O Nemocnici

O Nemocnici

Akciová společnost Nemocnice Tábor, a. s., se snaží neustále zvyšovat úroveň poskytovaných zdravotnických služeb.

  • v červnu 2015 získala táborská nemocnice již podruhé certifikát CZECH Stability Award. Nemocnice Tábor, a. s., dosáhla v ratingovém hodnocení nejvyššího možného stupně AAA – excelentní. Společnost se tak řadí mezi nejstabilnější firmy v České republice.
  • V listopadu 2013 získala Nemocnice Tábor Akreditaci SAK na 3 roky
  • V květnu 2012 získala Nemocnice Tábor Certifikát Bezpečná nemocnice

bb           ?????????????????????         AAA 2015

3. ledna 2008 byl započat koncept celkové rekonstrukce a modernizace nemocnice symbolickým poklepem na základní kámen pavilonu akutní medicíny. Priority konceptu byly jasné. Začít nejzásadnější oblastí, jakou reprezentuje akutní medicína, pokračovat operačními sály, intenzivní medicínou a končit kompletní rekonstrukcí lůžkového fondu nemocnice. V současné době se již nemocnice pyšní novým moderním a vysoce komfortním gynekologicko-porodnickým oddělením, novým, lehce přístupným oddělením anesteziologicko-resuscitačním disponujícím jednotnou moderní přístrojovou technikou, a šesti novými vestavnými operačními sály vybavenými nejmodernějšími přístroji, které se v současné době používají. Celková nadčasová koncepce operačních sálů umožňuje i v budoucnu využití nových technologií. efsV rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz