Nemocnice Tábor je schváleným Regionálním onkologickým centrem. Splňuje vysoké standardy péče o onkologické pacienty.

Novinky

Nemocnice Tábor je schváleným Regionálním onkologickým centrem. Splňuje vysoké standardy péče o onkologické pacienty.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) České republiky pracuje na vytvoření Regionálních onkologických center (ROC). Tato centra mají sloužit k poskytování komplexní onkologické péče pacientům co možná nejblíže jejich domovu. Vytvoření ROC je tedy krokem k lepší dostupnosti onkologické péče pro pacienty. VZP spolupracuje s Komplexními onkologickými centry (KOC) a pečlivě vybírá poskytovatele, kteří splňují odborné požadavky. Ocenění jako regionální onkologické centrum je pro nemocnici velmi prestižní a znamená, že nemocnice splňuje vysoké standardy péče o onkologické pacienty. Je to důležitý krok k zajištění kvalitní léčby a koordinace mezi různými odborníky.

„Jsme velmi hrdí na to, že tyto podmínky splňujeme a můžeme tak začít podávat pacientům centrovou léčbu delegovanou z KOC České Budějovice, při dodržení všech podmínek. Jedná se hlavně o diagnostické skupiny nádorů kolorecta a nádorů prsu.“, uvedla MUDr. Jiřina Švecová,  primářka Onkologického oddělení Nemocnice Tábor, a.s.

Vznik ROC je úzce navázán na jednotlivá Komplexní onkologická centra (KOC), což umožňuje sdílení informací a spolupráci mezi specialisty.  Již je vytipován i seznam více než deseti léků, které bude možné delegovat na regionální onkologická centra. Tento seznam by měl být průběžně každý rok revidován. Ve chvíli, kdy bude pacientovi indikována terapie některým z přípravků na seznamu, tak bude moci léčbu podstoupit na spolupracujícím pracovišti, které má nejblíže domovu. Po určité době se bude hodnotit účinnost terapie a pokud terapie nebude účinná, vrátí se pacient do KOCu, aby multidisciplinární tým rozhodl o dalším postupu.

„Velkou výhodou je, že pacienti již nebudou muset za biologickou léčbou dojíždět do vzdálených center. Místo toho budou moci využít služeb regionálního onkologického centra poblíž svého bydliště.“, dodala MUDr. Jiřina Švecová.

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz