Mapa

A

Pavilon akutní medicíny a porodnice

B

Pavilon operačních oborů

C

Pavilon interních oborů

J

Ředitelství

L

prodejna SZM

I

Provozní budova

F

Oddělení následné péče 1

E

G

Patologie, mikrobiologie