Potrubní pošta

Novinky

Potrubní pošta

Dne 30.07.2014 byl zahájen provoz potrubní pošty v Nemocnici Tábor, a. s..

Jedná se o první trasu, která spojuje západní křídlo pavilonu chirurgických oborů s centrálními laboratořemi a ústavní lékárnou.

Potrubní pošta není ve světě techniky žádnou novinkou, ale táborské nemocnici, jako první mezi nemocnicemi v Jihočeském kraji, začne pomáhat s přepravou laboratorního materiálu, léků i dokumentů.

Historie potrubní pošty se v Česku datuje od roku 1887, kdy v Praze spustili první linku. Stlačený vzduch začal zásilky v potrubní poště prohánět díky myšlence francouzského vynálezce Papina, autora tlakového hrnce.

Významně tím zrychlují proces diagnostiky, kdy například odebrané vzorky se dostanou během jedné minuty z oddělení přímo k příjmu centrálních laboratoří.

Podobné je to i s léky, které potřebuje pacient a nejsou momentálně k dispozici přímo na lůžkové stanici, a tak je dokáže potrubní pošta dopravit opět do jedné minuty z ústavní lékárny.

Jak vlastně složitý systém funguje? Zaměstnanec vloží zásilku do pouzdra a na displeji zvolí kód cílové stanice a identifikuje se svou přístupovou čipovou kartou. Vzduchová dmychadla a výhybky zařídí systémem podtlaku a přetlaku, že se pouzdro se zásilkou dostane tam, kam má. Mozkem tohoto zařízení je centrální jednotka, která řídí dmychadla se vzduchovými výhybkami.

Zatím se první trasou potrubní pošty přepraví kolem 50 zásilek denně. V budoucnosti to odhadujeme na 800 zásilek denně. Potrubní pošta nahradí časově náročnou činnost obslužného personálu nemocnice, který se tím pádem bude moci daleko intenzivněji věnovat potřebám pacientů.

Celková investice do první části potrubní pošty byla 1,34 mil.Kč bez DPH a pro nemocnici ji realizovala na základě VŘ firma Profiterm Protech s.r.o.. Další trasy bychom rádi realizovali v příštích dvou letech podle dostupnosti finančních prostředků.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz