Vycházka za historií

Novinky

Vycházka za historií

V neděli 12.6.2022 se v areálu nemocnice uskutečnila v pořadí již 171 „Vycházka za historií“ pořádaná českobudějovickou Agenturou Kultur-Kontakt. Vycházky za historií patří mezi tradiční akce určené milovníkům historie. S historičkou Husitského muzea v Táboře paní Lenkou Vandrovcovou si tentokrát účastníci připomněli historii nemocnice od někdejšího špitálu s kaplí sv. Alžběty na Starém městě až po výstavbu současné nemocnice.

 

 

 

Myšlenka zařadit do cyklu „Vycházek za historií“ i táborskou nemocnici vznikla v rámci  oslav 80-ti letého výročí nemocnice, které majitel agentury pan Mareš moderoval. Doba covidová, však tuto vycházku původně plánovanou na rok 2000 odsunula až do letošního roku.  Paní Petra Kubešová pro účastníky přichystala dobové i současné fotografie, kroniky z jednotlivých oddělení i knihu, která vznikla k 70 letům nemocnice.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz