OCENĚNÍ DOBROVOLNÝCH DÁRCŮ KRVE

Novinky

OCENĚNÍ DOBROVOLNÝCH DÁRCŮ KRVE

Dobrovolní dárci krve – lidé, kteří dávají krev ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostávají odměnu ve formě peněz. Za to jim patří velké DÍKY a také ocenění.
V České republice oceňování dárců krve provádí Český červený kříž.
V Hotelu Palcát 1.12.2022 proběhlo slavnostní předání stříbrných a zlatých medailí, uděleno bylo také několik Zlatých křížů. Stříbrná medaile je udělována za 20 odběrů, zlatá za 40 odběrů a Zlaté kříže odstupňovány v rozmezí za 80 až 160 odběrů.
Ocenění předávali zástupci Červeného kříže, města Tábor a Nemocnice Tábor, a.s.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz