Oddělení následné péče

oddělení

O nás

  • Naším cílem je nácvik maximální možné soběstačnosti pacienta ,tak, aby se mohl co nejdříve vrátit do domácího prostředí mezi své blízké a přátele.
  • Součástí našeho multidiscipli­nárního týmu jsou lékaři, zdravotní sestry, sanitáři a sanitárky, nutriční specialisté, fy­zioterapeuti, lo­gopedka a sociální pracovnice, nemocniční kaplan.
  • Veškerý personál byl v roce 2013 proškolen v základních prvcích bazálního ošetřovatelství.
  • Úkolem našeho oddělení je neustálé zlepšování kvality ošetřovatelské a rehabilitační péče o naše klienty.
  • Za účelem pokrytí všech potřeb našich pacientů využíváme nemocniční kaplana, který poskytuje pro pacienty, jejich blízké i pro personál , rozhovory na téma, které pacienta trápí, např.vyrovnání se s nemocí, nemohoucností, obavy o budoucnost, problémy ve vztazích, existencionální otázky…a to pro všechny nezávisle na jejich vyznání. Zprostředkovává také na přání pacienta i jeho blízkých různé spirituální služby – čtení z bible, modlitby, svátosti. Nemocniční kaplan je přítomen v nemocnici denně. Kontakt e-mail : kaplanstvi@nem­ta.cz, tel.: 381 606 168;  bližší informací o službách nemocničního kaplana  zde
  • ONP má 2 stanice a celkem 69 lůžek.
  • Oddělení následné péče úzce spolupracuje s oddělením Domácí péče TEREZA (informace v úvodu) a to především v návaznosti péče o pacienty po propuštění z oddělení.

 

 

vrchní sestra 381 607 005 stanice A 381 607 013 stanice B 381 607 023 kancelář 381 607 001

onp@nemta.cz

Zobrazit na mapě