Po dobu trvání nouzového stavu pro území ČR jsou v NT, a.s. pozastaveny bohoslužby.

Novinky

Po dobu trvání nouzového stavu pro území ČR jsou v NT, a.s. pozastaveny bohoslužby.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz