Gynekologicko-porodnické oddělení táborské nemocnice má nového primáře

Novinky

Gynekologicko-porodnické oddělení táborské nemocnice má nového primáře

Gynekologicko-porodnické oddělení táborské nemocnice vede od 1. dubna 2024 nový primář. Dosavadní primář MUDr. Jiří Holub požádal o ukončení své funkce k 31.3.2024, na oddělení jako lékař však zůstává i nadále. Funkci primáře vykonával 29 let. V polovině března tohoto roku proběhlo výběrové řízení na obsazení této pozice a představenstvo nemocnice i na základě doporučení výběrové komise rozhodlo o ustanovení MUDr. Štěpána Hájka do funkce primáře ženského oddělení Nemocnice Tábor, a.s.

Pro Štěpána Hájka není gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Táboře novým prostředím. Působil zde delší dobu jako lékař. Je pro něj důležité se neustále zdokonalovat a držet krok s moderními trendy. „Naší prioritou je kvalita poskytované péče, která našim pacientkám umožní cítit se exkluzivně a v bezpečí, v nejlepších rukách.“

„Kolegovi Jiřímu Holubovi moc děkujeme za dlouholeté špičkové vedení oddělení a přejeme mu pevné zdraví i další spolupráci s naší nemocnicí. Stejně tak i novému panu primáři a jeho týmu na oddělení přejeme dobrý start do nové etapy pracovního života,“ vzkázal Ing. Ivo Houška, ředitel Táborské nemocnice.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz