Anesteziologicko- resuscitační

oddělení

Pro pacienty

Anesteziologická péče je souhrn léčebných a diagnostických postupů, které umožňují provádět operační výkony, léčebné výkony a vyšetřovací  metody v celkovém nebo regionálním znecitlivění. Podílí se na přípravě k výkonu, samotném zajištění jeho průběhu a na nezbytné navazující péči.

Zahrnuje předanestetické vyšetření, jehož cílem je zejména seznámit se s klientem, posoudit jeho zdravotní stav a funkční rezervy orgánových systémů v souvislosti s výkonem, navrhnout další laboratorní nebo konziliární vyšetření, naordinovat premedikaci, typ a způsob podání anestézie v souvislosti s  charakterem předpokládaného operačního výkonu a v dohodě s operatérem. Anesteziolog zodpovídá  za způsob provedení anestézie a za péči o celkový stav klienta, zotavení klienta z účinků anestézie, zajištění dostatečné pooperační analgezie a rozhodnutí o předání klienta dle stavu na příslušné oborové oddělení, monitorovací pokoj, jednotku intenzivní péče nebo na resuscitační oddělení.

Resuscitační úsek

Na pracoviště intenzivní medicíny – lůžkovou část resuscitačního oddělení jsou přijímáni klienti, kteří jsou bezprostředně ohroženi selháním základních životních funkcí nebo klient, u kterých již došlo k reverzibilnímu selhání těchto funkcí, s nutností jejich podpory nebo dočasné náhrady. Klienti jsou na oddělení přijímání od záchranné služby, z ostatních oddělení nemocnice nebo z jiného zdravotnického zařízení.

Oddělení ARO disponuje 5 lůžky. Pacientům jsou k dispozici 3 jednolůžkové boxy a dvě lůžka společná.

ARO

Návštěvní hodiny:

Po dohodě s lékařem možno návštěvní hodiny upravit.

Pondělí – pátek  15:00–16:00
Sobota – neděle 13:30–15:00

AAA_0203

 

 

381 605 043

aro@nemta.cz

Zobrazit na mapě