Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

 

Mgr. Václav Mikula

Nemocniční kaplan: Mgr. Václav Mikula
Umístění pracoviště: budova Oddělení následné péče – přízemí
Mobilní telefon: 737 266 125
E-mail: kaplanstvi@nemta.cz

 

Římskokatolické bohoslužby jsou pravidelně ve středu v 18:15 v zasedací místnosti ve 2.patře pavilonu interních oborů (budova C)

 

 

Nemocniční kaplan Mgr. Václav Mikula nabízí pacientům, příbuzným i pracovníkům nemocnice:

  • osobní rozhovor, laskavé setkání
  • lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci
  • hledání cest, jak lidsky důstojně zvládnout obtížnou situaci
  • překonávat osamění, hledat motivaci, porozumění a naději
  • průvodce v těžkém období
  • četbu Bible, modlitbuPozvání platí bez ohledu na světový názor, vyznání, církevní či náboženskou příslušnost.
    Pozn: Jsem katolický jáhen, ale rád zprostředkuji setkání s duchovním jakékoli církve na Táborsku.
    Zachovává mlčenlivost, respektuje svobodu svědomí.

 

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz