Oční

oddělení

MUDr. Danica Žížalová

Primář

Eva Šiková

Vrchní sestra

  • Oční oddělení Nemocnice Tábor a.s. je pouze ambulantní.
  • K hospitalizaci dospělých pacientů využíváme lůžka ostatních oddělení podle charakteru onemocnění. Děti jsou hospitalizováni na dětském oddělení.
  • Poskytujeme standardní rozsah péče v rámci všeobecného očního lékařství. Dále pak úzce specializovaná vyšetření, konziliární vyšetření pro všechna oddělení nemocnice.
  • Naše odborná vyšetření využívají i lékaři privátních praxí různých oborů.
  • Provádíme operace kožních afekcí v okolí oka.
  • Superkonziliární služby nám poskytují zejména pražské oční kliniky.
  • Akreditace – vzdělávání v základním kmeni

381 605 662

eva.sikova@nemta.cz

Zobrazit na mapě