujeme Vás. Na setkání se těší kolektiv nutričních terapeutek Nemocnice Tábor a.s.
DEN VÝŽIVY – letáček ke stažení

více     +

23 KVĚ 16

Zelená hvězda – inventura

zelená hvězdaVe středu 25.5. od 12:00 hod. do čtvrtka 26.5. 2016 bude z důvodu inventury uzavřena prodejna Zelená hvězda. Otevřeno bude opět v pátek 27.5.2016. Děkujeme za pochopení!

více     +

20 KVĚ 16

Hygiena rukou pro studenty gymnázia

DSC_3150Jak si správně umýt ruce a jakou roli hraje čistota rukou při přenosu celé řady infekčních onemocnění?
Na tuto otázku odpovídaly ve čtvrtek 19. května nemocniční hygieničky Mgr. Radka Plachá a Bc. Pavla Zámečníková na víceletém gymnáziu Perra de Coubertina v Táboře.
V rámci výuky předmětu „Výchova ke zdraví“ totiž navštívily studenty sekundy a seznámily je se zásadami dostatečné hygieny rukou. Studenti si sami vyzkoušeli správný postup mytí rukou s následnou kontrolou pod UV lampou. Zároveň shlédli k této problematice animovanou videoprojekci.DSC_3146

 

 

 

více     +

12 KVĚ 16

Mezinárodní den sester – růžička jako symbol poděkování

den sester„Sestřičko děkuji“, kolikrát tuto větu slyšely sestřičky, ošetřovatelky i sanitářky z úst pacienta? Jistě mnohokrát!
Dnes 12.5., kdy slavíme „Mezinárodní den sester“, je však s poděkováním a růžičkou navštívily hlavní sestra Mgr. Helena Plocková a náměstkyně pro akreditační procesy Bc. Jana Burdová.
Milé sestřičky, děkujeme za Vaši péči, starostlivost, vlídné slovo i  úsměv!IMG_3442

více     +

05 KVĚ 16

Den hygieny rukou v naší nemocnici

den hygieny“Zachraňte životy – mějte čisté ruce“ kampaň Světové zdravotnické organizace, ke které se 5. května 2016 připojila i naše nemocnice. Stanoviště s nápisem „ DEN HYGIENY RUKOU“ v nemocniční hale navštívilo okolo 80 lidí převážně z řad veřejnosti, avšak ani zdravotníci nechyběli. Každý ze zájemců si mohl nacvičit správnou techniku mytí rukou a následně ověřit kvalitu provedené hygieny rukou pomocí UV lampy a fluorescenčního roztoku.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a všem přejeme „mějte čisté ruce“!

 

více     +

04 KVĚ 16

Klíšťová encefalitida – rozhovor s MUDr. Lenkou Fižovou

images„Mladí nemoc zvládnou, pro staré lidi může mít následky fatální.“ Takto je nazván článek věnovaný problematice klíšťové encefalitidy v Táborském deníku.cz. Pro infikovaná klíšťata je Táborsko oblíbenou destinaci.
Na otázky týkající se této problematiky  odpovídala  MUDr. Lenka Fižová –  zástupkyně primářky infekčního oddělení.
Celý článek: 
http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/mladi-nemoc-zvladnou-pro-stare-lidi-muze-mit-nasledky-fatalni-20160503.html

více     +

29 DUB 16

5.5. Den hygieny rukou

WHO-IPC_Logo_GIF_English_310px5.květen je vyhlášen jako Mezinárodní den hygieny rukou, kdy je nutné připomenout význam správného mytí a dezinfekce rukou v prevenci přenosu infekčních onemocnění.
Nemocnice Tábor, a.s. se připojuje ke kampani Světové zdravotnické organizace “Zachraňte životy – mějte čisté ruce“ akcí, která se bude konat v prostorách vstupní haly nemocnice ve čtvrtek 5. května 2016 od 9:00  do 12:00  Akce je určena pro zdravotníky i širokou veřejnost.
Zájemci si mohou vyzkoušet správnou techniku mytí a dezinfekce rukou, zároveň použít speciální přístroj, který odhaluje znečištěná místa na rukou.
Přijďte se přesvědčit, že provádíte hygienu rukou správně!ruce

více     +

27 DUB 16

3.5. Den výživy aneb přijďte se k nám poradit

3-food-pyramid-vector-10740Byla Vám doporučena dieta pro osoby s vysokým krevním tlakem či pro osoby s nadváhou? Jste ohroženi onemocněním „cukrovka“? Rádi byste změnili stravovací návyky? Pokud hledáte odpověď na kteroukoliv otázku týkající se výživy, výživových doporučení, je pro Vás v úterý 3. května mezi 9 -12 hod. k dispozici nutriční terapeutka naší nemocnice. V zasedací místnosti pavilonu interních oborů (budova C) 2. patro (vlevo od výtahů) se můžete tento den o výživě dozvědět vše, co Vás zajímá. Připravili jsme pro Vás doporučení pro správnou výživu, rádi poradíme, pomůžeme, inspirujeme Vás. Na setkání se těší kolektiv nutričních terapeutek naší nemocnice!

více     +

21 DUB 16

Potravinový automat – bonus pro maminky na porodnickém oddělení

Nově od úterý 19.dubna mají maminky na porodnickém oddělení možnost zpestřit svůj jídelníček produktem z potravinového automatu. Každý den svého pobytu si mohou vybrat jako bonus potravinu z nově instalovaného automatu na chodbě tohoto oddělení. Výběr  je zcela ponechán  na volbě maminek. V nabídce jsou  především produkty zdravé výživy. Například firma Natural Tábor nabízí bezlepkový štrůdl, jogurt s granolou, panna cottu, chia semínko dezert, mrkvový salát nebo müsli do ruky.
A tak, milé maminky nezapomeňte, že správně vyživený organismus je plný energie, kterou právě vy potřebujete. Ať se vám u nás líbí!

 

více     +

08 DUB 16

Nemocnice Tábor – BABY FRIENDLY HOSPITAL

certifikát (1)Ve středu 6. dubna byla našemu novorozeneckému oddělení oficiálně předána plaketa Baby-Friendly Hospital („nemocnice přátelská k dětem“). Získáním tohoto ocenění naše nemocnice úspěšně splnila kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací s fondem UNICEF pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte. Plaketu osobně předala  koordinátorka Baby-Friendly Hospital Initiative a vedoucí Národního laktačního centra MUDr. Anna Mydlilová, která podotkla, že podmínky pro získání a udržení tohoto certifikátu je velmi těžké splnit.
Plaketu v podobě obrazu s hrdostí převzal předseda představenstva Ivo Houška spolu s náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou.
Gratulujeme a zároveň děkujeme kolektivu novorozeneckého oddělení za jejich profesionalitu a trpělivou péči. Přejeme jim mnoho spokojených plně kojených miminek a tím i spokojených maminek!fotoII

 

více     +

04 DUB 16

Předání certifikátu „BABY – FRIENDLY HOSPITAL“

Ve středu 6.dubna bude kolektivu novorozenecké oddělení předána plaketa  „Baby-Friendly Hospital“ (nemocnice přátelská k dětem) . Ocenění je udělováno Světovou zdravotnickou organizací spolu s fondem UNICEF nemocnicím, které podporují kojení coby nezbytnou složku pro zdravý vývoj dítěte. Plaketu bude předávat koordinátorka Baby-Friendly Hospital a vedoucí národního laktačního centra v České republice MUDr. Anna Mydlilová.
Celému kolektivu novorozeneckého oddělení patří velké poděkování za profesionalitu a péči!

Tisková zpráva – Pozvánka pro média na slavnostní předání „BABY – FRIENDLY HOSPITAL“

více     +

31 BŘE 16

Zdravotní klauni

dětskéKaždou poslední středu v měsíci již po několik let navštěvují dětské pacienty naší nemocnice Zdravotní klauni. Poslední březnovou středu rozzářily dětské tváře paní doktorka „klaun Laděna Sladěná“ a její sestřička „klaun Jarmila Prkenná“.
Na nemocničním lůžku potěšily např. čtyřletého Jarouška, v herně pak zastihly Tomáška, který se již chystal s maminkou domů. Chlapce i jejich doprovod pobavily, rozesmály a obdarovaly drobným dárky. Děkujeme!

více     +

24 BŘE 16

Pohádka pro malé pacienty

abcV úterý 15.března 2016 měli pacienti na dětském oddělení o zábavu postaráno. V podání herců pražského Divadla v Celetné, spolku Kašpar mohli shlédnout divadelní pohádku „Medvídek Nebojsa“.
„Pohádka byla moc krásná, byla o přátelství“, sdělila nám maminka jeden a půl ročního chlapečka, „a můj syn ji vydržel celou se zaujetím sledovat“.
„Bylo to příjemné rozptýlení“, svěřila se jiná maminka hospitalizované holčičky.
Velice děkujeme a těšíme se na další akce pro naše dětské pacienty!

více     +

21 BŘE 16

Malování ONP 1

IMG_0685Od 21.3. do 31.3. se bude malovat stanice ONP 1. Malování proběhne za provozu, proto prosíme o pochopení dočasného nekomfortu pro pacienty této stanice. Děkujeme za vstřícnost!

více     +

21 BŘE 16

Ambulance chirurgického a gastroenterologického oddělení

Představuje se Vám ambulance chirurgického a gastroenterologického oddělení naší nemocnice.

více     +

11 BŘE 16

Zrušení zákazu návštěv

logoZ důvodu poklesu chřipkového onemocnění se ruší od soboty 12.3.2016 zákaz návštěv. Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou tímto dnem opět povoleny.

více     +

10 BŘE 16

Světový den ledvin u nás

Jak jsme již dříve informovali, 10.3. byl vyhlášen Světovým dnem ledvin. Naše nemocnice se k této preventivní akci, tak jako každý rok, připojila. V tomto roce jsme přivítali celkem 22 zájemců o vyšetření ledvin. Klientům byl změřen krevní tlak, vyšetřena krev a moč. U dvou osob jsme zachytili hraniční hodnoty ledvinných funkcí, u jedné osoby pak byla identifikována chronická nefropatie. Zároveň proběhly dvě přednášky a následně velmi živé diskuse. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se akce zúčastnili či se na akci podíleli.

den ledvin

více     +

08 BŘE 16

Stravování na porodnicko – gynekologickém oddělení

Dlouhodobě se snaží táborská nemocnice zlepšovat pobyt pacientů v nemocnici. V únoru se mohly maminky na našem gynekologicko – porodnickém oddělení  zapojit do projektu zlepšování stravování.  Na základě této spolupráce jsme od začátku března upravili jídelníček na tomto oddělení. Děkujeme všem maminkám za spolupráci v tomto projektu.

Tisková zpráva – Budoucí jídelníček si novopečené maminky tvořily samy

 

více     +

07 BŘE 16

Světový den ledvin v Nemocnici Tábor a.s.

WKD_Logo_2016_400px-224x175Nefrologické oddělení Nemocnice Tábor a.s. se aktivně zapojí do akce Světového dne ledvin, jehož letošním sloganem je „Prevence nebolí, jednejte včas!“ Ve čtvrtek 10.3.2016  od 8:00 do 13:00 bude pro zájemce vyhrazena nefrologická ambulance v přízemí pavilonu interních oborů. A co Vás čeká? Klikněte na více.

více     +

29 ÚNO 16

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

logoS platností od 1.3.2016 je v Nemocnici Tábor a.s.  vyhlášen zákaz návštěv všech hospitalizovaných pacientů z důvodu epidemie chřipky a akutních respiračních onemocnění.Ve výjimečných případech může primář příslušného oddělení, případně jeho zástupce, umožnit návštěvu u pacienta na nezbytně nutnou dobu. Platnost opatření je až do odvolání. Děkujeme za respektování.

více     +

29 ÚNO 16

Zajímavost dne 29.2.

logo-rare-disease-dayTento den vyhlásila francouzská organizace EURORDIS  Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám.

více     +

22 ÚNO 16

Certifikát „Garance kvality“

IMG_3271Nemocnice Tábor a.s. od počátku roku 2015 poskytuje centralizovanou službu ambulance hojení ran. Důkazem kvality poskytovaných služeb v této ambulanci je udělení certifikátu s názvem „Garance kvality Českou společností pro léčbu rány“. Převzetím tohoto certifikátu deklarují pracovníci ambulance poskytování komplexní péče o pacienty s chronickými a komplikovanými ránami v souladu s nejnovějšími poznatky a doporučeními výše jmenované společnosti.

více     +

19 ÚNO 16

Nemocnice České Budějovice – diagnostikování viru Zika

logo3V Nemocnici České Budějovice umí diagnostikovat virus Zika. Jihočeši, kteří mají podezření na to, že byli během své zahraniční cesty infikování virem Zika, se mohou nechat vyšetřit v českobudějovické nemocnici. Více v níže uvedené tiskové zprávě.
 Tisková zpráva Nemocnice ČB

více     +

11 ÚNO 16

Interní příjmová ambulance

ekgInterní příjmová ambulance včetně kardiologických ambulancí již v provozu ve stávajících  prostorách přízemí PIO.
Děkujeme za trpělivost!

více     +

11 ÚNO 16

Napsali o nás: „Nejkrásnější dárek“

AAA_0095Vážení pacienti, milí spoluobčané!
Dovolte nám se s vámi podělit o milé poděkování a upřímné přání jednoho z mnoha pacientů naší nemocnice. Pan L.V. dostal, díky péči personálu nemocnice, vlastními slovy ten „nejkrásnější dárek“. Jaký???? Můžete si přečíst níže.
Děkujeme!
Nejkrásnější dárek

více     +

11 ÚNO 16

Nemocnice pokračuje ve zvyšování pohodlí svých pacientů

Na počátku tohoto roku jsme se rozhodli na oddělení následné péče pacientům vyměnit zastaralé mechanické postele za moderní elektricky ovládané. Podobná výměna proběhla na ostatních odděleních nemocnice již v průběhu roku 2014 a 2015.
Nové postele na tomto oddělení zvýší komfort pacientům, u kterých je průměrný věk více než 65 let, a většina z nich je obtížně pohyblivých. Na nemocničním lůžku tráví mnohdy i několik měsíců.
Modernizaci lůžek přivítaly také  zdravotní sestřičky a pomocný zdravotnický personál, kterým elektrické ovládání usnadní manipulaci s těžšími pacienty.
Jako samozřejmost jsme s novými lůžky vyměnili i osobní stolky.
Přejeme všem našim pacientům, aby toto zlepšení pomohlo k rychlejšímu návratu do jejich běžného života!

více     +

05 ÚNO 16

INTERNÍ AMBULANCE

Vážení pacienti,
INTERNÍ PŘÍJMOVÉ AMBULANCE A KARDIOLOGICKÉ AMBULANCE JSOU STÁLE DO 9.2.2016 přesunuty přechodně do 1. a 4. patra pavilonu interních oborů.
Bližší informace níže.

více     +

04 ÚNO 16

HORKÁ LINKA KOJENÍ: 10 – 20 hod., 381 606 625

Vážené a milé maminky,
od 3.2.2016 jsme pro vás zavedli novou službu, tzv. „HORKOU LINKU KOJENÍ“. Každá z Vás určitě alespoň jedinkrát zapochybuje, jestli dělá pro své miminko vše správně, zda miminko nehladoví, jestli kojí dostatečně často, má-li  dostatek mléka, zda se sama správně stravuje… S těmito či jinými dotazy se nyní může obracet denně od 10 do 20 hod. na vyškolený personál našeho novorozeneckého oddělení, který vám  ochotně poradí v otázkách kojení i péče o novorozence – tel. 381 606 625.
Věříme, že vám tato služba pomůže v péči o vaše nejmenší!

 

více     +

28 LED 16

Přesunutí provozu INTERNÍCH AMBULANCÍ !!!

AAA_0664Vážení pacienti,
z důvodu stavebních  úprav bude od pátku 29.1. do 5.2.2016 přesunut veškerý provoz INTERNÍ PŘÍJMOVÉ AMBULANCE (vč.EKG) do 4.patra pavilonu interních oborů za metabolickou jednotku intenzivní péče.
KARDIOLOGICKÉ AMBULANCE budou přesunuty do 2. a 4. patra pavilonu interních oborů.
Předpokládané období uzavření se může změnit, budeme Vás včas informovat. Děkujeme za vstřícnost a pochopení!

více     +

25 LED 16

Posilujeme tým lékařů na chirurgické pohotovosti

Vážení spoluobčané,
zaznamenáváme neustále se zvyšující zájem o ošetření v naší nemocniční chirurgické ambulanci v době pohotovosti. Abychom nezvyšovali čekací dobu na ošetření, je od prosince loňského roku o víkendech a svátcích v čase od 14 do 20 hodin posílen tým pracovníků pohotovosti chirurgické ambulance o jednoho lékaře. Po více než měsíční zkušenosti se ukázal tento krok dobrým rozhodnutím.

více     +

15 LED 16

V pátek 15.1. dojde k dočasnému přestěhování interní příjmové ambulance. Od 15:30 hod. a následně celý víkend (16.,17.1.) bude interní příjmová ambulance v prostorách kardiologických ambulancí, tzn. v zadní části ambulantního traktu v přízemí pavilonu interních oborů. Dočasné přestěhování je z důvodu stavebních úprav v suterénu.
Děkujeme za pochopení!

více     +

15 LED 16

Kariéra

IMG_0685Nemocnice Tábor a.s. přijme do pracovního poměru lékaře pro plicní oddělení, lékaře pro interní oddělení – gastroenterologie, lékaře pro obor lékařská mikrobiologie. Více informací v záložce Pro odborníky, podsložka Kariéra.
Těšíme se na vás!

více     +

11 LED 16

Uzavření knihovny

imagesZ provozních důvodů bude knihovna od 12.1. do 20.1.2016 uzavřena. Výpůjčky v této době je možno uskutečnit po předešlé telefonické dohodě (tel.:775 897 416). Děkuji za pochopení.

více     +

08 LED 16

14.,15.1. uzavření Zelené hvězdy

zelená-hvězdaDobrý den,
ve dnech 14. a 15.1.  (čtvrtek,pátek) bude z provozních důvodů uzavřena prodejna zdravotnické techniky Zelená hvězda.

více     +

08 LED 16

Vestavba v suterénu PIO

IMG_2972[1]Vážení pacienti, vážení návštěvníci,
v budově C (pavilon interních oborů) probíhá v suterénu vestavba nového oddělení hemodialýzy. Prosíme o toleranci a pochopení případné hlučnosti spojené s touto stavbou. Veškeré tyto stavební úpravy směřují ke zkvalitnění lékařské péče a Vašeho pobytu v naší nemocnici.
Děkujeme
Vedení nemocnice

 

více     +

08 LED 16

Interní příjmová ambulance

V pátek 8.1. dojde k dočasnému přestěhování interní příjmové ambulance. Od 15:30 hod. a následně celý víkend (9.,10.1.) bude interní příjmová ambulance v prostorách kardiologických ambulancí, tzn. v zadní části ambulantního traktu v přízemí pavilonu interních oborů. Dočasné přestěhování je z důvodu stavebních úprav v suterénu.
Děkujeme za pochopení!

více     +

06 LED 16

Táborský deník.cz – Kolik se loni narodilo dětí?

web-jordanova-adela_denik-605Táborský deník.cz dnes uveřejnil článek o počtu narozených dětí v táborské porodnici. Personál porodnického oddělení za loňský rok odvedl 883 porodů a na svět tak bylo přivedeno 887 miminek. Čtyři maminky porodily dvojčata.

Čtěte více:  Kolik se loni narodilo dětí? Na vlas stejně jako v roce 2011

více     +

05 LED 16

První občánek roku 2016

V jihočeském kraji se první miminko narodilo v Nemocnici Písek a.s. v čase 0:39 hod. V naší  nemocnici se narodil první občánek roku 2016 ve 23:37 hod. – holčička Magdaléna. Přejeme pevné zdraví!

více     +

23 PRO 15

Krásné a veselé

Vážení spoluobčané,
dovolte nám popřát vám jménem všech zaměstnanců NT a.s. poklidné prožití svátků vánočních a především pevné zdraví, mnoho úspěchů a pohody po celý nový rok 2016.


více     +

21 PRO 15

Výstava „dětských umělců“

Vážení spoluobčané,
ve vstupní hale naší nemocnice si můžete prohlédnout malířskou tvorbu dětí základní školy při dětském oddělení NT.
Obrázky jsou opravdu krásné, vánoční atmosféra z nich přímo sálá,  tak neváhejte a podívejte se. IMG_2844

více     +

18 PRO 15

Přijďte si s námi zazpívat koledy

thumb_vanocni-obrazky-363Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor vás srdečně zve 21.12.2015 ve 14 hod. na vánoční posezení. Představí se vám děti z 1.ZŠ a družiny. Budeme se na vás těšit v prostorách budovy ONP I. v 1.patře.

více     +

18 PRO 15

Vánoční jídla evropské kuchyně u nás

IMG_2837Ve čtvrtek 17.12.2015  předvánoční oběd uvařil pro zaměstnance i pacienty pan kuchař Jiří Středa z firmy Nestlé. Bylo opravdu z čeho vybírat. Vánoční krémová polévka z bílé tresky byla opravdu lahodná. Na druhý chod si mohli strávníci vybrat krůtí pečínku na zelenině a víně nebo vepřovou plec na rozmarýnu či smažené rybí hranolky v sezamu. K dispozici byla také vánoční nádivka s kaštany, pohankový houbový kuba a vídeňský bramborový salát. Sladkou tečku obstaral vánoční punč (bez alkoholu) a pana cotta s ovocem. Věříme, že všem chutnalo!

více     +

11 PRO 15

Přechodné uzavření lůžkové části RHB

AAA_0718Dovolte nám vás informovat o přechodném uzavření lůžkového rehabilitačního oddělení z důvodu malování a vánočních svátků v době od 14.12. 2015 do 3.1.2016. Ambulantní část bez omezení. Celý kolektiv RHB oddělení vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví po celý rok 2016.

více     +

30 LIS 15

ONP II – malování

AAA_0990Od pondělí 30.11. do pátku 4.12.2015 bude probíhat malování chodby na stanici ONP II. V důsledku této situaci budou pacienti přesunuti částečně na ONP I a SOLF akutních lůžek. Rozpis umístění pacientů bude k dispozici na recepci nemocnice. Prosíme o trpělivost a pochopení.

více     +

18 LIS 15

21.11. uzavření vchodu pro pěší

logoV sobotu 21.11.2015 v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude z důvodu probíhajících výkopových prací uzavřen pro pěší hlavní vchod do nemocnice tj. vchod od zastávky MHD. Ke vstupu do areálu, prosím, použijte vchod u budovy ředitelství nebo u prodejny zdravotních potřeb Zelená hvězda.
Děkujeme za pochopení.

více     +

16 LIS 15

19.11. STOP dekubitům

dekubityČtvrtek 19.11.2015 byl vyhlášen jako Světový den dekubitů. Dekubit (proleženina) je poškození kůže nebo tkání kůže způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Dekubity představují problém, se kterým se potýkají zdravotníci na celém světě. V naší nemocnici máme zavedený systém hodnocení rizik vzniku dekubitů, prevence a léčby dekubitů. K prevenci a léčbě využíváme různé typy antidekubitních matrací, moderní polohovací pomůcky a krycí materiály. Na stránkách dekubity.eu naleznete bližší informace.

více     +

12 LIS 15

14.11. – Světový den diabetu

wddOd roku 1991 se dne 14.11. (den, kdy se narodil Frederick Grant Banting – jeden z objevitelů inzulinu)  na celém světě připomíná Světový den diabetu.
Logem tohoto dne je modrý kruh – globální symbol cukrovky. Na celém světě se světový den diabetu připomíná celosvětovou dia procházkou, formováním modrých kruhů z lidí a předmětů, modrým oblečením diabetiků, organizováním besed, festivalů a konferencí pro širokou veřejnost, označením idolů s modrým kruhem na sociálních sítích apod. V Táboře se konal pochod k příležitosti tohoto dne 11.11.2015.

více     +

05 LIS 15

Den zdraví

IMG_2392Ve středu 4.11.2015 proběhl ve vstupní hale nemocnice „Den zdraví“. Návštěvníci měli možnost nechat si změřit krevní tlak, glykémii. Poradit jim mohla nutriční terapeutka či mohli získat informace od pracovnice lékárny. Zajímavá byla také možnost kontroly správné dezinfekce rukou.
Služby využilo cca přes 100 návštěvníků nemocnice, kteří si odnesli také  zajímavé letáky věnující se prevenci různých onemocnění. IMG_2390

více     +

29 ŘÍJ 15

Prodloužení otevírací doby lékárny nemocnice

LékárnaVážení spoluobčané,
od 1.11.2015 rozšiřujeme otevírací dobu nemocniční lékárny ve vstupní hale. Nově bude lékárna otevřena ve všední dny od 7:00 hod. do 22:00 hod., o víkendech od 8:00 hod. do 20:00 hod. Lékárna tak plně pokryje výdej léčivých přípravků předepsaných v době pohotovostní služby. V prodloužené otevírací době si pochopitelně můžete zakoupit i volně prodejné přípravky. Lékárna je schopna zajistit všechny léky, kterou jsou předepsány našimi nemocničními lékaři i lékaři z odborných ambulancí mimo nemocnici a to většinou bez doplatků nebo jen s nejnižšími doplatky.

více     +

29 ŘÍJ 15

4.11.2015 – DEN PRO ZDRAVÍ

IMG_0685Vážení spoluobčané,
ve středu 4.11.2015 v době od 10:00 hod. do 14:00 hod. se uskuteční ve vstupní hale nemocnice „DEN PRO ZDRAVÍ“. Každému, kdo bude mít zájem, změříme krevní tlak, glykémii, vypočítáme BMI index. K dispozici dále bude nutriční terapeutka i pracovníci lékárny. Budete si moci provést dezinfekci rukou a následně pomocí specializovaného přístroje zkontrolovat její správnost.
Těšíme se na Vás!

více     +

22 ŘÍJ 15

Cvičná evakuace na oddělení ortopedie

IMG_0111Ve středu 21.10.2015 proběhlo další společné cvičení složek integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje. Cvičná evakuace proběhla v budově B na ortopedickém oddělení. Akce se zúčastnily dvě jednotky hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a jedna jednotka dobrovolných hasičů. Celkem bylo evakuováno 20 „pacientů“, vč. pacientů ležících. Celá akce trvala hasičům za pomoci zdravotnického personálu přes 13 minut.Provoz nemocnice nebyl nijak narušen.IMG_0118

 

 

více     +

22 ŘÍJ 15

Nové schránky na dotazníky spokojenosti

dotazníkyJihočeské nemocnice sjednocují schránky na dotazníky spokojenosti pacientů. V naší nemocnice tak dojde k výměně stávajících hnědých schránek za nové panely. Jejich součástí je zároveň návod, jak dotazník vyplnit a dále s ním naložit. Těšíme se na vaše podněty!

více     +

19 ŘÍJ 15

Nové monitory na dětském oddělení

IMG_2216Jednotka intenzivní péče na dětském oddělení byla vybavena novými monitory vitálních funkcí. K dispozici je zde 6 monitorů a jeden monitor záložní.
U malých pacientů umožňují sledovat pacientovo EKG, frekvenci dýchání, krevní tlak…
Všechny monitorované údaje jsou zároveň zobrazovány na hlavní centrále. Zdravotnický personál tak má nepřetržitou kontrolu nad stavem životních funkcí jednotlivých pacientů.mindray-iMEC10

více     +

15 ŘÍJ 15

„Plyšáci od hasičů“ na dětském oddělení

IMG_2231Zástupci Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Bechyně předali již druhou „várku“ plyšových hraček na dětské oddělení naší nemocnice. SDH v Bechyni byl založen v roce 1874 a v současnosti má 96 členů a 30 mladých hasičů. Díky jejich aktivitě a  pomoci darujících občanů se mohou hospitalizované děti těšit z nových plyšových kamarádů. Moc děkujeme!

více     +

13 ŘÍJ 15

Výdej jídla v nové podobě

IMG_2158Během uplynulého víkendu došlo k úpravám v jídelně nemocnice. Konkrétně byl upraven způsob výdeje jídla. Na panelu u vstupu do jídelny je zobrazena denní nabídka. Na talíř si sami naservírujete  přílohu. K dispozici jich je celá řada  vč. vařené zeleniny. Poté vás obslouží kuchař. Saláty a studené jídlo si můžete odebrat sami. Na konci výdeje jsou připraveny polévky.
Věříme, že budete se změnami spokojeni.

 

více     +

09 ŘÍJ 15

Zajímavost dne 10.10. – Světový den duševního zdraví

IMG_1134Na 10.října každoročně připadá Světový den duševního zdraví. Prvně byl Světovou federací pro duševní zdraví vyhlášen v roce 1992. Světová federace sdružuje členy z více než 150 zemí světa. Tématem letošního dne duševního zdraví je „DŮSTOJNOST v oblasti duševního zdraví“. V tento den bychom si všichni měli nalézt  chvíli na duševní pohodu a klid v každodenním shonu.
Tak směle do toho!

více     +

08 ŘÍJ 15

Pozor při vjezdu do nemocnice!!!

IMG_2115Vážení spoluobčané,
v současné době probíhají silniční práce na příjezdové komunikaci v areálu nemocnice. Proto prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Práce jsou plánovány do 18.10.2015.
Děkujeme za pochopení!

více     +

06 ŘÍJ 15

Určitě si poradíte

IMG_2086Takto se jmenuje publikace, která může být jakýmsi průvodcem –  pomocníkem v řadě životních situací. Co zde můžete najít?
Praktické rady  při nástupu do nemocnice,informace o krátkodobé a dlouhodobé péči,s tím související práva a povinnosti pacienta, příspěvky a dávky, invalidita, předepsání zdravotních pomůcek, lázeňská péče. Neopomenuty jsou kontakty sociálních a zdravotních služeb Jihočeského kraje, nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných  apod.  Naleznete zde informace o výrobcích a službách vedoucí ke zlepšení kvality života. Neváhejte si publikaci vyzvednout v recepci naší nemocnice! 

více     +

29 ZÁŘ 15

Zajímavost dne – 1.10. Světový den vegetariánství

vegetarianstviV roce 1977 byl vyhlášen mezinárodní den vegetariánství. V tento den se snaží mnoho vegetariánů po celém světě rozšířit povědomí o vegetariánské stravě. V ČR se lidé s  tímto stylem života sdružují v organizaci Česká vegetariánská společnost.

více     +

29 ZÁŘ 15

Veřejné zakázky

logoNemocnice Tábor a.s. oslovuje k podání nabídky na dodávku s názvem: Diagnostický ultrazvuk vyšší střední třídy pro kardiologii a angiologii“.
Více informací níže nebo v sekci Veřejné zakázky.

více     +

29 ZÁŘ 15

Uzavření lékařské knihovny

apple-256261_640Ve dnech 30.9. a 1.10. bude z provozních důvodů uzavřena lékařská knihovna.

více     +

22 ZÁŘ 15

Dobrovolnické centrum – ohlédnutí

DSC00873Dovolte nám, abychom se v krátkosti ohlédli za letními prázdninami. V pátek 28.8.2015 totiž Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor uspořádalo nezapomenutelnou akci pro pacienty a jejich blízké – posezení u táboráku a opékání vuřtů. Krásné počasí vylákalo před budovu Oddělení následné péče pacienty spolu s doprovodným personálem. Oheň se podařilo zdárně rozdělat, opéct přinesené „pamlsky“ a užít si to se vším všudy. Úsměvy na rtech pacientů byly odměnou pro veškerý personál. Děkujeme za práci Dobrovolnického centra a těšíme se na další příjemná setkání.

více     +

22 ZÁŘ 15

21.9.- Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

admin-ajaxNa den 21.9. každoročně připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Cílem dne je zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci, která má za následek postupný pokles kognitivních funkcí – myšlení, paměti. Nemoc je jednou z nejčastějších příčin demence.
V naší nemocnici je vám k dispozici tým lékařů, psychologů, terapeutů psychiatrického oddělení, které poskytuje komplexní spektrum psychiatrických služeb.
Alzheimer_plakat
kviz_s_obrazky
prospesne_potraviny_pro_mozek

 

více     +

22 ZÁŘ 15

22.9. – Uzavření prodejny Zelená hvězda

zelená hvězda

Vážení spoluobčané,
v úterý 22.9.2015 bude uzavřena prodejna Zelená hvězda.
Děkujeme za pochopení

více     +

18 ZÁŘ 15

Jihočeské nemocnice investují do svého rozvoje letos zhruba miliardu korun

IMG_0685Tento týden byly v tisku uveřejněny informace o rozvoji poskytování zdravotnických služeb v jihočeském regionu. Jihočeské nemocnice investují do svého rozvoje přibližně o 200 miliónů korun více, než v loňském roce. Plánované investice směřují do modernizace objektů, zkvalitnění služeb a zvýšení komfortu péče o pacienty i do modernizace přístrojového vybavení.
Více v článku Rozvoj zdravotnických služeb v jihočeském regionu

více     +

10 ZÁŘ 15

10.9. Světový den prevence sebevražd

2015_wspd_animationNa 10.září byl  Mezinárodní asociací pro prevenci sebevražd a Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen Světový den prevence sebevražd (World Suicide Prevention Day). V rámci tohoto dne se tyto organizace snaží upozornit na závažnost problému sebevražd.

více     +

07 ZÁŘ 15

Nemocniční hygienik

epidK 1.září bylo v naší nemocnici zavedeno samostatné oddělení Nemocniční hygienik (dříve součástí infekčního oddělení). Oddělení zajišťuje metodickou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti hygieny a epidemiologie. Úkolem oddělení je udržovat bezpečné nemocniční prostředí pro všechny, kteří se v něm pohybují, tzn. pro pacienty, zdravotníky, návštěvníky.

více     +

01 ZÁŘ 15

12.9. Otevření heliportu Zdravotní záchranné služby Jihočeského kraje

12.9.2015 den otevř.dveří12.9.2015 se oficiálně otevře nový heliport ZZS Jihočeského kraje. Zároveň se uskuteční Den otevřených dveří Letiště České Budějovice a kompletní přehlídka integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje.
plakát ke stažení

více     +

27 SRP 15

Před budovou ONP se zpívalo

IMG_1764Ve středu 26.8.2015 mohli návštěvníci a pacienti slyšet z parku před budovou ONP a infekčním pavilonem zpěv, malebné zvuky kytary, saxofonu či klarinetu a také příjemné povídání. Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor a.s. totiž uspořádalo pro pacienty a jejich blízké  posezení s hudebním doprovodem.

více     +

25 SRP 15

V autobusech MHD návod na poskytnutí první pomoci

Vážení spoluobčané,
Česká resuscitační rada a ZZS JčK s podporou Jihočeského kraje připravila a realizovala umístění samolepek se stručným návodem na poskytnutí první pomoci v autobusech Dopravního podniku České Budějovice a táborské společnosti COMETT PLUS.

více     +

20 SRP 15

Otevřené řízení na dodávku

logo Nemocnice Tábor a.s. informuje o otevřeném řízení na dodávky: Endosonografický systém. Oznámení o zakázce je uveřejněno na webových stránkách Věstník veřejných zakázek.

více     +

17 SRP 15

Z ambulance HOJENÍ RAN

Vážení pacienti,
jak již jsme vás dříve informovali, od června je v naší nemocnici specializovaná ambulance pro pacienty s chronickými ranami.
V současné době ambulance hojení ran disponuje novým přístrojem KIKUHIME.

více     +

13 SRP 15

Zajímavost dnešního dne 13.8. – Den leváků

IMG_1726Dnešní den je Mezinárodním dnem leváků. Poprvé byl vyhlášen Mezinárodní asociací leváků v roce 1976. Od tohoto roku se 13.srpna pořádají ve světě různé akce, které upozorňují na výhody a nevýhody leváctví. Dnes by si měli praváci zkusit, jaké to je používat jako dominantní ruku levou. Ale pozor, ať se nezraníte!

více     +

11 SRP 15

Omezení provozu lékárny 13.8.2015

lékárnaVážení spoluobčané,
z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu bude ve čtvrtek 13.8.2015 ústavní lékárna otevřena pouze do 14:00 hod.
Děkujeme za pochopení

více     +

06 SRP 15

Obnova parkových laviček

IMG_1609V současné době došlo k úpravě přilehlého parku nemocnice. Na parkových cestách byly osazeny nové parkové lavičky. U všech laviček jsou umístěny také stojanové popelníky.

více     +

03 SRP 15

Pozor na nádorová onemocnění očí!

oci_001V současných letních měsících nepodceňujte ochranu očí! Přibývá zhoubných novotvarů oka a jeho okolí.

Nádory očí

více     +

30 ČEV 15

Veřejná zakázka malého rozsahu

IMG_0685Nemocnice Tábor a.s. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu:
Potrubní pošta – východní křídlo pavilonu chirurgických oborů a pavilon akutní medicíny
Žádost o zadávací dokumentaci zašlete na email: lucie.kajerova@nemta.cz
Termín pro podání nabídek je do 17.8. 2015 do 12 hod.

více     +

30 ČEV 15

Horké dny a pitný režim

IMG_1138Léto je v plném proudu a čekají nás opět  horké dny. Jak se v těchto dnech chovat zodpovědně ke svému zdraví radí na svých webových stránkách Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím informačních letáků Státního zdravotního ústavu.
Pitný_režim
Mimořádné_klimatické_podmínky

 

 

více     +

27 ČEV 15

Světový den HEPATITIDY

WHD%20Globe_EN_0Světový den boje proti infekčním žloutenkám se koná pravidelně 28.července.
Den hepatitidy je organizován po celém světe a ČR je také součástí.
Pro více informací o aktuálním programu je možné navštívit oficiální stránky projektu : www.worldhepatitisalliance.org

více     +

27 ČEV 15

Prevence proleženin

dekubity euVážení spoluobčané, dovolte nám vás informovat o webovém portálu, který se věnuje problematice proleženin  dekubity.eu Proleženiny (dekubity) zůstávají přes veškerý pokrok v medicíně stále vážným problémem.

více     +

23 ČEV 15

Mediální zprávy – Lékárna v Mladé Vožici

bez názvuZpravodajský portál iDNES.cz zveřejnil na svých internetových stránkách 22.7.2015 zprávu o vzniku Lékárny v Mladé Vožici. Můžete si přečíst níže.

více     +

13 ČEV 15

Lékárna ústavní – otevírací doba

pills-161087__180V době letních prázdnin provoz Ústavní lékárny  v pracovní dny omezen do 17 hod. Děkujeme za pochopení.

více     +

10 ČEV 15

Mladá Vožice – odloučené oddělení pro výdej léků a zdravotnických prostředků

lékárnaVážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o otevření nové výdejny léků a zdravotnických prostředků v Mladé Vožici.

více     +

10 ČEV 15

Rezidenční místa

IMG_0685Nemocnice Tábor a.s. vyhlašuje výběrová řízení na rezidenční místa pro rok 2015.
Více informací naleznete v sekci Pro odborníky – Kariéra.
Těšíme se na Vás!

více     +

01 ČEV 15

Certifikát CZECH Stability Award

AAA 2015V červnu 2015 získala táborská nemocnice již podruhé certifikát CZECH Stability Award.
Nemocnice Tábor, a. s., dosáhla v ratingovém hodnocení nejvyššího možného stupně AAA – excelentní.
Společnost se tak řadí mezi nejstabilnější firmy v České republice.

více     +

19 ČER 15

Na oddělení následné péče mají nového „čtyřnohého pomocníka“.

canisterapie 007Na oddělení následné péče  je pro pacienty k dispozici od 11.6.2015 „canisterapie“. Jedná se o metodu pozitivního psychosociálního působení na pacienty  prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Na oddělení následné péče navštěvuje pacienty fenka Tifany.

více     +

19 ČER 15

Na oddělení následné péče se tančilo a zpívalo

ONP 4Dobrovolnické centrum Nemocnice Tábor a.s. uspořádalo dne 9.6.2015 pro pacienty příjemnou kulturní akci. Na oddělení následné péče přišlo pacienty potěšit 35 dětí ze Základní školy Mikoláše z Husi. Děkujeme

více     +

03 ČER 15

Den roztroušené sklerózy

RS4.6.2015  se na náměstí Otakara II.  v Českých Budějovicích  koná od 14 hod. do 18 hod. Charitativní koncert u příležitosti Celosvětového a Národního dne roztroušené sklerózy.

