Oddělení hematologie s pracovištěm krevní banky

oddělení

Kontakty

MUDr. Novotná Pavla primář; konzultace výsledků, klinická konzultace, indikace vyšetření 381 607 300
Mgr. Šustrová Lenka zástupce primáře; odborná konzultace laboratorních vyšetření; kvalifikovaná osoba krevní banky 381 607 380
Stejskalová Lenka vedoucí laborantka; konzultace preanalytické fáze 381 607 305
Příjem materiálu – nepřetržitě 381 607 360
Hematologická ambulance 381 606 066
Hematologická laboratoř; výsledky 381 607 365
Krevní banka 381 607 303
Odběrová místnost interní ambulance – pro pacienty se žádankou o labor.vyš. 381 307 361

381 607 365 - hematologie 381 607 304 - krevní banka

Zobrazit na mapě