Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

 Probíhající zakázky: 

 • Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky:
  Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s.

  Informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek – evid. č. zakázky je Z2019-019111
  Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
 • Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky:
  DODÁVKA DVOU VOZIDEL SE SANITNÍ ZÁSTAVBOU

  Informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek – evid. č. zakázky je Z2019-010216.
  Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
 • Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky:
  SOUBOR BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PROTI NEŽÁDOUCÍM AKTIVITÁM V SÍŤOVÉM PROSTŘEDÍ NEMOCNICE TÁBOR, a.s. (ETAPA 2)

  Informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek – evid. č. zakázky je Z2019-001359.
  Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

 

 • PRONÁJEM PROSTOR: Nabízíme volné nájemní prostory v  budově  polikliniky na adrese:  Světlogorská ulice 2764, Tábor.  Bližší informace rádi poskytneme na telefonním čísle: 737 206 796.

 

 

Ukončené zakázky:

 • Poskytování telekomunikačních služeb
 • Nová psychiatrie a parkoviště
 • Vybavení návazné péče – zobrazovací technika
 •  Vybavení návazné péče – ultrazvuky
 • Vybavení návazné péče – rehabilitační technika
 • Vybavení návazné péče – monitory
 • Vybavení návazné péče – laboratorní technika
 • Potrubní pošta
 • Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí 
 • Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
 • Odborné konzultace při realizaci projektu „Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí NT, a.s.“
 • Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny
 • Ultrazvuk pro urologickou ambulanci
 • Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbování
 • Ochrana a ostraha majetku
 • Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
 • Kardiotokografy s telemetrickým systémem sond
 • Anesteziologické přístroje
 • Výkon činnosti TDI při provádění stavby „Nástavba pavilonu akutní medicíny pro dětské oddělení“
 • Výkon činnosti TDI při provádění stavby „Nová psychiatrie – Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A) a „Parkoviště“ (Staveniště B)
 • OCT – optický koherentní tomograf
 • Endosonografický systém
 • Dodávka čtyř vozidel se sanitní zástavbou
 • Artroskopická sestrava
 • Výstavba parkoviště
 • Tabletový systém pro stravovací provoz
 • Dodávka čtyř vozidel se sanitní zástavbou
 • Elektrické kotle pro stravovací oddělení
 • Dodávka čtyř vozidel se sanitní zástavbou
 • Rozvody chlazení a topení pro VZT jednotky na PIO
 • Úprava elektrorozvodů pavilon PIO Strojovna VZT 8,9 NP napojení tepelných čerpadel
 • Dorozumívací zařízení sestra- pacient
 • Projektová dokumentace na akci Stavební úpravy pavilony akutní medicíny spočívající v navýšení o 1 NP.
 • Stavební úpravy – Nové pracoviště hemodialýzy – nabídky možno podávat do 16.11.2015
 • Diagnostický ultrazvuk vyšší střední třídy pro kardiologii a angiologii
 • Endosonografický systém
 • Demolice zauhlovny
 • Potrubní pošta
 • Odstranění a likvidace azbestu
 • Šatny provozního personálu
 • Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu
 • Otevřené řízení na dodávky  Hmotnostní spektrofotometrie a systému pro stanovení citlivosti na antibiotika pro mikrobiologii
 • Zakázka malého rozsahu „Dotační management projektu – Vybavení rehabilitace“
 • Zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace  Nové pracoviště hemodialýzy“.
 • Zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace Nová psychiatrie“. Zakázka malého rozsahu „Poskytování komplexních telekomunikačních služeb pro Nemocnici Tábor, a.s.“
 • Zakázka malého rozsahu na dodávku „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“
 • Zakázka malého rozsahu na dodávky č.: 01/08/2014 ZT Dodávka ultrazvukového přístroje prémiové třídy pro gynekologické oddělení.
 • Poptávka Výměna oken, venkovních dveřních otvorů a parapetů na budově Poliklinika na sídlišti Nad Lužnicí.
 • Zakázka malého rozsahu „Potrubní pošta – Pavilon chirurgie – Laboratoře“
 • Zakázka malého rozsahu „Úpravna vody a vystrojení nového vrtu“
 • Zakázka malého rozsahu „Dodávka dvou vyšetřovacích jednotek pro ORL oddělení“
 • Zakázka malého rozsahu „Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou“
 • Veřejná zakázka „Stavební úpravy západního křídla chirurgie včetně přístavby evakuačního schodiště a výtahu“
 • Dodávka magnetické rezonance 1,5 T Z účasti zadávacím řízení byli vyloučeni všichni dodavatelé a proto bylo zadavatelem v souladu s ustanovením § 84 odstavec (1) písmeno b) Zákona bez zbytečného odkladu rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky. Praní, čištění, žehlení a dovoz nemocničního prádla Předmětem veřejné zakázky v otevřeném řízení je praní, žehlení, čištění a dovoz prádla pro Nemocnici Tábor, a.s. http://www.is­vzus.cz/…splay­/385905?…
 • „Oprava rozvodů topení“ Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava rozvodů topení v západním křídle pavilonu chirurgických oborů, které jsou v současné době v havarijním stavu. Bližší specifikace je uvedena v ZD.ZD_oprava_rozvodu
 • Diagnostický ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro kardiologii a angiologii Oznámení o zakázce je uveřejněno na stránkách Informačního Systému o Veřejných Zakázkách pod evidenčním číslem: 7202010012000 http://www.is­vzus.cz/…ntrac­tNumber
 • Dodávky transfuzních přípravků
 • Rozhodnutí o zrušení č. 03/10/2011 Videobronchos­kopický systém a bronchoskop „Audit účetních závěrek jihočeských nemocnic 60057026
 •  „Moder­nizace vybavení intenzivní péče“ podrobnosti http://www.is­vzus.cz/…07Pre­pare.do?… 02/04/2011
 • „Parní sterilizátory“ 07/11/2010
 • Provedení technického dozoru a zajištění koordinátora bezpečnosti práce na stavbě
 • „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ 06/10/2010
 • Provedení technického dozoru a zajištění koordinátora bezpečnosti práce na stavbě
 • „Stavební úpravy východního pavilonu chirurgických oborů“ VZ 60041208
 • „Výměna výtahů“
 • „Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Tábor, a.s.“
 • „Skiagrafický systém se stropním závěsem“ č. 01/02/2012
 • Dodávka dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz