Oddělení následné péče

oddělení

MUDr. Kristina Berková

Primář

Jitka Mandíková

Vrchní sestra

Oddělení následné péče

OD 4.8.2020 DO ODVOLÁNÍ NEMOCNICE TÁBOR, A.S. VYHLAŠUJE ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE. Děkujeme za respektování opatření a za pochopení.

 

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem, kteří v této nelehké „koronavirové“ době mysleli na naše seniory a pobyt na ONP jim zpestřovali rozličným způsobem – napsáním dopisu či namalováním obrázku každému jednotlivému pacientovi, napečením koláčků, muffinů, lineckých, perníčků, řezů,….které přišly našim seniorům 2x týdně po obědě k chuti, donesením jarních květin ke zpříjemnění prostředí a pro radost a pod.

Vám všem patří obrovské díky!!!!

Za naše pacienty

       prim. Kristina Berková

Cílem následné péče je dosažení úplného fyzického nebo duševního zdraví u chronicky nebo dlouhodoběji nemocných osob a co nejvýraznější zmírnění následků onemocnění, úrazů či vrozených vad, případně zpomalení progrese nebo důstojné dožití u osob nevyléčitelně nemocných – komplexní paliativní péče, včetně moderní léčby bolesti.

V roce 2019 bylo na našem oddělení hospitalizováno 899 pacientů.

vrchní sestra 381 607 005 stanice A 381 607 013 stanice B 381 607 023 kancelář 381 607 001

Zobrazit na mapě