Návštěvy pacientů

Novinky

Návštěvy pacientů

Podle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR  NENÍ NUTNÉ při návštěvě u hospitalizovaného pacienta potvrzení o „bezinfekčnosti“, tj. certifikát o očkování nebo test.

Prosíme veřejnost o dodržování následujících pravidel:

  • návštěvu pacienta odložte v případě, pokud se cítíte nemocní, máte-li některý z příznaků: kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest svalů, ztráta čichu, ztráta chuti
  • během návštěvy je stále povinné používat respirátor minimálně FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
  • při příchodu na příslušné oddělení a při odchodu je zapotřebí provést řádně dezinfekci rukou
  • prosíme o omezení doby strávené u pacienta na nezbytně nutnou dobu (ideálně do 15-ti minut), maximálně dvě osoby k lůžku

Děkujeme za pochopení a respektování!

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz