SETKÁNÍ S POTENCIONÁLNÍMI KOLEGY

Novinky

SETKÁNÍ S POTENCIONÁLNÍMI KOLEGY

Ve výukovém centru v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové se ve středu 5.4.2023 konal Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii. Jedná se o jedinečnou příležitost pro studenty vyšších ročníků lékařské fakulty, ale stejně tak i pro neatestované lékaře, udělat si představu o tom, kde se mohou pracovně uplatnit. Mezi vystavovateli byla také naše nemocnice, kterou reprezentovala z personálního oddělení L.Bělská doprovázena MUDr.Rejlkem a prim.MUDr.Šafránkem. Děkujeme

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz