Oddělení hematologie s pracovištěm krevní banky

oddělení

MUDr. Pavla Novotná

Primář

Lenka Stejskalová

Vrchní laborant

Od 1.10.2020 bylo oddělení Centrálních laboratoří rozděleno na samostatná pracoviště:

  • Oddělení hematologie s pracovištěm krevní banky
  • Oddělení klinické biochemie
  • Oddělení lékařské mikrobiologie

 

Laboratorní provoz nemocnice představuje významnou část tzv. medicínského komplementu.

Zabývá se vyšetřováním biologických materiálů humánního i animálního původu, provádí základní a některá specializovaná vyšetření v klinické biochemii, hematologii a mikrobiologii, včetně konzultačních služeb a lékařské konsiliární činnosti.
Součástí oddělení hematologie je KREVNÍ BANKA, která zajišťuje transfúzní přípravky a předtransfúzní laboratorní vyšetření.

Centrální laboratoře úspěšně absolvovaly v roce 2018  AUDIT II NASKL ČLS JEP pro odbornost klinická biochemie a lékařská mikrobiologie, v roce 2020 AUDIT II NASKL ČLS JEP pro odbornost hematologie.

Udělené certifikáty:

 

 

 

381 607 365 - hematologie 381 607 304 - krevní banka

Zobrazit na mapě