Oddělení následné péče

oddělení

MUDr. Kristina Berková

Primář

Jitka Mandíková

Vrchní sestra

Oddělení následné péče

Cílem následné péče je dosažení úplného fyzického nebo duševního zdraví u chronicky nebo dlouhodoběji nemocných osob a co nejvýraznější zmírnění následků onemocnění, úrazů či vrozených vad, případně zpomalení progrese nebo důstojné dožití u osob nevyléčitelně nemocných – komplexní paliativní péče, včetně moderní léčby bolesti.

V roce 2017 bylo na našem oddělení hospitalizováno 835 pacientů.

vrchní sestra 381 607 005 stanice A 381 607 013 stanice B 381 607 023 kancelář 381 607 001

onp@nemta.cz

Zobrazit na mapě