Oddělení následné péče

oddělení

K přijetí

Zdravotní indikace k přijetí na ošetřovatelské lůžko:

Pacient s chronickým onemocněním nebo onemocněním v postakutním stadiu:

  • jehož stav je stabilizovaný (tj. nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu, vyžadující zahájení intenzivní péče),
  • má stanovenou diagnózu a léčebný postup s těžištěm v odborném ošetřovatelství, resp. v rehabilitačním ošetřovatelství,
  • potřeba odborné ošetřovatelské péče, jejíž poskytování je vázáno pouze na provedení kvalifikovaným zdravotnickým personálem, překračuje možnosti domácí zdravotní péče (více než 3 hod denně nebo více než 3 ošetřovatelské návštěvy denně).
  • z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s překladovou zprávou a vyplněnou žádostí na ONP, vč. podpisu pacienta a příbuzného, se zdůvodněním přijetí na ošetřovatelské lůžko  – formulář ke stažení Žádost o přijetí na ONP

O přijetí na lůžko ONP rozhoduje primář oddělení, resp. jeho zástupce.

Důvod k přijetí pacienta na ONP je zdravotní, se stanoveným ošetřovatelským plánem, nikoliv důvod sociální.

vrchní sestra 381 607 005 stanice A 381 607 013 stanice B 381 607 023 kancelář 381 607 001

onp@nemta.cz

Zobrazit na mapě