Oddělení klinické biochemie

oddělení

Oddělení klinické biochemie je součástí laboratorního komplementu Nemocnice Tábor, a.s.

Zabývá se biochemickým vyšetřováním biologických materiálů humánního i animálního původu. Poskytuje základní a specializovaná biochemická vyšetření včetně konzultační služby v oboru klinická biochemie.

Laboratoř je pravidelně auditovaná v odbornosti 801 NASKL ČLS JEP a je zapojena do systému EHK společnosti SEKK.

381 607 360 příjem

Zobrazit na mapě