Organizace zdravotní péče v NT, a.s. od 20.dubna 2020

Novinky

Organizace zdravotní péče v NT, a.s. od 20.dubna 2020

Na základě doporučení MZ a ostatních orgánů přistupuje Nemocnice Tábor, a.s. k postupnému přibližování normálního chodu nemocnice, a to následujícím způsobem:

  • Od 20. dubna dojde k postupnému obnovování plánované péče jak hospitalizační, tak ambulantní. Částečně se otevře kapacita ortopedického oddělení a kapacita i pro další operační obory jako je chirurgie, urologie, ORL a gynekologie.
  • Nadále zůstává fungovat odběrové místo před nemocnicí a třídící centrum pro všechny návštěvníky nemocnice.
  • V činnosti zůstává i  respirační infekční ambulance.
  • Nemocnice bude nadále provozovat samostatnou lůžkovou stanici pro pacienty s podezřením na COVID a to včetně lůžek intenzivní péče.
  • Nemocnice opět otevírá stanice infekčního oddělení.
  • Je umožněna přítomnost třetích osob u porodu při splnění určitých podmínek vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.
  • Další uvolnění předpokládá nemocnice za několik týdnů dle vývoje situace.

    Děkujeme všem zaměstnancům i pacientům za trpělivost a shovívavost při zvládání této vypjaté situace.

Tisková zpráva – Informace o organizaci zdravotní péče od 20.4.2020

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz