Centrální laboratoře

oddělení

O nás

Aktuálně:

Mikrobiologie – nové přístroje

IMG_0725

VITEK 2

– přistroj slouží k rychlejšímu a přesnějšímu stanovení citlivosti bakterií na antibiotika. Je využíván především u pacientů hospitalizovaných na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na jednotkách intenzivní péče. Umožní rychlejší a přesnější nasazení antibiotik u léčby infekcí.

MALDI TOF

– přístroj slouží k přesné a rychlé identifikace mikroorganismů na základě proteinové analýzy. Používá se kultura narostlá na živné půdě po 24 hodinové kultivaci. Z této kultury je pak přístroj schopen určit přesný název bakterie nebo kvasinky do několika minut.

Oddělení se skládá ze 3 laboratorních oborů:

  • klinická biochemie ( lékařský garant MUDr. Hana Prokschová tel.381 607 380, analytický garant Mgr. Simona Skalová tel. 381 607 382)
  • hematologie včetně hematologické ambulance ( lékařský garant MUDr. Pavla Novotná tel. 381 607 300, analytický garant Mgr. Lenka Šustrová tel. 381 607 365)
  • mikrobiologie ( odborný garant MUDr. Alice Kuchařová tel. 381 607 302)

Přehled všech prováděných vyšetření je uveden v Laboratorní příručce. Všechny tři laboratoře se nepřetržitě účastní národních i mezinárodních systémů externí kontroly kvality (SEKK, SZÚ, ECAT, DGKL), osvědčení o účasti a certifikáty jsou k dispozici u vedení laboratoře.

Vyšetření jsou prováděna pro pacienty nemocnice, pro pacienty ambulantních specialistů a praktických lékařů. K soukromým účelům občanů a pro veterinární lékaře jsou vyšetření prováděna za poplatek.

Oddělení má vlastní odběrovou místnost (PŘÍZEMÍ BUDOVY C – pavilon interních oborů) pro žilní a kapilární odběry, provádí zátěžový test oGTT (orální glukosový toleranční test), který slouží k diagnostice diabetes mellitus. Test se provádí denně v pracovní dny, nutné objednání na tel. 381 607 360.

Důležité kontakty:

  • Primář: tel. 381 607 300, pavla.novotna­@nemta.cz
  • Vrchní laborantka: tel . 381 607 305, drahomira.pri­bylova@nemta.cz
  • Fax-381 607 382
  • příjem materiálu: biochemie a hematologie tel.381 607 360, mikrobiologie tel.381 607 370
  • konzultace mikrobiologie včetně ATB střediska mobil: 737 266 113 tel. 381 607 302
  • hematologická ambulance tel. 381 606 066

primář 381 607 300 biochemie 381 607 360 mikrobiologie 381 607 370

okb@nemta.cz

Zobrazit na mapě