Plicní a TBC, onkologické

oddělení

MUDr. Kateřina Kubínková

Primář

Křivánková Jaroslava

Vrchní sestra

  • Poskytujeme ambulantní i lůžkové služby v plném rozsahu základního oddělení oboru Pneumologie a ftizeologie, jak se nyní náš obor nazývá.
  • Problematika plicních nemocí úzce souvisí s onkologií, proto je součástí oddělení i onkologické pracoviště s ambulancí, kde se aplikuje chemoterapie. V případě potřeby je podávána za hospitalizace na našem oddělení.
  • Úzce spolupracujeme s předními klinikami oboru Pneumologie a ftizeologie v republice s návazností na pracoviště hrudní chirurgie. Proto můžeme zajistit potřebnou komplexní péči našim pacientům.
  • Oddělení poskytuje diagnostickou péči i klientům s TBC,  spolupracuje s plicními léčebnami a klinikami v republice.
  • Akreditace – vlastní specializovaný výcvik

oddělení 381 606 410 amb.plicní 381 606 462 alergologie 381 606 464 amb.onkologie 381 606 423

trnkancelar@nemta.cz

Zobrazit na mapě