Získali jsme akreditaci – „OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM“

Novinky

Získali jsme akreditaci – „OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM“

„Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo Nemocnici Tábor, a.s. akreditaci k oprávnění k uskutečňování vzdělávacího certifikovaného kurzu „OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM“. Platnost akreditace je 5 let.“

 Tímto je interní odd. 2 -kardiologie zařazeno mezi několik málo pracovišť v ČR, která se budou podílet v úzké spolupráci s Klinikou kardiologie IKEM Praha na výchově sester do specializovaných ambulancí srdečního selhání.

Tyto ambulance budou nově vznikat ve větších nemocnicích. Vznik ambulancí srdečního selhání  je součástí programu České kardiologické společnosti, který má za úkol optimalizovat léčbu pacientů s chronickým srdečním selháním a tím zlepšit prognózu a kvalitu života těchto pacientů.

Více informací zde:

Akreditace_NCONZO-srdecni-selhani_udeleni-2024.pdf (nemta.cz)

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz