Chirurgické

oddělení

Pro pacienty

Multioborová chirurgická JIP se nachází v 2. patře pavilonu chirurgických oborů s kapacitou 13 lůžek.

Řešena je z části boxově a z části sálově. Jeden box je jednolůžkový, tři boxy jsou dvoulůžkové. V sálovém prostoru se nachází 6 lůžek.

Vlastní jednotka intenzivní péče je vybavena např. moderním monitorovacím systémem s centrálou, umožňující sledování základních životních funkcí hospitalizovaných pacientů na všech lůžkách z prostoru velínu, kvalitní přístrojovou technikou pro podávání infuzních roztoků a přesnou nitrožilní aplikaci účinných léků, elektricky ovládanými moderními lůžky umožňujícími polohování handicapovaných pacientů.

Jednotka intenzivní péče je vybavena v odpovídající míře i počítačovou technikou a disponuje i dostatečným prostorovým zázemím.

Na JIP jsou hospitalizováni především ti pacienti operačních oborů (chirurgie, ortopedie,urologie, ORL a případně gynekologie), jejichž zdravotní stav vyžaduje v perioperačním období intenzivní vyšetřování, ošetřování, sledování a léčení. V naprosté většině se jedná o operované pacienty výše jmenovaných operačních oborů.

Nově zrekonstruovatelné oddělení septické chirurgie s 23 lůžky se nachází v 1. patře a oddělení aseptické /čisté/ chirurgie s 23 lůžky se nachází v 3. patře pavilonu chirurgických oborů .

Chirurgické oddělení má ambulance v přízemí pavilonu akutní medicíny a porodnice, vchod A.

Vybavenost pokojů

  • 1.patro – 7 pokojů třílůžkových a 1 pokoj dvoulůžkový – invalidní. Pokoje jsou s vlastním sociálním zařízením. K dispozici mají pacienti na pokoji chladničku a televizi, možností bezplatného připojení na síť Internet (free-Wifi).
  • 3. patro – stejné uspořádání jako 1. patro.
  • JIP – 13 lůžek, z toho 6 lůžek tvoří otevřený sálek, 7 lůžek tvoří boxový systém – 3 boxy po 2 lůžkách a 1 box jednolůžkový.

Doporučená doba návštěv

Pondělí – neděle 14:00 – 17:00

Na JIP oddělení návštěvy po domluvě s lékařem!

Režim oddělení:

pravidelné činnosti – hygiena pacientů, podávání stravy, příprava pacientů k vyšetřením a operačním výkonům, péče o pacienty po výkonech, ošetřovatelská péče 24 hodin denně, rehabilitace, vizita lékařů 2xdenně, úterý a čtvrtek velká vizita primáře oddělení

Při  opakované hospitalizace pacientů se stomií prosíme s sebou vlastní stomické pomůcky.

ambulance 381 605 162 stanice B 381 605 123 stanice C 381 605 113 kancelář 381 605 101

chirurgie@nemta.cz

Zobrazit na mapě