Oddělení následné péče

oddělení

Pro pacienty

 • Stanice ONP II. se přestěhovala – zůstává ve stejné budově, ale již nás nenajdete v suterénu (vchod od infekce), ale v přízemí ( vchod od nové psychiatrie).
 • Oddělení ONP I zůstává v patře beze změny.
 • Všechna telefonní čísla rovněž beze změn.

 

SENIOR – je lidská bytost, která prožila plnohodnotný a často náročný život, jenž ho dovedl až k nám. Zasluhuje si naši vstřícnost a pochopení osobní situace jako jednotlivce.

Hospitalizace na oddělení následné péče může následovat po ukončení léčby na akutním lůžku Nemocnice Tábor, a.s. Je zaměřena na navrácení soběstačnosti a doléčení pacienta.

Přijetí na lůžko ONP doporučuje odborný lékař na základě vyplnění žádosti k přijetí na ONP se zdůvodněním potřeby další zdravotní péče, vyplněním anamnézy, aktuálního zdravotního stavu, medikace. Žádost k přijetí na lůžko ONP podepisuje pacient a jím určená osoba blízká.

Délka hospitalizace je individuální , dle posouzení aktuálního zdravotního stavu pacienta ošetřujícím lékařem.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

 • kvalitní ošetřovatelskou péči zaměřenou na zhojení chornických ran či akutních pooperačních stavů, léčbu bolesti, nácvik sebepéče v laskavém a podporujícím prostředí (nechybí zde humor a vstřícnost, ale také jasná, konkrétní pravidla a řád)
 • rehabilitaci napomáhající k aktivizaci pacienta, provádíme pasivní protahování až k aktivnímu cvičení s nácvikem chůze po rovině, do schodů, s pomůckou i bez ní
 • sociální péči – pro Vás tu jsou sociální pracovnice, které Vám pomůžou při hledání a plánování konkrétních otázek v péči o seniora (Každá situace má vždy nějaké řešení, když ho nezkusíme, nemůžeme hodnotit výsledek svého snažení.)
 • nutriční terapii ke kompletnímu posouzení nutričního stavu, stanovení doporučeného energetického příjmu
 • duchovní péči přinášející morální a psychickou podporu, v současné době zajišťuje nemocniční kaplan Mgr. Václav Mikula
 • logopedii – nácvik řeči a písma, zlepšení úchopu po cévní mozkové příhodě pomocí her a didaktických pomůcek ….
 • canisterapii aneb kdo má rád pejsky, najde u nás svého kamaráda
 • o aktivní trávení volného času se postarají naši dobrovolníci

 

 

 

 

Režim oddělení:

Personál na lůžkovém oddělení pracuje ve 12 hodinových pracovních směnách. Poskytuje komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování individuálních bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb nemocného. Dále se podílí na poskytování preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační a neodkladné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována formou ošetřovatelského procesu. Na standardních lůžkových odděleních je prováděna skupinová ošetřovatelská péče.

Návštěvní hodiny

Pondělí – neděle 13:00 – 17:00

Po domluvě možno i později, ale tak, aby to nerušilo ostatní pacienty.

Stanice A.:
Pokoje standard – 7x čtyřlůžkový pokoj a 4x dvoulůžkové pokoje, všechny pokoje vybavené televizorem a lednicí.

Stanice B.:
Pokoje standard – 3x dvoulůžkový, 5x třílůžkový, 3x čtyřlůžkový pokoj. Pokoje se postupně dovybavují televizí.

Přístrojové vybavení:

Rehabilitační pomůcky – chodítka, mechanické vozíky, polohovací pomůcky apod.
Motodlaha na obou oddělení ONP.
Pojízdné koupací lůžko – i nemohoucí, ležící pacienty vozíme do sprchy.

vrchní sestra 381 607 005 stanice A 381 607 013 stanice B 381 607 023 kancelář 381 607 001

onp@nemta.cz

Zobrazit na mapě