Oddělení hematologie s pracovištěm krevní banky

oddělení

O nás

  • Oddělení hematologie a krevní banky vzniklo 1.10.2020 rozdělením původních Centrálních laboratoří na jednotlivé primariáty dle odborností / biochemie, hematologie, mikrobiologie/.
  • Nachází se v suterénu pavilonu C , příjem materiálu je společný s Oddělením klinické biochemie.
  • Naše pracoviště svou náplní práce patří do medicinského komplementu, zabývá se laboratorním vyšetřováním složek krve a tělních tekutin – provádí základní a některá speciální vyšetření v hematologii , hemostazeologii a transfuziologii. V těchto oborech poskytuje také odborné konzultace -telefonické či konziliární.
  • Vyšetřujeme biologický materiál pacientů nemocnice, biologický materiál z mimonemocničních ambulancí a také veterinární vzorky.
  • Laboratoř pracuje v nepřetržitém 24 hodinovém provozu, ve statimovém nebo rutinním režimu vyšetřování dle požadavku indikujících lékařů.
  • Oddělení je zapojeno do systému pravidelného externího hodnocení kvality společnosti SEKK a v únoru 2020 prošlo úspěšně Auditem NASKL – v té době ještě jako součást Centrálních laboratoří.
  • Krevní banka, jejíž provoz je také nepřetržitý, slouží jako depozitář transfuzních přípravků pro léčbu našich pacientů . Pracoviště je dozorováno Státním úřadem pro kontrolu léčiv.
  • Transfuzní přípravky jsou nakupovány převážně z Nemocnice České Budějovice a.s. , kde jsou také vyšetřeny a zpracovány odběry dárců krve z Odběrového centra Nemocnice Tábor a.s. .
  • Laboratoř hematologie provede ročně kolem 150 000 výkonů, 5000 transfuziologických vyšetření a krevní banka vydá téměř 3000 transfuzních přípravků .
  • Součástí oddělení hematologie je hematologické ambulance

 

381 607 365 - hematologie 773 786 567 - krevní banka

krevni.banka@nemta.cz

Zobrazit na mapě