Chirurgické

oddělení

Ambulance

Chirurgická ambulance

Lékař: lékaři se v této ambulanci střídají dle rozpisu služeb
Staniční sestra: Martina Jandová
Telefon: 381 605 162

Pondělí – pátek  7:00 – 15:30

Pohotovostní služba od 15:30 do 7:00 ve všední den; o svátcích, sobotách a nedělích nepřetržitě 24 hodin !!!

DO VŠECH UVEDENÝCH PORADEN SE OBJEDNÁVÁ!!!

Dětská chirurgie

Lékař: MUDr. Martin Prchlík
Telefon: 381 605 162

Pátek – pouze v určené dny  12:00–15:00

Cévní poradna

Lékař: MUDr. Vojtěch Polák
Telefon: 381 605 162

Pondělí, čtvrtek  13:00–15:00

V ambulanci se indikují pacienti k operaci cévní – operace varixů dolních končetin, femoropopliteálních a aortofemorálních včetně pedálních bypassů. Dále i operace karotid a zakládání hemodializačních A-V shuntů. Dále zde probíhají kontoly pacientů po operacích a pacientů s ICHDK.

Mammologická a onkologická poradna

Lékař: MUDr. Milan Hanzal
Telefon: 381 605 162

Čtvrtek 11:00 – 15:00 hod.

 V onkochirurgické ambulanci se provádí pravidelné kontroly a sledování pacientů po operacích nádorů.

Poradna pro onemocnění kýlou

Lékař: MUDr. Marek Eremiáš, MUDr. Štěpán Matoška
Telefon: 381 605 162

Úterý, čtvrtek 8:00 – 9:00

V ambulanci probíhá kontrola pacientů po operacích kýl provedených jak metodou klasickou tak laparoskopickou. Pacienti jsou zváni v pravidelných intervalech na kontroly, aby byla zajištěna kontinuita sledování pacientů po operaci a v případě nejasností poskytnutí cenných rad. Dále zde probíhá i vyšetřování a objednávání k operaci některých méně častých stavů jako například bolestivé tříslo u sportovců, recidivujících kýl, kýlách v jizvě po předchozích operacích atd. Zvláště laparoskopická operativa / operace z malých ran na břiše / zde má silnou tradici a dosahuje vynikajích výsledků srovnatelných s renomovanými zahraničními pracovišti.

certifikát

 Ambulance hojení ran

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ AMBULANCE HOJENÍ RAN OD 1.1.2019 UZAVŘENA

Lékař: MUDr. Vratislav Randa
Sestra: Denisa Pémová
Objednání telefon: 381 605 165
Umístění: přízemí budova B (pavilon operačních oborů)

Úterý, čtvrtek  7:00 – 15:00 hod.

Ambulance se nachází v přízemí pavilonu chirurgických oborů v západním křídle.

Na ambulanci jsou používány moderní metody vlhkého hojení ran za pomoci terapeutického krytí.

Ambulance se zaměřuje mimo jiné na léčení např. bércových vředů, pooperačních ran, chronických nehojících se ran, traumatických a netraumatických kožních defektů a popálenin. V léčbě nemocných jsou využívány nejmodernější materiály a postupy, které zrychlují léčbu a zvyšují komfort nemocných. Úzce spolupracuje s ambulancí pro léčbu bolesti a cévní ambulancí.

Poradna štítné žlázy

Lékař: MUDr. Marek Eremiáš
Telefon: 381 605 162

Čtvrtek  7:30 – 8:00

Stoma poradna

Lékař: MUDr. Milan Hanzal
Sestra:
  Renata Chylíková
Telefon: 381 605 165

Středa 7:00 – 15:00

Traumatologická poradna

Lékař: MUDr. Aleš Straka, MUDr. Robert Jenčík
Telefon: 381 605 162

Úterý 8:00 – 9:30
Čtvrtek 8:00 – 9:30

Proktologická poradna

Lékař: MUDr. Martin Musila
Telefon: 381 605 162 – do poradny je nutné se předem objednat (objednání možno v jakýkoliv pracovní den)

Úterý  11:00 – 15:00

Proktologická poradna se věnuje diagnostice a léčbě onemocnění konečníku a perinální tzn. kolemkonečníkové krajiny. Mezi nejčastější problémy patří zánětlivé nemoci, jako jsou např. abscesy, píštěle, dále cévní onemocnění (např.hemoroidy), nádorová onemocnění a další.
Onemocnění jsou řešena konzervativními metodami, mezi které patří např. vnitřně i zevně užívané léky, úprava diety a životosprávy nebo jsou použity metody operační. K těmto operačním metodám bude pacient v proktologické ambulanci lékařem indikován a následně objednán k výkonu. Operační výkony probíhají na moderním operačním sále, pacient poté pobývá na lůžkovém oddělení.
Pří léčbě hemeroidů jsou používány také tzv. semikonzervativní metody. Jedná se o ošetření Barronovou ligaturou a přístrojem Hemoron. Výhodou je možnost ošetření ambulantně.
Víme, že tato onemocnění jsou pacienty vnímána velmi citlivě, proto cílem práce týmu proktologické poradny je poskytnout pacientovi profesionální služby v klidném nerušeném prostředí, odděleně od běžné, mnohdy rušné, akutní medicíny. Toto nejlépe vyjadřuje motto proktologické poradny:

„Vynasnažíme se Vám, našim klientům, dopřát klid a pohodu pro konzultaci Vašich obtíží. Přesvědčíme Vás, že péče o oblast pro Vás choulostivou, je pro nás obvyklou problematikou a Vaše potíže budeme společně řešit bez předsudků a tabu, avšak profesionálně a s plným respektem k Vaší intimitě a Vašemu já.“

Sonografie břicha

Lékař: prim. MUDr. Zdeněk Valášek, MUDr. Marek Eremiáš, MUDr. Robert Jenčík

Úterý  11:30 – 12:30
Čtvrtek  13:30 – 14:30

Akutní vyšetření po domluvě provádíme kdykoliv. Zaměřujeme se hlavně na vyšetření břicha při podezření na náhlou příhodu břišní, kontrolní vyšetření po operacích, onemocnění žlučníku a žlučových cest, slinivky, potvrzení či vyloučení kýl, hnisavých ložisek, krevních výronů atd. Vyšetřovna je součástí rtg oddělení, kde je také umístěna.

 

ambulance 381 605 162 stanice B 381 605 123 stanice C 381 605 113 kancelář 381 605 101

chirurgie@nemta.cz

Zobrazit na mapě