Kariéra a vzdělávání

Kariéra a vzdělávání

Něco o nás


Pravidelně čerpáme dotace z Evropských fondů, ať už na nové přístroje, vybavení operačních sálů, rekonstrukci jednotlivých pavilonů, či přímo výstavbu nových

Během roku navštěvujeme řadu škol a účastníme se pracovních veletrhů.

Specializační vzdělání v základních oborech umožňujeme lékařům i dalším zdravotníkům bez smluvního závazku. Dále plně hradíme sanitářské kurzy.

 

Seznam volných míst

PRIMÁŘ

 

LÉKAŘ

STŘEDNÍ A NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

THP PROFESE

DĚLNICKÉ PROFESE

Žádost u nás můžete mít i v případě, že ve výše uvedeném přehledu není uvedena Vámi preferovaná pracovní pozice. Podmínkou je zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost.

 

 

Nabízíme

Budete pracovat ve stabilní společnosti, nedávno jsem oslavili výročí 80 let od založení.

Jsme 2. největší nemocnice v kraji s 23 primariáty a skvělou dojezdovou vzdáleností (Praha, České Budějovice).

Máme 1064 zaměstnanců, 469 lůžek, 17795 hospitalizací, 889 narozených, certifikát o udělení akreditace s platností do 7.11.2022.

Dostanete u nás smlouvu na plný pracovní úvazek (pokud budete chtít, jsem otevřeni i možnosti zkráceného úvazku a pružné pracovní době u vybraných pracovních pozic).

Umožňujeme pracovní souběhy a podporujeme např. pedagogickou činnosti na SZŠ či LF

Samozřejmostí je u nás pracovní doba v souladu se zákoníkem práce.

Nabízíme cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně.

Budete pracovat v moderním prostředí a s moderními přístroji, v nemocnici jsme prošli rozsáhlou rekonstrukcí na několika úrovních – nové přístroje, operační sály, modernizace vybavení a v neposlední řadě i přestavba či výstavba úplně nových pavilonů. Modernizace samozřejmě neustále pokračuje.

Lékařům nabízíme:

– finančně pomůžeme při zajištění ubytování
– možnost náborového příspěvku dle stupně vzdělání u vybraných oborů
– zaručujeme specializační vzdělání v základním oboru zcela bez smluvního závazku, žádná kvalifikační dohoda (jelikož jsme držiteli akreditace pro další vzdělávání, další odborný a profesní růst je zajištěn)
– garantujeme dostatečný počet zkušených a ochotných atestovaných lékařů, kteří dohlíží na čerstvé absolventy po celou dobu jejich specializačního vzdělávání

– zázemí lékařských pokojů v době služeb

 

Benefity pro zaměstnance

příspěvek na PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

TÝDEN DOVOLENÉ navíc nad základní rámec zákoníku práce

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ a rozvoje

EXIM TOURS, slevy na zájezdech

MAKRO, slevová karta

lékařská knihovna

zvýhodněný zaměstnanecký tarif poskytovatele mobilních služeb O2

sleva do lékárny 10%

 

Pro studenty

Kontakt na vedoucí pracovníky // Praxe studentů // Praxe lékařů // Ubytování // Aprobační praxe

kontaktní údaje:

Lucie Bělská, DiS. – referentka oddělení vzdělávání

tel.:381 608 214 mail: lucie.belska@nemta.cz

Oddělení vzdělávání je součástí personálního oddělení a nachází se  v přízemí budovy ředitelství, která je vpravo od hlavní brány NT, a.s.

Studentům zdravotnických oborů nabízíme možnost praxe na oddělení dle jejich výběru včetně dobrovolných praxí dle zájmu studenta na kterémkoliv oddělení.

Obecné podmínky nástupu na praxi studentů:

nutnost předchozí domluvy praxe na oddělení nebo přímo s referentkou vzdělávání

pojistná smlouva (odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání) a náplň praxe jako povinná příloha každé smlouvy zajištující praxi (tyto přílohy obstarává studijní oddělení příslušné školy, se kterou je smlouva na praxi uzavírána) – výjimka: ZSF JČU ČB – studenti vždy dokládají kopii o zaplacení svého pojistného za aktuální školní rok

kromě povinných praxí ze základních oborů nabízíme též praxe z volitelných oborů (tedy tzv. dobrovolné stáže) nebo ošetřovatelské praxe pro studenty prvních ročníků, v tomto případě lze smlouvu na praxi uzavřít přímo s konkrétním studentem

proškolení studenta – BOZP, hygiena (na oddělení), mlčenlivost, bezpečnost informací (budova ředitelství – cca 5 min.) – student si domluví termín s referentkou vzdělávání, která mu předá veškeré potřebné formuláře

student musí mít vlastní oblečení, obuv, vizitku a musí být očkován proti přenosným nemocím

praxe v NT, a.s. je bezúplatná

praxi je nutné začít vyřizovat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc předem!)

Spolupracující školy a fakulty:

Zdravotně sociální fakulta JČU ČB – uzavřena rámcová smlouva /studenti si termíny domlouvají individuálně/

UK v Praze, 1. lékařská fakulta

UK v Praze, 2. lékařská fakulta

UK v Praze, 3. lékařská fakulta

UK v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka, s.r.o. ČB

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram

České vysoké učení technické v Praze

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola veterinární a zdravotnická škola Třebíč

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola ČB

Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo

Praxi v NT, a.s. mohou samozřejmě absolvovat i studenti z ostatních škol, které nejsou v tomto přehledu uvedené. Pokud daná škola nebude akceptovat naši smlouvu a bude chtít použít vlastní, musí student vzorovou smlouvu školy předložit k vyjádření, opět s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc).

Obecné podmínky nástupu na stáž lékařů:

NT, a.s. používá přednostně vlastní vzorové smlouvy, pokud nebude naše smlouva akceptována, je samozřejmě možné předložit k vyjádření i vzorovou smlouvu zaměstnavatele

pojistná smlouva (odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání) – dokládá zaměstnavatel lékaře

smlouvu na stáž lze také uzavřít přímo s jednotlivým lékařem (v tomto případě dokládá vlastní pojistnou smlouvu – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání)

proškolení lékaře – BOZP, hygiena (na oddělení), mlčenlivost, bezpečnost informací (budova ředitelství – cca 5 min.) – nutná domluva termínu s referentkou vzdělávání (praxe je možná pouze v případě, že je volné školící místo)

praxe v NT, a.s. je bezúplatná

praxi je nutné začít vyřizovat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc předem !)

Ubytování/stravování během praxe studentů / stáže lékařů v NT, a.s.

Studenti a lékaři stážisté během své praxe/stáže mohou využít ubytovnu i jídelnu v areálu NT, a.s.

Volnou kapacitu ubytovny je nejprve nutné ověřit u správkyně ubytovny.

Cena ubytování: 200,-/týden – platí se hotově na pokladně NT, a.s. po ukončení stáže

(výzvu k platbě vystaví správkyně ubytovny, se kterou je potřeba domluvit zajištění pokoje na ubytovně – paní Petra Kubešová, petra.kubesova@nemta.cz tf:778111093)

Cena obědů: 45,- Kč – výběr z několika jídel (včetně salátu), není nutné předem objednávat, platí se hotově na pokladně přímo v jídelně

Aprobační praxe

Máme akreditaci na praktickou část aprobačních zkoušek.

Aktuálně v NT, a.s. připravujeme několik zahraničních lékařů k aprobačním zkouškám.

Každý z nich má svého vlastního školitele, který lékaře ke zkoušce připravuje.

Volná školící místa je nutné předem ověřit na mailu lucie.belska@nemta.cz

NT, a.s. má akreditaci MZČR pro tyto obory specializačního vzdělávání (o další obory žádáme):

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
PEDIATRIE ONKOCHIRURGIE
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ OTORINOLARYNGOLOGIE
GASTROENTEROLOGIE PATOLOGICKÁ ANATOMIE
CHIRURGIE PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ PSYCHIATRIE
LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY
NEFROLOGIE REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRENSTVÍ TRAUMATOLOGIE
NEUROLOGIE VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
OFTALMOLOGIE VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

 

Rezidenční místa

Nemocnice Tábor, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa

Zdravotníkům nabízíme rezidenční místa pro zvyšování jejich odborné způsobilosti.

Pravidelně vyhlašujeme výběrová řízení na rezidenční místa v lékařských i nelékařských oborech, která zveřejňujeme na tomto místě.

 

 

 

Obecné kontakty:

personalni@nemta.cz

Facebook

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz