Poohlédnutí za seminářem neurologického oddělení

Novinky

Poohlédnutí za seminářem neurologického oddělení

Neurologické oddělení Nemocnice Tábor, a.s. ve spolupráci s českobudějovickým Neurochirurgickým oddělením uspořádalo ve středu 8. června v odpoledních hodinách společný seminář. Tématem byla jednak problematika cévních onemocnění mozku, která mohou vést k mozkové mrtvici, jednak onemocnění páteře a léčebné postupy.
Rozšířit si své obzory přišlo více než 60 posluchačů, převážně lékařů z táborské nemocnice napříč obory, ambulantní neurologové a lékaři z Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., fyzioterapeuti a střední zdravotničtí pracovníci. Následná diskuze v kuloárech umožnila vzájemné sdílení zkušeností a prohloubení spolupráce.
Budeme se těšit na příští setkání!

Neurologické oddělení Nemocnice Tábor, a.s. ve spolupráci s českobudějovickým Neurochirurgickým oddělením uspořádalo ve středu 8. června v odpoledních hodinách společný seminář. Tématem byla jednak problematika cévních onemocnění mozku, která mohou vést k mozkové mrtvici, jednak onemocnění páteře a léčebné postupy.
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA mimo jiné představil nový typ léčby určité skupiny pacientů s mozkovou mrtvicí, který spočívá v mikrochirurgické operaci mozkových cév a vede k významnému zlepšení stavu pacienta a udržení jeho soběstačnosti. Pohovořil též o operačních přístupech v léčbě některých mozkových nádorů, které začali neurochirurgové v Českých Budějovicích s úspěchem využívat.
Poutavě vysvětlil problematiku postižení meziobratlových plotének, tzv. výhřezů, táborský neurolog MUDr. Václav Hovorka, který se věnoval možnostem a výhodám konzervativního (neoperačního) postupu. Teoretické poznatky prezentoval na konkrétních případech pacientů, u kterých došlo nejen ke zlepšení stavu, ústupu bolesti, ale i k vymizení nálezu na zobrazovacích metodách (magnetické rezonanci).
Na toto téma pak navázali MUDr. David Měšťan a MUDr. Ondřej Teplý, kteří se věnovali novinkám v operační léčbě páteře, miniinvazivním přístupům , načasování operačních výkonů a pooperační péče.
Rozšířit si své obzory v oblasti cévních nemocí mozku a onemocnění páteře přišlo více než 60 účastníků, převážně lékařů z táborské nemocnice napříč obory, ambulantní neurologové a lékaři z Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., fyzioterapeuti a střední zdravotničtí pracovníci. Následná diskuze v kuloárech umožnila vzájemné sdílení zkušeností a prohloubení spolupráce.
Budeme se těšit na příští setkání!

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz