Dotazníkové šetření spokojenosti nelékařských pracovníků

Novinky

Dotazníkové šetření spokojenosti nelékařských pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví spustilo internetové dotazníkové šetření spokojenosti nelékařského zdravotnického personálu. Dotazník je tvořen širokou škálou otázek s cílem co nejlépe zmapovat například názory na pracovní a platové podmínky, důvody odchodů ze zaměstnání, faktory ovlivňující spokojenost zaměstnanců na pracovišti apod. Odpovědi jsou anonymizované. Dotazník je dostupný ZDE

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz