Identifikace pracovních návštěv

Novinky

Identifikace pracovních návštěv

logoVeškeré pracovní návštěvy tzn.  zaměstnanci dodavatelských firem, dealeři a podobní zaměstnanci  jsou povinni se identifikovat návštěvní kartou a tu poté viditelně nosit stejným způsobem jako zaměstnanci nemocnice. Karta je vydána pracovníkem recepce každé pracovní návštěvě, která se bude pohybovat v nemocnici. Při odchodu z pracovní návštěvy je návštěva povinna se ohlásit na recepci v hlavní budově a kartu zde vrátit zpět.
Toto ustanovení se nevztahuje na návštěvy, které probíhají s vedením nemocnice v budově ředitelství a u návštěv, které se v budově ředitelství např. informují na možnost zaměstnání na personálním oddělení.

9.3 Identifikace pracovních návštěv

Pracovní návštěvy –  zaměstnanci dodavatelských firem, dealeři a podobní zaměstnanci – jsou identifikovány návštěvní kartou a jsou ji povinni viditelně nosit stejným způsobem jako zaměstnanci nemocnice.

Karta má podobnou strukturu jako karta zaměstnance, není na ní fotografie, je na ní uvedeno logo nemocnice a je stylizována do firemních barev, dále je očíslována a opatřena nápisem NÁVŠTĚVA.

Karta je vydána každé pracovní návštěvě, která se bude pohybovat v nemocnici.

Pracovník recepce zapíše návštěvu do evidence návštěv, uvede jméno návštěvy, společnost, kterou zastupuje, čas příchodu, jméno navštíveného, důvod návštěvy a posléze čas odchodu. Pracovník recepce informuje navštíveného nebo jeho sekretářku o tom, že má pracovní návštěvu na recepci a návštěva za ním odchází.

Při odchodu z pracovní návštěvy je návštěva povinna se ohlásit na recepci v hlavní budově a kartu zde vrátit zpět.

Bez takto označené pracovní návštěvy, ohlášení návštěvy nesmí nikdo ze zaměstnanců vést jakýkoliv rozhovor s návštěvou. V případě, že návštěva nebude mít identifikační kartu  se  pro vizitku vrátí.

Pracovní návštěvy o tom budou informovány na internetových stránkách nemocnice, oznámením na recepci ale i vedoucím oddělení, kde je místo jejich návštěvy.

Toto ustanovení se nevztahuje na návštěvy, které probíhají s vedením nemocnice v budově ředitelství a u návštěv, které se v budově ředitelství např. informují na možnost zaměstnání na personálním oddělení.

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz