Anesteziologicko- resuscitační

oddělení

O nás

Prvním lékařem v táborské nemocnici, který se profesionálně věnoval anestézii, byl MUDr. Luděk Zikmund. Stal se stal ústavním anesteziologem v roce 1964, aby byl po třech letech jmenován primářem nelůžkového anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Postupně si vychoval odborné lékaře – anesteziology, z nichž mezi prvními byli MUDr. Jana Šmejkalová a MUDr. Karel Šmejkal.

S postupně narůstající operativou vzrůstal i počet anestézií podaných jak k léčebným, tak i diagnostickým výkonům. Po ukončení výstavby nového pavilónu, všeobecně známého pod názvem pavilón interních oborů, byl v červenci roku 1983 pod vedením MUDr. Luďka Zikmunda zahájen provoz 6lůžkové resuscitační části ARO. Původní počet pracovníků ARO se k tomuto datu více jak zdvojnásobil. V letech 1989 až 2007 byl ve funkci primáře ARO MUDr. Jaromír Cheníček.Poté ho vystřídal MUDr. Jiří Staněk, který zahájil provoz v nových prostorách přízemí pavilónu akutní medicíny a od roku 2010 je primářem MUDr. Radovan Prchlík.

Ročně je na resuscitačním oddělení hospitalizováno kolem 200 pacientů a je poskytnuto cca 5000 anestezií.

Vhodné umístění oddělení ARO v přízemí pavilonu akutní medicíny a porodnice zajišťuje dobrou přístupnost pro záchrannou službu, rychlou návaznost na radiologické pracoviště, operační sály a pracoviště akutních příjmů, zejména chirurgického oddělení.

Součástí činnosti anesteziologicko – resuscitačního oddělení je podílet se na odborné péči o klienty s chronickou či nesnesitelnou bolestí.

381 605 043

aro@nemta.cz

Zobrazit na mapě