Centrální laboratoře

oddělení

MUDr. Pavla Novotná

Primář

Drahomíra Přibylová

Vrchní laborant

Centrální laboratoře

Laboratorní provoz nemocnice představuje významnou část tzv. medicínského komplementu.

Zabývá se vyšetřováním biologických materiálů humánního i animálního původu, provádí základní a některá specializovaná vyšetření v klinické biochemii, hematologii a mikrobiologii, včetně konzultačních služeb a lékařské konsiliární činnosti. Součástí oddělení je krevní banka, která zajišťuje transfúzní přípravky a předtransfúzní laboratorní vyšetření.

Centrální laboratoře úspěšně absolvovaly v roce 2018  AUDIT II NASKL ČLS JEP pro odbornost klinická biochemie a lékařská mikrobiologie, v roce 2020 AUDIT II NASKL ČLS JEP pro odbornost hematologie.
Osvědčení o splnění auditu II  laboratoř hematologická
Osvědčení audit II pracoviště klinické biochemie 
Osvědčení audit II – pracoviště lékařská mikrobiologie
Registrace – klinická biochemie a hematologie
Registrace – lékařská mikrobiologie

 

 

 

primář 381 607 300 biochemie 381 607 360 mikrobiologie 381 607 370

Zobrazit na mapě