Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan: Mgr. Václav Mikula
Umístění: 6. patro budova C pavilon interní oborů (oddělení neurologie), pracovna č. 600
Telefon: 381 606 168
Mobilní telefon: 737 266 125
E-mail: kaplanstvi@nemta.cz

 

Nemocniční kaplan Mgr. Václav Mikula nabízí pacientům, příbuzným i pracovníkům nemocnice:

  • osobní rozhovor, laskavé setkání
  • lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci
  • hledání cest, jak lidsky důstojně zvládnout obtížnou situaci
  • překonávat osamění, hledat motivaci, porozumění a naději
  • průvodce v těžkém období
  • četbu Bible, modlitbuPozvání platí bez ohledu na světový názor, vyznání, církevní či náboženskou příslušnost.
    Pozn: Jsem katolický jáhen, ale rád zprostředkuji setkání s duchovním jakékoli církve na Táborsku.
    Zachovává mlčenlivost, respektuje svobodu svědomí.

 

 

 

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz