Oddělení klinické biochemie

oddělení

O nás

 • Na oddělení klinické biochemie se provádí vyšetření široké škály analytů (substrátů, iontů, enzymů, hormonů, tumorových markerů, specifických proteinů, lékových hladin a dalších parametrů) z různých biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, stolice, punktát) pro lůžková a ambulantní oddělení nemocnice, pro praktické a odborné lékaře regionu Táborska, veterinární lékaře a samoplátce.
 • Laboratoř je vybavena výkonnými biochemickými a imunochemickými analyzátory s přímým napojením na laboratorní a nemocniční informační systém.
 • Ročně laboratoř provede kolem 900 000 výkonů.
 • Oddělení zajišťuje provádění statimových vyšetření 24 hodin denně.
 • Podrobné informace o nabídce prováděných biochemických vyšetření včetně preanalytických specifikací a referenčních mezí jsou k dispozici v Laboratorní příručce OKB ZDE
 • Součástí oddělení je také LIPIDOVÁ AMBULANCE odkaz ZDE
 • Kvalita práce oddělení je pravidelně sledována systémem externí kontroly SEKK organizovaným v ČR a některými mezinárodními programy. Příslušná osvědčení o účasti a certifikáty jsou k nahlédnutí u vedení OKB.
 • V zájmu kontinuálního zvyšování kvality laboratorní práce je oddělení zařazeno do Registru klinických laboratoří vedeného společností klinické biochemie ČLS JEP a v roce 2020 úspěšně absolvovalo Audit II NASKL.
 • Přednášková činnost
  Prokschová H., Neobvyklé laboratorní nálezy – kazuistiky (AIDP, LCHAD, Mnohočetný myelom); XXXVII. Mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje, Lázně Bělohrad, 29.5.2019
  Prokschová H., Zajímavé likvorové nálezy – zánětlivé a nádorové kazuistiky; XXXVI. Mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje, Sezimovo Ústí, 25.5.2018
  Prokschová H., Vyšetřování sérových hladin antibiotik; Nemocnice Tábor, 28.6.2017
  Prokschová H., Vyšetřování volných lehkých řetězců; Nemocnice Tábor, 22.6.2016
  Prokschová H., Cévní a zánětlivá onemocnění CNS; XXXIV. Mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje, České Budějovice, 3.6.2016
  Prokschová H., Neshody v preanalytické fázi – kazuistiky; Nemocnice Tábor, 19.2.2015
  Prokschová H., Chyby v preanalytické fázi laboratorních vyšetření – kazuistiky; Nemocnice Tábor, 5.2.2015
  Prokschová H., Výskyt pseudohyperkalémie v biochemické laboratoři; Nemocnice Tábor, 17.4.2014
  Prokschová H., Preanalytická fáze vyšetření v klinické biochemii; SZŠ Tábor, 31.10.2013
  Prokschová H., Hodnocení nutričního stavu; Nemocnice Tábor, 7.4.2011
  Prokschová H., Vyšetřování proteinurie; Nemocnice Tábor, 11.11.2010
  Prokschová H., Kazuistiky z celiakie; XXVI. Mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje, Sezimovo Ústí, 13.5.2008

381 607 360 příjem

okb@nemta.cz

Zobrazit na mapě