2. DÍL SERIÁLU – HISTORIE ZDRAVOTNICTVÍ V TÁBOŘE

Novinky

2. DÍL SERIÁLU – HISTORIE ZDRAVOTNICTVÍ V TÁBOŘE

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ NA KLÁŠTERNÍM NÁMĚSTÍ (nyní Nám. Mikuláše z Husi)

Jak jsme si již řekli v 1. díle našeho seriálu, první špitál byl určen pro místní chudé a nemocné občany. I proto byl vystavěn uprostřed města a ne za hradbami, jak v této době bylo zvykem. Jednalo se o přízemní budovu s jednou velkou místností, kde společně žili přijatí nemocní. Dle zprávy z roku 1654 zde pobývalo 5 nemocných. Koncem 17. století z velké místnosti bylo vytvořeno několik komůrek pro nemocné, ale ani tato přestavba neodpovídala potřebám města.

O záměru vystavět novou nemocnici lze hovořit od roku 1798, kdy táborský měšťan Ferdinand Filipovský, administrátor pivovaru a majitel domů č. 306 a 331 odkázal 500 zlatých v penězích a 1500 zlatých ve zboží k „vystavení nemocného domu pro zdejší chudý a opuštěný lid“. Do roka však zemřel a k plnění jeho záměru se přihlásil jeho bratr, magistrální rada František Godefried Filipovský s tím, že v roce 1800 postaví na vlastní náklady špitál a dokud živ bude, bude dům spravovat, dohlížet na něj a po jeho smrti že dům odkáže obci.

K tomuto účelu obdržel od obce pozemek k výstavbě na Klášterním náměstí (nyní Nám. Mikuláše z Husi č. 42) a asi v roce 1803 byl dům vystavěn. Finanční zůstatek však nestačil na udržování a zařízení nemocnice, proto byl dům využíván jako činžovní, aby se shromáždil nejnutnější kapitál. Roku 1813 dům vyhořel, ale byl obnoven a dále obýván. Až v roce 1832 v důsledku cholerové epidemie byl dům proměněn v lazaret a v roce 1860 byl změněn statut špitálu na veřejné zdravotní zařízení s kapacitou 21 lůžek. Nemocnice měla 3 světnice pro nemocné, 1 světnici pro posluhovače a kuchyni. Nemocnice hospodařila pasivně a byla závislá na dotacích. V roce 1887 bylo ošetřeno 227 osob s průměrnou délkou hospitalizace 12-31 dní. V nemocnici byl 1 lékař, 1 posluhovač a 1 účetní. Roku 1888 byl špitál zrušen a dům byl prodán ve veřejné dražbě. Byla tedy zvažována nutnost další výstavby nemocnice uprostřed města a o té si povíme zase příště.

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz