Lékařská pohotovostní služba

pro děti a dorost – tel.: 381 606 613, 381 606 614
pro dospělé – tel.: 381 607 700
zubní pohotovost  – tel.: 725 938 795, Kpt. Jaroše 2876 – budova před nemocnicí, provozuje ZZS Jihočeského kraje

Více kontaktů +

Domácí péče TEREZA

Péče je klientům poskytována v jejich domácím prostředí za přítomnosti nejbližších rodinných příslušníků, což pozitivně ovlivňuje psychiku klienta a urychluje proces uzdravování.

Více o službě +

16 DUB 24

V táborské porodnici nyní dostávají tatínci speciální dárek: Nůžky po přestřihnutí pupeční šňůry!

Tatínek, když přestřihuje pupeční šnůru svého novorozeného dítěte, zažívá jedinečný okamžik. Jeho ruce se dotýkají toho malého života, který právě přišel na svět.

Je to jemný, ale důležitý úkon, který je prováděn s ohledem na hygienu a bezpečnost. Symbolicky označuje začátek samostatného života nového člověka. Přestřižení pupeční šňůry je často první aktivitou, kterou tatínek může pro své dítě udělat a mnoho z nich považuje tento okamžik za velmi osobní a významný.

„Je to nezapomenutelný zážitek, který spojuje otce s jeho potomkem. A my jsme se rozhodli tento pocit uchovat v podobě symbolického dárku, kdy tatínci dostanou na památku nůžky, kterými pupečník stříhali“, vysvětluje MUDr. Štěpán Hájek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení.

Tatínek může cítit smíšené emoce – radost, úlevu, ale také zodpovědnost. Je to první z mnoha okamžiků, kdy bude chránit a pečovat o své dítě.

„Ať už je to jeho první nebo páté dítě, tento okamžik je vždy velmi silný a nás moc těší, že můžeme tento pocit alespoň symbolicky vepsat do dárku, kterými nůžky jistě jsou.“, popisuje dále primář Hájek.

Více   +
10 DUB 24

Nemocnice Tábor je schváleným Regionálním onkologickým centrem. Splňuje vysoké standardy péče o onkologické pacienty.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) České republiky pracuje na vytvoření Regionálních onkologických center (ROC). Tato centra mají sloužit k poskytování komplexní onkologické péče pacientům co možná nejblíže jejich domovu. Vytvoření ROC je tedy krokem k lepší dostupnosti onkologické péče pro pacienty. VZP spolupracuje s Komplexními onkologickými centry (KOC) a pečlivě vybírá poskytovatele, kteří splňují odborné požadavky. Ocenění jako regionální onkologické centrum je pro nemocnici velmi prestižní a znamená, že nemocnice splňuje vysoké standardy péče o onkologické pacienty. Je to důležitý krok k zajištění kvalitní léčby a koordinace mezi různými odborníky.

„Jsme velmi hrdí na to, že tyto podmínky splňujeme a můžeme tak začít podávat pacientům centrovou léčbu delegovanou z KOC České Budějovice, při dodržení všech podmínek. Jedná se hlavně o diagnostické skupiny nádorů kolorecta a nádorů prsu.“, uvedla MUDr. Jiřina Švecová,  primářka Onkologického oddělení Nemocnice Tábor, a.s.

Vznik ROC je úzce navázán na jednotlivá Komplexní onkologická centra (KOC), což umožňuje sdílení informací a spolupráci mezi specialisty.  Již je vytipován i seznam více než deseti léků, které bude možné delegovat na regionální onkologická centra. Tento seznam by měl být průběžně každý rok revidován. Ve chvíli, kdy bude pacientovi indikována terapie některým z přípravků na seznamu, tak bude moci léčbu podstoupit na spolupracujícím pracovišti, které má nejblíže domovu. Po určité době se bude hodnotit účinnost terapie a pokud terapie nebude účinná, vrátí se pacient do KOCu, aby multidisciplinární tým rozhodl o dalším postupu.

„Velkou výhodou je, že pacienti již nebudou muset za biologickou léčbou dojíždět do vzdálených center. Místo toho budou moci využít služeb regionálního onkologického centra poblíž svého bydliště.“, dodala MUDr. Jiřina Švecová.

 

Více   +
08 DUB 24

Gynekologicko-porodnické oddělení táborské nemocnice má nového primáře

Gynekologicko-porodnické oddělení táborské nemocnice vede od 1. dubna 2024 nový primář. Dosavadní primář MUDr. Jiří Holub požádal o ukončení své funkce k 31.3.2024, na oddělení jako lékař však zůstává i nadále. Funkci primáře vykonával 29 let. V polovině března tohoto roku proběhlo výběrové řízení na obsazení této pozice a představenstvo nemocnice i na základě doporučení výběrové komise rozhodlo o ustanovení MUDr. Štěpána Hájka do funkce primáře ženského oddělení Nemocnice Tábor, a.s.

Pro Štěpána Hájka není gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Táboře novým prostředím. Působil zde delší dobu jako lékař. Je pro něj důležité se neustále zdokonalovat a držet krok s moderními trendy. „Naší prioritou je kvalita poskytované péče, která našim pacientkám umožní cítit se exkluzivně a v bezpečí, v nejlepších rukách.“

„Kolegovi Jiřímu Holubovi moc děkujeme za dlouholeté špičkové vedení oddělení a přejeme mu pevné zdraví i další spolupráci s naší nemocnicí. Stejně tak i novému panu primáři a jeho týmu na oddělení přejeme dobrý start do nové etapy pracovního života,“ vzkázal Ing. Ivo Houška, ředitel Táborské nemocnice.

Více   +
02 DUB 24

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ interních oddělení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na 2. ročník této akce, na které bychom vám rádi představili práci
na interním oddělení středně velké nemocnice se spádem 100-110tis. obyvatel, která se nachází v krásném historickém jihočeském městě.
Rádi bychom vám dokázali, že i v naší nemocnici lze provádět zajímavou medicínu a je možné se kvalitně připravit na budoucí samostatnou praxi. Během této akce budete mít možnost seznámit se s prostředím interních oborů, osobně se setkat s mladými lékaři v postgraduální přípravě, zeptat se na jejich zkušenosti a pocity. Budete mít možnost setkat se i se staršími a zkušenějšími kolegy, kteří vás seznámí s některými specializovanými výkony, které se na našich pracovištích provádějí ( implantace kardiostimulátorů, gastroenterologické intervence,..)

 

Termín konání: 17. a 18, duben 2024

Zahájení: zasedací místnost PIO 2. poschodí interního pavilonu 17.4.2024 v 8.00 hod

Podrobný program ke stažení zde:

 

Ubytování: pro zájemce je možno objednat v nemocniční ubytovně u paní Kubešové /petra.kubesova@nemta.cz , mobil: 778111093/

 

Přihlášky: do 12.4.2024  iogkancelar@nemta.cz

Těšíme se na setkání s vámi!

 

Více   +
15 BŘE 24

PERSONÁL TÁBORSKÉ NEMOCNICE SE NEUSTÁLE VZDĚLÁVÁ A TAKÉ VEDE PŘEDNÁŠKY NA RŮZNÁ TÉMATA.

Tentokrát si připomeneme nedávné konference, kterých se zúčastnil náš podpůrný a paliativní tým

1) Několik našich sestřiček se koncem února zúčastnilo prvního ročníku konference „SESTRY V PALIATIVNÍ PÉČI“.

O více než důstojné zahájení se postarala první dáma Eva Pavlová. Sestrám přišla poděkovat za jejich práci a zároveň za příkladnou péči a inspirativní přístup jednu konkrétní ocenila. Na konferenci byla totiž poprvé udělena cena Cicely Saunders pojmenovaná po zakladatelce moderního hospicového hnutí, známé pro svou houževnatost a osvícený přístup. Proběhlo zde nespočet milých setkání, rozhovorů, 8 hodin nabitých sdílením inspirace, nových poznatků i praktického know-how. Mnoho krásných ohlasů ukázalo, že podobný prostor pro zdravotní sestry, profesi, která hraje v paliativní péči zcela nezastupitelnou roli, tu chyběl a těšíme se na další ročníky.

2) Další konference „PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANEB PŘED SMRTÍ NEUTEČEŠ“, která je pořádaná Jihočeským krajem, se konala se 6.3.2024 v Českých Budějovicích. Té se také zúčastnila část našeho paliativního týmu a tentokrát dokonce vystoupila i mezi přednášejícími. Tato konference se zaměřuje na téma paliativní a hospicové péče v jižních Čechách. Její myšlenka vychází ze skutečnosti, že všechny formy poskytování paliativní péče mají v systému nabízených služeb Jihočeského kraje své místo.

Péče o klinicky nestabilního pacienta v závěru života vyžaduje dobře koordinovanou, multiprofesní péči, která je podmíněna spoluprací lékařů různých oborů, nelékařských zdravotnických pracovníků, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních, dobrovolníků a samozřejmě pacientovy rodiny a blízkých.

Tématem této konference je propojení zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji, jejich spolupráce a návaznost. Hlavním smyslem je kvalita života pacienta a jeho prostup systémem služeb a péče.

Jsme velmi pyšní, že se této konference náš paliativní tým zúčastnil, a dokonce 2 z našich kolegů, MUDr. Helena Staňková a pan kaplan Mgr. Václav Mikula, byli i mezi přednášejícími.

Paní doktorka Staňková přednášela na téma „Jak se rodí podpůrný a paliativní tým v Nemocnici Tábor, a.s.“ a pan kaplan Mikula přednášel na téma“ Zapojení kaplana do nemocničního paliativního týmu“.

Moc děkujeme celému týmu za tyto záslužné aktivity a zájem o vzdělávání, vážíme si toho!

Více   +

Promoakce lékárna

Zobrazit archiv nabídek +
16 ÚNO 24

ÚNOR – SLEVOVÉ AKCE NA KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY

  • BIODERMA sleva 200 Kč při nákupu nad 690 Kč na celé portfolio přípravků
  • AVENE sleva 250 Kč při nákupu nad 890 Kč na přípravky řady Hyaluron Activ B3, DermAbsolu a A – Oxitive
  • A – Derma, Ducray, Klorane sleva 100 Kč při nákupu nad 390 Kč

Více  +
19 PRO 23

OTEVŘENÍ LÉKÁRNY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Více  +
04 PRO 23

SLEVOVÉ AKCE NA KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY V MĚSÍCI PROSINCI

 

  • BIODERMA sleva 200,- Kč při nákupu produktů nad 790,- Kč ( do konce února 2024)
  • AVENE akce 2 + 1 zdarma
  • A – DERMA akce 2 + 1 zdarma
  • KLORANE akce 2 + 1 zdarma

 

Více  +
03 ŘÍJ 23

ŘÍJEN – AKCE BIODERMA, AVENE

Více  +

Oddělení

Anesteziologicko- resuscitační

Centrální operační sály

Chirurgické

Dětské

Domácí péče TEREZA

Gastroenterologické

Gynekologicko-porodnické

Hemodialýza

Infekční

Kardiologické

Lékárna (výdej léků) Mladá Vožice

Lékárna Světlogorská

Lékárna v nemocnici

Lékařská pohotovostní služba

Nemocniční hygienik

Neurologické

Oční

Odběrové centrum pro dárce krve

Oddělení hematologie s pracovištěm krevní banky

Oddělení klinické biochemie

Oddělení lékařské mikrobiologie

Oddělení následné péče

Oddělení výdeje zdravotnických prostředků

Onkologické

Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Ortopedické

Patologie

Plicní a TBC, onkologické

Pracoviště klinické farmacie

Psychiatrické

Radiologické oddělení

Rehabilitační

Tým podpůrné a paliativní péče

Urologie

Ušní, nosní, krční

Všeobecné lékařství

Zobrazit více