V naší nemocnici proběhla exkurze na Oddělení mikrobiologie

Novinky

V naší nemocnici proběhla exkurze na Oddělení mikrobiologie

V naší mikrobiologické laboratoři proběhla exkurze pro studenty Gymnázium Pierra de Coubertina.

Studenti se seznámili s chodem laboratoře, dozvěděli se, co se zde vyšetřuje a co vše obnáší pracovní náplň laboratorních asistentů. Měli možnost si prohlédnout jak prostory (laboratoř je rozdělena do 3 úseků: bakteriologie, sérologie a molekulární biologie), tak i přístroje, které jsou neodmyslitelnou součástí vyšetřování vzorků.

Věříme, že jsme studentům dokázali přiblížit tuto velmi zajímavou a badatelskou práci a moc děkujeme vrchní laborantce Pavle Oroszki, která provedla studenty celou exkurzí a zodpověděla všechny dotazy, které studenty zajímaly.

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz