Oddělení následné péče

oddělení

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice

tel: 381 607 006

Mgr. Lišková Radka – Mobil : 737 266 124
ONP II.

Bc. Petra Kožerová – Mobil: 739 684 924
Akutní lůžka v rámci nemocnice

Mgr. Kateřina Dvořáková – Mobil: 775 859 467
ONP I.

Naše pracovní doba je od pondělí do pátku od 7:00 hod do 15:30 hod. Po celou dobu jsme dostupné na mobilních telefonech, pevnou linku můžete volat ráno od 7:00 do 9:00 hod.

Umístění pracoviště: přízemí budovy ONP II.

Na našem pracovišti pomáháme hospitalizovaným pacientům řešit sociální problematiku, která souvisí se změnou zdravotního či duševního stavu pacienta.

NABÍZÍME:

  • Sociální poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům
  • Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb klientů

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI:

  • Pomoc a poradenství při vyřizování dávek státní sociální podpory, sociálních služeb, záležitostí důch. a nem.pojištění
  • Pomoc při vyřizování žádostí do zařízení pobytových sociálních služeb ( např. domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou..)
  • Informace pro zajištění terénních zdravotních (home care) nebo sociálních služeb (pečovatelská služba) před propuštěním pacienta z nemocnice
  • Zajištění lůžek v Léčebnách dlouhodobě nemocných, popř.sociálních lůžek při jiné nemocnici (táborská nemocnice nedisponuje sociálními lůžky)
  • Informace a pomoc se zajištěním respitní a hospicové péče
  • Poradenství a pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek
  • Zajištění ošacení a pomoc při ubytování pacientům bez přístřeší

UPŘEDNOSTŇUJEME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ MOŽNOU SPOLUPRÁCI S RODINOU PACIENTA

NA AKUTNÍCH LŮŽKÁCH NEVYŘIZUJEME ŽÁDNÉ OSOBNÍ FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI KLIENTŮ

Obrátit se na nás můžete sami dle níže uvedených kontaktů nebo prostřednictvím zdravotníků – např.staniční setry či ošetřujícího lékaře.

Vzhledem k tomu, že docházíme za pacienty na různá oddělení a nejsme trvale v pracovně, doporučujeme využít mobilních kontaktů či elektronickou poštu.

Pro osobní setkání je nutné se objednat – jen tak se Vám budeme moci v domluveném čase nerušeně věnovat, popř. Vám sdělíme zda si máte přinést nějaké dokumenty, rozhodnutí či doklady.

Jsme podřízeny primářce oddělení následné péče MUDr. Kristině Berkové.

vrchní sestra 381 607 005 stanice A 381 607 013 stanice B 381 607 023 kancelář 381 607 001

onp@nemta.cz

Zobrazit na mapě