 

 

 

 

více     +

02 ČER 15

Rozšíření infuzní terapie

IMG_0680Vážení pacienti,
dovolujeme si vás informovat o rozšíření centra infuzní terapie.
Centrum bylo rozšířeno o další místnost a zároveň o pacienty pečují již dvě všeobecné sestřičky.
Pracovní doba  je nepřetržitá od 06:00 hod. do 14:30 hod.

více     +

01 ČER 15

Ambulance hojení ran

imagesZH6V159YVážení pacienti, v naší nemocnici byla otevřena nová ambulance hojení ran.
Ambulance se nachází v přízemí pavilonu chirurgických oborů v západním křídle, budova B
Ambulance probíhá denně, kromě středy od 7:00 hod. do 15:30 hod. (středa konzultační den) Objednávat se můžete telefonicky na čísle 381 605 165 nebo 775 897 470, popř. e-mailem hojeniran@nemta.cz.

 

více     +

28 KVĚ 15

Nové přístroje na stanici lékařské mikrobiologie

mikrobiologie fotoDne 25.5. byly slavnostně uvedeny do provozu nové přístroje na stanici lékařské mikrobiologie. Jedná se zařízení MALDI TOF a přístroj VITEK 2.

Přístroje umožní přesně identifikovat bakterie, kvasinky a nasadit vhodná antibiotika.

více     +

18 KVĚ 15

Zakázka malého rozsahu

logoNemocnice Tábor a.s. vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu: Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu.

více     +

29 DUB 15

Uzavření knihovny

AAA_0972Ve dnech 30.4. – 5.5.2015 bude uzavřena lékařská knihovna. Děkujeme za pochopení!

více     +

20 DUB 15

Kariéra

V sekci Kariéra přidány nabídky pracovních míst. Bližší informace na našich webových AAA_1140stránkách ve složce Pro odborníky sekce Kariéra nebo Obslužné činnosti sekce Personální oddělení. Těšíme se na Vás!

více     +

17 BŘE 15

Uzavření infekčního oddělení

AAA_1033Vážení pacienti,
z důvodu malování a rekonstrukce bude v době od pondělí 23.3. 2015 (7:00 hod.) do 28.3.2015 (7:00 hod.) uzavřeno infekční oddělení Nemocnice Tábor, a.s.
Provoz ambulancí (infekční, dermatovenerologické, cestovní medicíny) bude zachován.
Děkujeme za pochopení

více     +

06 BŘE 15

Táborské nemocniční listy

IMG_0030Vážení spolupracovníci, milí občané,

právě bylo vydáno další číslo Táborských nemocničních listů (TANELI).

více     +

03 BŘE 15

Světový den LEDVIN 12.3.2015

Logo_DenLedvin2015

„Chraňme své ledviny! Nemůžeme bez nich žít.“
Motto letošního Světového dne ledvin, ke kterému se hemodialyzační stanice Nemocnice Tábor a.s. každoročně připojuje.

více     +

27 ÚNO 15

Povolení návštěv

Vážení spoluobčané,

vzhledem k poklesu chřipkového onemocnění se ruší od soboty 28.2.2015 zákaz návštěv v Nemocnici Tábor, a.s. Návštěvy jsou tímto dnem opět povoleny.

Vedení Nemocnice Tábor, a.s.

více     +

20 ÚNO 15

Celostátní projekt „NEMOCNICE ROKU 2015“

Vážení pacienti,

tak jako každý rok i letos probíhá další již 10. ročník celostátního projektu „NEMOCNICE ČR 2015“.  Projekt je zaměřen na sledování spokojenosti a bezpečnosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

více     +

12 LED 15

Tisková zpráva

Tisková zpráva k informacím uvedeným v tiskové zprávě NKÚ – „Pravidla pro evropské dotace regionálním nemocnicím? U ROP Jihozápad pouhá formalita“

více     +

05 LED 15

Zrušení platby většiny regulačních poplatků

Vedle již zrušených regulačních poplatků za pobyt v nemocnici jsou OD 1.1.2015  ZRUŠENY  i regulační poplatky 30,- Kč za  AMBULANTNÍ OŠETŘENÍ  a za RECEPT.

více     +

23 PRO 14

Přání

Nemocnice Tábor Vám přeje klidné svátky a úspěšný rok 2015

více     +

18 LIS 14

Operace sentinelové uzliny u zhoubných nádorů prsu

Chirurgické oddělení Nemocnice Tábor a.s. v průběhu podzimu 2014 zavádí do léčebné praxe novou operační metodu u pacientek se zhoubným nádorem prsu.

více     +

24 ŘÍJ 14

Nová proktologická poradna v táborské nemocnici

Od října 2014 mají pacienti Nemocnice Tábor a.s. možnost obrátit se se svými problémy do nově otevřené prokotologické poradny chirurgického oddělení.

více     +

28 ZÁŘ 14

Cvičná evakuace

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám oznámit, že ve čtvrtek dne 2. října 2014 ve 14,00 hodin proběhne v Nemocnici Tábor, a.s. v budově B – západní křídlo – druhé patro – stanice UNK a urologie za účasti Integrovaných záchranných složek cvičná evakuace. Provoz nemocnice nebude nijak omezen. Vedení Nemocnice Tábor, a.s.

více     +

11 ZÁŘ 14

NEMOCNICE TÁBOR, a.s. ZÍSKALA CERTIFIKÁT CZECH STABILITY AWARD „AAA-excelentní“

Ve středu 10. září byl táborské nemocnici předán certifikát CZECH Stability Award. Nemocnice Tábor, a. s., dosáhla v ratingovém hodnocení nejvyššího možného stupně AAA – excelentní.

více     +

28 SRP 14

Ebola – informace pro cestující osoby

 

Informace pro cestovatele do rizikových oblastí týkající se onemocnění Ebolou

více     +

04 SRP 14

Potrubní pošta

Dne 30.07.2014 byl zahájen provoz potrubní pošty v Nemocnici Tábor, a. s..

více     +

09 ČEV 14

Tablet pro sluchově handicapované

Nemocnice Tábor, a.s. se zapojila do projektu „Bezbariérové nemocnice pro neslyšící“

více     +

28 DUB 14

Ambulance léčby bolesti

V nemocnici byla otevřena ambulance léčby bolesti.

více     +

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz