Inovace v péči o pacienty. V táborské nemocnici proběhl workshop o cévních vstupech

Novinky

Inovace v péči o pacienty. V táborské nemocnici proběhl workshop o cévních vstupech

V rámci našeho neustálého úsilí o zlepšení péče o pacienty jsme měli tu čest zúčastnit se Workshopu o cévních vstupech ve spolupráci s firmou Teleflex, pod vedením Mgr. Martiny Douglas, PICC Team Leader FN Olomouc. Tato událost byla zaměřena na lékaře a zdravotnické pracovníky, kteří se podílejí na zavádění a péči o střednědobé a dlouhodobé cévní vstupy.

Naše snaha o vytvoření cévního teamu
Dlouhodobě se snažíme v naší nemocnici vytvořit cévní tým, který se specializuje na cévní vstupy. Tento tým se zaměřuje na následující typy cévních vstupů:
– PICC linky (Peripherally Inserted Central Catheters): Tyto dlouhodobé periferní cévní vstupy jsou zaváděny do centrální žíly a nahrazují centrální žilní katétr, umožňují dlouhodobou léčbu.
– Midline katétry: Jsou střednědobými cévními vstupy, které jsou zaváděny do periferní žíly. Jsou vhodné pro pacienty, kteří potřebují léčbu po delší dobu, ale nemají indikaci pro PICC linky
– Porty: Tyto implantovatelné cévní vstupy jsou ideální pro pacienty, kteří potřebují opakované aplikace léků nebo chemoterapii. Jsou umístěny pod kůží a připojeny k centrální žíle.

Naším cílem je minimalizovat riziko komplikací spojených s cévními vstupy a zajišťovat pacientům co nejšetrnější péči. Díky novým poznatkům a dovednostem, budeme schopni lépe reagovat na potřeby našich pacientů. Jsme připraveni poskytovat kvalitní péči a zlepšovat jejich zdravotní stav. Do budoucna bychom rádi rozšířili tuto péči i pro ambulantní pacienty.

Tento workshop byl skvělou příležitostí pro naše zdravotnické týmy, aby se seznámily s nejnovějšími postupy a technologiemi v oblasti cévních vstupů, těšíme se na další takovéto akce.

Celý článek ZDE:

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz