Kariéra a vzdělávání

Kariéra a vzdělávání

Přijďte pracovat do druhé největší nemocnice v Jihočeském kraji

Jsme moderní neustále se rozvíjející nemocnice. Disponujeme 470 lůžky, ročně ošetříme 19 tisíc hospitalizovaných pacientů a 350 tisíc pacientů v našich ambulancích. Tím se řadíme mezi velké nemocnice. Najdete u nás uplatnění v širokém spektru oborů. Kromě základních oborů máme psychiatrii, infekční oddělení, ORL, urologii, plicní, onkologii, lůžkovou rehabilitaci. Většinu laboratorních vyšetření provádíme ve vlastní nemocnici.

Nabízíme výborné podmínky pro vzdělávání lékařů. Máme uděleny akreditace MZ ČR na vzdělávání na našich odděleních ve 24 oborech, k tomu zabezpečujeme stáže na pracovištích vyššího typu. Znamená to výhodu pro lékaře zařazené ve specializačním studiu, protože mohou dosáhnout specializace v co nejkratší době. Mladým lékařům je přidělen školitel, a nejen s jeho pomocí se zapojují ihned do péče o naše pacienty.

Jme připraveni Vám naši nemocnici osobně představit, ukázat prostředí, ve kterém byste pracovali, vybavení jednotlivých oddělení. Představit Vám péči, kterou pacientům poskytujeme.

Chceme mluvit o Vašich představách a najít společnou cestu k jejich realizaci při propojení dobrých podmínek pro práci a spokojeného osobního života.

Nabídky práce Proč pracovat u nás Benefity pro zaměstnance Pro zájemce o praxe / stáže Akreditované pracoviště

Něco o nás


Pravidelně čerpáme dotace z Evropských fondů, ať už na nové přístroje, vybavení operačních sálů, rekonstrukci jednotlivých pavilonů, či přímo výstavbu nových

Během roku navštěvujeme řadu škol a účastníme se pracovních veletrhů.

Specializační vzdělání v základních oborech umožňujeme lékařům i dalším zdravotníkům bez smluvního závazku. Dále plně hradíme sanitářské kurzy.

 

Seznam volných míst

 

LÉKAŘ

STŘEDNÍ  ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

THP PROFESE

DĚLNICKÉ PROFESE

Primář/ka pro ORL oddělení Všeobecná sestra/praktická sestra pro Dětské oddělení
Primář/ka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Sanitář
Lékař/ka pro Interní oddělení – gastroenterologie Porodní asistentka
Lékař/ka pro dětskou psychiatrii Všeobecná sestra
Atestovaný lékař/ka pro Psychiatrické oddělení  
Lékař/ka pro Psychiatrické oddělení
Lékař/ka pro Chirurgické oddělení
Lékař/ka pro ORL oddělení
Lékař/ka pro Rehabilitační oddělení
Lékař/ka pro Gynekologicko-porodnické oddělení
Atestovaný lékař/ ka pro Patologické oddělení
Lékař/ka pro Interní oddělení – kardiologie
Atestovaný lékař/ka pro Neurologické oddělení
Lékař/ka  pro Neurologické oddělení
Lékař/ka pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Lékař/ka pro Infekční oddělení
Lékař/ka pro Oddělení lékařské mikrobiologie
Lékař/ka pro oddělení Urologie
Lékař/ka pro Oddělení hematologie
Lékař/ka pro Plicní oddělení
Lékař/ka pro Infekční oddělení
Lékař/ka pro Ortopedické oddělení
Lékař/ka pro Oddělení následné péče
Logoped / Klinický logoped

Žádost u nás můžete mít i v případě, že ve výše uvedeném přehledu není uvedena Vámi preferovaná pracovní pozice. Podmínkou je zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost.

Tiskopisy pro žadatele Osobní dotazník

Nabízíme

Pro lékaře

Náborové příspěvky

Lékař absolvent do základního kmene 100 000 Kč
Lékař po základním kmeni do získání specializace 200 000 Kč
Lékař se specializovanou způsobilostí 400 000 Kč

Příspěvek na bydlení či dojíždění

Příspěvek 10 000 Kč měsíčně po dobu prvních 12-ti měsíců trvání pracovního poměru na bydlení či dojíždění pro „mimotáborské“ kolegy.

Specializační vzdělávání

Zajistíme Vám celý průběh specializačního vzdělávání až do získání specializace. A to zejména na vlastních odděleních nemocnice, v případě potřeby na smluvně zajištěných vyšších pracovištích. Vzdělávání je plně hrazeno bez podmínky uzavřít kvalifikační dohodu nebo jiný závazek. Plně hradíme i stáže v rámci přípravy na vyšších pracovištích. Na přípravu před zkouškou a zkoušku (jak základní kmen, tak specializační zkoušku) Vám poskytneme placené pracovní volno. Celé specializační vzdělávání absolvujete v rámci pracovní doby.

Spolupracujeme s celou řadou fakultních nemocnic a nemocnic vyššího typu, se kterými máme uzavřeny rámcové smlouvy na vzdělávání.

Další vzdělávání

Podporujeme vzdělávání mimo specializace – účasti na kongresech, sympoziích, přednáškách, školících akcích apod. Pořádáme celoústavní semináře.

 Lékaři mají v kalendářním roce k dispozici 4 dny za účelem osobního vzdělávání dle vlastního výběru. Tyto dny jsou poskytnuty v rámci pracovní doby.

Akreditované obory vzdělávání

 

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE ONKOCHIRURGIE
PEDIATRIE OTORINOLARYNGOLOGIE
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
GASTROENTEROLOGIE PATOLOGICKÁ ANATOMIE
CHIRURGIE PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ PORODNÍ ASISTENCE
LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE PSYCHIATRIE
NEFROLOGIE RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRENSTVÍ REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
NEUROLOGIE  TRAUMATOLOGIE
OFTALMOLOGIE VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akreditovaná pracoviště

Rezidenční místa

 Výběrové řízení na rezidenční místa – pediatrie Přihláška Dotazník
Výběrové řízení na rezidenční místa – nelékařské obory Přihláška Dotazník
Výběrové řízení na rezidenční místa – nelékařské obory  2. kolo  Přihláška   Dotazník  

Pro studující mediky

Umožníme Vám „dobrovolnou“ praxi, tzn. 2-3 dny strávené na oddělení podle Vašeho výběru. Můžete se tak seznámit s oddělením, vybavením a spektrem poskytované péče. Stáž je bezúplatná.

Stipendium při studiu a závazku nastoupit po ukončení studia do naší nemocnice

Při studiu v 5. ročníku stipendium                                                5 000 Kč měsíčně

Při studiu v 6. ročníku stipendium                                              10 000 Kč měsíčně

Pro střední zdravotnický personál

Náborové příspěvky

 • Všeobecná sestra – bez ohledu na oddělení                                     50 000 Kč
 • Všeobecná sestra – Interní odd.                                                      100 000 Kč
 • Všeobecná sestra – Dětské odd.                                                     100 000 Kč
 • Dětská sestra – Dětské odd.                                                            200 000 Kč
 • Porodní asistentka –  GYN-POR odd                                                  50 000 Kč

 

Podpora dalšího vzdělávání, podpora studia při zaměstnání

Plně hrazené specializační vzdělávání, které absolvujete v rámci pracovní doby.

U vybraných oborů pomaturitního specializačního vzdělávání finanční příspěvek při zahájení studia a jeho úspěšném ukončení.

V rámci našeho Motivačního programu Vám poskytneme finanční příspěvek:

Při studiu praktické sestry na všeobecnou sestru –  studium při zaměstnání:

 • při zahájení studia příspěvek                                                 50 000 Kč
 • po ukončení každého ročníku studia, vyjma posledního 10 000 Kč
 • při zdárném ukončení studia                                                 50 000 Kč

 

 

Při studiu v oboru dětská sestra / pediatrické ošetřovatelství, porodní asistentka – studium při zaměstnání:

 • při zahájení studia příspěvek                                                 70 000 Kč
 • po ukončení každého ročníku studia, vyjma posledního 20 000 Kč
 • při zdárném ukončení studia                                                 70 000 Kč

Benefity pro zaměstnance

práce na plný pracovní úvazek, po dohodě možnost zkráceného pracovního úvazku

pět týdnů dovolené standardně, na vybraných pracovištích 6 týdnů dovolené

2 sick days za kalendářní rok

parkování v areálu nemocnice zdarma

stavování ve vlastní jídelně s cenou oběda 44,- Kč a pro studenty na stážích 52,- Kč, volný výběr a kombinace jídel dle vlastní volby vč. zdravé stravy v podobě zeleninových salátů

zvýhodněný zaměstnanecký tarif poskytovatele mobilních služeb O2

zvýhodněné ceny v našich lékárnách

příspěvek na penzijní připojištění

MAKRO, slevová karta

další benefity dle aktuální situace

Knihovna odborné literatury

Naše knihovna poskytuje své služby především zaměstnancům Nemocnice Tábor a.s., dále také studentům a ostatní odborné veřejnosti. Má široký rozsah poskytovaných služeb:

stále doplňuje novou odbornou literaturu

výpůjčky odborných knih z vlastního fondu

výpůjčky odborných periodik z vlastního fondu

zprostředkování výpůjček odborných knih a periodik z jiných knihoven a informačních středisek (Meziknihovní výpůjční služba)

zadání rešerší služeb (Národní lékařská knihovna, NZCONZO)

 

Obecné podmínky pro praxi studentů

Umožňuje absolvování praxe v rámci studia. S řadou škol máme uzavřeny rámcové smlouvy, praxi umožňujeme i studentům škol, kde smlouva uzavřena není. V takovém případě zajistíme se školou uzavření smlouvy na praxi.

Praxe jsou bezúplatné.

Student si praxi s předstihem min. 1 měsíc domluví s referentkou vzdělávání nemocnice slečnou Lucií Bělskou, DiS. (lucie.belska@nemta.cz, TF: 381 608 214), která poskytne veškeré potřebné informace a seznámí studenta s podmínkami a s postupem před zahájením praxe.

Studenti a stážisté mohou během své praxe či stáže využít ubytovnu v areálu nemocnice. Vždy je nutné svůj požadavek oznámit již při sjednávání stáže, aby mohla být včas ověřena, případně zajištěna volná kapacita ubytovny. Cena ubytování je 200,- Kč za týden. Stejně tak je možné využít i stravování v jídelně nemocnice.

Kromě povinných praxí v rámci studia nabízíme též praxe volitelné (tzv. dobrovolné).  V těchto případech lze smlouvu uzavřít přímo s konkrétním studentem. Praxe jsou bezúplatné.

 

Kontakty

Pro lékaře

MUDr. Jana Chocholová, člen představenstva

jana.chocholova@nemta.cz 381 606 600

Pro nelékařský zdravotnický personál

Ivana Skočdopolová, hlavní sestra

ivana.skocdopolova@nemta.cz 381 608 030

Personální oddělení

Iva Glatzová, vedoucí

Lucie Bělská, referent vzdělávání

personalni@nemta.cz

iva.glatzova@nemta.cz

lucie.belska@nemta.cz

381 608 210

381 608 214

Facebook

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz