Rehabilitační

oddělení

MUDr. Sylvia Musilová

Primář

Gabriela Mazancová, DiS.

Vedoucí fyzioterapeut

OD 1.11.2021 VYHLAŠUJE NAŠE ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Zákaz platí do odvolání s výjimkou:
– návštěv nezletilých pacientů
– návštěv pacientů s omezenou svéprávností
– třetích osob u porodu
– návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 INFORMACE ZDE

 

 

Lůžkové rehabilitační oddělení poskytuje včasnou léčebnou rehabilitaci nemocným, u kterých rehabilitační postupy tvoří převážnou část léčebného programu, většinou bezprostředně navazující na intenzivní a akutní péči o nemocné.

Zajišťuje rehabilitaci na vlastním lůžkovém rehabilitačním oddělení, na všech lůžkových odděleních nemocnice a zároveň poskytuje rehabilitaci ambulantní.

Oddělení má nejvyšší akreditaci tj.  II. typu  k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Rehabilitační a fyzikální medicína.

Akreditace pro specializační obor rehabilitační a fyzikální medicína

V roce 2019 bylo na našem oddělení hospitalizováno 603 pacientů.

Od roku 2018 je naše pracoviště vybaveno robotickými přístroji.

ambulance 381 607 101 lůžková část 381 607 113

rehabilitace@nemta.cz

Zobrazit na mapě