Rehabilitační

oddělení

K přijetí

Plánovaná hospitalizace:

  • k přijetí na rehabilitační oddělení budete telefonicky vyzváni staniční sestrou oddělení (tel.: 381 607 113)
  • k plánované hospitalizaci na rehabilitačním oddělení se dostavte na vyšetřovnu lůžkového rehabilitačního oddělení v předem domluveném dni do 10 hod. (1.patro budova C, pavilon interních oborů)
  • Telefon: 381 607 113 – vyšetřovna rehabilitačního oddělení; 702 052 412 – staniční sestra Veronika Kodžamanová

CO SI VZÍT S SEBOU:

1. Doklady – občanský průkaz, průkaz pojištěnce
2. Doporučení k hospitalizaci
3. Léky, které pravidelně užíváte, v originálním balení
4. Výsledky posledních vyšetření
5. Jméno a kontakt na Vašeho praktického, či ošetřujícího lékaře
6. Kontaktní adresu a telefon na rodinného příslušníka či příbuzného
7. Osobní a hygienické pomůcky
8. Pyžamo, ručník, přezůvky
9. Pohodlný domácí oděv na cvičení a další pohybové aktivity v rámci rehabilitace
10. Pohodlnou a bezpečnou obuv na cvičení
11. Osobní zdravotní pomůcky (hole, berle, naslouchadla atd.)
12. Knihy, časopisy

CO NEBRAT DO NEMOCNICE:

1. Varné konvice, vodní spirály
2. Větší finanční obnos a cennosti ( v případě potřeby si je můžete uložit do nemocničního trezoru)

ambulance 381 607 101 lůžková část 381 607 113

rehabilitace@nemta.cz

Zobrazit na mapě