Oddělení klinické biochemie

oddělení

Personál

MUDr. Prokschová Hana primář
Matějková Marcela vedoucí laborant
Mgr. Hruška Petr zástupce primáře
Mgr. Skalová Simona JOVŠ
Mgr. Suchá Renata JOVŠ
Mgr. Křížová Monika JOVŠ
  • Na oddělení pracují kromě lékaře a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků zkušené zdravotní laborantky se specializací v oboru klinická biochemie nebo pracující samostatně bez odborného dohledu a dále pomocný zdravotnický personál.

381 607 360 příjem

okb@nemta.cz

Zobrazit na mapě