Anesteziologicko- resuscitační

oddělení

MUDr. Radovan Prchlík

Primář

František Černý

Vrchní sestra

Anesteziologicko- resuscitační oddělení

Anesteziologie a resuscitace je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Tábor, a. s., má anesteziologický úsek poskytující celkovou a regionální anestézii, analgosedaci a anesteziologický dohled pro výkony operačních oborů (chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie, ORL, oční oddělení), pro léčebné výkony a vyšetřovací metody i ostatních oborů, dále úsek resuscitační, kde je poskytována resuscitační a intenzivní péče na 5 lůžkách s ventilátory. Z důvodu zejména počtu pracovníků se oba úseky personálně prolínají.

Od roku 2007 má oddělení statut akreditovaného pracoviště.

ARO Prodloužení akreditace 2014

V roce 2018 bylo na našem oddělení hospitalizováno 196 pacientů.

 

381 605 043

Zobrazit na mapě