Projekty

Projekty

Projekt Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.

Projekt byl předložen v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“

Dodávka dvou osobních elektromobilů pro Nemocnici Tábor, a.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Předmětem projektu je pořízení dvou osobních elektromobilů, které nabízejí plynulou a tichou jízdu bez hluku motoru a dalších nepříjemných vibrací pro oddělení Domácí péči TEREZA, která nabízí pacientům ambulantní péči v jejich domácím prostředí.

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení elektromobilů zajistit pro oddělení domácí péče možnost přepravy pracovníků nemocnice do domácností pacientů. Dalším cílem a zároveň přínosem projektu je rychlá a ekologická přeprava osob s ohledem na životní prostředí a redukci emisí za využití vozidel s alternativním pohonem.

Termín zahájení: 6/2022

Termín ukončení projektu: 2/2023

Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Tábor, a.s.

 

Projekt „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Tábor, a.s.“, byl předložen v rámci 102. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6. 1. REACT-EU – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potencionální hrozby.

Projekt Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Tábor, a.s. „, je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

Projekt „Pořízení ureteroskopu“ v grantovém řízení pro rok 2022 „Vybavení urologických pracovišť“, na základě písemné žádosti Nemocnice Tábor, a s., ze dne 26. 5. 2022.

 

Projekt „Pořízení operačního nefroskopu“ v grantovém řízení pro rok 2021 „Vybavení urologických pracovišť“

Projekt Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s.

 

 

Projekt „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s.,“ byl předložen v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6. 1. REACT-EU – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potencionální hrozby.

Projekt Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Projekty a činnosti Nemocnice Tábor, a.s., podporované Jihočeským krajem

Projekt Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.

Projekt „Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.“, byl předložen v rámci 10. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Projekt Nová psychiartie

Projekt „Nová psychiatrie“, byl předložen v rámci 54. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“,  v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek pro obyvatele regionů.

Projekt Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.

Projekt Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a. s., byl předložen v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení kvality návazné péče“, v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek pro obyvatele regionů.

 

Nemocnice Tábor využívá Evropský fond pro regionální rozvoj

www.europa.eu

Projekt Rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů

rpcho

Projekt Modernizace vybavení intenzivní péče

vpam

Projekt Vybavení pavilonu akutní medicíny a porodnice

rpcho

Projekt Přístavby pavilonu akutní medicíny a porodnice

pam

Projekt Rekonstrukce operačních sálů

OPS

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz