Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků

Nemocnice Tábor a.s. je zapojena v roce 2017 do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji“. Účelem tohoto programu je poskytnutí finanční podpory pro potřebu získání a uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

jihocesky kraj-barevnelékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Nemocnici Tábor, a.s. byla poskytnuta dotace ve výši 57.000,- Kč. Částka bude použita na uhrazení specializačních stáží na klinikách s akreditací II. typu.
JC znak RGB_4b.jpg

 

Nemocnice Tábor a.s. je zapojena do projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech.

 

36. Mezikrajské dny klinické biochemie jihočeského a královéhradeckého kraje – informace, přihláška zde

 

 

 

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz