Akreditace

Akreditace

Náměstek pro akreditační procesy

Mgr. Jana Burdová
Telefon: 381 608 031, 775 897 454
E-mail: jana.burdova@nemta.cz

Mgr. Jana Burdová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 2. až 4. listopadu 2022 proběhlo v Nemocnici Tábor, a.s., akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Na základě tohoto procesu byla naše nemocnice vyhodnocena jako akreditovaná. Na další tři roky, to znamená do 3. 11. 2025, nemocnice Certifikát hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče obhájila.
Kvalitu musí nemocnice po celou dobu nejen udržet, ale musí také hledat další cesty ke zlepšení.
Spojená akreditační komise, o.p.s., nám toto významné ocenění udělila již páté, poprvé to bylo v roce 2010.
Akreditace směřuje k poskytování maximálně bezpečné péče. Je to nikdy nekončící proces, kdy se nemocnice snaží zvyšovat dosaženou úroveň při poskytování péče. Smyslem zvyšování kvality je vyhledávání rizik a jejich odstraňování, která vyplývají z každodenních činností. Obhájení certifikátu je důkazem, že jsou dlouhodobě zaváděny, dodržovány a kontrolovány postupy správné praxe v nemocnici. Normy jsou nastaveny tak, aby se pacient a jeho blízcí vždy potkali v naší nemocnici s kvalitní péčí.

Tyto akreditační standardy vycházejí z principů Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua), které jsou vytvořeny ve
spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Akreditační standardy, podle kterých jsou zdravotnická zařízení hodnocena,
jsou připravovány zdravotnickými profesionály a poskytovateli péče vždy s ohledem na požadavky a zájmy pacientů.

 

 

 

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz