Projekty

Projekty

Projekt Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s.

 

 

Projekt „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s.,“ byl předložen v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6. 1. REACT-EU – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potencionální hrozby.

Projekt Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Projekty a činnosti Nemocnice Tábor, a.s., podporované Jihočeským krajem

Projekt Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.

Projekt „Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.“, byl předložen v rámci 10. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Projekt Nová psychiartie

Projekt „Nová psychiatrie“, byl předložen v rámci 54. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“,  v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek pro obyvatele regionů.

Projekt Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.

Projekt Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a. s., byl předložen v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení kvality návazné péče“, v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek pro obyvatele regionů.

 

Nemocnice Tábor využívá Evropský fond pro regionální rozvoj

www.europa.eu

Projekt Rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů

rpcho

Projekt Modernizace vybavení intenzivní péče

vpam

Projekt Vybavení pavilonu akutní medicíny a porodnice

rpcho

Projekt Přístavby pavilonu akutní medicíny a porodnice

pam

Projekt Rekonstrukce operačních sálů

OPS

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz