Lipidová ambulance

Lipidová ambulance

LIPIDOVÁ AMBULANCE

Vyšetření provádíme na doporučení praktického lékaře nebo specialisty po předchozím objednání!

Telefon pro objednání: 381 606 055 (381 606 066)
Lékař: prim. MUDr. Hana Prokschová
Sestra: Renata Kolářová, Helena Marková
Umístění ambulance: 4.patro pavilonu interních oborů (budova C)

Pátek 9:00 – 14:00
Pátek 7:00 – 8:00 odběry krve

Na základě doporučení odesílajícího lékaře provedeme v naší ambulanci odběr krve pro laboratorní vyšetření metod zaměřených na krevní lipidy a další související parametry k vyloučení sekundárních dyslipidémií.

Frekvence odběrů krve je u dispenzarizovaných pacientů individuální, obvykle 2x ročně.

Pokyny k odběru pro pacienty:

  • 24 hodin před odběrem krve zcela vynechte alkohol a vyvarujte se větší fyzické námahy
  • odběr krve se provádí ráno nalačno mezi 7.00 – 8.00 hodin v naší ambulanci po předchozím 12 hodinovém lačnění
  • před odběrem krve od 18 hodin večer nic nejezte, pijte pouze neslazené tekutiny
  • pravidelně užívané léky nevynechávejte.V případě lehčího onemocnění je vhodné provést odběry krve nejdříve za 3 týdny, po závažném onemocnění až za 3 měsíce.

Ve specializované lipidové ambulanci OKB Nemocnice Tábor, a.s. je zajišťována péče  o dospělé pacienty se všemi typy poruch metabolismu krevních lipidů (izolovaná hypercholesterolémie, izolovaná hypertriacylglycerolémie a smíšená dyslipidémie).

Jsou zde dispenzarizováni pacienti v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a léčeny především těžší poruchy metabolismu lipidů, které se nedaří zvládnout v ordinacích praktických lékařů či specializovaných ambulancích jiných oborů. Jedná se o stavy, které k dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu dle aktuálních doporučení ESC/EAS vyžadují kombinovanou léčbu hypolipidemiky či v indikovaných případech biologickou léčbu nebo o pacienty se statinovou intolerancí. Na vyšetření přicházejí též mladší pacienty s podezřením na familiární hypercholesterolémii nebo pacienti v nízkém riziku dle doporučených skórovacích systémů, ale s výraznějšími poruchami lipidového metabolismu, u kterých je individuálně prováděno zhodnocení celkového KV rizika a indikována hypolipidemické terapie.

U všech pacientů jsou zjišťovány a kontrolovány i další rizikové faktory aterosklerózy jako je hypertenze, porucha glukózové tolerance, obezita, kouření, fyzická inaktivita a pozitivní rodinná anamnéza AKS či CMP v mladším věku. Laboratorní vyšetření krve jsou zaměřena nejen na diagnostiku dyslipidémie, ale také na vyloučení dalších chronických onemocnění ledvin, pankreatu, štítné žlázy nebo jater. Na základě podrobné anamnézy, výsledků laboratorního a fyzikálního vyšetření s event. doplněním speciálních vyšetření je vyhodnoceno individuální kardiovaskulární riziko a zvolena terapeutická strategie.

Všichni pacienti jsou poučeni o režimových opatřeních (dieta, pohybová aktivita, vhodnost nekouření) a dle potřeby je zvolena vhodná hypolipidemická farmakoterapie.

Ambulance pro zlepšování péče o pacienty navázala spolupráci také s centrem projektu MedPed, s regionálním centrem PCSK9-I, s adiktologickou poradnou a dalšími specializovanými pracovišti v celé ČR.

 

Dokumenty ke stažení:

Jak na zvýšený cholesterol

Zvýšený cholesterol a srdečně cévní riziko

 

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz