Centrální laboratoře

oddělení

MUDr. Pavla Novotná

Primář

Drahomíra Přibylová

Vrchní laborant

Centrální laboratoře

Laboratorní provoz nemocnice představuje významnou část tzv. medicínského komplementu.

Zabývá se vyšetřováním biologických materiálů humánního i animálního původu, provádí základní a některá specializovaná vyšetření v klinické biochemii, hematologii a mikrobiologii, včetně konzultačních služeb a lékařské konsiliární činnosti.

Centrální laboratoře úspěšně absolvovaly v roce 2016 dozorový audit A  – AUDIT II NASKL ČLS JEP pro odbornosti klinická biochemie a lékařská mikrobiologie, úspěšné získaly osvědčení o registraci.

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II, Osvědčení o registraci

 

CL Prodloužení akreditace 2015

primář 381 607 300 biochemie 381 607 360 mikrobiologie 381 607 370

okb@nemta.cz

Zobrazit na mapě