Anesteziologicko- resuscitační

oddělení

Ambulance

Anesteziologická

Telefon: 381 605 042
Umístění: přízemí pavilonu operačních oborů, pavilon B

Pondělí – pátek 8:00 – 12:00 hod.

Anesteziologická ambulance je ambulantním úsekem ARO. Její činnost byla zahájena 1.4.2010.

Ambulance slouží k optimalizaci přípravy pacientů, kteří jsou objednáni k plánovaným operačním výkonům. Pacient přichází z odborné ambulance, kde vznikla indikace k operaci. Pacienti jsou zde vyšetřeni cíleně, vzhledem k volbě anestezie, typu a rozsahu operace. Cílem vyšetření je včas odhalit možná anesteziologická rizika a v dostatečném časovém odstupu před operací doplnit další požadovaná vyšetření, pacienty vhodným způsobem poučit, připravit k operaci, a tak výrazně snížit riziko komplikací v období operačním a časném pooperačním.

Zároveň je získán Informovaný souhlas s anestezií

381 605 043

aro@nemta.cz

Zobrazit na mapě