Rehabilitační

oddělení

O nás

Léčebné procedury poskytované na našem oddělení:

 • kinezioterapie  – základní a speciální v jednotlivých klinických oborech
 • měkké a mobilizační techniky
 • manipulační techniky
 • léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové
 • senzomotorická stimulace
 • metoda dle Schrothové
 • metoda dle Brunkovové
 • metoda McKenzie
 • aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • Kabatova techniku
 • Bobath koncept
 • reflexní terapii dle dr.Vojty
 • DNS (Dynamická Neuromuskulární Stabilitace)
 • ACT (Akrální Koaktivační Terapie)
 • respirační fyziotarapie
 • léčba inkontinence
 • akupunktura, elektroakupunktura
 • škola zad
 • vodoléčebné procedury
 • ergoterapie
 • ergodiagnostika
 • přístrojová terapie – motodlahy, motomedy
 • robotická terapie
 • LTV v závěsu (Therapi Master)
 • elektroléčebné procedury
 • metody tapování
 • bazální stimulace
 • terapie vysokovýkonným laserem
 • lymfologické poradenství a terapie

Rehabilitační centrum, které pracuje při rehabilitačním oddělení od 1. 10. 1996, zajišťuje pro klienty, u nichž lze očekávat výraznější „disabilitu“ a z ní hrozící „handicap“, přechod k využití prostředků rehabilitace mimo zdravotnictví.  Zajišťuje výběr, zácvik a poskytnutí prostředků zdravotnické techniky. Provádí testování funkčních schopností jedince a návaznost rehabilitace v působnosti MZ ČR na rehabilitaci prováděnou orgány a organizacemi v působnosti jiných resortů, zejména MPSV (úřadu práce, okresní správy sociálního zabezpečení, sociálních odborů obecních úřadů, ústavů, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center).

ambulance 381 607 101 lůžková část 381 607 113

rehabilitace@nemta.cz

Zobrazit na mapě