Plicní a TBC, onkologické

oddělení

MUDr. Kamil Kleňha

Primář

 

OD 1.11.2021 VYHLAŠUJE NAŠE ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Zákaz platí do odvolání s výjimkou:
– návštěv nezletilých pacientů
– návštěv pacientů s omezenou svéprávností
– třetích osob u porodu
– návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 INFORMACE ZDE

Plicní a TBC, onkologické oddělení

Poskytujeme ambulantní i lůžkové služby v plném rozsahu základního oddělení oboru Pneumologie a ftizeologie, jak se nyní náš obor nazývá.

Problematika plicních nemocí úzce souvisí s onkologií, proto je součástí oddělení i onkologické pracoviště s ambulancí, kde se aplikuje chemoterapie. V případě potřeby je podávána za hospitalizace na našem oddělení.

Úzce spolupracujeme s předními klinikami oboru Pneumologie a ftizeologie v republice s návazností na pracoviště hrudní chirurgie. Proto můžeme zajistit potřebnou komplexní péči našim pacientům.

Oddělení poskytuje diagnostickou péči i klientům s TBC,  spolupracuje s plicními léčebnami a klinikami v republice.

V roce 2017 bylo na našem oddělení hospitalizováno 1 200 pacientů.

Prodloužení akreditace TRN 2016

oddělení 381 606 410 amb.plicní 381 606 462 alergologie 381 606 464 amb.onkologie 381 606 468

trnkancelar@nemta.cz

Zobrazit na mapě