Oddělení hematologie s pracovištěm krevní banky

oddělení

Kontakty

MUDr. Novotná Pavla primář; konzultace výsledků, klinická konzultace, indikace vyšetření 381 607 300 pavla.novotna@nemta.cz
Mgr. Šustrová Lenka zástupce primáře; odborná konzultace laboratorních vyšetření; kvalifikovaná osoba krevní banky 381 607 380 lenka.sustrova@nemta.cz
Stejskalová Lenka vedoucí laborantka; konzultace preanalytické fáze 381 607 305 lenka.stejskalova@nemta.cz
Příjem materiálu – nepřetržitě 381 607 360
Hematologická ambulance 381 606 055
Hematologická laboratoř; výsledky 381 607 365
Krevní banka 773 786 567
Odběrová místnost interní ambulance – pro pacienty se žádankou o labor.vyš. 381 307 361

381 607 365 - hematologie 773 786 567 - krevní banka

krevni.banka@nemta.cz

Zobrazit na mapě