Oddělení klinické biochemie

oddělení

Personál

MUDr. Prokschová Hana primář
Matějková Marcela vedoucí laborant
Mgr. Hruška Petr zástupce primáře
Mgr. Skalová Simona JOVŠ
Ing. Slouková Romana JOVŠ
Mgr. Suchá Renata JOVŠ
Mgr. Křížová Monika JOVŠ
  • Na oddělení pracují kromě lékaře a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků zkušené zdravotní laborantky se specializací v oboru klinická biochemie nebo pracující samostatně bez odborného dohledu a dále pomocný zdravotnický personál.

381 607 360 příjem

okb@nemta.cz

Zobrazit na mapě