Kariéra a vzdělávání

Kariéra a vzdělávání

Přijďte pracovat do druhé největší nemocnice v Jihočeském kraji

NABÍDKY PRÁCE PROČ PRACOVAT U NÁS  BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE PRAXE/STÁŽE/STIPENDIA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÁ SKUPINA

Jsme moderní neustále se rozvíjející nemocnice. Disponujeme 486 lůžky, ročně ošetříme 20 tisíc hospitalizovaných pacientů a 350 tisíc pacientů v našich ambulancích. Tím se řadíme mezi velké nemocnice. Najdete u nás uplatnění v širokém spektru oborů. Kromě základních oborů máme psychiatrii, infekční oddělení, ORL, urologii, plicní, onkologii, lůžkovou rehabilitaci. Většinu laboratorních vyšetření provádíme ve vlastní nemocnici.

Nabízíme výborné podmínky pro vzdělávání lékařů. Máme uděleny akreditace MZ ČR na vzdělávání na našich odděleních ve 24 oborech, k tomu zabezpečujeme stáže na pracovištích vyššího typu. Znamená to výhodu pro lékaře zařazené ve specializačním studiu, protože mohou dosáhnout specializace v co nejkratší době. Mladým lékařům je přidělen školitel, a nejen s jeho pomocí se zapojují ihned do péče o naše pacienty.

Jme připraveni Vám naši nemocnici osobně představit, ukázat prostředí, ve kterém byste pracovali, vybavení jednotlivých oddělení. Představit Vám péči, kterou pacientům poskytujeme.

Chceme mluvit o Vašich představách a najít společnou cestu k jejich realizaci při propojení dobrých podmínek pro práci a spokojeného osobního života.

Pravidelně čerpáme dotace z Evropských fondů, ať už na nové přístroje, vybavení operačních sálů, rekonstrukci jednotlivých pavilonů, či přímo výstavbu nových

Pracovní nabídky

Vše (27)Primář (1)Lékař (22)Střední zdravotnický personál (4)THP Profese (0)Dělnické profese (0)
Atestovaný lékař/ka pro Neurologické odděleníDetail poziceAtestovaný lékař/ka pro Oddělení patologieDetail poziceAtestovaný lékař/ka pro Psychiatrické odděleníDetail poziceDětská sestra/praktická sestra na Dětské odděleníDetail poziceLékař/ka pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)Detail poziceLékař/ka pro Chirurgické odděleníDetail poziceLékař/ka pro dětskou a dorostovou psychiatriiDetail poziceLékař/ka pro Gynekologicko-porodnické odděleníDetail poziceLékař/ka pro Infekční odděleníDetail poziceLékař/ka pro Interní oddělení - kardiologieDetail poziceLékař/ka pro Interní oddělení – gastroenterologieDetail poziceLékař/ka pro Neurologické odděleníDetail poziceLékař/ka pro Oční odděleníDetail poziceLékař/ka pro Oddělení hematologieDetail poziceLékař/ka pro Oddělení lékařské mikrobiologieDetail poziceLékař/ka pro Oddělení následné péčeDetail poziceLékař/ka pro oddělení UrologieDetail poziceLékař/ka pro ORL odděleníDetail poziceLékař/ka pro Ortopedické odděleníDetail poziceLékař/ka pro Plicní odděleníDetail poziceLékař/ka pro Psychiatrické odděleníDetail poziceLékař/ka pro Rehabilitační odděleníDetail poziceLogoped/Klinický logopedDetail pozicePorodní asistentkaDetail pozicePrimář/ka pro ORL odděleníDetail poziceVšeobecná sestra pro gastroenterologickou-endoskopickou ambulanciDetail poziceVšeobecná sestra/dětská sestra/porodní asistentkaDetail pozice

Během roku navštěvujeme řadu škol a účastníme se pracovních veletrhů.

Specializační vzdělání v základních oborech umožňujeme lékařům i dalším zdravotníkům bez smluvního závazku. Dále plně hradíme sanitářské kurzy. 

Žádost u nás můžete mít i v případě, že ve výše uvedeném přehledu není uvedena Vámi preferovaná pracovní pozice. Podmínkou je zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz