Oční

oddělení

O nás

 • Oční oddělení Nemocnice Tábor a.s. je pouze ambulantní. K hospitalizaci dospělých pacientů využíváme lůžka ostatních oddělení podle charakteru onemocnění. Děti jsou hospitalizováni na dětském oddělení.
 • Poskytujeme standartní rozsah péče v rámci všeobecného očního lékařství.
  • vyšetření refrakce a předpis brýlové korekce
  • vyšetření strabismu
  • akutní stavy a úrazy
  • dispenzarizace pacientů s glaukomem
  • dispenzarizace diabetiků, hypertoniků
  • dispenzarizace onkologických pacientů
  • konzultace zájemců o laserové řešení refrakční vady
  • preventivní oční prohlídky na vyžádání zaměstnavatele
  • Dále pak úzce specializovaná vyšetření, např. vyšetření zorného pole pomocí počítačové perimetrie.
 • Oddělení je také jako jedno z mála vybaveno retinálním tomografem, jenž umožňuje svojí technikou diagnostikovat výrazně dříve postižení zrakového nervu než při použití klasických metod, a značnou měrou tak zkvalitňuje sledování pacientů se zeleným zákalem (glaukomem).
 • Naše odborná vyšetření využívají i lékaři privátních praxí různých oborů.
 • Provádíme operace kožních afekcí v okolí oka. Operace se provádí převážně ambulantně, event. při hospitalizaci na chirurgickém oddělení. Jiné operační výkony jsou řešeny ve spolupráci s lůžkovými očními odděleními v rámci kraje, popřípadě i mimo jihočeský region.
 • Pohotovostní ambulance je vyhrazena pouze pro ošetření očních úrazů a jiné akutní a neodkladné stavy.

381 605 662

eva.sikova@nemta.cz

Zobrazit na mapě